RAHİMAĞZI KANSERİ AŞISI İNDİRİME GİRDİ!

Tüm dünyada kadınlar için ciddi bir sağlık tehdidi oluşturan rahim ağzı kanseri (serviks kanseri) için geliştirilen aşıda indirim yapıldı.

Dünyada genç kızlar ve kadınlar arasında kanser hastalığından kaynaklanan ölümlerin ikinci en büyük nedenini oluşturan rahim ağzı kanserine (serviks kanserine) karşı mücadelede çok önemli bir adım atıldı. Araştırmacı ilaç firması GlaxoSmithKline, 3 doz olarak ugulanan rahim ağzı (HPV) kanseri aşısının doz fiyatını 129.37 TL’ye indirdi. Böylece tüm dünyada ve Türkiye’de aşıya erişim artabilecektir.

GSK Türkiye Genel Müdürü Yiğit Gürçay konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“GSK olarak, bütün kadınların rahim ağzı kanserine karşı korunma hakkı olduğuna inanıyoruz. GSK’nın dünya çapında benimsediği bu yaklaşım sonucunda ülkemizde de rahimağzı kanseri (HPV) aşısına erişimin artmasına ve bunun sonucunda hastalıktan yaşamlarını yitirenlerin sayısı düşerken, rahim ağzı kanserinin Türkiye’nin sınırlı kaynakları üzerindeki baskısı ve ekonomik faturasının da azalmasına katkıda bulunmaktan mutluluk duyuyoruz.”

Kadınlar için en ciddi sağlık sorunlarından biri

Dünyada her yıl 510.000 kadını etkilediği tahmin edilen hastalıktan yılda 288.000 kişi yaşamını yitiriyor. Türkiye’de ise her gün 4 kadına rahim ağzı kanseri teşhisi konulmakta ve her gün iki kadın bu hastalıktan ölüyor.

Bugüne kadar HPV virüsünün yaklaşık 100 türü tespit edildi. Bunların 15’i rahim ağzı kanserine yol açabilmektedir.

Rahimağzı (Serviks) Kanseri Hakkında:

Rahim ağzı kanseri (serviks kanseri), tüm dünyada kadınlarda en sık görülen ikinci kanser tipidir. Tüm dünyada, her iki dakikada bir, rahim ağzı kanseri nedeni ile bir kadın yaşamını yitirmektedir. Meme kanseri ilk sırada yer almasına rağmen kaybedilen yaşam yılı olarak bakıldığında rahim ağzı kanseri, meme kanserinin önünde yer almaktadır.

Rahim ağzı kanserlerinin yaklaşık %100’üne (%99,7) “İnsan Papilloma Virüs” türleri (HPV) yol açmaktadır. Bunlar çok yaygın görülen, belirti göstermeyen ve oldukça bulaşıcı, kılıfsız DNA virüsleridir. Tüm dünyada kadınların yüzde 80’den fazlasının yaşam süreleri içinde HPV virüsü enfeksiyonu yaşayacağı tahmin edilmektedir. Bugüne kadar HPV virüsünün yaklaşık 100 türü tespit edilmiştir. Bunların 15’i rahim ağzı kanserine yol açabilmektedir. Dünyada rahim ağzı kanseri vakalarının %70’ine HPV16 ve 18 virüs tipleri yol açmaktadır. Bu ikisinden sonra en yaygın görülen HPV tipleri 45, 33 ve 31’dir.

Rahim ağzı kanseri (serviks kanseri) rastlanan her kadında HPV bulunur, ancak her HPV bulunan kadında bu kanser türü gelişmeyebilir. Yardımcı faktörler HPV enfeksiyonunun kansere dönüşmesinde önemli rol oynamaktadır.

Kansere yol açan HPV ile enfekte kadınlarda rahim ağzı kanseri ile ilişkili faktörler şöyle sıralanmaktadır:

• Erken yaşta cinsel ilişki,
• Çok sayıda gebelik,
• Sigara kullanımı,
• Cinsel Yolla Bulaşan Hastalık geçirmiş olmak .

HPV enfeksiyonu kolayca bulaşabilmektedir. Bunun için cinsel ilişki şart değildir, cildin cilde temas ile de bulaşmaktadır. Kondom kullanılması riski azaltmakla birlikte, tamamen koruyucu değildir.

Aşılanmayla birlikte düzenli pap smear taraması yapılması bu hastalıktan korunmak için en ideal yoldur. Aşılar öncelikli koruma yöntemi olarak uygulanmaktadır. Hastalık gelişen kişilerde tedavi yolu ile hastalığın inatçı hale gelmesinin önlenmesi ise sekonder korunma yöntemidir. Özellikle yaygın tarama programları olmayan ülkelerde aşı, rahim ağzı (serviks) kanserinin önlenmesinde çok önemlidir.

Multidisipliner olan rahim ağzı kanseri tedavisinde aşağıdaki yöntemler uygulanmaktadır:

• Cerrahi tedavi
• Radyoterapi
• Kemoterapi
• Rehabilitasyon
• Palyatif bakım

ENGLİSH

Young girls and women between the world of cancer deaths caused by diseases forming the second largest cause of cervical cancer (cervical cancer) a very important step was taken in the fight against. Researchers pharmaceutical company GlaxoSmithKline, 3 doses as ugulanan cervix (HPV) vaccine dose cancer lowered the price to £ 129.37. Thus all over the world and in Turkey will be able to increase access to vaccines.

Turkey General Manager of GSK as relevant Gürçay Yigit said in a statement:

“GSK as a whole women’s right to be protected against cervical cancer believe. GSK’nın around the world adopted this approach as a result of our country rahimağzı cancer (HPV) vaccination of the entire increase and as a result of disease of life lost number fell cervical cancer Turkey’s limited resources on the pressure and the economic bill also reduced to contribute we are happy. “

One of the most serious health problems for women

World each year from disease estimated to affect 510,000 women per year are 288,000 people lost their lives. In Turkey, every day for 4 women and cervical cancer are diagnosed every day, two women are dying from this disease.

To date, approximately 100 types of HPV virus was detected. These can lead to cervical cancer 15.

(cervical) cancer About:

Cervical cancer (cervical cancer), the second most common cancer in women all over the world type. All over the world every two minutes, a woman with cervical cancer has died. Although breast cancer in the first place regarded as years of life lost when cervical cancer, breast cancer is located in the front.

Approximately 100% of cervical cancer (99.7%) “Human Papilloma Virus” types (HPV) leads. These are very common, latent and highly infectious virus DNA are kılıfsız. More than 80 percent of women all over the world within the lifetime of the HPV virus infection are estimated to live. To date, approximately 100 types of HPV virus have been identified. These can lead to cervical cancer 15. 70% of cases of cervical cancer in the world of virus types HPV16 and 18 leads. After these two most common HPV types 45, 33 and 31’dir.

Cervical cancer (cervical cancer) HPV is common in all women, but each type of HPV that women will develop this cancer. HPV infection to cancer Assistant factors seem to play an important role.

Cancer in women infected with HPV that cause cervical cancer are associated with factors as follows:

• Early age of sexual intercourse,
• a large number of pregnancies,
• Non-use,
• Sexually Transmitted Diseases to be spent.

HPV infection can spread easily. It is not necessary for sexual intercourse, are infected with skin to skin contact. Decreasing risk with condom use, is not completely protective.

Regular pap smear screening be done with vaccination levels of these diseases is the ideal way to protect them from. Primarily as a method of vaccine protection is applied. In people who develop the disease through treatment of the disease become stubborn is a method of prevention of the secondary prevention. Especially in countries where vaccination is not widespread screening programs, cervical (cervical) cancer prevention is very important.

In the treatment of cervical cancer is multidisciplinary following methods apply:

• Surgical treatment
• Radiotherapy
• Chemotherapy
• Rehabilitation
• Palliative care

Hakkında Ali Gülkanat

Biliyoruz ki; KELEBEK ETKİSİ: ”Ankara’da bir kelebeğin kanat çırpması, Diyarbakır’da da fırtına kopmasına neden olabilir. Farklı bir örnekle bu, bir kelebeğin kanat çırpması, ülkenin yarısını dolaşabilecek bir kasırganın oluşmasına neden olabilir.”

13 yorumlar

  1. evet konsantrasyon eksikliği zaman zaman yaşıyorum.özellikle üzgünsem çok yoğun oluyor.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Open chat
1
Hoşgeldiniz!
"AliGulkanat.Com.Tr" olarak size yardımcı olmak için buradayız. Soracağınız sorulara en kısa sürede yanıt vereceğiz. 🙂
Powered by