Ana Sayfa / Sağlık / YÜRÜYÜŞÜN SAĞLIĞA FAYDALARI!

YÜRÜYÜŞÜN SAĞLIĞA FAYDALARI!

Eğer her gün kolaylıkla yapabileceğiniz basit bir şey olsa ve bu şey kalbinizi korusa, fazla kalorileri yakmanızı, genç ve formda kalmanızı sağlasa hemen uygulamaya başlardınız değil mi?

O zaman sizi yürümeye davet ediyoruz. Kolay, her zaman, her yerde yapılabilir, özel bir ekipmana ihtiyaç duyulmaz, üstelik herkes yürümeyi bilir!

Yürümeyi henüz küçücük bir çocukken, sadece 1 -1,5 yaşındayken öğreniyoruz. Aslında o bizim için bir ulaşım yolu ama aynı zamanda güvenli, basit ve bir beceri ya da pratik istemeyen bir egzersiz. 7’den 70’e herkes yapabiliyor. Üstelik hem sağlıklı hem de fit bir vücut için sonsuz faydaları var.

Bu sayfalarda yürüyüşe başlamak için gerekli olan tüm detayları bulacaksınız. Fitness düzeyinizi artırmak için en efektif nasıl yürürsünüz, ne giymeli, nasıl yürümeli? Ama önce yürüyüşün faydalarından başlayalım.

Yapılan son araştırmalar, yürüyüş sporunun, meme kanseri riskini azaltmaktan uykuyu düzenlemeye kadar bir dizi olumlu etkisinin olduğunu gösteriyor. Uzmanlar, yürüyüşün herkes için son derece faydalı olduğunu, ancak kadınlar için özellikle çok daha elzem olduğunu söylüyor. İşte yürüyüşe hemen yarından itibaren başlamak ya da daha sık yürümek için 6 önemli neden…

1. Kalbiniz için harika bir egzersiz
Duke Üniversitesi’nde yapılan araştırma, her gün tempolu bir şekilde yürümenin kalp hastalıkları, diyabet ve inme gibi sonuçları olan metabolik sendrom riskini azalttığını ortaya koyuyor. Yürüyüş, kan basıncını ve kötü kolesterol olarak bilinen LDL oranlarını düşürüyor; iyi kolesterol HDL’yi artırıyor. Ülkemizde yüksek tansiyon, kalp hastalıkları ve inme riskinin ne kadar yüksek olduğu ortada. Peki günde yarım saatçik yürümeye vaktimiz yok mu? Britanya’da yapılan bir araştırma, işine yürüyerek ya da bisikletle gidenlerde kalp rahatsızlığına yakalanma riskinin yüzde 11 oranında daha düşük olduğunu gösteriyor.

2. Meme kanseri riskini azaltır!
Amerikan Tıp Birliği’nin resmi yayın organında yayınlanan bir araştırmaya göre, haftada birkaç saat yürümek bile östrojenin kaynağı olan yağ oranını azaltarak meme kanseri riskini önemli oranlarda azaltıyor. Araştırma, 50 – 74 yaş aralığındaki 74 bin kadın üzerinde yapılmış ve normal kilolu kadınların meme kanseri riskinin yüzde 30 daha az olduğu ortaya çıkmış.

3. Rahat bir uyku uyumanızı sağlar!
Öğleden sonra yapacağınız tempolu bir yürüyüş sayesinde gece mışıl mışıl uyuyabilirsiniz. Uzmanlar, yürüyüşün iyi hissetmeyi sağlayan serotonin hormonunun düzeyini artırdığını, bunun da rahatlamamızı sağladığını söylüyor. Bu yönüyle yürüyüş aynı zamanda anksiyete ve depresyonla mücadelede de işe yarıyor. Kötü hissettiğinizde sadece 30 dakikalık bir yürüyüş keyfinizin yerine gelmesini sağlayabilir.

4. Daha formda, daha fit olmanızı sağlar!
Yavaş bir tempoda 1 saat yürüyerek yaklaşık, 170 kalori, orta hızda 238 kalori, hızlı tempolu bir yürüyüşte ise 272 kalori yakarsınız. Günde 30 dakikalık bir yürüyüş yeterince aktif bir yaşam sürmeyen kişileri kilo almaktan koruyabiliyor. Brovvn Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma, haftanın 5 günü birer saat yürüyüş yapan ve günde 1500 kalori alan bir kadının, bir yıllık süreçte 12 kilograma yakın kilo almaktan korunabileceğini gösteriyor. Yürüyüşün, kilo kontrolünde bu kadar önemli bir faktör olmasının nedeni ise oldukça kolay olması. Çünkü egzersiz ne kadar zor olursa, o kadar az insan tarafından uygulanıyor.

5. Zihin sağlığını korur!
Birçok araştırma, ileri yaşlarda da yürüyüşün sağlık açısından faydalarına işaret ediyor. Haftada 45 dakika bile olsa yapılan yürüyüşlerin Alzheimer gibi yaşlılık dönemi hastalıklarından koruduğu bildiriliyor. Tempolu olmasa bile, düzenli gezintilerin de yaşlılarda mental sağlık açısından olumlu etkileri bulunuyor. Ancak yaşa bağlı olmaksızın yürüyüş hemen herkesin zihninin aktif olmasını sağlıyor.

6. Kemiklerinizi güçlendirir!
Yürüyüş sadece bir ‘kardiyo’ faaliyeti değil. Haftada 3 kez 30 dakikalık yürüyüş kemiklerinizi de güçlendiriyor. Kemikler sürekli yenilenen canlı dokulardır. 30 yaş civarı kemik kitlesi doruk noktasına ulaşıyor. Ondan sonra da yenilenme yavaşlıyor, yıkım süreci hızlanıyor. Dolayısıyla bu yaşa kadar kemik kitlesini güçlendirmekte, depoyu doldurmakta fayda var. Kemik dokusunu güçlendiren en önemli faktör ise egzersiz. Çünkü kemikler çalıştıkları, zorlandıkları oranda yenileniyorlar.

ENGLİSH

If a simple thing every day if you can easily protect your heart, and although these things, you burn more calories, keep you young and fit, would begin to apply verse is not it?

Then we invite you to walk. Easy, every time, anywhere can be done, special equipment is needed, and everyone knows to walk!

While still a small child to walk, we learn only at the age of 1 -1.5. In fact, a transport path for us, but it also is safe, simple and does not want a skill or a practical exercise. Anyone can do from 7 to 70. Moreover, a fit and healthy for your body and there are endless benefits.

In these pages, which are necessary to begin the walk you will find all the details. To increase your fitness level, how the most effective you will walk, what should wear, how it should be carried out? But first let’s start from the advantages of walking.

Recent research, the sport of walking, reducing the risk of breast cancer to sleep regulation is proving to be a series of positive effects. Experts, walking is extremely useful for everyone, but especially for women, says that it is much more essential. Here are just a walk to start from tomorrow, or more often to walk for 6 important reasons …

1. A great exercise for your heart
Duke University research, in a brisk walk every day of heart disease, stroke, such as diabetes and metabolic syndrome reduces the risk that the results reveals. Walking, blood pressure and bad cholesterol known as LDL ratio is lower; HDL’yi increases good cholesterol. In our country, high blood pressure, heart disease and stroke risk is higher in the middle. But half an hour a day Do not have time to walk N? In Britain, a survey, go to work by foot or by bicycle to the risk of developing heart disease, those at a rate lower than 11 percent of the shows.

2. Reduces the risk of breast cancer!
The official organ of the American Medical Association published a study According to a few hours per week to walk even as a source of estrogen by reducing the fat content of breast cancer reduces the risk of significant proportions. Research, 50 – 74 years has been in the range of 74 thousand women and normal weight women on the risk of breast cancer appeared to be less than 30 percent.

3. Allows a comfortable sleep!
In the afternoon to do a brisk walk may sound asleep through the night. Experts feel good to walk to the increased levels of the hormone serotonin, it also allows us to relax, he says. In this regard the fight against anxiety and depression at the same time walking in the works. When you feel bad just a 30 minute walk can bring pleasure instead of your.

4. More fit, more fit allows you to be!
About 1 hour walk at a slow pace, 170 calories, 238 calories at medium speed, fast-paced walk is on the 272 calories you will burn. 30 minute walk a day is not enough people take an active life being able to maintain weight. Brovvn a research conducted at the University, one hour walk 5 days a week and 1500 calories a day a woman’s field, one-year period to 12 kilograms in weight close to the show can protect. Walk, so important a factor in weight control because to be quite easy. How much exercise is difficult because it is being implemented by so few people.

5. Maintains mental health!
Many research, advanced age also has pointed to the health benefits of walking. Even walking 45 minutes per week of the period of old age such as Alzheimer’s disease is reported to protect. Even if there is brisk, regular navigation in the elderly also have positive effects in terms of mental health. However, without age-related walking makes everyone’s active mind.

6. Strengthens your bones!
Walking just a ‘cardio’ activities is not. 3 times per week at 30 minutes walking strengthens your bones. Bones are constantly renewed living tissues. Around the age of 30 is reaching its peak bone mass. Then, the regeneration is slow, the destruction process is accelerated. So it’s up to live in improving bone mass, filling the tank is good. Bone tissue is the most important factor strengthening exercise. Because the bones they work, are renewed at the rate they were difficult.

Hakkında Ali Gülkanat

Biliyoruz ki; KELEBEK ETKİSİ: ”Ankara’da bir kelebeğin kanat çırpması, Diyarbakır’da da fırtına kopmasına neden olabilir. Farklı bir örnekle bu, bir kelebeğin kanat çırpması, ülkenin yarısını dolaşabilecek bir kasırganın oluşmasına neden olabilir.”

15 yorumlar

  1. A’yı hayatta başarı olarak tanımlayalım. O zaman a=x+y+z. X çalışmaktır, Y oyundur, Z ise çeneyi tutmasını bilmektir. Albert Einstein

  2. Bir blimsel araştırmada insanların sağlıklı görünen kişileri daha çekici bulduklarını okumuştum.

  3. YÖRÜK SÜLÜN

    Ulkedeki beyaz yakalilarin %90 i kuantumu kisisel gelisim bişisi saniyor mathematics

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1
×
Hoşgeldiniz!
"AliGulkanat.Com.Tr" olarak size yardımcı olmak için buradayız. Soracağınız sorulara en kısa sürede yanıt vereceğiz. 🙂