TERLEME DERDİNE SON!

Yaşamınızı olumsuz yönde etkileyen koltuk altı terlemesinden yarım saat içinde kurtulabilirsiniz…

Sosyal ve özel yaşamınızı olumsuz yönde etkileyen terleme sorunu artık çözümsüz değil. Lokal anestezi altında yarım saatte, hatta bir öğle tatilinde bile kolayca uygulanabilecek bir yöntemle sorundan ömür boyu kurtulmak mümkün. Hem de acı çekmeden…

Havalar ısınmaya başladı. Sıcak, pırıl pırıl güneşli günlere hiçbirimizin diyeceği yok. Bir de terleme sorunu olmasa… Havanın sıcaklığına, yaptığımız fiziksel aktiviteye ve ruhsal durumumuza bağlı olarak hepimiz elimizde olmadan terliyoruz.

Vücut ısısının kontrolünü sağlayan terleme, yaz mevsiminin en büyük sorunlarından biri. Pek çok kişinin hem özel, hem de sosyal yaşamını olumsuz yönde etkileyen terleme sorunu artık çözümsüz değil.

Terleme sorunun çözümü için uygulanan bazı yöntemler, geçici ve sürekli tekrar isteyen yöntemler.

Bir süre Almanya’da katıldığı bir konferansta bu soruna kalıcı çözüm için çalışmalarda bulunan Profesör Dr. Erol Kışlaoğlu, sorunu kökten çözecek bir yöntemin artık uygulanabildiğini belirtiyor.

Öğle tatilinde bile kurtulabilirsiniz

Prof. Erol Kışlaoğlu, bu tekniğin, lokal anestezi altında yarım saat içinde, hatta bir öğle tatilinde bile kolayca uygulanabilecek bir yöntem olduğunu söylüyor. Prof. Dr. Kışlaoğlu, yöntemin, esas olarak özel bir liposuction aleti ile koltuk altındaki ter bezlerinin alınmasına dayandığını belirtiyor.

Operasyon lokal anestezi ile yapıldığı için hastanın aynı gün işine dönmesi sağlanıyor.
Prof. Erol Kışlaoğlu, koltuk altı bölgesinin, kola giden ana damar ve sinirlerin bulunduğu bir bölge olduğu için bu operasyonun mutlaka plastik cerrahi uzmanı ve bu konuda ayrıca eğitim görmüş uzmanlar tarafından yapılması gerektiğinin altını çiziyor. Bu işlemin, bir liposuction olmadığını ve normal liposuction aletleriyle yapılamayacağını da belirten Prof. Kışlaoğlu, bu işlem için özel olarak tasarlanmış liposuction aletlerinin kullanılması gerektiğini ifade ediyor.

Terlemeye ömür boyu son!

Yöntem, uygun şekilde yapıldığı takdirde sonuç kalıcı ve ömür boyu oluyor.
Daha önceleri koltuk altı ve vücudun diğer yerlerindeki terlemeleri gidermek için uygulanan yöntemler 6 ayda bir tekrarlanması gerekiyordu.
Yöntem, ehliyetsiz kişilerce yapılması halinde damar ve sinirlerin hasar görmesine yol açabiliyor.

MERAK EDİLEN SORULAR:

* Koltuk altındaki ter bezlerini nasıl emiyorsunuz?
İşlem hem emen, hem de kazıyan özel bir liposuction aleti ile yapılıyor.

* İşlem anestezi altında mı yapılıyor?
Bu yeni teknik lokal anestezi altında yarım saat içinde, hatta bir öğle tatilinde bile kolayca uygulanabilecek bir yöntemdir. Hasta dilerse genel anestezi ile de uygulanabilir.

* Bütün ter bezleri alınıyor mu?
Amaç aşırı terlemeyi engellemek olduğu için tamamını almıyor bir miktar bırakıyoruz.

* Operasyondan sonra kişi koltuk altından hiç mi terlemiyor?
Çok az terler, aşırı terleme ortadan kalkar.

* Kalıcı bir işlem mi? Tekrarlanması gerekiyor mu?
Kalıcı bir işlemdir. Tekrarı gerekmez, fakat bazı durumlarda ilk operasyon yeterli gelmezse ikinci uygulanır.

* Ter bezlerinin alınması ileride soruna yol açmaz mı?
Hiçbir soruna yol açmaz, çünkü tamamı alınmıyor yalnızca aşırı terleme engelleniyor.

* Kaç yaşın üstündekilere yapıyorsunuz?
16 yaşından itibaren herkese uygulanabilir.

* Kimlere uygulanabilir?
Herkese uygulanabilir.

Profesör Dr. Erol Kışlaoğlu

ENGLİSH

Negatively affecting your life in half an hour to get rid of underarm perspiration from …

Negatively affect your social and private life is no longer sweating problem is not insoluble. In half an hour under local anesthesia, or even a lunch break in a way that can be easily implemented even in a lifetime you get rid of the problem. Suffer from both …

The weather began to warm up. Hot, none of us would say no to brilliant sunny days. Although sweating is a problem … to the temperature of the air we do, depending on our physical activity and mental state we are in our hands without a sweat.

Sweating allows the body to control the temperature in summer is one of the biggest problems. Many people as personal, as well as adversely affect social life, no unsolved problem is not sweating.

Applied to solve the problem of sweating in some ways, seeking temporary and permanent methods again.

At a conference in Germany, has joined a long lasting solution to this problem in the study, Professor Dr. Erol Kışlaoğlu, a method to solve the problem no longer apply fundamental said.

You can even get lunch break

Prof. Erol Kışlaoğlu of this technique, within half an hour under local anesthesia, or even a lunch break and even says that it is a method that can be easily implemented. Prof. Dr. Kışlaoğlu of the method, mainly in a special armpit sweat glands by liposuction instruments are based on the report says.

Operations were performed with local anesthesia for the patient’s right to return to work is the same day.
Prof. Erol Kışlaoğlu, underarm area, cola outgoing main vessels and nerves to an area where these operations necessarily plastic surgery specialists in this field also trained by experts to be done that underlines. This procedure, liposuction is not a traditional liposuction and can not be done with instruments indicating the Professor. Kışlaoğlu, designed specifically for this process should be a means of liposuction equipment.

End of life to sweat!

Method, if done properly the result is permanent and lifelong.
Previously, armpit sweating in other parts of the body to correct the methods applied had to be repeated every 6 months.
Method is made by unqualified persons and vessels can lead to nerve damage.

Asked curious about:

* How confident are you in the sweat glands under the seat?
Processing and absorption, as well as the excavation is done with a special liposuction instrument.

* The operation is done under anesthesia do?
The new technique under local anesthesia in about half an hour, or even a lunch break is a method that can be easily applied even. If the language is applicable to patients with general anesthesia.

* Do you take all the sweat glands?
The aim is to prevent excessive sweating for the entire amount does not leave you.

* Armpit after surgery, the person does not sweat at all?
Very little perspiration, excessive sweating will disappear.

* A permanent action? Do you need to be repeated?
Is a permanent procedure. Again required, but not enough in some cases the first operation is the second application.

* Sweat glands do not cause future problems to be taken?
Do not cause any problems, because not all be blocked only the excessive sweating.

* How are you doing over the age?
From the age of 16 can be applied to everyone.

* Who may apply?
Applicable to everyone.

Hakkında Ali Gülkanat

Biliyoruz ki; KELEBEK ETKİSİ: ”Ankara’da bir kelebeğin kanat çırpması, Diyarbakır’da da fırtına kopmasına neden olabilir. Farklı bir örnekle bu, bir kelebeğin kanat çırpması, ülkenin yarısını dolaşabilecek bir kasırganın oluşmasına neden olabilir.”

22 yorumlar

  1. Eğer kendinize olan saygınızı sağlayamıyor ve ne yaparsanız yapın kendinize güvenemiyorsanız o güçü kendinizi kendinizde görmüyorsanız bu set tam size göre…

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Open chat
1
Hoşgeldiniz!
"AliGulkanat.Com.Tr" olarak size yardımcı olmak için buradayız. Soracağınız sorulara en kısa sürede yanıt vereceğiz. 🙂