NLP Hakkında Sık Sorulan Sorular

nlp-sik-sorulan-sorular
NLP(Neuro Linguistic Programming) Nedir?
NLP´nin ne anlama geldiğini bilmek için ilk olarak “Neuro Linguistic Programming” sözcüklerinin anlamına bakmak gerekmektedir.
Neuro (Nöro): Nörolojik zihin süreçlerimiz.
Linguistic(Linguistik): Dil ve sözcükleri kullanma şeklimiz.
Programming (Programlama): Öğrenilmiş ve amaçlarımız doğrultusunda yeniden programlanabilen davranışlarımız.
NLP Hakkında Sık Sorulan SorularNLP(Neuro Linguistic Programming); zihin, dil ve davranış ilişkisini kurarak şahısların bireysel hedeflerine ulaşmaları için zihinlerini ne şekilde kullanabileceklerini öğreten bir değişim teknolojisidir.
NLP, önce kişinin kendi kendini anlaması, kendi iç çelişkilerinden kurtulması, korku ve endişelerinden sıyrılması ile başlayıp, çevresini, toplumu ve genel olarak dünyayı daha iyi anlamasını, yaptığı hareketlere bu gözle bakmasını ve davranışlarını buna göre düzenlemesini sağlayan bir sistemdir.
NLP, birçok kişinin katkısı ile oluşturulmuş, bilimsel temeli olan bir sistemdir.
Bir başarı sanatı olarak NLP, kişisel performansı geliştiren, sağlıklı ve etkili iletişim kurma becerisi kazandıran bir kişisel gelişim bilimidir.
NLP Hakkında Sık Sorulan SorularNLP´nin hedefi nedir?
Hedefi, etkili iletişim kurmak ve sürekli geliştirmektir. Anahtar kelimeler iletişim ve gelişimdir. NLP’yi etkili iletişim kurmak için size gerekli araçları sağlayan bir alet çantası olarak düşünebilirsiniz. Bu aletleri doğru kullanırsanız işinizde, özel yaşantınızda, insanlarla ilişkilerinizde çok olumlu gelişmeler kaydedeceksiniz.
NLP ne işe yarar?
 • İşe yaramayan zihinsel programlarımızı yenileriyle değiştirir.
 • Dili, insan başarısında etkin kılmak için söz ustası olma becerisi kazandırır.
 • Başarı stratejilerini modellemeyi öğretir.
 • Hedeflerimizi belirlemeyi ve hedeflerimize nasıl ulaşacağımızı öğretir.
 • Sahip olduğumuz öz kaynakları kullanarak başarımızı arttırır.
 • Beynimizin hem sağ, hem de sol loblarını birlikte kullanma becerisi ile sinerji kazandırır.
 • Duygusal zekâyı geliştirerek, kendimizi ve başkalarını tanıma, iletişim kurma becerilerimizi geliştirir.
 • Beynimizi nasıl daha etkin kullanacağımızı öğretir.
 • Öğrenmeyi öğretir, hızlı öğrenme, öğrenmeyi kolay ve beyine uyumlu hale getirme, hızlı okuma becerilerini geliştirir.
 • Yaratıcılığı arttırır.
 • Kendi kendimizi ve başkalarını motive etme becerisi kazandırır.
 • Bizi sınırlayan ve engelleyen inançlarımızı, bizi destekleyen inançlarla değiştirir.
 • Şahıs kendi içinde ve çevresiyle ahenk oluşturur.
NLP Hakkında Sık Sorulan SorularNLP´nin psikolojiden farkı nedir?
NLP bir tür uygulamalı psikoloji olarak düşünülebilir. NLP’nin odaklandığı konu psikolojik prensiplerin ve öğretilerin insanların problem çözmeleri, istedikleri sonuçlara ulaşmaları ve değişik alanlarda performanslarını iyileştirmeleri için kullanılmasıdır. Psikolojinin hemen hemen her alanında yapılan çalışmalardan fikirleri, araştırmaları ve prensipleri sentezler.
NLP´nin fiziki sağlığımızla ilişkisi var mıdır?
Sağlığımızı etkileyen unsurlar arasında hayatı nasıl algıladığımız, karşılaştığımız olaylara nasıl tepkiler verdiğimiz, yani inandığımız doğrular, değerler ve inançlarımızın büyük payı vardır.
NLP Hakkında Sık Sorulan SorularBeden ve zihin arasında sağlıklı, dengeli bir ilişkinin kurulabilmesi için bizim de işimize yarayan, bizim isteklerimizi destekleyen değerlere ve inançlara ihtiyacımız vardır. Çalışmalar sırasında katılımcılar çeşitli uygulamalar yaparak bu yaklaşımları nasıl kullanabileceklerini öğrenirler. Kendi sağlıkları konusunda kendi katkılarını fark etmeleri, kendilerine sağlıklı olmak için hedef belirlemeleri bu uygulamaların başında yer almaktadır. Bu çalışmalar kendi sağlıkları konusunda daha yönlendirici olmak isteyen kişilere olduğu gibi, sağlık problemleriyle uğraşanlara destek durumunda olan insan kaynakları çalışanları, hemşireler, danışmanlar, öğretmenler gibi katılımcılara da yarar sağlayacaktır.
NLP Eğitimcisi olmak için ne yapmamız gereklidir?
NLP eğitimcisi olmak için sırasıyla NLP Practitioner eğitimi, NLP Master Practitioner eğitimi ve NLP Trainer eğitimlerini  tamamlamış ve sertifikalarını almaya hak kazanmış olmak gerekir.
Neden NLP?
 • Hayır dememiz gereken yerde rahatça “Hayır” diyebilmek için,
 • Edilgen değil, etken insan olmak için NLP’ye ihtiyaç duymaktayız.
 • Hayatın zorluklarını daha kolay aşmak için,
 • Kendinizle barışmak için,
 • Hayata daha güçlü bakabilmek için,
 • Farkında olmadığımız yönlerimiz için,
 • İç dünyamız hakkında farkındalık kazanmak için,
 • Motivasyon için,
 • Kendinizi daha rahat ifade edebilmek için,
 • Daha rahat ve daha bilinçli iletişim için,
NLP Hakkında Sık Sorulan SorularNLP Nerelerde Kullanılır?
NLP hayatımızın her alanında kullanılabilir. Özel hayat ve işimizde, kişisel gelişim alanında, aile içi iletişimde, çocuğumuzun gelişiminde, iş dünyasında, karar vermede, motivasyonda, fobilerin yok edilmesinde, sağlıkta, eğitimde, hukukta, stres yönetiminde, ekip kurmada ve onu yönetmede, yönetimde, iletişimde, yaratıcılığın arttırılmasında, karar vermede, motivasyonda, satışta, ikna tekniklerinde, liderlikte ve özetle insan olan her yerde kullanılabilir.
NLP´nin öğrencilere ne tür faydaları vardır?
Sınavlara daha stressiz hazırlanma, sınav anında bilgileri hemen ve doğru hatırlama, ders çalışma alışkanlıklarının değiştirilmesi, NLP ile kalıcı ve hızlı öğrenme, dinleyicileri bilinçdışı düzeyde etkileyebilme, öğrenmenin önündeki bütün engelleri kaldırma, öğrencilerin geçmişten gelen negatif engellerini kaldırma gibi konularda faydası vardır.
NLP Hakkında Sık Sorulan SorularNLP´yi SBS, YGS, LYS, KPSS, ALES sınavlarına hazırlanan öğrencilerde kullanılabilir mi?
SBS, YGS, LYS, KPSS, ALES sınavlarına  hazırlanan öğrenciler için başarıyı hedefleyen NLP paketleri mevcuttur. Öğrenme  ve motivasyon stratejileri, hedef belirleme, sınav kaygısı ve duyguların kontrolü, sınav öz güveni, zaman yönetimi konularını NLP’nin içinde yer almaktadır.
Öz güven eksikliğinin iş yaşamındaki eksileri nelerdir?
Öz güven eksikliği, iş yaşamında genellikle çekingenlik, risk alamama, büyük düşünememe, yetki verememe, sorumluluk alamama, kaygı, stres, kendini rahat ifade edememe, gerginlik, topluluk karşısında konuşamama, ikna kabiliyetinin azlığı gibi sorunlara yol açar.
NLP Hakkında Sık Sorulan SorularNLP tekniklerinin iş dünyasında önemi nedir?
NLP teknikleri iş hayatında verimliliği artırma, performansı istenilen boyutlara taşımada çok önemlidir. Günümüz iş dünyasında teknolojideki hızlı ilerleme ve artan rekabete uyum sağlamak için “iyinin iyisi” olmak zorundayız. Bu hızlı değişim sürecinde, en karlı yatırım insana yapılan yatırımdır. Çalışanların potansiyelini performansa dönüştürmek, dolayısıyla üretilen mal ve hizmetin kalitesini arttırmak, kurum ve şirketlerin kazanması ve devamı için oldukça önem taşımaktadır.
NLP iş dünyasında ne işe yarar?
 • Farklı kişilik özelliklerine sahip bireylerle çalışabilme esnekliği getirir.
 • Organizasyon, grup veya birey bazında yeniliği özendirir.
 • En önemlisi öğrenme denkleminin en önemli bileşeni olan bilinçaltıyla nasıl çalışacağınızı öğretir.
 • Risk değerlendirme becerilerinizi geliştirir.
 • Daha iyi bir lider olunmasını sağlar.
 • Karar verme stratejilerini önemli ölçüde etkileyen bilinçaltı güdülerini fark ettirir.
 • Organizasyon dinamiğini daha iyi öğrenmenizi sağlar.
 • Bedensel ve ruhsal sağlığınızı olumlu etkiler ve hayattan daha çok zevk alabilirsiniz.
 • Sorun çözmenizi kolaylaştırır.
 • Yaratıcılığınızı geliştirerek müşterilerinizi etkilemenize yardımcı olur.
 • Problemleri henüz ortaya çıkmadan önlemenize yardımcı olur.
 • Müşterilerinizle ve çevrenizdekilerle daha etkin bir iletişim kurmanızı sağlar.
 • İkna kabiliyetinizi arttırır.
 • Dili, değişim yaratmak için kesin bir araç olarak kullanmaya başlarsınız.

alıntı

Hakkında Ali Gülkanat

Biliyoruz ki; KELEBEK ETKİSİ: ”Ankara’da bir kelebeğin kanat çırpması, Diyarbakır’da da fırtına kopmasına neden olabilir. Farklı bir örnekle bu, bir kelebeğin kanat çırpması, ülkenin yarısını dolaşabilecek bir kasırganın oluşmasına neden olabilir.”

8 yorumlar

 1. Başarısızlığınız ile soylu bir şekilde yüzleşin, o zaman başarıdan farkı kalmayacaktır. R. W. Emerson

 2. başarılı olmak istiyorum okul hayatım zevkli geçsin istiyorum

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Open chat
1
Hoşgeldiniz!
"AliGulkanat.Com.Tr" olarak size yardımcı olmak için buradayız. Soracağınız sorulara en kısa sürede yanıt vereceğiz. 🙂