Çarşamba , Ekim 28 2020

Zihin Ve Beyin

zihin-nedir zihin ve beyin Zihin Ve Beyin zihin nedirRuh bilimciler, eğitimciler, düşünürler ve öteki bilim adamları, zihnin ne olduğu konusunda tam bir anlaşmaya varamadıkları halde, hepsi de zihine ilişkin olarak edindikleri her yeni bilginin, ona daha çok hayranlık duymalarına neden olduğu görüşündedirler. Söz gelimi, normal insan zihninin yaptığı her şeyi yapabilecek bir bilgisayar yapmak için insanlık tüm kaynaklarını seferber etseydi, böyle bir bilgisayarın dünyamız büyüklüğünde olacağı ve o zaman da onu kimsenin programlayamayacağı söylenmiştir.

Zihin ve Madde

Bir zamanlar insanın zihin ile maddeden oluştuğu, maddenin görülüp dokunulabilen, yer kaplayan ve ağırlığı olan bir şey, zihnin ise insanda bulunmakla birlikte görülüp dokunulamayan, ağırlığı olmayan ve yer kaplamayan bir şey olduğu düşünülürdü. Son iki yüzyıl içinde bu tartışma aşırıya vardırılarak bazıları tarafından zihnin hiç var olmadığı, her şeyin beden ile açıklanabileceği görüşü, ötekilerce de fiziksel olan her şeyin yanılsamadan ibaret olduğu ve tek gerçekliğin zihin olduğu öne sürüldü. Bu tartışmalar günümüzde biraz durulmuştur. Bugün, hem zihnin hem de bedenin var olduğu ve bu ikisinin uyumlu bir etkileşim içinde birbirlerine bağımlı oldukları görüşü yaygındır. Kolaylık olması bakımından genellikle beyin kafatasının içinde yer alan salt fiziksel madde, zihin ise «beynin yaptığı iş olarak tanımlanır.

zihin-ne-demek zihin ve beyin Zihin Ve Beyin zihin ne demekSon zamanlara kadar beyin ne kadar büyükse, zihin gücünün de o kadar fazla olacağı kanısı yaygındı. Ölmüş kişilerin beyinleri tartılıp da yaşadıkları sıradaki zihinsel yetenekleri ile beyinlerinin ağırlığı arasında önemli bir ilinti olmadığı görülünce, bu görüş terk edilmiştir. Bir başka görüş de, zihin gücünü tek tek beyin hücrelerinin sayısının belirlediği sayıydı. Gene, hücre sayısı ortalama on trilyon olan normal beynin altındaki yada üstündeki örneklerle yapılan araş-tırmalar, bu sayıların, insanın zihin gücü ile yakın bir ilgisinin olmadığını ortaya koymuştur.

Büyük bir olasılıkla, her beyin hücresinden çıkarak sinir hücrelerine giden ipliksi uzantılar (dendrit’ler) arasındaki bağlantıların ve geçişlerin sayısı insanın zihinsel yetisini belirlemektedir. Normal bir insan beyninin ortalama bağlantı sayısının o kadar fazla olduğu anlaşılmıştır ki, zihin gücü konusunda daha önceki bütün varsayımları büsbütün değiştirmek gerekmiştir. Bir Israilli mikrobiyoloji uzmanının görüşüne göre, normal beyinde bir dakika içinde yüz bin ile 1 milyon arasında, değişik kimyasal tepkime meydana gelmektedir.

Uyku ve Dûş

Son zamanlarda Amerikalı ruh bilimci Robert Ornstein, beynin sağ ve sol yarım yuvarlarının değişik zihinsel işlevleri olduğunu öne sürmüştür. Bu görüşe göre, beynin sol yanı daha bilimsel süreçlerle, sağ yanı ise daha sanatsal ve yaratıcı etkinliklerle uğraşmaktadır. Beynin sağ yanının işlevlerine giderek daha fazla ilgi gösterilmesi, zihnin daha yaratıcı, ritmik ve renkli yönleri üzerinde bir dizi yeni araştırma yapılmasına yol açmıştır.

zihin-kontrolu zihin ve beyin Zihin Ve Beyin zihin kontroluBilinç konusundaki çalışmaların çoğunluğu, uyku ile ilgili araştırmaları kapsamaktadır. John Lilly ve yardımcılarının uykusuzluk üzerine yaptıkları bir araştırma, deneycilerin kendilerini de şaşırtan bir biçimde, insanların az uyku ile yeti-nebildiklerini, ama düş görmelerine izin verilmediği zaman tedirgin olduklarını ortaya koymuştur. Az uyuyan ama düş görmelerine izin verilenler, her zamankinden biraz daha gergin olmakla birlikte, öteki bakımlardan normal durumdaydılar. Az uyuyan ve düş görmelerine izin verilmeyenler ise, birkaç gün içinde son derece tedirgin hale gelmişlerdi. İçlerinden bazıları, gündüz sanrılamaya başlamışlardı. Başka bir deyişle, zihnin düş görmeye gereksemesi vardır ve gece düş göremezse bu etkinliği uyanık olduğu saatlerde gidermek zorundadır.

Araştırmalar sonucunda normal uyku gereksemesinin büyük ölçüde değişmesiyle birlikte birçok insanın düş görme süreci içinde yaratıcı yetilerini ortaya koyma gereksemesi duydukları anlaşılmıştır. Ne var ki, bazı insanlar çok az uyku ile yetinebilir, veya hiç düş görmezler yada pek az görürler.

zihin-okuma zihin ve beyin Zihin Ve Beyin zihin okumaDüş ve imgelem konusunda yapılan öteki araştırmalar, düşlerin, insanlarda korku ve suçluluk duyguları uyandırmaktan çok, zihnin oyun alanı olabileceğini, yani eğlendirici, eğitici, kimi zaman da öğüt verici ve uyarıcı nitelikte öyküler, oyunlar ve imgesel görüntüler sunabileceğini göstermiştir, insanlar düşlerini olduğu gibi kabullenip onları saçma ve utanç verici şeyler olarak görmekten ne kadar vazgeçerlerse, o kadar rahat, yaratıcı ve sağlıklı hale gelebilirler. Düşler birçok yaratıcı çalışmanın esin kaynağı olmuştur. Özellikle, Samuel Taylor Coleridge’in (1772-1834) Kubla Khan (Kubilay Han) adlı şiiri böyledir. Edgar Allan Poe’-nun (1809 – 49) bazı öyküleri, gördüğü kabuslar üzerine kuruludur. Ressam Salvador Dali’de (1904) düşlerinde gördüğü manzaralardan yararlanır. Alman kimyacısı Fried-rich Kekule von Stradonitz (1829 -96), benzen çemberinin çevrimsel yapısını düşünde görmüş ve kimya bilimine önemli bir katkıda bulunmuştur.

Zihin Gücü

Yapılan son araştırmalar, insanların zihinsel güçlerinin ancak küçük bir bölümünü kullanmakta olduklarını ortaya koymuştur. Ama zihnin çalışma biçimi konusunda edinilen yeni bilgiler ve ansıma işlemleri, zihinde tutma, gerçek öğrenme yetenekleri ile yaratıcı süreçler ve genel zihin-beden işlevleri sonucunda yeni ve sınırsız ufuklar açılmaktadır. Elde edilebilen bütün bilgiler, insan beyninin bilinen en karmaşık ve en yetkin nesne olduğunu kanıtlamaktadır. Büyüleyici yapısının temel öğelerinden bazıları ancak yeni yeni tanınmaya başlanmaktadır.

alıntı

www.cdtelkin.com

Hakkında Ali Gülkanat

Biliyoruz ki; KELEBEK ETKİSİ: ”Ankara’da bir kelebeğin kanat çırpması, Diyarbakır’da da fırtına kopmasına neden olabilir. Farklı bir örnekle bu, bir kelebeğin kanat çırpması, ülkenin yarısını dolaşabilecek bir kasırganın oluşmasına neden olabilir.”

3 yorumlar

  1. If you want to go fast, go alone, if you want to go far, go in a group. African Proverb

  2. İçinizden ne geliyorsa öyle yapın. Nasıl olsa biri çıkıp sizi eleştirecek. Yapsanız da size lanet okurlar, yapmasanız da… Eleanor Roosevelt

  3. Vize ve finallerde ders çalısmayı son güne bırakan üniversite öğrencileri bunu deneyin:)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Open chat
1
Hoşgeldiniz!
"AliGulkanat.Com.Tr" olarak size yardımcı olmak için buradayız. Soracağınız sorulara en kısa sürede yanıt vereceğiz. 🙂