NLP’nin Meslek Yaşamında Yararları

NLP’nin Meslek Yaşamında YararlarıDünyada ki insanların çoğu mesleki yaşamlarından memnun değillerdir. Bu insanlara, kariyerlerinde sahiden istediklerinin ne olduğu sorulduğunda, genellikle ne cevap vereceklerini bilememektedirler.

NLP, iş hayatında kişinin takım yönetme becerisi, liderlik ve sunuş yeteneği, görüşme ve hedef yerleştirme gibi yeteneklerinin gelişmesine katkıda bulunur.

Meslek hayatında başarılı olmanın, yani hedefe ulaşmanın bir yolu olarak NLP tekniği, ne istediğine yönelik olarak kişinin yürekten inanmasına ve beyninin iki tarafını da kullanmasına imkan tanır.

İnsan beyni, belirlediğimiz hedefleri sibernetik olarak gerçekleştirirken çok farklı iki çalışma sistemi kullanır. Bizler, sayıları ifade etmek ve onları ayrıntılı olarak düşünmek için sol beynin uzmanlık alanı olan dili veya simgeleri kullanırız. Sağ beyin ise, yaratıcı hayal gücü, sezgi ve canlandırmayla ilgilendirilen ve dilsel olmayan temsillerle uğraşır. Vizyon sahibi olmak, bir düş veya dahiyane bir buluş sahibi olmaktan bahsederken, iş başında olan büyük ihtimalle sağ beyindir.

Spesifik hedefler açısından ne yapacağımız veya ne elde edeceğimizle ilişkin net bir resim oluşturmak için, sağ beynin yeteneklerinden yararlanmak gerekir. Pratikte kuşkusuz beynimizin iki tarafını da kullanırız. Lakin burada söz konusu olan, her iki tarafın da kendi görevlerini sadece diğerinden daha iyi yapmasıdır. Bu yüzden tıpkı günlük işlerimizi yaparken sağ ve sol ellerimizi uyum içinde kullanmamız gibi, beynin iki tarafı da büyük oranda dayanışma içindedir. Tabi ki bir taraf diğerine göre daha baskın olabilir. Örneğin çoğu yönetici, yaratıcı olan sağ beyninden çok, mantıklı, ardışık düşünmeye yatkın sol beyni kullanmaya eğilimlidir. Bunun anlamı, istediğimiz şeyleri gerçekleştirebilmek için beynimizin her iki yarısını da kullanmamız gerektiğidir. Endişe etmeyi alışkanlık haline getiren insanlar, mesleki yaşamlarında başarısız olacakları düşüncesi ile, içsel zihinde canlandırma tekniği ile en olmayacak senaryolar üreterek kendi geleceklerini sabote etmek suretiyle yaratabilmektedirler. Nitekim her düşünce ve davranış, bir iç ses, duygu ve iç görüntüden oluşur. Düşüncenin karakteri bu iç unsurların kalitesine bağlıdır. Esasında pozitif bir insan, olumlu düşünceler, negatif bir insan ise olumsuz sonuçlar üretmektedir. “Korktuğumuz başımıza geldi ” cümlesi, günlük dilde kullanılan güzel bir örnektir. Başarılı liderler ve sporcuların dikkat çekici özelliği, başarılarını bir gerçeklik haline gelmeden çok önce zihinlerinde yaşatmalarıdır. Bu imajinasyondur. Bu işlem, NLP tekniğinin önemli bir parçasıdır. Zihinsel prova, gerçekten de bir karşılaşmaya hazırlanmak için zihinsel imgelerden yararlanan sporcuların ya da bir toplantıyı yöneten liderin olağanüstü başarılar elde etmesine yol açmaktadır.

Yani sağ beynimiz imgeleri, hedefleri gerçekleştirmemizi sağlayan sistemin parçasını oluştur.

Netice itibariyle NLP, kişilerin düşünce süreçlerini daha iyi anlayarak, alışkanlığa dayalı, çoğu zaman bilinçsiz olan davranışlarını kontrol altına almayı öğreterek, şu ana kadar ulaşılması imkansız gibi görünen hedeflere ulaşmayı kolaylaştırmaktadır. İnsanların daha ikna edici olabilmeleri, iletişim konusunda başarılı olmaları, negatif inançlar yerine kişileri güçlendirecek inançlar oluşturmaları, kişilerin doğal becerilerini istenildiği zamanlarda kullanabilmesi, bir başka kişide hayranlık uyandıran, kişinin kendisinde olmasını istediği davranış ve becerileri alıp kullanabilmeleri, iş ve meslek yaşamlarında kariyerlerini gerçekleştirebilmeleri, özetle kişisel mükemmelliğin modelini oluşturmaları, NLP tekniği ile sağlanmaktadır.

NLP’nin Meslek Yaşamında Yararları

NLP, esasen organizasyonel insan kaynakları çevrelerinde ilgi gören yeterliliğin ötesinde, mükemmelliği ve ustalığı hedeflemektedir. Zira mükemmellik genlerle geçmez, öğrenilen bir olgudur. NLP, davranışta yüzeyin altında kalan değer, tutum, inançlar ve duyguların su üstüne çıkarılmasıdır. Zorlu bir problemi çözmede bile, o sorunun çözümü olduğuna inanırsak, çıkış bulma şansımız daha da artacaktır. Bir hedefe ulaşmanın mümkün olduğuna inanmadığımız sürece, o hedefi gerçekleştirmek de asla mümkün değildir. İnsanın mükemmelliğine ilişkin potansiyel, “inanç gücü”’nde yatmaktadır.

NLP tekniği, bir iş yerindeki basamaksal herhangi bir düzeye ulaşmaya olduğu kadar aile yaşamına, spora ve kendini geliştirmeye uygulanabilir. NLP yaklaşımı, geleneksel sorun çözme araçlarından ziyade, yaratıcılığı ön plana çıkarak ses, söz ya da içerik ve beden dilinin bir bütün içinde uyumunu, bir diğer deyişle beynin her iki yönünü de kullanabilmek konusunda bireye öğretiler içeren bir tekniktir.

NLP’nin Meslek Yaşamında Yararları“Kişisel Mükemmelliğin Sanatı ve Bilimi” ve “Öznel Deneyim Araştırması” olarak adlandırılan NLP (Neuro Linguistic Programming), bir diğer ifade ile Beyin Dilini Programlama, vasat sonuçlar veya başarısızlık doğuran eylemlerimiz ile başarı ya da mükemmellik getiren davranışlarımız arasındaki farkı anlamamıza yardımcı olan psikolojik bir tekniktir. NLP, başarıya ulaşmak ve kişisel mükemmelliği yakalamak isteyen insanların değiştirmesi gereken tutum ve inançlarını değiştirmeyi kolaylaştırarak kişisel hedeflere ulaşımı kolaylaştırır. Bu nedenle Yönetim ve Eğitim alanlarında rahatlıkla kullanılabilir. İster iş, isterse kişisel yaşamdaki sorunları ve olayları yeniden çerçevelendirmede bu teknikten de yararlanılır. Kişilerin basit zihinsel stratejiler benimsemesi, örneğin motivasyon, karar alma, yaratıcılık ya da iletişim sırasında yeniden değerlendirmeler sağlayarak, bu şahısların başarılı liderler haline gelmelerine de olanak tanır.

NLP, zihinsel becerilerin gelişmesine katkıda bulunan, insanlar arasındaki ilişkilerin gelişmesini sağlayan, davranışlar üzerinde yoğunlaşan bir tekniktir.

alıntı

Hakkında Ali Gülkanat

Biliyoruz ki; KELEBEK ETKİSİ: ”Ankara’da bir kelebeğin kanat çırpması, Diyarbakır’da da fırtına kopmasına neden olabilir. Farklı bir örnekle bu, bir kelebeğin kanat çırpması, ülkenin yarısını dolaşabilecek bir kasırganın oluşmasına neden olabilir.”

4 yorumlar

  1. kendimi hiç bu kadar pozitif ve mutlu hissetmemiştim.

  2. Otobüste bile görüyorum artık, gençlerde daha çok. Stres etken herhalde. Çok kötü ve acı verici birşey. Nerdeyse tırnak kalmamış, Bu CD lerle çözülürse ne mutlu..

  3. İdeal denen şey bir yıldıza benzer, ona hiçbir zaman yetişemeyiz ama, tıpkı denizcilere olduğu gibi, bize de yolumuzu gösteren O’dur. Carl Schutz

  4. Yirmi dört makamda çalgı çalan çalgıcıya, dinleyen yoksa çalgısı yük olur. Aklına ne yanık bir nağme gelir, ne de on parmağını çalgı çalarken oynatası gelir. Mevlana

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Open chat
1
Hoşgeldiniz!
"AliGulkanat.Com.Tr" olarak size yardımcı olmak için buradayız. Soracağınız sorulara en kısa sürede yanıt vereceğiz. 🙂