SAÇ NAKLİ-FUT ( FOLLICULAR UNIT TRANSPLANTATION )

Kellik her yaş grubundaki erkeğin en önemli görsel sorunlarının başında geliyor. Genç ve orta yaş grubundaki erkekler özellikle de saçsızlığı dert ediyor. Ancak gelişen tıbbı yöntemlerle dökülen saçların yerine yeni saçlara kavuşmak mümkün.

Çünkü kelliği bir kader olmaktan çıkaran saç ekim yöntemleri var. Peki, herkes saç ekim yöntemi yaptırabilir mi? Acıbadem Bakırköy Hastanesi’nde hizmet veren “Saç Ekim Merkezi”nden Estetik, Plastik, Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Halil İbrahim Canter’e kimlerin saç ekimi yaptırabileceğinden saç naklinin nasıl yapılacağına dair pek çok soru yönelttik.

Saç nakli yapabilmek için hangi koşullar gerekiyor?

Biz aslında saçlı deriye kıl kökü nakli yapıyoruz. Ayrıca sakal, bıyık ve kaş kaybı halinde de nakil yapabiliyoruz. Bunların dışında bazı ilaçlara, iç hastalıklarına, enfeksiyonlara bağlı, yanık, ameliyatlara bağlı saç kayıpları, bazı cilt hastalıkları nedeniyle oluşan kayıplarda nakil olabiliyor.

Saç derisinde yanık varsa, yanan derinin beslenmesi iyi olmadığından ve bu deriye nakil yaptığınızda iyi sonuç alınmadığından farklı bir yöntem kullanıyoruz. Saç olan bölgelerin altına silikon balonlar yerleştiriyoruz, balonu şişirip saç olan bölgenin alanını genişletiyoruz. İkinci seansta ise hastalıklı saçsız deriyi çıkarıyoruz. Balonları da indirip elde kalan fazlalık dokuları, aldığımız yanık dokunun yerine doğru kaydırıyoruz. Bu yöntemi erkek tipi kellik için değil, saçlı bölgelerin yeniden yapılandırılmasında kullanıyoruz.

Saç naklinde neler yapılıyor?

Saçlı deriden büyük parçalar alınınca taşınılan yerde yaşaması kolay olmuyor. Ayrıca birbirinden ayrı parçalar alınınca çim adam görüntüsü ortaya çıkıyor. Erkeklerin başlarının arka tarafında iki kulak hizasındaki bölgedeki saçlar, erkeklik hormonu testesterona daha dirençlidir. Bu nedenle ense saçları dökülmezken, ön taraftaki saçlar daha çabuk dökülüyor.

Saç ekiminde hangi yöntemler kullanılıyor?

Saçların ikili üçlü demetler halinde çıktığından tek tek ekilmiyor, mikro foliküler ünite dediğimiz ikili üçlü kök demetleri halinde ekiliyor.

FUT (Follicular Unit Transplantation):

Enseden 1-1,5 cm genişliğinde, 10-12 cm boyunda bir saçlı deri alanı alınıyor. Arkadaki alan cerrahi dikişle kapatılıyor. Bu bölgedeki dikişler 15 gün sonra alınıyor. Birkaç ay sonra iyileşme tamamlandığında saçı aldığımız alanda çizgi şeklinde bir iz kalıyor. Bu iz saçların uzamasıyla birlikte kapanıyor. Saçlı deri birkaç milimetre kalınlığındaki şeritlere bölünüyor, her şeritteki saçlar büyüteçli gözlükler altında hazırlanıyor. Daha sonra minik minik deliklere tek tek her bir saç kökü ekiliyor. Saç kökleri hazırlanırken bir yandan da ekim yapılıyor. İkinci bir ekip tarafından yeni kökler hazırlanmaya devam edilebilir.

FUE (Follicular Unit Extraction):

Hastanın ense bölgesi uyuşturuluyor. Her bir ünite tek tek alınıyor. Saçların alındığı alanda çok küçük delikler açılmış oluyor. Deliklerin olduğu bölgeler iki üç gün içinde kabuklanmış oluyor. Bir hafta içinde de yara izleri görünmüyor. Yaklaşık bir milimetre çapındaki yara izleri büzüşerek iyileşiyor. Birbirinden çok dağınık, saçların arasında noktasal yara izleri de kimsenin gözüne batmıyor. Bu sayede yara izi oluşturmadan saç ekimi yapılıyor.

Ekilen saçların çok önemli bir kısmı dökülüyor. Bu dökülmenin ardından 3-6 ay içinde yeni saç telleri uzayarak saçsız kalan bölgede saçlı doku oluşuyor. Burada kıl kökünün yeni kılı oluşturmasını sağlamayı amaçlıyoruz.

Saç ekimi için uygun olmayan hasta grubu hangisidir?

Erkek tipi saç ekiminde tüm dünyada kabul görmüş “Norwood” sınıflamasını kullanıyoruz. Birden yediye kadar giden dökülmüş saç miktarına göre belirlenmiş bir sınıflandırmadan bahsediyoruz. Birden yediye doğru gittikçe dökülme oranı artıyor. Eğer çok geniş bir bölgede saçsızlık varsa, kapatmanız gereken alan artıyor, bu durumda saç ekim yönteminden fayda görülmesi mümkün olamıyor. Altıncı ve yedinci tip dediğimiz ileri tip dökülmelerde, var olan saçları açık alanları kapatmaya yetmeyeceğinden saç ekimine uygun olmuyorlar, bunun bilgisini de hastaya vermek gerekiyor.

Saç ektirecek kişilerin 20 yaşındaki saçlarına kavuşması mümkün mü?

Öndeki saçları dökülmüş, tepesisi açılmış, ama arada şerit tarzında saçları olan hastalar var. Hastalar bize 20 yaşındaki fotoğraflarını getirip o hallerine dönmek istediklerini belirtiyor. Burada açıkça şunu söylemek gerekiyor ki, saçsızlık sözkonusuysa eğer 40-50’li yaşlarındaki kişileri 20’li yaşlarındaki hallerine getirmemiz mümkün değil. Önden fotoğrafınız çekildiğinde çehrenizin görüntüsü sizin fotoğraf görüntünüzdür. Saç ekiminde amaç tüm saçlı deriyi saçla donatmak değil ama hastanın önden bakıldığında görünen yüzünün yani fotoğraf görüntüsünün düzeltilmesidir. Saç çizgisini oluştururken de bunu amaçlıyoruz. Önden bakıldığındaki saç çizgisini birkaç santim öne alarak, seyrekleşmeye başlayan saçların arasını doldurunca genel görüntüyü önemli ölçüde düzeltmiş oluyoruz.

Dermatolojik tedavilerin saç ekimi öncesinde faydaları nelerdir?

Bir grup saç ekimi hastasına dermatolojik muayene öneriyoruz. Ekimden önce saç bakımı yapılırsa ince telli saçlar güçleniyor, ayrıca çıkmamış ya da dökülmeye yüz tutan saçlar da güçlenmiş oluyor. Saçların canlı olduğu dönem uzatılabiliyor, bu tedavi ve yaklaşımlar saç alınacak sahayı hazırlayıp saç ekiminin başarısını artırıyor.

Kadınlarda da saç ekimi yapılabiliyor mu?

Kadınlarda belli alanda dökülüme varsa saç ekimi yapılabiliyor. Seyrekleşmesi daha fazlaysa arkadan alınıp öne doğru, önde seyrekleşen saçların arasına ekilebilir. Saçlı derinin her yerinde seyrekleşiyorsa dermatolojik yöntemlerle canlılığnı, sıklığını artırmak daha doğru olabilir. Kadınlarda erkek tipi kellik çok sık görülmüyor. Nadiren de olsa kadınlarda önlerin fazla seyrekleşip, arkaların sık kaldığı durumlarda önleri sıklaştırmak için ekim yapılabilir.

ENGLİSH

Balding men in every age group comes at the beginning of the most important visual problem. In young and middle aged men are especially worrying for saçsızlık. However, the hair growing medicine methods of hair replacement can be achieved.

Because the fate of balding hair transplant techniques that are being removed. Well, everyone can make hair transplantation method? Bakirkoy Acibadem Hospital providing services, “Hair Transplant Center” of Aesthetic, Plastic, Reconstructive Surgeons Assoc. Dr. Halil Ibrahim Canter’e who is able to do hair, hair transplant, many questions we have about how to do.

Under what conditions are needed for hair transplantation?

In fact we are doing hair transplants hair follicle to the skin. Moreover, beard, mustache and eyebrows can make transfers in the event of loss. In addition, some drugs, internal diseases, due to infection, burns, hair loss due to surgery, some skin diseases can be caused by transmission losses.

If the scalp burns, skin burns and skin transplantation is not feeding well, you do not get good results we use a different method. The area under the silicon sheet and build the balloon, the balloon is inflated and the hair area of the region are expanding. In the second session would remove the diseased hairless skin. You can also get balloons in the excess tissue, burned tissue instead we move them. This method is for male pattern baldness, hair re-structuring of the region are used.

What is hair transplantation?

When moving large pieces of scalp are not easy to live in the place. Also be separate parts of the image is revealed when the lawn guy. In the back of the head by two men in the area opposite ear hair, male hormone testosterone are more resistant. Therefore neck balding, the hair more quickly pouring out the front.

What methods are used in hair transplantation?

Since two out of the hair bunched trio is not added to individual micro-called follicular units in two three-stem bouquets are additional.

FUT (Follicular Unit Transplantation)

1-1.5 cm in width from back of neck, scalp in an area of 10-12 cm is taken. Shutting down the field behind the surgical suture. The stitches are removed after 15 days in this area. Complete recovery after a few months we have received scattered field line remains as a trace. With traces of hair that grow close. Scalp of a few millimeters thick, is divided into strips, each strip of the hair is being prepared under magnifying glasses. Later, tiny holes are added to each individual hair follicle. Meanwhile, the preparation of the hair roots are inoculated. By a second team is continuing to prepare for the new roots.

FUE (Follicular Unit Extraction):

Match the patient’s neck region being. Each unit is individually taken. Get your hair in the area is very small holes that have opened. In the region of the hole in the crust have three days to two. Scars do not appear within a week. About one millimeter in diameter shrinkage in scars healing. Dispersed from each other, between the point of hair scars, do not stick in anyone’s eye. In this way, hair is done without creating a scar.

Sown a very important part of the hair is shed. 3-6 months after it being poured over the bald area to grow a new hair is hair texture. To generate new hair where the hair follicles are intended to provide.

For hair transplant patients what is not appropriate?

In male-pattern hair all over the world recognized “Norwood” We use classification. Go to one of seven cast a classification determined by the amount of hair we are talking about. Gradually pour into one of seven rate increases. If you have a wide saçsızlık in the region, need to close the area is growing, in this case can not be possible to benefit from hair transplantation techniques. Sixth and seventh types of advanced types also put up in the existing hair to hair will not be enough to cover open areas are not suitable, it is necessary to give information to the patient.

Additional 20-year-old hair will hair of people to meet their possible?

Balding in front, kick open, strip-style hair that way, but there are patients. Patients 20 years old photos bring us then to return and said they wanted. Here it is necessary to clearly say that if saçsızlık sözkonusuysa 40-50s into their 20s to their people not to bring. Your photos taken in front of your face when you view your photo images. The goal of hair transplantation is not equipped with all the scalp hair, but it appears when viewed from the front of the patient’s face is to improve the appearance of that photo. We are aiming at creating the hairline. Viewed from the front hairline is if taking a few inches forward, sparse hair is getting out of the search would have had a significant improvement to the overall image.

Dermatological treatments before hair transplantation are the benefits?

Dermatologic examination of hair to a group of patients would recommend. Is made before sowing and thin hair, hair care gets stronger, also did not go swimming or spill does not have the hair grow stronger. Extend the period of the hair can be alive, and approaches for treatment of hair that will be taken to prepare the pitch will increase the success of hair transplantation.

You can also do hair in women?

If there are certain areas in women dökülüme hair can be made. If you become more scarce and forward from the rear, can be added between the front of the hair becomes sparse. Ways all over the sparse scalp dermatologist canlılığnı, may be better to increase the frequency. Male pattern baldness in women is not uncommon. More rare in women, albeit rarely, of becoming a front, back and front in case of frequent cultivation can be done to thicken.

Hakkında Ali Gülkanat

Biliyoruz ki; KELEBEK ETKİSİ: ”Ankara’da bir kelebeğin kanat çırpması, Diyarbakır’da da fırtına kopmasına neden olabilir. Farklı bir örnekle bu, bir kelebeğin kanat çırpması, ülkenin yarısını dolaşabilecek bir kasırganın oluşmasına neden olabilir.”

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Open chat
1
Hoşgeldiniz!
"AliGulkanat.Com.Tr" olarak size yardımcı olmak için buradayız. Soracağınız sorulara en kısa sürede yanıt vereceğiz. 🙂