RAHİM AĞZI KANSERİNDE MERAK EDİLENLER

Rahim ağzı kanseri, sağlıklı kadınlarda yapılan düzenli tarama ile önlenebilen tek kanser türü. Kadını ölümcül rahim ağzı kanserinden koruyan rahim ağzı kanseri aşısı HPV tip 6, 11, 16 ve 18’in neden olduğu kanser öncesi düşük dereceli lezyonları ve genital siğilleri önlüyor. Anadolu Sağlık Merkezi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Fatih Güçer, rahim ağzı kanseri aşısı ile ilgili soruları yanıtladı.

Rahim Ağzı kanseri nasıl oluşur?/ Neden oluşur/ oluşma sebepleri nedir?
Rahim ağzı kanseri, rahim ağzında anormal hücre çoğalmasıdır. En önemli nedeni Human Papilloma Virüs yani HPV’dir.  Rahim ağzı kanseri, HPV enfeksiyonuna yanıt olarak rahim ağzı duvarında anormal hücrelerin kontrolsüz bir şekilde çoğalmasıyla gelişir. Bu anormal hücreler bir araya gelerek tümör adı verilen kitleleri oluştururlar. HPV, temas ve cinsel ilişki yoluyla bulaşır. HPV virüsünün kuluçka süresi yaklaşık dokuz aydır. Enfeksiyon etkilerinin ortaya çıkması için virüsü aldıktan sonra yaklaşık bir yılın geçmesi gerekir. Bir çok vakada enfeksiyon sessiz kalıp, birkaç yıl HPV virüsünün etkileri ortaya çıkabilmektedir.

Rahim ağzı kanserini önlemek için çocuk yaşta uygulanan aşılar kimlere uygulanabilir?
HPV aşısı, özellikle 9-13 yaş aralığındaki kız çocuklarına uygulanmalıdır. Bu yaş aralığı isteğe bağlı olarak 26 yaşına kadar uzatılabilir. HPV aşısının canlı bir aşı olmadığı ve hepatit aşıları gibi genetik teknoloji ile hazırlandığı için birçok kişiye rahatlıkla uygulanabilmektedir. Aşı üç doz olarak, altı aylık süre içinde, koldan uygulanmaktadır. Aşı, oral seks yoluyla geçen HPV’nin neden olduğu ağız içi ve gırtlak kanserlerine karşı da koruyucu. Çünkü aynı mekanizma o bölgede de işliyor.

Bu aşıyı her kadın yaptırmalı mı?
Bu aşının risk altında olduğunu düşünen herkese yaptırmalı. Aslında tüm toplumu aşılayacak olursak bundan 20-30 yıl sonra Türkiye’de hiçbir rahim ağzı kanseri kalmaz. Ancak şunu da muhakkak belirtmek lazım. Şu anda piyasada bulunan HPV aşısı kansere sebep olan tiplerden tip 16 ve 18’e karşı koruyucu, diğer tiplere karşı koruyucu değil. Kansere sebep olan HPV virüsleri içinde 16 ve 18 tüm kanserlerin yüzde 70’ini oluşturuyor. Demek ki, kanserlerin yüzde 30’u aşının korumadığı türden HPV tipleri ile oluşuyor. Yani aşı olmak demek kansere yakalanmama garantisi değil. Aşı olunduğu zaman da  smear taramasının aynı şekilde devam etmesi gerekiyor

Bu aşıyı cinsel ilişkiye giren kadınların yaptıramayacağı söyleniyor. Bunun doğruluk payı nedir?
Aşı henüz hiç cinsel deneyim yaşamamışlarda daha etkili olmaktadır.  Ancak cinsel ilişki burada tek kriter değil. Kadın, cinsel ilişki yaşamış olsa dahi, yüze yakın çeşiti olan HPV virüslerinden, kansere yol açan tipleriyle karşılaşmadıysa; bu aşı koruyacaktır.

Gebelere yapılabilir mi?
Gebelik sırasında önerilmiyor ama emziren kadınlara uygulanabilir. Gebelikten önce başlanmışsa, devam edilmez, gebelik sona erdikten sonra yeniden aşılama yapılabilir.

Erkekler de yaptırabilir mi?
Erkeklerin aşılanması hâlâ tartışılıyor. Çünkü onlarda da kansere yol açmayan genital siğiller oluşuyor. Tercih ederlerse erkeklerin de taşıyıcı olmama adına 9-15 yaş arasında aşılanabileceği bildiriliyor.

Cinsel ilişkide prezervatif kullanımı HPV bulaşmasını engelleyebilir mi?
Prezervatifle HPV’den  maalesef değişik oranlarda olan koruma belki sağlayabiliyor ama tam olarak korunma için prezervatif bile yetersiz. Çünkü bulaşma için illa ki bir sıvı alışverişi gerekmiyor, ten teması ile bile bulaşabiliyor.
HPV enfeksiyonu cinsel ilişki sonrası her kadına bulaşmamakta. Virüs ile karşılaşan insanların %80’i bu virüsü hiç farkında olmadan yenmekteler. Ancak %20 insanda bu virüs uzun dönem süren gizli enfeksiyona sebep olmaktadır. Hatta gizli enfeksiyonun da %70’i bağışıklık sistemi tarafından yenilmektedir. Ancak geriye kalan insanlarda rahim ağzında yıllar içerisinde kanser öncüsü lezyonlar ortaya çıkmakta ve bazı kişilerde öncü lezyonlar kansere ilerlemekteler.

ENGLİSH

Cervical cancer

Cervical cancer, in healthy women can be prevented by regular screening single cancer type. To protect women from cervical cancer fatal cervical cancer vaccine HPV types 6, 11, 16 and caused 18 low-grade pre-cancerous lesions and genital warts is prevention. Anadolu Medical Center Gynecology and Obstetrics Specialist Assoc. Dr. Fatih Güçer, cervical cancer vaccine-related questions answered.

How is cancer of the mouth of the womb? / Why is composed / created what is the reason?
Cervical cancer, the cervix is abnormal cell proliferation. The most important reason that Human Papilloma Virus HPV. Cervical cancer, cervical HPV infection in the wall in response to the uncontrolled proliferation of abnormal cells develop. These abnormal cells come together to form masses called tumors. HPV, is transmitted through contact and sexual intercourse. HPV virus incubation period is about nine months. Impact of the emergence of infectious viruses for nearly a year after receiving a pass is required. In many cases, infection patterns quiet a few years, the effects of the HPV virus may occur.

To prevent cervical cancer vaccines to whom the child can be applied in practice?
HPV vaccine, particularly to girls in the 9-13 age range should be applied. This age range, depending on demand may be extended up to age 26. HPV vaccine is a live vaccine, and hepatitis vaccines, such as not being prepared for genetic technology can be applied easily to many people. The three-dose vaccine, within six months, the arm is being implemented. Vaccines, oral sex and oral cavity through the last of HPV caused the protection against throat cancer. Because the same mechanism works in that area.

Does every woman should make this vaccine?
This is considered at risk of the vaccine to anyone who must make. If we are in fact the whole community will be vaccinated in Turkey after 20-30 years from now no cervical cancer does not. However should also be sure to specify. The HPV vaccine is currently available on the market for cancer-causing types of protection against types 16 and 18, does not provide protection against other types. Cancer-causing HPV virus in 16 and 18 constitute 70 percent of all cancers. This means that 30 percent of cancer types, with HPV types the vaccine does not protect is made. That means the vaccine is not a guarantee cancer. Be vaccinated in the same way when the smear screening must continue

This vaccine made of women entering the sex is said. This is the truth?
Vaccine is more effective yet no sexual experience. However, where sexual intercourse is not the only criteria. Women, have experienced sexual intercourse, even if a hundred other types of HPV virus, not compared to the cancer causing types, this vaccine will protect.

To be made pregnant?
During pregnancy is not recommended but may be applied to breast-feeding women. Beginning before pregnancy is, not continue a pregnancy can be terminated after re-vaccination.

Men can do?
Vaccination of men is still debated. Because it does not cause cancer or genital warts turns occurs. They prefer men between the ages of 9-15 on behalf of the carrier not being reported in the vaccine can be.

Use of condoms during sexual intercourse can prevent HPV infection?
Unfortunately, at different rates of condom with HPV, but exactly which can provide protection perhaps even inadequate condom for protection. Because the transmission fluid exchange that do not need to necessarily, even with skin contact can spread.
Sexually transmitted HPV infection is not transmitted to every woman. Virus compared with 80% of the people aware of this virus without ever eaten. However, 20% in humans with this virus causes a long period of occult infection. 70% of the immune system or even hidden by the infection is overcome. But the rest of the year in human cervical cancer precursor lesions in the emerging and in some people leading to cancer lesions progress.

Hakkında Ali Gülkanat

Biliyoruz ki; KELEBEK ETKİSİ: ”Ankara’da bir kelebeğin kanat çırpması, Diyarbakır’da da fırtına kopmasına neden olabilir. Farklı bir örnekle bu, bir kelebeğin kanat çırpması, ülkenin yarısını dolaşabilecek bir kasırganın oluşmasına neden olabilir.”

16 yorumlar

  1. İnsanın hayatı, insanın hayalidir. Andre Gide

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Open chat
1
Hoşgeldiniz!
"AliGulkanat.Com.Tr" olarak size yardımcı olmak için buradayız. Soracağınız sorulara en kısa sürede yanıt vereceğiz. 🙂
Powered by