Ana Sayfa / Etkinlikler & Aktüel Haber / YÜZ ŞEKLİNE GÖRE KİŞİLİĞİNİZ

YÜZ ŞEKLİNE GÖRE KİŞİLİĞİNİZ

YÜZ OKUMA SANATI:
Yıllar boyunca beden yapısı ile psikoloji arasında ilgi kurmaya çalışan Çinli bilginler, yüz okuma sanatı olan ‘fizyonomi’yi geliştirerek yüz hatlarına göre karakter tiplerini sınıflandırdılar. Bu yönteme göre özellikle alın, burun, çene, kaş, göz ve dudaklar esas alınarak kişilik özellikleri hakkında tahminler yapılıyor. İşte yüz hatlarının simgelediği kişilik özellikleri…

ALIN
Kişilerin düşüncelerini geliştirme yöntemi hakkında bilgi veriyor. Geniş alın, güçlü bir hayal gücü ve entelektüel kişilik yapısını simgeliyor.

Dar alın ise kişinin dikkatli, zamanlamaya önem veren, matematiksel yetenekleri kuvvetli biri olduğunu anlatıyor. Bombeli bir alna sahip kişiler ise inisiyatif sahibi, uyumlu ve paylaşımcı olarak kabul ediliyor.
GÖZLER:
Hayata bakış açısını ve stres karşısındaki davranış şeklini anlatıyor. Çukur gözlü kişiler ciddi ve gizemli olurken, Gözleri yakın olanlar titiz, kararlı ve detaycı kişilik yapısına sahip oluyorlar.
Büyük gözler, açık sözlülüğü, kibarlığı ve sözüne güvenilirliği, Küçük gözler ise dikkatini kolay toparlamayı ve kapalılığı simgeliyor.
Düşük gözlü kişiler hayata iyimser bakmayı sevmezken, Patlak göz şekline sahip olanlar hayata karşı hevesli ve alıngan oluyorlar.
BURUN:
İş hayatındaki tercihleri ve para konusuna bakışı simgeliyor.
Geniş burun, iş hayatında kendine güvenen ve sosyal yapıyı Dar burun, kontrolcülüğü ve garanticiliği, Büyük burun, idealistliği ve lider olma isteğini Düşük burun, insanlarla iyi iletişim kurabilme yeteneğini, Yuvarlak ve şiş burun ise para konusunda başarıyı ve tasarruf düşkünlüğünü gösteriyor.
DUDAKLAR:
Düşünceleri ifadeyi ve cinselliğe bakış açısını simgeliyor.
Geniş ve düşük dudaklar kişinin cömert olduğunu ve cinsel yaşamını geniş hayal gücüyle renklendirebildiğini, İnce dudaklar, az ve öz konuşmayı, hırsı ve muhafazakarlığı simgeliyor. Aşırı büyük alt dudak ise kişinin tembel ve zevke düşkün olduğunu anlatıyor.
ÇENE:
Kendini savunma yöntemini ve saldırganlık düzeyini belirliyor. Geniş çene otoriterliği, acımasızlığı ve enerjiyi, Sivri çene, çabuk sinirlenen yapıyı gösteriyor.
İkiye ayrılmış çene, kararsızlığı Yuvarlak çene, enerjikliği ve tez canlılığı İleriye doğru çıkık çene, inatçılığı ve hoşgörüsüzlüğü simgeliyor.
KAŞLAR:
Hayata dair önemli kararların nasıl alındığı hakkında bilgi veriyor. Aşağıya doğru kaşlar, kişinin ilişkilerini ciddiye aldığını ve sahiplendiğini, Kalkık kaşlar hırslı biri olduğunu ve kolay sinirlendiğini, Uzun kaşlar güçlü ve mücadeleci kişilik yapısını, İnce kaşlar kolay vazgeçen ve esnek yapıyı, Birleşik kaşlar maceracılığı, Düz kaşlar ise iyimserliği simgeliyor.

KULAKLAR:
Çevresindekileri etkileme ve onlardan etkilenme düzeyini belirliyor. Büyük kulaklar, müziğe olan yeteneği, Normal kulaklar, ciddiyeti, Başa yapışık kulaklar, toplum kurallarına bağlılığı simgeliyor. Büyük ve kepçe kulaklı kişilerin ise konuşmayı çok sevdiği belirtiliyor.
YÜZ ŞEKLİ:
Kişinin duygusal ve zihinsel düzeyini belirliyor. Aşırı uzun yüzlü kişiler kibirli, Şişman yüzlüler maddiyatçı, eğlenceye rahatına düşkün, Kemikli yüze sahip olanlar çalışmayı seven ve ürkek, Zayıf yüzlüler, derin düşünceli ve dikkatli olarak kabul ediliyor.
ENGLİSH
your face personality
THE ART OF FACE READING:
Over the years, with the body structure to establish a working interest in psychology among Chinese scholars, the art of face reading ‘improving facial physiognomy according to the types of character class. According to this method are particularly, nose, chin, eyebrows, eyes and lips on the basis of estimates were made about personality characteristics. Here are the personality traits facial lines represent …

BUY
Development of people thinking about ways to give. Be wide, strong imagination and intellectual personality structure symbolizes.

Dar taken care of the people, attaches importance to the schedule, one that tells a strong mathematical capabilities. People have taken the initiative of a dished owner, is considered to be compatible and sharing.

EYES:
Perspective to life and explains how to use behavioral patterns in the face of stress. Hollow-eyed people are serious and mysterious, while the ones near the eyes meticulous, steady and detail-oriented people are having the structure.
Big eyes, frank, civility, and to promise reliability, small eyes, symbolizing the closeness and attention is easy to collect.
Low-eyed people who like to look at life did not optimistic, with the flat look to life against those who are enthusiastic and are easily offended.
NOSE:
In business life choices and the money represents the topic view.
Broad nose, in business life of self-confidence and social structure, narrow nose, and kontrolcülük guarantee, large nose, and idealistlik request to be a leader low nose, good communication with people’s ability to build, round nose and swelling in the monetary success and savings to show affection.

Lips:
To express ideas and perspectives symbolizes sexuality.
Lower lip is broad and generous, and the person’s sexual life with a wide imagination can color, thin lips, small and self-talk, ambition and conservatism represents. Excessively large lower lip is the person’s lazy and fond of pleasure tells.
JAW:
Method of self-defense and aggression level is set. Wide jaw authoritarianism, cruelty and energy, sharp chin, the structure shows a short fuse.
Divided chin, jaw Round instability, and restlessness of enerjiklik forward dislocated jaw, symbolizes stubbornness and intolerance.

KAS Games:
Taken important decisions regarding life and how to provide information. Down the eyebrows, the person’s relationship to take seriously, and have been, raised eyebrows ambitious one, and that is short-tempered, long eyebrows strong and combative personality structure, thin eyebrows that give easy and flexible structure, the United eyebrows of adventurism, Straight eyebrows symbolize the optimism is.

Ears:
Environmental influences and influenced by them added to determine the degree. Large ears, the music that ability, normal ears, the seriousness, the head attached to the ears, adherence to the rules of society represents. Large and the speech of his beloved bucket-eared person says.

FACE TYPE:
To determine a person’s emotional and mental level. Excessive long-faced people arrogant, fat-faced process of materiality, self-indulgent fun, bone-to-face work with those who love and timid, weak-faced, deep thoughtful and carefully considered as is.

Hakkında Ali Gülkanat

Biliyoruz ki; KELEBEK ETKİSİ: ”Ankara’da bir kelebeğin kanat çırpması, Diyarbakır’da da fırtına kopmasına neden olabilir. Farklı bir örnekle bu, bir kelebeğin kanat çırpması, ülkenin yarısını dolaşabilecek bir kasırganın oluşmasına neden olabilir.”

16 yorumlar

  1. Burada göz bozukluğunun derecesinin bir önemi var mıdır?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.