Perşembe , Haziran 17 2021

YAZ SONRASI KIŞ BAŞLANGICI BAKIM TÜYOLARI

Yaz aylarının bittiği, sonbahar aylarının sürdüğü ve kış soğuğunun da kapıda olduğu bugünlerden cildinizin etkilenmemesi imkansız! Tam bir geçiş dönemi yaşadığımız böyle bir dönemde tepeden tırnağa özel bir bakım yapmakta fayda var. Medical Park Bahçelievler Hastanesi Cilt Hastalıkları Uzmanı Dr. Neslihan Dolar, cildine özen gösterenler için bakım reçetesi yazdı:

  EN HASSAS BARİYER CİLDİMİZ: Sıvı ve ısı dengesini sağlayan, salgı yapan, duysal ve immünolojik pek çok işlevi olan cildimiz, aynı zamanda iç ortam dengesi ile dış çevrenin potansiyel zararları arasında bir bariyer oluşturarak yaşamsal bir rol oynamaktadır. Dolayısıyla çevrede oluşan değişiklikler ilk ve doğrudan cildimizi etkiler. Şüphesiz bu çok sayıda işlevlerin dışında cilt, yumuşak, parlak, temiz ve pürüzsüz görünümü ile estetik açıdan da büyük önem taşır.
• MEVSİM GEÇİŞLERİ YIPRATIR: Özellikle mevsim geçişlerinde cildin yeni hava koşullarına ayak uydurması için bazı önlemlerin alınmasında fayda vardır. Yazın güneşin ve nemin etkisiyle yıpranan hasar gören cildimiz sonbaharın gelmesiyle özellikle rüzgar ve ani ısı değişikliklerinden olumsuz yönde etkilenir.
• GÜNEŞ YAŞLANDIRIR: Özellikle son zamanlarda ozon tabakasının da incelmesi ile birlikte güneşin bazı zararlı ışınları yeryüzüne daha kolay ulaşmakta ve ciltte basit bir lekeden deri kanserine kadar pek çok olumsuzluklara neden olmaktadır. Güneş ışığından etkilenen kişilerde öncelikle deri kalınlaşması olur ve derinin doğal korumasını artırmak için derinin rengini veren hücreler daha fazla renk maddesi salgılarlar (bronzlaşma). Uzun süre güneşe maruz kalan deride zaman içerisinde incelme, elastikiyetin bozulması (kırışıklık), kuruluk, lekelenmeler, kılcal damarların belirginleşmesi, fotoyaşlanma görülür ve en önemlisi deri kanserinin oluşma riski artar.
• LEKELENMEMESİ İÇİN NEMLENDİRİN: Güneşin kuruttuğu cildin nemlendirilmesi çok önemlidir. Özelikle bronzlaşma ile birlikte cildin tekrar kendini yenilemesi sürecinde cildin üst ölü tabakaları kepek kepek dökülür. Bu süreçte uygun bir nemlendirme yapılmazsa ciltte homojen olmayan renk farklılıkları ve lekeler ortaya çıkar. Yalnız dikkat etmek gereken husus cildinizi nemlendirirken yağlandırmayın. Cilt tipine uygun temizleyiciler ve nemlendiriciler kullanılmadığı zaman gözenekler tıkanıp siyah nokta, komedon ve akne oluşumu kaçınılmazdır.
• KALINLAŞAN CİLDE PEELİNG GEREK: Yaz sonrası güneşin ve nemin etkisiyle kalınlaşan, lekelenen, kırışan ciltleri sadece sonbahar ve kış aylarında uygulanan kimyasal peeling ile tedavi etmek mümkündür. Kimyasal peeling yani soyma işlemi deri yaşlanmasının önlenmesi ve tedavisi amacıyla kullanılan etkin ve güvenilir bir yöntemdir. Bu amaçla doğal meyve asitlerinden üretilen çeşitli ajanlar deri tipine, ciltteki leke, kırışıklık veya akne izlerinin derinliğine göre çeşitli konsantrasyonlarda kullanılır. Dermatolog tarafından uygulanan bu yöntemle ince kırışıklıklar, kuruluk, leke ve akne izleri tedavi edilir. En az senede bir defa tüm ciltlerde uygulanabilecek olan bu yöntemle yaz sonrası kalınlaşan derinin üst tabakası ölü hücrelerden arındırılır. Böylece derinin mat ve soluk görünümü giderilir daha parlak gözenekleri sıkılaşmış taze bir cilt oluşturulur.
• GENÇ BİR CİLT İÇİN MEZOLİFTİNG: Kimyasal peeling yöntemiyle derinin üst tabakaları tedavi edilirken mezolifting yöntemiyle de derinin alt tabakaları tedavi edilir. Mezolift yöntemiyle yaz boyunca güneş nem ve sıcaktan etkilenmiş cildinizi gençleştirirken kış mevsimine de yepyeni sağlıklı bir görünümle adım atabilirsiniz. Mezolift; stres, hava kirliliği, güneşin zararlı ışınları ve geçen yılların ciltteki olumsuz etkilerini ortadan kaldırmayı amaçlayan bir tedavi yöntemidir. Sigara ve alkol kullanımından da zarar gören cildin yeniden yapılanmasını sağlar. Cildin kaybettiği nem, vitamin, aminoasit ve mineral desteği deri altına ufak iğneler yardımıyla enjekte edilir. Yüz, boyun, dekolte ve özellikle el bölgesinde oluşan kırışıklıkları ve yaşlanma etkilerini geriletir.

TEPEDEN TIRNAĞA BAKIM GEREK

• BOYNUNUZU VE ELLERİNİZİ UNUTMAYIN: El ve dekolte bölgesinin bakımı da, en az yüz bakımı da önemlidir. Özellikle yazın güneşe korumasız maruziyet; ellerde ve dekolte bölgesinde istenmeyen lekelenmelere, kollagen ve elastin liflerde harabiyete bağlı olarak da gevşeme ve sarkmalara neden olur. Ayrıca deri altı yağ dokusunun  azalmasıyla, incelme ve kırışıklıkların derinleşmesiyle damarlanmanın belirginleşmesine yol açar. El dersinde oluşan gevşeme, sarkma ve kırışıklıklar, mezolifting uygulamarı ile tedavi edilebilir. Eldeki lekeler yeni başlamış ve çok derinleşmemişse, özel renk açıcı kremlerle ve peeling yöntemleri ile düzeltilebilir. Daha ileri vakalarda çeşitli lazer tedavileri uygulanabilir. Bazı durumlarda kriyoterapi (soğuk azot ile dondurma) iyi bir seçenek oluşturur.
• KURUYAN SAÇLAR MEZOTERAPİ İLE CANLANIR: Güzelliğin tamamlayıcısı olan saçlar da en az cildimiz kadar yaz mevsiminden güneş, deniz ve klorlu sulardan etkilenir. Yaz sonu özellikle saçlarda cansızlaşma kuruma, kırılma meydana gelir. Kurulukla birlikte saç dökülmesi de sonbaharla birlikte artan problemlerdendir. Böyle bir durumda saç mezoterapisi kuruluk ve dökülmenin önlenmesinde iyi bir seçenektir. Saç mezoterapisi saç dökülmesini durdurmak, var olan saçın kalitesini artırmak ve yeni saç çıkışlarını aktif hale getirmek için belli periyodlarla saçlı deriye uygulanan bir tedavi şeklidir.
• SAÇLAR DA VİTAMİN İSTER: Saç mezoterapisi sayesinde; saç ve saçlı derinin ihtiyaç duyduğu vitamin, mineral, aminoasit ve destek maddeleri, nemlenedirici ajanlar ve kıl köklerini uyarıcı maddeler direkt saçlı deriye ve saç köklerine uygulanır. Bu yöntemin diğer klasik ilaç tedavilerine göre üstünlüğü; yan etki riski olmaksızın ve ağızdan ilaç takviyesine gerek kalmadan sorunlu bölgenin direk tedavisi ile etkili sonuçlar alınmasıdır.

ENGLİSH

winter maintenance

Ends in the summer, autumn and winter months is the period of cold today, also was at the door of your skin is impossible not be affected! A full transition period we are living in such a special care from head to toe is useful to do. Skin Disorders Specialist Hospital Medical Park Dr Bahcelievler. Neslihan Dolar, for taking care of skin care prescription wrote:

• SENSITIVE SKIN BARRIER our: Fluid and thermal balance, which allows secretion which, sensory and immunological functions, which is many, our skin, but also balance internal and external environment, the potential of environmental damage by creating a barrier between a vital role. Therefore a change in the environment first and directly affects our skin. Surely this large number of functions outside the skin, soft, bright, clean and smooth look with a great aesthetic importance.
• SEASON PASS to the fray: Especially in the transition seasons of the skin to keep up with new weather conditions is useful for taking some precautions. Summer sun and under the influence of moisture-damaged skin that we wear, especially with the arrival of autumn wind and the sudden temperature changes adversely affected.
• SUN will AGING: Especially recently, the depletion of the ozone layer, with some harmful rays of the sun and earth is easier to reach spots on the skin from a simple skin cancer causes many negative consequences. Primarily in people affected by sunlight, and skin thickening is to increase the skin’s natural protection to the color of skin cells secrete substances are more colors (tanning). When exposed to sunlight for a long time in the thinning of the skin, elasticity of corruption (wrinkles), dryness, if no stains, capillaries become clear, visible and most importantly fotoyaşlanma the risk of skin cancer increases.
• Dampen FOR STAIN not be: the sun is very important to moisturize dry skin. Especially with tanning of the skin to renew itself again in the process of the upper dead layers of skin is shed dandruff dandruff. This process is not done in a proper hydration in the skin color differences and non-uniform spots occur. Only pay attention to your skin while moisturizing oils that things. Types of skin cleansers and moisturizers when not in use according to clog pores whether the black dot, comedones and acne formation is inevitable.
• THICK SKIN becoming the Peeling NEEDED: summer sun and humidity under the influence after becoming thick, are stain, wrinkle the skin only applied in the autumn and winter months can be treated with chemical peeling. Chemical peeling peeling process that prevention and treatment of skin aging is used effectively and is a reliable method. This purpose, various agents made from natural fruit acids to skin type, skin blemishes, wrinkles or acne scars according to the depth is used in various concentrations. With this method applied by dermatologists fine wrinkles, dryness, blemishes and acne scars are treated. At least once a year, this method can be applied in all the volumes written in the upper layer of the skin becomes thick will be cleared of dead cells. Thus, dull and pale skin look brighter than the pores are fixed tightly integrated to create a fresh skin.
• SKIN FOR ONE MEZOLİFTİNG: Chemical peeling the upper layers of the skin treated with the method with the method de mezolifting lower layers of the skin is treated. Humidity and hot summer sun with the method Mezolift been affected by the new healthy skin to look younger with winter can step. Mezolift stress, air pollution, the sun’s harmful rays and skin of last year, which aims to eliminate the negative impact is the treatment. Smoking and alcohol use also allows regeneration of damaged skin. Leaves skin loses moisture, vitamins, amino acids and minerals to support under the skin with the help of a small needle is injected. Face, neck, décolleté and hands in particular wrinkles and aging effects of which will decline. 

to the NAIL CARE NEEDED

• NECK AND HAND of your REMEMBER: Hand and decollete area care or at least facial is also important. Especially in the summer sun exposure without protection; hands and neck in unwanted spots, collagen and elastin fibers, depending on the damage that causes relaxation and sagging. In addition, the decline subcutaneous fatty tissue, thinning and wrinkling of the deep veins significant leads. El course consisting of relaxation, sagging and wrinkles, can be treated with mezolifting applications. Started a new and very deep spots in El, custom colors with cream and peeling methods and openers can be adjusted. Various laser treatments can be applied in more advanced cases. In some cases, cryotherapy (freezing with cold nitrogen) creates a good option.
• The DRY HAIR WITH MEZOTERAPİ is alive: Beauty that’s complementary to our skin, hair, or at least in the summer sun, sea and chlorinated water are affected. Especially in late summer lifeless hair dry, refraction occurs. With dryness of hair loss with the increasing problem is one of the fall. In this case, and shed hair dryness Mesotherapy is a good choice for the prevention. Stop hair loss Hair Analysis System, to improve the quality of existing hair and activate new hair out for a particular form of treatment is applied to the scalp periyodlarla.
• HAIR OR VITAMIN : Hair Analysis System with the hair and scalp needs the vitamins, minerals, amino acids and supplements, and hair roots nemlenedirici agents stimulating substances are applied directly to the scalp and hair follicles. According to the superiority of this method of treatment of other classical drugs, without the risk of side effects and oral medication without reinforcing the region’s problem is taken directly on the treatment effective results

Hakkında Ali Gülkanat

Biliyoruz ki; KELEBEK ETKİSİ: ”Ankara’da bir kelebeğin kanat çırpması, Diyarbakır’da da fırtına kopmasına neden olabilir. Farklı bir örnekle bu, bir kelebeğin kanat çırpması, ülkenin yarısını dolaşabilecek bir kasırganın oluşmasına neden olabilir.”

14 yorumlar

 1. kısa kısa yazılar yazıyorum,ama tıkanıp kaldığım çok oluyor,bu telkini görünce inanamadım,tam benlik.

 2. Aşırı kıskançlık güvensizlik iki tarafada olumsuz etkileri var ilişkiyi baltalamakdan kurtarmak için ideal.

 3. İnsanların hakkımda ne düşündüklerini umursamayarak ömrümü 10 yıl uzattım. Charles Bukowski

 4. yeni öğrendiğim bir teknoloji sağladığı tüm faydaları tanıdığım insanlarla paylaşacağım ve tavsiye edeceğim. boy uzatma ameliyatı

 5. ABİİ FİZİĞE BAYILIYOM YA = MÜMİN SEKMAN’IN KUANTUM ZAYIFLAMA VE GEÇ BOŞALMA + KİŞİSEL GELİŞİM + YEMEK TARİFİ KİTABINI OKUDUM hızlı resim

 6. Artık at gözlülüğünü atmak isteyenler için. lehçe ne demek

 7. mantıklı geliyor bana ama yaşayıp görmem lazım. hintçe öğrenme

 8. Kaçrılmaması gerekn bir set, türkiye şartlarında başarılı olmak için motive olmak şart! kız arkadaşı

 9. etkili bir sistem. romence öğrenme

 10. bu tür telkinler avrupa da çok yaygın ülkemize gelmesi sevindirici öfke kontrolü

 11. Migren kadar değilse de çok şiddetli baş ağrılarım var umarım faydasını görürüm romence şarkılar

 12. birçok tanadığıma tavsiye edeceğim bir cd, çevremde migrenden hayatını erteleyen birçok arkadaşım bu sayede sağlığına kavuşacak …. sürtünme yoluyla ilişki

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Open chat
1
Hoşgeldiniz!
"AliGulkanat.Com.Tr" olarak size yardımcı olmak için buradayız. Soracağınız sorulara en kısa sürede yanıt vereceğiz. 🙂