Ana Sayfa / Sağlık / RADYASYON

RADYASYON

Radyasyon… Modern insanın en büyük düşmanı… Sinsi ve kibirli, yavaş yavaş öldürüyor, anlamıyorsunuz. Cep telefonu, bilgisayar gibi yoğun kullanılan cihazların ve şebekelerin içine gizlenmeyi özellikle seviyor.

“Herhangi bir teknolojik ürün yaşamınızı kolaylaştırıyorsa, karşılığında büyük olasılıkla sağlığınızdan götürüyordur” diyelim ve elektromanyetik radyasyondan korunmak için pratik önerileri sıralayalım.

* Kullanmadığınız elektrikli aletleri ya kapalı tutunuz ya da fişten çıkarınız. Cihazlar “stand by” konumunda kaldığı sürece elektromanyetik kirlilik yaratacaktır.

* Düşük radyasyonlu bilgisayar ekranı kullanmaya özen gösteriniz ya da ekran filtresi kullanınız, mümkünse plazma ekran tercih ediniz.

* Ekonomi (halojen ve flüoresan) lambaları okuma lambası olarak kullanmamaya özen gösteriniz.

* Dinlendirici bir uykuya geçmek için en ideal koşulun yatak odasında TV ve bilgisayar bulundurmamak veya bu cihazların tamamen kapalı konumda olmasını sağlamak olduğunu hatırlayın.

* Elektrikli battaniyeyi yatağa girmeden kapatınız.

* Elektrikle çalışan radyolu çalar saatleri başınızdan mümkün olduğunca uzakta tutunuz, mümkünse pille çalışanlarını tercih ediniz.

* Güçlü elektromanyetik alanlar pineal bezden melatonin salgılanmasını etkiler. Saç kurutma makinesinin manyetik alanı yüksektir bu nedenle, sürekli kullanmak yerine aralıklarla kısa süreli kullanınız. Uyku düzeninizin bozulmaması için yatmadan hemen önce kullanmamayı tercih edebilirsiniz.

* Yatak odasında başucunuzdaki duvarla komşunuzda bir elektronik aletin bitişik durmamasını sağlamaya çalışınız. Tüm VDU’lerin (TV, bilgisayar) arkalarında elektromanyetik (EM) alan daha büyüktür. Komşunuzda bu aletlerin nereye yerleştiğine dikkat etmeye çalışınız.

* Gerekmedikçe cep telefonları kullanmayınız. Cep telefonunuz kullanmadığınız sürede mümkünse kapalı olsun. Kalp pili kullanıcılarında cep telefonu ve RF kaynakları etkili bulunmuştur. Üzerinizde açıkken bulundurmamaya dikkat ediniz (Kalp üzerinde, göğüste bulundurmayınız).

* Cep telefonu kullanımının beyin aktivitesinde etkili olduğu gösteren çalışmalar vardır.

* Çocuklarda sinir sistemi ve başın gelişimine devam ediyor olması dolayısıyla, çocukların ve gençlerin yetişkinlerden daha çok risk altında olduğu bir gerçektir. Bu nedenle 16 yaş altındaki çocukların cep telefonu kullanmamaları, kullanmalarının zorunlu olması durumunda ise günde 10 dakikayı geçmemeleri Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından önerilmektedir.

* Cep telefonu frekanslarının 10-14 yaşlarındaki çocuklarda bilişsel fonksiyonlara ve beyin aktivitelerine etkili olduğunu göstermiş önemli çalışmalar vardır (Preece ve ark, 2004 ve Haarala ve Krause 2003).

* Cep telefonu kullanırken tercihen kulaklıkla konuşunuz. Cep telefonunu – açıksa – kendinizden en uzak mesafeye bırakınız. Acil durumlar dışında vücudunuzda açık taşımamaya özen gösteriniz veya kapalı tutunuz, gerektiğinde siz arayınız. SAR<1 W/kg olan cep telefonlarını tercih ediniz (bilgi için https://www.emk.gazi.edu.tr/ceptel.htm).

* Yatağınızı EM alanlardan olabildiğince uzağa koyunuz.

* Dizüstü bilgisayarlar (LCD ekran) şarjlı kullanıldığında düşük EM alana sahiptir (uzakta şarj edilmelidir).

* Evinizdeki ve işyerinizdeki elektromanyetik alanları ölçtürünüz.

* Mikrodalga fırın çalışırken en az 1 m’ den uzakta durunuz. Gerekmedikçe kullanmayınız.

* Fotokopi makinelerinden (yüksek manyetik alan) en az 50 cm uzakta durunuz.

* Elektrikli tıraş makinesini mümkünse şarjlı kullanmayı tercih ediniz.

* TV ekranlarından (ön ve arkasından) en az 2 m uzakta bulununuz.

* Elektrikli daktiloları kullanmadığınızda fişten çıkartınız.

* Çamaşır / bulaşık vs. makineleri, su ısıtıcıları, kahve makineleri çalışırken mümkünse sürekli olarak yakınında bulunmayınız.

* Bazı kimseler EM alanlara diğerlerinden daha hassastır. Bu kimselerde bilgisayar monitörlerine ve diğer elektrikle çalışan aletlere karşı aşırı hassasiyet oluşabilir ve reaksiyonlar açığa çıkabilir. Bu reaksiyonlar; boğazda kuruluk hissi, gözde problemler (ağrı ve görme bozukluğu), baş ağrısı, alerji, yüzde kızarıklık, uykusuzluk, seslere karşı hassasiyet, işitme zorluğu ve yorgunluk şeklinde ortaya çıkabilmektedir.
Metin: GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
BİYOFİZİK ANABİLİM DALI
BİYOELEKTROMANYETİK LABORATUVARI

ENGLİSH

radiation

Modern man’s worst enemy … radiation … sneaky and arrogant, is slowly dying, you do not understand. Mobile phones, devices and networks are used intensively, such as computer hidden inside, especially likes.

“Any technological products makes it easy your life, probably in return for taking your health” let’s say, and to protect them from electromagnetic radiation, let’s sort the practical suggestions.

* Please do not use electrical appliances are either closed or remove the plug. Devices “stand by” as long as the electromagnetic pollution will remain in position.

* Be sure to use low radiation computer screen, please use the filter or screen, if possible, choose your plasma screen.

* Economy (halogen and fluorescent) lamps, reading lamps as careful not to use here.

* To switch to a restful sleep in the bedroom of the most ideal conditions or not to keep the TV and computer equipment is completely enclosed in a position to ensure that remember.

* Electric blankets on the bed without the close.

* Working with radio alarm clock, electric head away from here as possible, if possible, on batteries and your employees prefer.

*Powerful electromagnetic fields affect pineal gland secretes melatonin. Hair dryer, so the magnetic field is high, short-term use intervals instead of continuous use. To avoid deterioration of your sleep patterns may choose not to use just before bedtime.

* In the bedroom wall in your neighborhood in your bedside stand adjacent to an electronic equipment to ensure your work. All VDU’lerin (TV, computer) behind the electromagnetic (EM) field is larger. This tool is located in your neighborhood where you try to pay attention.

* Do not use cell phones unless necessary. Your mobile phone is switched off when not in use, if possible get time. Mobile phones and pacemakers RF sources have been found effective. Be careful not to keep you on the open (on the heart, chest do not have).

* Mobile phone use in the activity of the brain to be effective, there are studies showing.

* Nervous system in children and continues to be the development of the head, so that children and young people more at risk from adults that is a fact. For this reason, children under the age of 16 do not use a cellular phone user in the event of a mandatory 10 minutes a day not to exceed the World Health Organization (WHO) recommended by.

* Mobile phone frequencies in the 10-14 age children with cognitive function and brain activity were shown to be effective, there are important studies (Preece et al, 2004 and Haarala and Krause 2003).

* When using a cell phone, preferably with headphones to talk. Mobile phone – if it is already – leave yourself to the most remote distance. Except in an emergency please take care not to move your body on or off hold, please call you when necessary. SAR <1 W / kg as your preferred mobile phone (for information https://www.emk.gazi.edu.tr/ceptel.htm).

* EM fields as possible away from your bed to put.

* Laptop computers (LCD display) when used with low EM field has a charge (must be charged off).

* Measure your home and workplace can create electromagnetic fields.

* Microwave oven when at least 1 m from stop off here. Do not use unless necessary.

* Photocopying machines (high magnetic field) please stop at least 50 cm away.

* Electric shaving machine, if possible, prefer to use the charger with you.

* TV screens (front and behind) have at least 2 m away from here.

* Do not use electric typewriters remove the plug.

* Washing / dishwasher etc.. machines, water heaters, coffee machines, if possible, while working as a near constant do.

* Some people are more sensitive than other EM fields. These people working in computer monitors and other electrical equipment against hypersensitivity reactions may occur and may be formed. These reactions, dryness in the throat feeling, eye problems (pain and visual impairment), headache, allergies, facial flushing, insomnia, sensitivity to sounds, hearing difficulties and fatigue may occur in the form.

Text: GAZI UNIVERSITY FACULTY OF MEDICINE
DEPARTMENT OF BIOPHYSICS
BİYOELEKTROMANYETİK LABORATORY

Hakkında Ali Gülkanat

Biliyoruz ki; KELEBEK ETKİSİ: ”Ankara’da bir kelebeğin kanat çırpması, Diyarbakır’da da fırtına kopmasına neden olabilir. Farklı bir örnekle bu, bir kelebeğin kanat çırpması, ülkenin yarısını dolaşabilecek bir kasırganın oluşmasına neden olabilir.”

12 yorumlar

  1. Kıskançlıktan kurtulmak isteyen ama bir türlü kurtulamayan Aykut arkadaşıma hediye edeceğim bu seti.

  2. Hayallerinin peşine düştüğünde hiçbir ruh acı çekmemiştir. Paulo Coelho

  3. Bana hayır diyenlere şükran duyuyorum, hayatta kendim ne başardımsa onlar sayesinde başardım. Albert Einstein

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1
Hoşgeldiniz!
"AliGulkanat.Com.Tr" olarak size yardımcı olmak için buradayız. Soracağınız sorulara en kısa sürede yanıt vereceğiz. 🙂
Powered by