TIP TARİHİNDEKİ UNUTULMAYAN ÖLÜM MELEKLERİ

Ölüm makinası Harold Shipman
İngiliz Tıp bilimci Harold Shipman’ın tüm tıp kariyeri boyunca 400′den fazla insan öldürdüğü düşünülüyor. Bu 400 kurbanın 236’sının 24 yaşın üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Fakat yine de rakam kesin bir şekilde bilinemiyor. Harold Shipman kariyerinin ilk dönemlerinde ilaçlar üzerine çalışmalar yaparken ilerleyen zamanlarda Manchester’da bir hastanede hastaları tedavi etmeye başladı. Shipman’ın kariyerindeki kurban sayısına şüphesiz tüm sağlık görevlileri ve cenaze sorumluları hayretler içinde yaklaşıyor. 1998 yılında Kathleen Grundy isimli hastası aşırı morfinden ölü bulununca, Shipman’ın gözaltı süreci başladı. 2000 yılında 15 kişinin ölümüyle hüküm giyen Shipman ciddi bir hapis cezasına çarptırıldı. 2004 yılında hapishanede hükümlü olduğu sırada kendini asan Harold Shipman’a tarihin en ölüm saçan doktoru denilebilir.

Death Machine Harold Shipman
Throughout all the medical career, British Medical scientist Harold Shipman’ın to kill 400 more people are thinking. The 400 victims over the age of 24 is estimated as 236’sının. But the exact figure is not known. Harold Shipman’s first period of a career in medicine while advancing the study of patients treated at a hospital in Manchester when you began. Doubt on the number of victims in all health career Shipman’ın and funeral officials responsible for hayrete closing. In 1998, Kathleen Grundy, a patient found dead from excessive morphine, the process began Shipman’ın custody. In 2000 with the death of 15 persons convicted to be imprisoned for a serious Shipman. In 2004 while in prison are convicted of self-Asan murderous doctor Harold Shipman’a also be history.

Dr. Ölüm: Jack Kevorkian
Birçok insan Jack Kevorkian’ı katil olarak görmeyebilir ama aslında Kevorkian suçlu bulundu ve ikinci derecede adam öldürme suçundan sekiz yıl hüküm giydi. Kevorkian aktivistti ve ötenazi etiğini savunuyordu. Ölümcül hastalığa yakananların ve hayat kaliteleri kısıtlı olanların intihar etmeye hakkı olduğunu söylüyordu. Hatta kendileri fiziksel olarak bunu yapamayacak durumda olsalar bile. Kevorkian bu bağlamda, hastaların basit bir tuşa basarak ölmelerini sağlayacak iki icat ortaya koydu. 1991’de lisansı alınan doktor, yüzden fazla intihara yardım etti. Birçok kez tutuklanmasına rağmen, 1998’e kadar suçlu bulunmadı , çünkü ölüme giden yoldaki son adımı hastalar atıyordu.

Thomas Youk adında bir adam ALS hastalığından dolayı tamamıyla felçliydi. Kevorkian hastanın iznini aldıktan sonra ölümcül şırınga enjekte etti. Süreç kameraya alındı ve bir televizyon programında gösterildikten sonra Kevorkian öldürme suçundan sorumlu tutuldu. 2006 yılına kadar inkar eden doktor, daha sonra hiçbir intihara yardım etmeyeceğine dair mahkeme huzurunda söz verdi. O sıralarda Kevorkian’ıın bir yıl içinde Hepatit C yüzünden ölmesi bekleniyordu. Ama doktor 2008 yılındaki Michigan parlamento oturumuna adaylığını koyacak kadar sağlıklıydı.

Dr. Death: Jack Kevorkian
Many people may not see as the killer, but in fact Kevorkian’ı Jack Kevorkian was found guilty of second-degree murder offense was convicted eight years. Kevorkian and euthanasia ethical aktivistti was the defense. Fatal diseases and quality of life with fewer yakananların right to say it was suicide. Even as their physical, even if they do so by the state. Kevorkian in this regard, patients will provide a simple key press to kill the two inventions were revealed. Doctor license received in 1991, helped to more than one hundred suicide. Although many times to be arrested, not convicted until 1998, because the path to the deaths of patients at the last step was.

A man by the name of disease due to ALS Thomas Youk was completely paralyzed. After receiving the patient’s permission Kevorkian injecting syringe was fatal. Received and displayed on a television program to process the camera is held responsible for the crime was murder Kevorkian. The doctor denied until 2006, then in the presence of the court of any suicide promised not to help. Within a year because of hepatitis C in Kevorkian’ıın that time was expected to die. But doctors in Michigan in 2008 was healthy until the parliamentary session will run.

İşten işe atlayan hemşir Charles Cullen
New Jersey ve Pensilvanya’daki on farklı hastanede çalışan Charles Cullen, 1988-2003 yılları arasında 45 hastayı öldürdüğünü itiraf etti. Tutarsız davranışlar ve iş kurallarına uymama gerekçesiyle işten atıldı, ancak ülke çapındaki hemşire yetersizliği dolayısıyla yeni den iş buldu. Somerset Medikal Merkezindeki şüpheli ölümler sonrasında, yetkililer Cullens’in geçmişine bakmaya karar verdiler. Charles Cullen, 2003’te cinayete teşebbüsten tutuklandı. Yapılan tahkikat sonucunda, Somerset’te 13, New Jersey’de üç ve Pensilvanya’da da altı cinayet işlediğini itiraf etti. Ayrıca, yaptığı açıklamada hastaların acı çekmesine dayanamadığı için öldürdüğünü belirtti. Cullen olayından sonra, birçok ülke işverenlere yasal dokunulmazlık sağlayan bir yasa çıkarttı. Buna göre, yasa işverenleri kötü performans derecelendirmeleri ve medikal profesyonelleri yollama karşısında koruyacak.

I jump started the nurse Charles Cullen
Working in New Jersey and Charles Cullen Pensilvanya’daki on a different hospital, 45 patients died between the years 1988-2003 has had to admit. Inconsistent behavior and business rules were taken from work by reason of noncompliance, but the nurses across the country because of lack of new jobs found. Somerset Medical Center after the suspicious deaths, the authorities decided to look at Cullens’in history. Charles Cullen, was arrested for attempted murder in 2003. Structured as a result of investigations, Somerset’te 13, New Jersey in the three and six Pensilvanya’da to admit that was murder. Also, do not rely on the explanation for the suffering of patients reported killed. Cullen after the event, many countries have removed a law that employers provide legal immunity. According to this law, employers and medical professionals to send poor performance ratings to protect against.

Ölüm meleği Joseph Mengele
Joseph Mengele, Hitler döneminde Auschwitz’de bulunan hapishanedeki insanlarla ilgili deney yapmakta özgür bırakılmıştı. Kendisi aynı zamanda gaz odalarına hükümlü seçmekten de sorumluydu. Ve ikizlere karşı ayrı bir ilgi duyuyordu. İkinci Dünya Savaşı’nda binlerce ikiz korkunç cerrahi operasyonlara maruz bırakıldı ve maalesef bu katliamlarda çok az insan kurtulabildi. Mengele farklı bir kimlikle savaştan sonra Arjantin’e kaçtı. Deneylerinin kayıtları da bir arkadaşı tarafından yok edilen Mengele 1979’da öldü. 1985’te mezarı açıldı ve 1992’de DNA testi ile ölenin Mengele olduğu doğrulandı.

Angel of death Joseph Mengele
Joseph Mengele, Hitler about people in prison in the period Auschwitz’de which was left free to experiment. He also was responsible for selecting the gas chambers convicts. And to separate the twins were interested. Second World War has been left exposed to thousands of surgeries and the terrible twins, unfortunately, very few people in this massacre was able to get rid of. With a different identity after the war, Mengele fled to Argentina. Experiments by a friend not as a record of the Mengele died in 1979. The tomb was opened in 1985 and died in 1992, DNA tests have confirmed the Mengele.

Kabus hemşire Jane Toppan
Jane Toppan, ilk önce gerçekleştirdiği 11 cinayeti itiraf etti, sonra da diğer 31 cinayeti. Uyuşturucunun verdiği cüretkarlıkla, çok sayıdaki hasta ölümleri ve hırsızlık suçlamalarına rağmen, 1885-1901 yılları arasında Massachuessetts’te tekrar tekrar iş bulmayı başardı. 1901 yılında Toppan, baktığı yaşlı bir masum kadının ölümünden sonra Davis ailesinin yanına taşındı. Çok kısa zamanda, baba ve iki kız da ölü bulundu. Toppan’ın üvey kardeşi bir şekilde kurbanların zehirlendiğini öğrendi. bunun üzerine Toppan’ı tutuklatmak isteyince, Toppan onu da öldürdü. Toppan, delilik nedeniyle suçlu bulunmadı ve ölüm makinası bütün yaptıklarından gurur duyduğunu söyledi.

Nightmare nurse Jane Toppan
Jane Toppan, 11 murder confession was first realized, and then the other 31 murder. Cüretkârlık with drugs that many patients in spite of death and the theft accusations, between the years 1885-1901 was able to find work again and again Massachuessetts’te. Toppan in 1901, an innocent old woman to look after the death of Davis family moved to the next. In a very short time, the father and the two girls were found dead. A half-brother of the victim Toppan’ın learned is poison. On top of this you want to arrest the Toppan’ı, Toppan killed him. Toppan, not guilty due to insanity and death, is proud of machines that all do, he said.

Bavaria canisi Stephan Letter
Stephan Letter 16 hastayı öldürmekle mahkum edilmişti. Daha sonra bu rakama 13 kişi daha eklendi. Bu sırada 2003 ve 2004 yılları arasında Almanya’nın Bavaria kentinde 80 şüpheli ölüm meydana geldi.Bu ölülerin 43 tanesi gömülmüş, 38 tanesi ise yakılmıştı. Gömüldükten sonra mezardan tetkik için çıkarılan 43 kişi üzerinde yapılan araştırmalarda bu kişilerin zehirli ilaçlarla öldürüldüğü ortaya çıktı. Bu gizemli ölümlerin de Letter tarafından gerçekleştirildiği düşünülse de net bir şekilde kanıtlanamadı. Mahkumiyet sürecinde merhametli davranan yargıçlar Stephan Letter’ı 29 kişiyi öldürme suçundan ömür boyu hapse mahkum etti.

Stephan Letter of Bavaria canine
Stephan Letter was doomed to kill 16 patients. Then 13 more people added to this figure. In the meantime, in 2003 and 2004 between Germany’s Bavaria in the town of 43 of the 80 suspicious deaths occur geldi.Bu dead were buried in one, 38 of them were the burned. Removed from the grave after being buried for examinations of those people, 43 people in research on toxic drugs killed emerged. This is done by letter with the mysterious death has been considered as clearly could not be proven. Convictions in the process of acting judges merciful to kill the crime Stephan Letter’ı 29 people were sentenced to life imprisonment by.

Hakkında Ali Gülkanat

Biliyoruz ki; KELEBEK ETKİSİ: ”Ankara’da bir kelebeğin kanat çırpması, Diyarbakır’da da fırtına kopmasına neden olabilir. Farklı bir örnekle bu, bir kelebeğin kanat çırpması, ülkenin yarısını dolaşabilecek bir kasırganın oluşmasına neden olabilir.”

10 yorumlar

  1. Kıyıyı gözden kaybetmeye cesaret edemeyince insan, okyanusu keşfedemez. Andre Gide

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Open chat
1
Hoşgeldiniz!
"AliGulkanat.Com.Tr" olarak size yardımcı olmak için buradayız. Soracağınız sorulara en kısa sürede yanıt vereceğiz. 🙂