Perşembe , Temmuz 29 2021

OBSESİF-KOMPÜLSİF BOZUKLUK-TAKINTI HASTALIĞI

Bu hastalıkta, hastalara değil hastalarla yaşayan kişilere çok iş düşüyor…

Obsesyon (takıntı), kişinin zihninden uzaklaştıramadığı kontrolü dışında tekrarlayan ısrarcı düşünce ve uyaranlardır. Kişide sorumluluk ve anksiyete (kaygı) oluşturan bu düşünceler başkalarına anlamsız geldiği gibi hastalara da anlamsız gelir ama kurtulamazlar. Sahip oldukları bu takıntılı düşünceler bazen gerçeğe oldukça yakın olmakla birlikte bazen de gerçekle alakası bulunmamaktadır. Böyle bir durumda obsesyon tanısı alabilmesi için en önemli nokta kişinin düşüncesinin anlamsız olduğunu ve gerçekleşmeyeceğini fark etmesidir.

En sık görülen obsesyonlar; çevreden kan, tükürük, mikrop gibi kir bulaşması veya kişinin çevreye kir bulaştırması gibi ‘kirlilik ana temalı düşünceler, kendi başına veya yakınlarının başına bir kötülük gelebileceği gibi kayıp temalı düşünceler, kendine veya başkalarına zarar verebileceği konulu düşünceler, önlenemez bir şekilde tekrarlayan, kontrol edilemeyen cinsellik temalı düşünceler ve ahlaki değerlerle çok ilgilenerek dinsel temalı düşünceler, istenmeyen bir davranışta bulunacağına dair sık sık tekrarlayan düşünceler baş sıralarda yer almaktadır. Bu düşünceler kesin ifadeler taşımazlar, genellikle “ya yaparsam, ya olduysa, oldu mu…” gibi tereddüt içeren düşüncelerdir.

Hasta popülasyonun geneline bakıldığında obsesyonlar çoğunlukla kompulsiyonlarla (tekrarlayan davranışlar) beraber yer alır. Ancak sadece obsesyon veya kompulsiyon yakınmaları olan hastalar da olabilir. Kompulsiyon, ise hastaları takıntılı düşüncelerinden kurtulmak için bazı davranışlarda bulunmalarına denir. Obsesif düşünceleri önlemek ve anksiyeteyi azaltmak için çoğunlukla kompulsive davranışlar sergilenebileceği gibi aksi durumlar da söz konusudur.

En sık görülen kompulsiyonlara bakacak olursak, saatlerce el yıkama, banyo yapma veya tekrar tekrar ev temizleme gibi temizlik odaklı davranışlar, takıntılı düşünce ile oluşan sıkıntıyı gidermek için tekrarlayan davranışta bulunma veya akıldan başka düşünceleri geçirme gibi tekrarlama temalı davranışlar sıkça görülür. Hatta yakınlarının başına kötü bir şey geleceğini düşünen kişi bunu engellemek için yapmakta olduğu davranışı ikinci veya daha sık kez yaparak bu düşünceden sıyrılabilir. Bunların yanı sıra, evine bir şey olacak veya hırsız girecek korkusu ile tekrar tekrar kapının kilidini veya camın kapalı olup olmadığını kontrol etme, işe yaramayan bir çok eşyayı; gazeteleri, boş kavanozları veya konserve kutularını biriktirme, sokakta kaldırım taşlarını sayma veya araba plakalarını okuma, günlük işleri yaparken belli sayılarda tekrar etme, bir işi mükemmel olana kadar aynı sayıda ve sırada yapma, çevredeki her şeyi belli bir sıraya dizme aşırı düzenli ve tertipli olma davranışları dikkat çekmektedir.

Tedavide amaç öncelikle var olan hastalığı tedavi etmek sonra da hastalığın tekrarlamasını önlemektir. Bu amaçla Bilişsel – Davranışçı Tedavi uygulamak etkin tedavi tekniklerinin başında gelmektedir. Tedavinin başlangıcında bilişsel ve davranışçı tedaviyi oturtmak ve tedavi dozunu ayarlamak amacı ile haftada en az bir kez psikoloğa gitmek gerekir. Hastalık yatıştıkça kontroller seyrekleşir, kontrol altına alındıktan sonra da kontrole gitmekte fayda vardır.

Bu hastaların kendi hastalıkları konusunda genelde iç görüleri yoktur. Bu nedenle bu hastalarla yaşayan kişilere çok iş düşmektedir. Bu hastalığın aslında tedavi edilebilir olduğunu anlatmak ve doktora gelme konusunda hastaları ikna etmek genelde yakınlarına düşmektedir. Hastalığın tedavisi yorucudur ve hastayı oldukça gerginleştirir, bu dönemlerde hastanın yanında olmak ve destek vermek çok önemlidir. Belirtileri tartışarak düzeltmek mümkün değildir. Hastalar zaten bu düşünce ve davranışın saçma olduğunun farkındadır, onlarla bunu tartışarak üzerlerine gitmek hastanın sıkıntısını artırmaktan başka işe yaramaz. Bunun yerine onları anladığınızı ve yanlarında olduğunuzu belirterek destek olmak tedavinin seyri açısından oldukça olumludur. Davranış tedavisinde amaç takıntılı düşünceleri ortadan kaldırmak değil hastanın bu düşüncelerle barışık yaşamasını sağlamaktır. Örneğin çöp bidonunun yanından geçerken eline kir bulaştığını düşünerek defalarca elini yıkayan bir hastaya “hayır kir bulaşmadı” demek yerine “eline kir bulaşıp bulaşmadığına karar vermek için çaba harcamamalısın, kir bulaştığını kabul etsen bile elini tekrar tekrar yıkamamak için direnmelisin” düşüncesi aşılanır ve hastanın bunu başarması istenir. Bu nedenle hasta yakınlarının bu düşünceye uymayan yaklaşımları tedaviyi zora sokmaktan başka işe yaramaz. Bu tür yaklaşımlar OKB beliritlerinin artmasına sebep olabilir.

Aile içi sorunlar bu hastalığın sebebi olmaz ancak çoğu zaman hastalığın belirtileri aile içinde sorunlara neden olur. Bu hastalık pek çok hastalıktan daha fazla hasta yakınlarını rahatsız eder. Örneğin yıkanma obsesyonu olan bir hasta gün boyu banyoyu işgal ettiği için, hasta yakınları banyoyu kullanamaz hale gelebilir, veya dışarıdan kir bulaşacak diye obsesyonları olan bazı hastalar sadece kendileri değil ailenin diğer fertlerini de bazı davranışlar yapmaya zorlayabilirler (örneğin dışarıdan gelir gelmez soyunup banyo yapmak gibi). Bu nedenle tedaviye gelindiğinde çoğu zaman hasta yakınları da hastalar gibi yorgun ve tükenmiştir. Yakınları OKB tedavisi gören kişilerin zaman zaman tedaviyi yapan doktoru ziyaret ederek tedavinin seyri konusunda bilgilendirmesi ve ne yapacakları konusunda bilgi alması oldukça faydalıdır.

ENGLİSH

In this disease, patients are not falling much work for people living with patients …

Obsession (obsession), that can not be removed from the minds of people outside the control of recurrent and persistent thoughts are stimulating. People responsibility and anxiety (anxiety) that created this idea to others as meaningless or insignificant income, but not get rid of patients. They have obsessive thoughts that are sometimes quite close to reality, but sometimes the truth does not have any relevance. In such a situation the most important thing for people diagnosed with obsessive thoughts that will not happen and that the notice is meaningless.

The most common obsessions, environmental, blood, saliva, germs, such as dirt, contamination, or the person’s environment pollution contamination as ‘pollution’ main themes, ideas alone or near the head of evil can come as ‘missing’ theme ideas, self or others ‘may damage’ on thoughts, uncontrollable manner recurrent, uncontrollable ‘sexual’ theme ideas and moral values very much interested in ‘religious’ theme ideas, an undesired behavior in going there frequently recurrent thoughts per order is included in. These thoughts do not carry certain expressions, usually made or, if I was or if you are … ” thoughts are with such hesitation.

Looking at the overall population of patients mainly obsessions compulsions (repetitive behaviors) are located together. However, only patients with symptoms of obsessions or compulsions are possible. Compulsion, for the patient to get rid of obsessive thoughts and behaviors found in some of them are called. To prevent the obsessive thoughts and anxiety may be to reduce the often exhibit behaviors such as kompulsive otherwise is also in question.

The most common compulsions If we look at, many hours of hand washing, bathing or repeated household cleaning such as cleaning-oriented behavior, obsessive thoughts caused by the difficulties to resolve recurrent behavior in or out of mind other thoughts passed like repetition themed behavior is common. Even come close to the beginning of a bad thing considering that people are doing to prevent this behavior, second, or more frequently than once thought, this can be peeled off. Them in addition to the house will be something or thieves will be afraid again the door lock or window is closed if the control, just do not work a lot of articles, newspapers and empty jars or tin boxes, accumulating in the streets cobblestone counting or car plates reading, daily doing business in a number of repeating a task until it is perfect to do the same number and sequence, the environment, everything in a certain alignment to be prim and orderly behavior is striking.

The goal of treatment is primarily to treat the disease is to prevent the recurrence of the disease. For this purpose Cognitive – Behavioral Therapy is one of the leading techniques to apply effective treatment. At the start of treatment and treatment of cognitive and behavioral therapy to sit in order to adjust the dose at least once a week should go to a psychologist. As disease controls, rarely becomes calm, under control even after the benefits are going to control.

Their disease in these patients usually have no insight. Therefore a lot of work for people living with these patients is decreased. In fact, this disease can be treated and the doctor came to tell the patient to convince their relatives in general are falling. Treatment of the disease is exhausting and makes the patient very nervous, to be there and support of patients in this period is very important to give. It is not possible to discuss the symptoms improved. Patients who already are aware of this nonsense of thinking and behavior, discuss it with them to go on them other than to improve patients’ suffering is useless. Instead, you have to understand them and be with them as you indicate your support for the course of treatment is very positive. Behavior in the treatment of obsessive thoughts aim not to eliminate the patient’s life is to make peace with this idea. For example bin next to the passing into the hands of dirt contaminated by thinking that repeated hand washing a patient, “No dirt, contamination did not say” instead of “hands dirty infected decide strive to not spend, dirt contamination admit even if you hand over again collapsed unable to resist gotta think vaccines are the patient fails to do so in is requested. So that relatives of patients with treatment approaches have not thought fit to put another useless. This type of approach may lead to increased beliritlerinin OCD.

Problems within the family is not the cause of this disease, but symptoms of the disease in the family often leads to problems. Many more patients with this disease from the disease to their close for comfort. For example, bathing obsesyonu a patient day room occupied because the relatives of the patients bathroom’s become unable to or from the outside dirt contamination was going to obsessions that some patients only themselves but other family members are also some actions to enforce may (for example, from the outside as soon as dressing and bathing etc.) . When it comes to treatment, therefore patients are often tired and exhausted as the patient has relatives. Relatives of people being treated for OCD treatment made from time to time by visiting doctors to inform about the progress of treatment and to receive information about what they will do is very useful.

Hakkında Ali Gülkanat

Biliyoruz ki; KELEBEK ETKİSİ: ”Ankara’da bir kelebeğin kanat çırpması, Diyarbakır’da da fırtına kopmasına neden olabilir. Farklı bir örnekle bu, bir kelebeğin kanat çırpması, ülkenin yarısını dolaşabilecek bir kasırganın oluşmasına neden olabilir.”

15 yorumlar

 1. bir sürü telkin aldım hepsi işe yarıyor çok mutluyum kendimi herkesi herşeyi çoooooooooooooooooooooooooooooook seviyorummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm…………………..

 2. İyi bir bitrici olduğununuza inanmak için, kendinize bunu kanıtlayacak bir dizi bitirilmiş görevler ortaya koymalısınız.

 3. ben ruh eşimi çoktan çektim ama hala çekemeyen arkadaşlarıma öneriyorum

 4. Sakin bir denizde, herkes kaptan kesilir. John Ray

 5. sürekli olarak şartlıyorum kendimi kilo vereceğim diye. ama nedense beslenme kontrolünü birkaç gün sonra elimden kaçırıyorum. bu yöntem beynimi programlamama yardımcı olursa çok mutlu olacağım boy uzatma telkini

 6. BPT hakkında daha fazla program daha fazla reklam yapılmalı bence, ama bir yandan da bu teknolojiyi herkes bilmesin sadece ben faydalanayım da demiyor değilim telkin mp3 yapma

 7. GÖKADA JANSELİ

  adeta sihirli değnek sahibi olmuş gibi hissediyorum.. kaydi para nedir

 8. derslerde başarısızlığımn sebebi bence konsantre olamadığım için.aslında her zaman gerekli konsantre olabilmek. alkolü bırakma

 9. Yoğun iş temposundan sıkılan ve işinden bıkanlar için iyi bir çalışma diye düşünüyorum. hintçe öğrenmek

 10. dikkatimi çok zor toparlıyorum umarım faydası olur mutlu ilişki

 11. YAĞIZHAN BUSE

  Ali bey merhaba, italyanca öğrenme

 12. Eşim yeni aldı, merakla dinlemeye devam ediyor.. sonuçları bekliyoruz. italyanca öğrenmek kolay mı

 13. Tüm kitaplarınızı zevkle okudum. Herkese şiddetle öneriyorum metabolizma

 14. Pişmanlıklar, sorgulamalar… Kendimle yaka paça oluyorum ve bu benim başarımı olumsuz etkiliyor erken bosalma almanca

 15. mutlu ilişkiler mi? yoksa korece

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Open chat
1
Hoşgeldiniz!
"AliGulkanat.Com.Tr" olarak size yardımcı olmak için buradayız. Soracağınız sorulara en kısa sürede yanıt vereceğiz. 🙂