SHIATSU & TIBBİ MASAJ NEDİR?

Japonca Shi (parmak) ve Atsu (basıncı) sözcüklerinden oluşan Shiatsu, elle uygulanan basınç ve manipülatif teknikleri kullanarak vücudun fiziksel yapısını ve iç enerji dengesini düzelten bir Japon tıp disiplinidir. Çin’de benzeri bir uygulama Tuina olarak adlandırılır.

Bilinen masaj teknikleri dışında Shiatsu, akupressüre benzer şekilde akupunktur noktalarını dikkate alarak uygulama yapılır. Örneğin başağrısı için kullanılacak bölgeler çoğunlukla el ve ayak bileği civarıdır. Ayrıca Shiatsu, iç organ masajlarını da içerir. Zira akupunktur meridyenleri sadece ciltaltı uzanım göstermekle kalmaz, iç organları da içeren derin dokularda devam eder.

Doğu tıbbında “Yaşam Enerjisi” anlamında kullanılan Qi, akupunktur meridyenleri boyunca sürekli bir sirkülasyon halindedir. Hastalıkların oluşumunun temelinde, herhangi bir iç ya da dış nedenden dolayı bu meridyenlerin “tıkanması” veya sirkülasyonun bozulması yatar. İşte Shiatsu bu blokajı ortadan kaldırmak için parmak basıncını ve eklem mobilizasyonlarını kullanır.

Shiatsu uygulaması deriye esneklik kazandırır, dolaşım sisteminin gelişmesini sağlar, kas sistemini geliştirir, kemik yapısının iyileştirilmesine yardım eder, sindirim sisteminin fonksiyonlarını destekler, hormonal dengenin korunmasına yardımcı olur ve sinir sisteminin fonksiyonlarını düzenler.

Bu etkileri sayesinde tüm iskelet sistemi sorunlarında, baş ağrısı ve migrende, uykusuzluk ve stres kaynaklı tüm sorunlarda, kolit, kabızlık, ishal gibi barsak problemlerinde, ürogenital hastalıklarda, astım, bronşit gibi solunum sistemi problemlerinde, ve sinüzitte başarıyla kullanılmaktadır.

Shiatsu, giyinik olarak uygulanır ve herbir seans yaklaşık 45 dakika sürer.

Yeni Mah. Mimar Sinan Blv. No.48/A Manisa

Tel: (0.236) 231 30 90     Faks: (0.236) 211 60 55

ENGLİSH

SHIATSU

Japanese Shi (finger) and Atsu (pressure) consisting of the word Shiatsu, hand-applied pressure and the physical structure of the body by using manipulative techniques and corrects the balance of internal energy is a Japanese medical disciplines. A similar application in China is called Tuina.

Shiatsu massage techniques known outside, similar akupressüre acupuncture points, taking into account the application is made. For example, to be used for headache and ankle around the region is often used. In addition, Shiatsu, massage internal organs including the. Because acupuncture meridians, but not only show subcutaneous extension, internal organs, including deep tissue continues.

In Eastern medicine “Life Energy” is used in the sense of Qi, acupuncture along meridians are in a state of continuous circulation. Disease on the basis of the formation of any internal or external reasons for these meridians “clogging” or corruption of circulation lies. To eliminate this blockage Here Shiatsu finger pressure and joint mobilizasyonlarını uses.

Shiatsu application adds flexibility to the skin, allows the development of the circulatory system, muscular system, improves bone structure helps improve the digestive system supports the functions of the hormonal balance and helps protect the nervous system regulates functions.

This is all thanks to the effects of skeletal problems, headaches and migraines, the insomnia and stress in all the problems originated, colitis, constipation, bowel problems like diarrhea, urogenital diseases, asthma, bronchitis, such as respiratory problems, and is successfully used in sinusitis.

Shiatsu, dressed as applied and each session lasts approximately 45 minutes.

Hakkında Ali Gülkanat

Biliyoruz ki; KELEBEK ETKİSİ: ”Ankara’da bir kelebeğin kanat çırpması, Diyarbakır’da da fırtına kopmasına neden olabilir. Farklı bir örnekle bu, bir kelebeğin kanat çırpması, ülkenin yarısını dolaşabilecek bir kasırganın oluşmasına neden olabilir.”

13 yorumlar

  1. Gömleğin ilk düğmesi yanlış iliklenince öbürleri de yanlış gider. C. Brund

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Open chat
1
Hoşgeldiniz!
"AliGulkanat.Com.Tr" olarak size yardımcı olmak için buradayız. Soracağınız sorulara en kısa sürede yanıt vereceğiz. 🙂