OSTEOPATİ NEDİR, TEDAVİ YÖNTEMİ NASILDIR?

 

Osteopati kelimesinin kökeni “kemik” anlamına gelen “osteo”dan geliyor. Her ne kadar bu anlamıyla osteopati denilince, kemik sorunlarına şifa getirmek, sırt ve ense ağrılarını dindirmek amacıyla yapılan uygulamalar anlaşılsa da bu bilimin uygulandığı alanlar tahmin edildiğinden çok daha geniş.

Biyomekanik prensipler üzerine kurulu teknikler ve elle uygulanan bir doğal terapi türü olan osteopati,

sadece adale ve kemik sorunlarında değil, aynı zamanda vücudun diğer işlevsel (fonksiyonel) düzensizliklerinde de uygulanıyor.

Amerika’da 1870’li yıllarda Missouri’li bir doktor olan Andrew Taylor Still tarafından geliştirilmiş olan bu doğal terapi yöntemi, bugün Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından bilimsel bir tedavi olarak kabul ediliyor. Still, herhangi bir organdaki sorunun, ilk bakışta belli olmasa bile, vücudun bir başka yerine de düzensizlik getirdiğine inanıyordu. Günümüzde bu inanç tüm bütüncül terapilerin esasını oluşturuyor. Örneğin, mide sinirleri ense ve sırttan geçiyor. Bu seviyedeki bir sıkışma kişide hazımsızlık yaratabiliyor. Geleneksel tıpta bu ilişki göz önüne alınmadığı gibi, kişi, tercihi iki değişik doktora gitmek olmadığı halde genelde hazımsızlık için bir doktora, ense ve sırt ağrıları içinse bir başka doktora görünmek durumunda kalıyor. Ancak osteopati, baş, ense, sırt, siyatik, eklemlerde görülen ağrılar, adale sorunları, sporla ilgili yaralanmalarda başvurulması gereken yöntem olduğu gibi, artritik durumlarda, astım, jinekolojik düzensizlikler, kronik yorgunluk, uyku sorunları, hamile kadınların doğuma hazırlanmaları ve forseps yardımıyla doğmuş bebeklerdeki bazı sorunlara yardımcı olabiliyor.

Osteopati hastanın sadece sorunlu organını değil, bütün vücudunu ele alır. Örneğin bir diz incinmesinde osteopati, hastanın bacak, kalça, ayak ve sırtını da inceler ve bu incinmenin vücudun diğer taraflarını nasıl etkilediğine bakar.

Bu inceleme sonucu osteopati tedavisi, kan dolaşımını, lenf ve sinir sistemini de göz önünde tutulacak nitelikte oluyor. Osteopati bütün vücudu ve vücuttaki değişik sistemleri içine alacak şekilde bir yaklaşım gösteriyor.

Esnetme, adaleleri gevşetme, incinme sonucu sınırlanmış eklemlere hareket getiren uygulamalar, özellikle küçük çocuklarda boyuna uygulanan hafif baskılar osteopatın kullandığı teknikler arasında yer alıyor.

Osteopatide, elle uygulanan tekniklerin yanı sıra kişiye vücudunu nasıl taşıması gerektiği, sorunlarının nedenleri, bu sorunları ortadan kaldıracak öneriler ve günlük hayatında uygulaması gereken egzersizler konusunda da açıklamalarda bulunuluyor.

Bugünkü yaşam temposu ve şekli, gelişmiş ülkelerde bel ve boyun ağrısını rahatsızlıklar listesinin en başına getiriyor. Osteopatinin, bilgisayar önünde uzun saatler geçiren büyük bir kitlenin yer aldığı Batı Avrupa ülkelerinde çok yaygın bir doğal tedavi haline gelmiş olması şaşırtıcı değil. Bugün Türkiye’de de çok yaygın olmasa da osteopati uygulanıyor.

OSTEOPATİ TEDAVİ YÖNTEMİ NEDİR?

Osteopati hastalıklardaki kas-iskelet sisteminin etkinliği üzerinde duran tamamlayıcı bir tıp metodu.

Akupunktur, masaj terapisi ve bunun gibi diğer bir çok yöntemle gelen sağlık aslında çokta yeni bir yöntem değildir. (sağlık merkezleri, birçok farklı uygulamacısıyla grup halinde çalışarak yayılmaya devam ediyor.) lojistik ve hesap zorluklarına rağmen, bu trend, Amerikan tıp birliğini farklı iyileştirme modelleri ile bilinen geleneksel Çin tıbbı ile birleştiren geleceğin tıbbı olarak ilerliyor. Bu arada, bir grup eski Amerikan ilaç uygulayıcılarını temsil eden Östeopath?lar farklı çeşit deki tamamlayıcı tıp uygulayanı olarak da bilinir. Östeopati? nin bulunmasından bu yana , östeopati uygulayıcıları günlerinin en iyi tıp mantığını kendi yaptıkları uyumlu metotlarla tamamladılar. Bugün tek başına , oldukça geniş olan çağdaş uygulamaları şekillendiren bir Östeopath bulabilirsiniz. En azından bir Östeopath standart tamamlayıcı metotlarının yanında Östeopati tekniklerini biliyordur.

Östeopathlar M.D. de verilen eğitimin uzunluğuna eşit eğitim alırlar ve elli kademede lisansları vardır. İlaç verebilirler ve eğer uzmanlık alanlarında ameliyat yapma izinleri varsa ameliyatlarda yapabilirler. Yoğun eğitimleri ve tam lisansları yüzünden bu tarz tedavi yöntemlerinin masraflarını karşılamayan sigorta şirketleri Östeopati masraflarını karşılıyor.
Kas iskelet çalışması üzerine yoğunlaşan şikago?lu Östeopath Dr. Richard A. Feely hastalarına sadece allopathic tıp bilgisini değil O.M.T. ve ayrıca japon kafa akupunkturu, kulak akupunkturu ve bitki ilaçlarını sunar. Dr. Feely?e bir hekimin yaptığı bir dizi iyileştirme metodu bir grup uygulamacının yaptığından daha mı avantajlı diye sordum ve oda bir doktorun yaptığı çalışmanın daha ucuz ve aynı zamanda daha etkili olduğunu söyledi. Dahası Östeopathlar daha fazla tedavi seçeneği önerirler ve alternatif yöntemin uygulanmayacağı durumları bilirler ve acil bir durumda operasyona ve ya ilaç kullanımına ilk önce başvururlar.

Bütün bu avantajlarına rağmen, yapılan araştırmalar Amerikanın büyük bir kesiminin Östeopatinin ne olduğunu bilmediğini gösterdi. Bunun bir sebebi yeterli tanıtımın yapılmamış olmasıdır. Ama ayrıca bir isim sorunu da vardır. Östeopati kelimesinin kökeni yunanca kemik ve hastalık kelimelerinin birleşmesinden gelmektedir.
Östeopati kemik hastalığı çalışması değildir, en azından bir çok insanın algıladığı anlamda Leon Choizow (yazar) göre Östeopati vücuttaki, kas-İskelet sistemindeki dengenin öneminin tanınması ve uygulanan farklı bir çok teknikle dengeyi sağlayan terapilerinin yapabilirliğinin anlaşılmasına dayanan tam bir sağlık sistemidir.

Östeopatinin Tarihçesi

Östeopati Birleşmiş Milletlerde geliştiği zaman Allo pathic metod ve eğitimi içeriyordu. 1874 yılında Östeopatinin kurucusu Andrew Taylor Still bir şehir doktoru ve sivil savaş hekimiydi. O zamanlarda, Dr. Feely?in hatırlattığı gibi, Birleşmiş Milletlerde standart tedavi yönteminde şuan tehlikeli bir alışkanlık yaptığı düşünülen eroin ve kokain kullanılıyordu. Dr. Still bu yöntemi reddetti, ve bu ilaçların kullanımını tamamen bırakmaya karar verdi. Bunun yerine kendi geliştirdiği tekniği uygulayan doktorların yardımı olduğu zaman vücudun kendi kendine şifa verebileceği anlayışını geliştirdi. Afrikalı-Amerikalılara ve kadınlara en başından beri yardım eden Östeopati okulunu kurdu. Dr. Feely?a göre 1920 yılında, patentli ilaçların çok saygınlık kazandığı ve 1940 yılında, antibiyotiklerin çok kabul gördüğü, zamanlarda bazı Östeopathlar uygulamalarında farmakolojiyi içermeye karar verdi.

Dr. Feely?e göre östeopati iki tamamlayıcı tıp terapistin üzerinde çok etkili oldu. Chiropacticin kurucusu D. D. Palmer 1899 yılında kendi uygulaması Chiropractic idaresine öncü olarak Östeopatiyi hastası üzerinde iki hafta boyunca kullandı. Kendiside bir Östeopath olan William Gardner Sutherland kafatasındaki kemik ve onların ince hareketleri anlayışını geliştirdi. Bu anlayış kendi yarattığı Cranial Östeopati nin temelidir. Cranial Östeopati daha sonra John Upldeger tarafından ünlendirilmiştir.

Östeopati= M.D.Plus= Artı Tıp Okulu

Östeopati vücut yapısının hastalığının anlaşılmasındaki temel anahtar olduğu anlayışı altında incelenir. Yapılarda meydana gelen ağrı, burkulma ve yaralanma şikayetleri ile gelen hastaları tedavi etmelerine rağmen, östeopati sadece sırt, bacak kasları, lifler ve yapılarındaki ağrı, burkulma ve yaralanma değildir. Östeopati diğer hastalıklarında sindirim, solunum ve Baş ağrısı problemleri gibi vücuttaki yapılarda meydana gelen rahatsızlıktan kaynaklanabileceğine inanır. Bazen, yaşanan bir sorun yıllar önce yaşanmış vücut yapısında oluşan bir tahribatın izini taşır.
Bir tıp doktorunun bildiği her şeyi bilmenin yanında, Östeopath?lar vücut yapısı hakkında düşünmeye dayanan bir çok düzenleyici teknik bilirler. Nithols?e göre bu teknikler sadece, kas ve bağlara basınç ve masaj yapma şekli olan yumuşak doku tekniği ve uygulayıcıları karşılarındayken kasları ile uyum içinde olmaları istenen hastaları içeren kas enerjisi tekniği ile sınırlı değildir. (Nicholas American Östeopati Birliğinin üyesi ve Arizonalı bir Östeopathdır.) Kas- İskeleti bozuklukları üzerine uzmanlaşan Dr. Feely hastalarının yüzde 96 sında cranial östeopatiyi kullanır. Bu yöntem William 6. Sutherland tarafından oluşturuldu ve daha sonra cranial- sacral terapi olarak geliştirildi. Vücuttaki sürekli stress ve travmadan kaynaklanan rahatsızlıklar cerebrosbinal sıvısını üretir ve belli ritimlerle emer, fikrine dayanır. Sutherland kafatasındaki kemiklerin mangaldaki balıklar gibi olduğunu farketti ve sonuç olarak kemiklerin altındaki sıvının bu uyumlu hareketinin ilk solunum mekanizmasını isimlendirdiğini gördü, buna rağmen, bu ciğerlere oksijen girerek oluşan solunum değildir. Cranial Östeopati stres yada travmadan zarar görmüş olan sıvının düzeninin tekrar sağlanması için oluşturuldu.
Bu teknik Östeopatinin yardımcılarıdır. Kısaltmalar ortadan kalktığı zaman vücudun kendi kendini iyileştirmesine yardımcı olurlar. Dr. Feely?in dediğine göre bu iyileştirme felsefesi Östeopatinin temel anahtarıdır. Ana prensibi yapı ve işlevler birbirine sıkıca bağlıdır. Farklı teknikler tarafından uygulanır. Yani, kötü vücut yapısı kötü işleve sebep olur ve kötü işlev vücutta kötü yapıya sebep olur.
Dr. Feely, farklı iki hastasıyla olan randevusunu izlememe izin verdi. Biri sağ elindeki kontrol edilemez sallantıdan şikayetçi diğeri ise arabasıyla bir başka arabaya vurmasından sonra oluşan baş dönmesinden şikayet ediyordu. Her ikisiyle de konuştum ve Östeopati den memnun ve umutlu olduklarını gördüm. Kazazede olan hasta Östeopatinin bir bölüme katıldı, çünkü yapılan ilaç tedavisine yardımcı olarak tercih etti. Kol sorunu olan kadın Östeopatiye başladığı zamandan durumunun daha iyi olduğunu söyledi. Östeopatinin farklı denemeyedaha açık olduğunu vurguladı.
Gerçekte Östeopathlar geleneksel tıp eğitimleriyle görüşlerin karışımını kullanır bir durumdadır. Kas- iskelet sorunları üzerinde uzmanlaşanlar Östeopati Tıp eğitimini kullanırlar. Diğerleri Östeopati tıp eğitimi yanında Allopatiği kullanır. Dr. Nichols Zatüre teşhisi konan bir hastaya antibiyotiğin daha iyi işe yaraması için antibiyotiğin tedavisinin yanında tamamlayıcı teknikler kullanır. Allopathic tekniklere aşırı derecede güvenmemek gerekir. Östeopati tıbbı Östeopathic tekniği ve geleneksel görüşü birleştiren bir köprüdür.

 

Hakkında Ali Gülkanat

Biliyoruz ki; KELEBEK ETKİSİ: ”Ankara’da bir kelebeğin kanat çırpması, Diyarbakır’da da fırtına kopmasına neden olabilir. Farklı bir örnekle bu, bir kelebeğin kanat çırpması, ülkenin yarısını dolaşabilecek bir kasırganın oluşmasına neden olabilir.”

16 yorumlar

  1. By recording your dreams and goals on paper, you set in motion the process of becoming the person you most want to be. Mark Victor Hansen

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Open chat
1
Hoşgeldiniz!
"AliGulkanat.Com.Tr" olarak size yardımcı olmak için buradayız. Soracağınız sorulara en kısa sürede yanıt vereceğiz. 🙂