Mustafa Kemal’e Önerilen 14 Soyadı

Mustafa Kemal Ataturk

‘Doğru bildiğimizden kuşkulanmak, Atatürk soyadı nasıl bulundu’ konusunu araştıran İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Mehmet Alkan, “Atatürk” soyadının nasıl bulunduğuna açıklık getirdi.

Toplumsal Tarih Dergisi’nin Ocak 2011 sayısında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi Mehmet Ö. Alkan imzasıyla yayınlanan, “En Doğru Bildiğimizden Kuşkulanmak; ‘Atatürk’ Soyadı Nasıl Bulundu?” başlıklı yazıda, Ulu Önder’e Atatürk soyadının verilmesine ilişkin çok çarpıcı bilgilere yer verildi.

Resmi kaynakların hemen tamamında “Atatürk” soyadının 24 Kasım 1934 tarihinde “Türk Milletine yaptığı hizmetlerden dolayı birteşekkür ifadesi olarak” TBMM tarafındanverildiği hatırlatılan yazıda, “Ancak bu isminnasıl bulunduğuna değinilmez. Bu konuya değinen kaynaklarda ise bir karışıklık vekarmaşa olduğu açıktır” denildi.

GAZİ, FAZLA İDDİALI BULMUŞ!

Alkan, birçok kaynakta geçtiği gibi “Atatürk” soyadını Konya Milletvekilli Naim Nazım Onat’ın bulduğu bilgisinin gerçeği yansıtmadığını belirterek; Türk Dili Tetkik Cemiyeti (TDTC) Başkanı Safvet Arıkan’ın 26 Eylül 1934 tarihinde 2. Dil Bayramı açış konuşmasında, “Ulu Önderimiz Ata Türk Mustafa Kemal” hitabının Atatürk soyadına esin kaynağı olduğunu aktardı.

Dergide, TDTC Başkanı Arıkan’ın, Atatürk kelimesinin geçtiği konuşmasınıyapmadan önce Ulu Önder’e gösterdiğini ve aldığı tepkiyi kardeşine şu sözlerle aktardığı yazıldı: “Atatürk o tarihe kadar soyadı kanunu çıktığı halde henüz soyadı almamıştı. Nutku kendisine gösterdim. Atatürk, kelimesini görür görmezüzerinde durdu. Birçok kereler bu kelimeyi tekrar etti. ‘Çok güzel bir buluş, yalnız çok iddialı’ dedi. Müsveddede tashihler yaptığı halde, Atatürk’edokunmadı. Bir de Türk Atası diye bir terkip kullanmıştım. Bunu daha fazla iddialı bularak Atatürk tarzında tashih etmemi emretti. Ben nutkumu verdiktenepey sonra, Gazi Mustafa Kemal, Atatürk’ü soyadı olarak aldı.”

‘ATA’YI ARAŞTIRMIŞ

Gazi Kemal, “Atatürk” soyadını aldıktan sonra, isimde geçen “ata” sözcüğünün Türkçe olup olmadığı konusunda araştırma yapılmasını talep ediyor. Yapılan araştırmalar sonucunda “ata” kelimesinin Türklük kadar eski olduğu vurgulanarak, Türkçe olduğu tescil ediliyor.

Atatürk’ten önce 13 soyadı önerildi Soyadı kanunu kabul edildikten sonra Mustafa Kemal’e soyadı bulunması için adeta teyakkuza geçilir. Hatta CHP Meclis Grubu’nda dilci ve tarihçi üyelerden oluşan bir komisyon kurulur.

“Atatürk”ten önce Gazi’ye soyadı için şu 13 isim önerilir:

1- Kemal Etel-Etil (Attila’nın adının orijinal söylenişidir. Büyük nehir, ırmak demektir)

2- Kemal Etelalp (Altay dilinde büyük kahraman anlamına geliyor)

3- Kemal Korkut (Korkusuz, yavuz, heybetli)

4- Kemal Arız (Türk kahramanlarından Alp Arız’dan esinlenerek önerilmiş)

5- Kemal Ulaş (Bir Türk kahramanı Ulaş oğlu Salur Kazan’ın ismi)

6- Kemal Yazır (Türk kahramanı Yağlıkçı oğlu Yazır’ın ismi)

7- Kemal Emen (Türk kahramanı Ucen oğlu Emen Beg’in ismi)

8- Kemal Çoğaş (Güneş, ışık anlamına geliyor)

9- Kemal Salır (Türk kahramanlarından birinin adı)

10- Kemal Begit (Sağlam, kavi anlamına geliyor)

11- Kemal Ergin (İrfan sahibi, mütekamil demektir)

12- Kemal Tokuş (Türk kahramanı adı: Ertokuş-Cengaver)

13- Kemal Beşe (Mümtaz, seçkin anlamına geliyor)

Radikal

ENGLISH

‘Right know the suspect, how to Ataturk’s surname was’ researching the subject of Political Science Faculty of Istanbul University, Mehmet Alkan, “Ataturk” that there clarified how the last name.

January 2011 issue of the Journal of Social History, Istanbul University Faculty of Political Science faculty member Mehmet Ö. Published in the signature Alkan, “we know the correct suspect, ‘Ataturk’ How Found First name?” Titled article, very striking information regarding the granting of the Great Leader Atatürk’s last name was given.

Official sources all over the “Lincoln” the last name on 24 November 1934 “for his services to the Turkish nation as an expression of birteşekkür” tarafındanverildiği reminded Parliament report, “However, the presence of this isminnasıl overlooked. Referring to the sources, it is clear that this issue vekarmaşa a mess, “the statement said.

GAZI, Ive found too ambitious!

Alkan, passed many sources, such as the surname does not reflect the fact that information is found in Konya, the MPs said Naim Master Onat, Turkish Language Research Society (TDTC) President Safvet Arikan on September 26, 1934 2 Language Day keynote speech, “the Great Leader Mustafa Kemal Ata Turk” is inspired by the surname Ataturk hitabının was passed.

Magazine, TDTC President Arikan, before the Great Leader Ataturk konuşmasınıyapmadan passed the word is shown and quoted the following words written to his brother’s reaction: “Ataturk’s name until that date, have not had a last name out of the law. Speech showed him. Ataturk, sees the word görmezüzerinde stopped. Many times has this word again. ‘A very nice discovery, only a very ambitious’ he said. Although the revision of the manuscript, Atatürk’edokunmadı. A Father of the Turks used it as a composition. I find the more assertive style of Ataturk ordered me to proofread. I verdiktenepey nutkumu later, Mustafa Kemal Ataturk as a surname was received. “

‘ATA explored

Gazi Kemal “Ataturk” after taking the last name, last name “horse” request for research on whether the word is Turkish. The results of the “horse” is as old as the word with emphasis on Turkishness, Turkish is being registered.

First name after accepting the proposed law before the 13 surname Ataturk, Mustafa Kemal the surname to have passed almost teyakkuza. Even the CHP Parliamentary Group set up a commission composed of members of linguistics and historian.

“Ataturk” Kemal last name before typing the name recommended for the following 13:
1- Kemal Etel-Etil (Attila’nın adının orijinal söylenişidir. Büyük nehir, ırmak demektir)

2- Kemal Etelalp (Altay dilinde büyük kahraman anlamına geliyor)

3- Kemal Korkut (Korkusuz, yavuz, heybetli)

4- Kemal Arız (Türk kahramanlarından Alp Arız’dan esinlenerek önerilmiş)

5- Kemal Ulaş (Bir Türk kahramanı Ulaş oğlu Salur Kazan’ın ismi)

6- Kemal Yazır (Türk kahramanı Yağlıkçı oğlu Yazır’ın ismi)

7- Kemal Emen (Türk kahramanı Ucen oğlu Emen Beg’in ismi)

8- Kemal Çoğaş (Güneş, ışık anlamına geliyor)

9- Kemal Salır (Türk kahramanlarından birinin adı)

10- Kemal Begit (Sağlam, kavi anlamına geliyor)

11- Kemal Ergin (İrfan sahibi, mütekamil demektir)

12- Kemal Tokuş (Türk kahramanı adı: Ertokuş-Cengaver)

13- Kemal Beşe (Mümtaz, seçkin anlamına geliyor)

Hakkında Ali Gülkanat

Biliyoruz ki; KELEBEK ETKİSİ: ”Ankara’da bir kelebeğin kanat çırpması, Diyarbakır’da da fırtına kopmasına neden olabilir. Farklı bir örnekle bu, bir kelebeğin kanat çırpması, ülkenin yarısını dolaşabilecek bir kasırganın oluşmasına neden olabilir.”

17 yorumlar

 1. With love and patience, nothing is impossible. Daisaku Ikeda

 2. Sağlıklı bir hayat düzenli ve bilinçli beslenmeden geçiyor. Hal böyle olunca bu telkini dinlemek icab ediyor.

 3. be telkinle zekanın bir alakası varmı

 4. Mutlu ilişkiler daha geniş kapsamlı bir içerik olmalı ve hayat arkadaşını da kapsamalı diye düşünüyorum… yaşam koçu nedir

 5. Affetmek Ne Demektir ? https://t.co/M0eKVrBa cinsel birleşme nasıl olur

 6. kişisel gelişim ve hırs meselesi: https://t.co/KDhVhcw5 @youtube aracılığıyla telkinli mp3

 7. çekirge bir takım kişisel gelişim, pozitif düşünce, yoga falan; işte o gün bu gün sürekli sıçrıyor.. motivasyon sözleri

 8. fakat hiçbir şey ilk başta olmuyor her şeyin başı emek. zaman ayırıp bu subliniminal mesajları dinlemeliyiz ve işe yarayacağına inanmalıyız ereksiyonu nedir

 9. Artık utanmayın…!* Sizi bu şekide kafalarında çanlandıranlar utansın. Bu seti tamamladığınızda sizde nedenlerden kurtulup artık iyi’ler diyeceksiniz… ver

 10. ÖNEMLE DUYURULUR!!!Bu sayfa Kişisel Gelişim – Kuantum Düşünce,Sprituel Yaşam ile ilgili bir sayfadır.Amacımız… https://t.co/M4ibb4OI kendi kendine hipnoz

 11. Partnerimle uzun süredir birlikteyim. Evlilik konusunda sebebini bilmediğim korkusu var. Beni kaybetmek istemiyor ilişkiyi sonlandırmak istediğimde kabul etmiyor. Bu sorunu nasıl aşağız bilemiyorum. Saygılar ereksiyonu nedir

 12. KELEBEK BİNNAZ

  Kaybedecek bir şey yok, denemeye değer. seks mp3

 13. RT @soyleyengitti: Kisisel gelisim kitabina verecegim parayla 1,5 iskender+kunefe yerim daha iyi. sağlıklı ilişki

 14. Egzersiz yapıyoruz belki ama ne kadar düzenli ve sistemli oluyor. Bir gün yapılıyor on gün yapılmıyor. Bu telkin egzersizi hayatımızın bir parçası haline dönüştürcektir. ereksiyonu nedir

 15. GÖLGE-N OLAY

  Kisisel gelisim kitabi gibi sarki bkz. Iced earth-anthem çince öğrenmek

 16. Öfke kontrolü günümüz insanının çok önemli bir problemi. Neredeyse hepimiz her an patlamaya hazır bombalar gibiyiz. zihin geliştirici oyunlar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Open chat
1
Hoşgeldiniz!
"AliGulkanat.Com.Tr" olarak size yardımcı olmak için buradayız. Soracağınız sorulara en kısa sürede yanıt vereceğiz. 🙂