NLP NEDİR?

Neuro: Sinir sistemimizin yaşadıklarımızı beş duyumuzla algılayıp işlemesidir.
Linguistic: Kullandığımız dil ve sözsüz iletişimi (beden dili) kapsamaktadır.
Programming: Sinir sistemimizin ve iletişimimizin sonucunda oluşan kodlamadır.

1970’li yılların başında dilbilimci John Grinder ile matematikçi Richard Bandler Kaliforniya’da mükemmel insanları modelleyerek bu değişim programını sistemleştirdiler.

NLP insanın tıpkı bir bilgisayar gibi değişebileceğini ve belirlediği hedeflere ulaşabilmesinin mümkün olabildiğini ortaya koyan bir disiplindir.

Peki birer birey olarak değişimi nasıl oluşturabiliriz?
Standartlarımızı nasıl yükselterek, mükemmelliğe ulaşabiliriz?
Sosyal ilişkilerimizde kendimizi nasıl daha iyi ifade edebiliriz?
Karşımızdakini daha rahat anlayabilmek için ne şekilde iletişim becerileri edinebiliriz?
Vizyon ve misyonumuz tam olarak nedir?
Hedeflerimize yürürken yeterli motivasyonu nasıl sağlayabiliriz?

İşte bütün bu soruların cevapları başarı ve iletişim alanında etkili olan NLP’nin spesifik amaçlarındandır.

NLP aslında bize zihnin olağanüstü gücünün yeniden hatırlandığı bu çağda düşüncelerimizi ve dilimizi doğru kullanarak dilediğimiz alanda daha başarılı olma adına bilinç ve bilinçaltı düzeyde etkili olabilecek yolları göstermektedir ki böylelikle bizler de düşünce ve eylemlerimizi dilediğimiz gibi düzenleme şansına sahip olabilmekteyiz.

Kliniğimizde kişisel gelişim, anlayarak hızlı okuma, kuantum öğrenme gibi bireysel amaçlar dışında depresyon, panik bozukluk, anksiyete, migren gibi tüm psikolojik ve psikosomatik hastalıkların tedavisinde kullanılan NLP; obesite, sigara bıraktırma ve bağımlılık tedavilerinde de uygulanmaktadır.

Yeni Mah. Mimar Sinan Blv. No.48/A Manisa

Tel: (0.236) 231 30 90     Faks: (0.236) 211 60 55

ENGLİSH

NLP

Neuro: Our nervous system can detect and process of our lives is what we have heard five.
Linguistic: we use language and nonverbal communication (body language) covers.
Programming: Nervous is a result of our system and our communication is the encoding.

Linguist John Grinder in the early 1970s with excellent people in California mathematician Richard bandler By modeling the system, this change program.

Just like a computer that can change people and NLP-determined targets as much as possible able to reach a discipline that is able to reveal.

But as individuals how we can create change?
How raising our standards, we can achieve excellence?
How better to express ourselves in our social relations we can?
To understand how against more comfortable we can obtain communication skills?
What exactly is the vision and mission?
How can we provide sufficient motivation goals while walking?

Here are the answers to all these questions in the field of success and effective communication are among the specific purpose of NLP.

NLP in fact, to us the extraordinary power of his mind again, remember that in this era when our thoughts and our language to language using the area to be successful on behalf of more conscious and subconscious level to be effective ways to demonstrate that we, too, so thought and action, as we have expressed our regulations have a chance to be able to.

In our clinic, personal development, speed reading and understanding, quantum learning purposes other than the individual, such as depression, panic disorder, anxiety, migraine, psychological and psychosomatic disorders such as used in the treatment of neuro-linguistic programming, obesity, smoking cessation and addiction treatment also implemented.

Hakkında Ali Gülkanat

Biliyoruz ki; KELEBEK ETKİSİ: ”Ankara’da bir kelebeğin kanat çırpması, Diyarbakır’da da fırtına kopmasına neden olabilir. Farklı bir örnekle bu, bir kelebeğin kanat çırpması, ülkenin yarısını dolaşabilecek bir kasırganın oluşmasına neden olabilir.”

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Open chat
1
Hoşgeldiniz!
"AliGulkanat.Com.Tr" olarak size yardımcı olmak için buradayız. Soracağınız sorulara en kısa sürede yanıt vereceğiz. 🙂