Cumartesi , Haziran 6 2020

MÜLAKATTA SORULAN SORULAR


MÜLAKATTA SORULAN SORULAR İTİBAR İÇİN NASIL BİR ETKİ YARATIR?

Temiz, şık ve ciddi giyinin, aşırı makyaj yapmayın, kendinize güvenen bir tavır takının. Odaya girerken gülümseyin, çıkarken mutlaka teşekkür edin… İş görüşmesine gidecek adaylar için verilen tavsiyeler artık herkes tarafından bilinen birer klişeye dönüşmüş durumda.

Peki ya şirketlerin uyması gereken altın kurallar? Uzmanlar mülakatı gerçekleştirecek şirket temsilcisinin sergileyeceği yanlış bir tutumun çok iyi bir eleman adayını kaybedilmesinden şirket imajının zedelenmesine kadar bir dizi olumsuz sonucu da beraberinde getirebileceğine işaret ediyor. Örneğin şirketler için bir iş görüşmesinde yapılabilecek en büyük hata, adaylara “Bize biraz kendinizi tanıtır mısınız” ile “Ücret beklentiniz nedir” sorularını yöneltmek. Bayan adaylara sıkça sorulan “Yakın bir zamanda çocuk sahibi olmayı düşünüyor musunuz” sorusu da en sık rastlanan hatalardan bir diğeri. Mülakat sonunda “görüşmek üzere” şeklinde bir ifade kullanılması bile adayda işe kabul edildiği yönünde yanlış bir izlenim bırakabilirken, güzellik yarışmalarında yöneltilen ‘Eğer elinizde şöyle bir imkân olsa nasıl davranırdınız’ tarzı sorular da kontrolün adayın eline geçmesine neden oluyor.

Değişen iş ortamıyla birlikte şirketlerin bir iş görüşmesi sırasında takınması gereken tavır ve izleyecekleri yöntemler de şekil değiştirdi. Artık “5 yıl sonra hangi konumda olmayı planlıyorsunuz” gibi CV bazlı sorular yerine adayın farklı durumlar karşısında nasıl bir tavır sergileyeceğini ön plana çıkaran yetkinlik bazlı yaklaşımlara geçilmesi gerekiyor. Bu konuda tarzı varsayıma dayalı sorulara verilen cevaplar yerine, ‘Yakın bir zamanda üzerinde detaylıca düşündüğünüz 3 konu nedir?’ gibi adaya gerçekten yaşadığı olaylar üzerinden sorular yöneltilmesi öneriliyor.

Ücreti İşveren Teklif Etmeli
Mülakatı gerçekleştirecek şirket temsilcisinin görüşmeye en az aday kadar hazırlıklı gelmesi gerekiyor. Adayın CV’sini önceden inceleyip hakkında bilgi sahibi olmak adayda ciddiye alındığı hissinin uyandırılması bakımından önemli. Adayın verdiği cevapları nasıl dinlenildiği de büyük öneme sahip. Bunun için görüşmeyi yapan kişinin küçük notlar alması doğru bir yaklaşım. Ayrıca görüşme sırasında rahat bir ortam sağlamak, adayın mülakatın kesinlikle gizli tutulacağını bilmesini sağlamak da dikkat edilmesi gereken diğer noktalar. Mülakat sonunda ise yöneltilen sorularınız dışında adayın eklemek isteyebileceği farklı noktalar için fırsat verilmesi gerekiyor.

Yapılması gerekenler kadar, şirketlerin asla yapmaması gereken büyük yanlışlar da var. Management Centre Türkiye (MCT) Danışmanı Yeşim Dervişoğlu, mülakat sırasında yöneltilebilecek en yanlış sorulardan birinin, ‘Bize biraz kendinizden bahseder misiniz’ olduğunu söylüyor. Dervişoğlu’na göre adayla ilgili tüm bilgiler zaten CV’sinde yer aldığı için bu hem şirket için bir zaman kaybı, hem de mülakatı gerçekleştiren şirket temsilcisinin elindeki bilgileri incelemediği izlenimine neden oluyor. Şirket için olumsuz sonuç yaratabilecek bir diğer sorunun da adaya yöneltilen “ücret beklentisi” olduğunu söyleyen Dervişoğlu, “Aday şirketin verebileceğinin çok üzerinde bir rakam telaffuz ettiğinde, ‘Nasıl olsa bizim önereceğimiz ücreti kabul etmez’ denip, aday listeden eleniyor. Oysa çoğu aday, şirketin önereceği ücrete çalışmayı kabul ediyor. Böyle bir durumda, aslında diğer tüm kriterlerinize uyan çok iyi bir elemanı kaybetmiş oluyorsunuz” diye konuşuyor.

Adayın Boyu Bile Soruluyor
Asla yapılmaması gereken davranışlardan birinin de kişinin özel hayatına ilişkin sorular yöneltilmesi olduğunu vurgulayan Dervişoğlu, kadın adaylara yöneltilen ‘Çocuk yapmayı düşünüyor musunuz’ sorusunun en sık rastlanan yanlışlardan biri olduğuna işaret ediyor. Dervişoğlu, mülakatlarda ‘Boyunuz çok kısa, bundan rahatsız olmuyor musunuz?’ gibi adayı rahatsız edici sorulara bile rastlandığını belirtiyor. Görüşmenin başında, adayı rahatlatmak için ‘Evet’ veya ‘Hayır’ şeklinde cevaplanabilecek kapalı uçlar sorular yöneltmenin doğru bir yaklaşım olacağını söyleyen MCT Danışmanı Didem Tekay da, görüşmenin daha ileri aşamalarında ise açık uçlu soruların tercih edilmesi gerektiğini vurguluyor. Kontrolün daima sizin elinizde olacağı bir soru tarzına yönelmek gerektiğini belirten Tekay, “Güzellik yarışmalarında olduğu gibi ‘Şöyle bir durumda ne yaparsınız’ tarzındaki farazi sorular, adayı her zaman en “ideal” kabul edilecek cevaba yönlendirecektir. Bu ise adayı sağlıklı değerlendirmenizi engelleyecektir” diyor. MCT bünyesinde şirketlere yönelik A’dan Z’ye Mülakat Teknikleri Eğitimi verdiklerini söyleyen Tekay, programda katılımcılara nasıl CV incelenirden, sorulacak sorulara kadar iş görüşmesinin tüm dinamiklerinin ele alındığını söylüyor.

Bunları Asla Yapmayın
* “Bize biraz kendinizden bahsedebilir misiniz” gibi zaten CV’sinde yer alan bilgileri tekrar etmesini istemeyin.

* Güzellik yarışmalarında rastlanan “Şöyle bir imkanın olsa ne yapardın” tarzında, adayı “ideal” cevabı vermeye itecek sorulardan kaçının.

* Özelliklere kadın adaylara yöneltilen “Yakın bir zamanda çocuk sahibi olmayı düşünüyor musunuz” gibi özel hayata ilişkin sorular sormayın.

* Ücret beklentisini sormayın.

* Görüşme sonunda ise “görüşmek üzere” ifadesini kullanmayın. Bu, adayda seçileceğine dair yanlış izlenim bırakabiliyor. Onun yerine ‘Hoşça kalın’ kelimesini kullanın.

Bunları Yapın
* Görüşme sırasında adaya onu önemsediğinizi hissettirin.

* Dikkatli dinleyip anlattıkları hakkında notlar alın.

* Adaya kurum hakkında bilgi verin.

* Aranan pozisyonun gerektirdiği yetkinlikleri açıkça belirtin.

* Görüşme sonrasında adaya olumlu ya da olumsuz mutlaka geri dönüş yapın.

* Karar süreci uzarsa, sürecin her aşamasından haberdar edin.

* Adayı daha iyi tanıyabilmek için en az iki mülakat yapın.

KAYNAK-www.kpsscafe.blogspot.com

ENGLİSH

ASKED QUESTIONS HOW TO In the interview effect is their reputation?

Clean, stylish and dressed to severe, extreme make up, do not trust yourself, an attitude of jewelry. When entering the room smiling, thank you always get on the way out … The candidates will go to business advice for everyone by now has become known in a cardboard box.

What if companies are required to comply under the rules? Experts will carry out interviews of company representatives will demonstrate an attitude of false losing a very good candidate for an element of the damage to corporate image brought up a series of negative results may point to. For example, a job interview for a company to do the biggest mistake candidates “Would you please introduce yourself to us a little bit” and “Prices What is your expectation” questions start. Mrs. candidates frequently asked “to be nearby at a time when you think Do you have children” question or the other most common errors. The end of the interview “to talk” as a phrase to use in even the candidate is accepted to work towards leaving a false impression can be, beauty is in the lead ‘If you have an opportunity like this If so, how would you treat’ style questions, also to control the island to pass into the hands causes.

With the changing business environment companies need to plug in a job interview and watch the attitude has changed their ways as well. Now, “5 years later, what do you plan to be in a position such as” CV-based questions in response to different situations rather than how the candidate will exhibit a behavior to the forefront of the move to competency-based approach is required. This assumption, based on style instead of answers to the question, ‘have you recently considered in detail on what is about 3’ on the island really live events, such as questions be directed through recommended.

Employers must Offer Price
Interviews will take place until the company representative to negotiate at least a candidate should come prepared. CV review and information about the candidate to have previously candidates were taken seriously in the wake of feeling important. How the candidate answers the great importance of religion. For this, the person who made the call to take a correct approach to the small notes. Moreover, during negotiations to provide a comfortable environment, the candidate’s interview will be kept strictly confidential to know to ensure that the other points to consider. The questions directed at the outside end of the interview the candidate may want to add must be given an opportunity for different points.

To do so, companies should never have a great wrong. Management Center Turkey (MCT) Consultant Yeşim Dervişoğlu, during interviews the wrong questions one of the lead, ‘Could you please give us some talk about yourself’ says. All information about the island already Dervişoğlu’na where CV loss for this and a time for the company, has taken the interview and review the information in the hands of company representative could not be causing the feeling. Negative consequences for the firm that can create another problem towards the island, the “wage expectation” that said the Dervişoğlu, “the candidate can give the company a number above is pronounced, ‘How are we going to recommend that charges will not accept the’ de being the candidate is eliminated from the list. However, most candidates, the company’s agrees to recommend charges of working. In such a case, in fact a very good match all the criteria would have lost the element, “he is talking.

Height is the candidate I Questions
Never to have the behavior of one person’s private life be directed questions related to emphasize that Dervişoğlu, women candidates are directed to the ‘Children Do you intend to do,’ and the most common one is wrong is pointed. Dervişoğlu, in interviews’ length is too short, it does not bother musunuz? ‘Irritating questions such as the island is even mentioned is found. At the beginning of negotiations, the island to relax ‘Yes’ or’ No ‘as answer questions can be directed to the closed end to be a correct approach, saying that MCT Consultant Didem Tekay the more advanced stages of negotiation is open-ended questions should be chosen to highlight. Control in your hands always be a question of style should be directed Tekay said, “Beauty contests, as in ‘in a situation like this, what do you do’ style hypothetical questions, the island always the” ideal “will be accepted will lead to answers. This is healthy for the island will prevent you,” he says. MCT for the company under the Z had given the interview said the Technical Education Tekay, program participants examine how CV, will be asked questions to be addressed by business, says the whole dynamic.

Never Do not Do It
* “Can you talk about yourself to us a little bit like” the information already CV Do not want to repeat.

* Beauty contests are found in the “What would you do if it’s a possibility” in the style of the island the “ideal” answers to the questions to avoid it.

* Features women candidates are directed to “consider to be nearby at a time Do you have children like” Do not ask questions relating to private life.

* Prices do not ask for expectations.

* When the end is “to see the” Do not use the phrase. This candidate will be selected at the wrong impression you can leave. Instead, he ‘Goodbye’ to use the word.

In these
* When you feel the importance to him on the island.

* Listen carefully and take notes about the telling.

* Tell us about the island to the institution.

* Search, specify clearly the position of the required competencies.

Positive or negative after the call to * always return from the island.

* Decisions will lengthen the process, please know that every stage of the process.

* Candidate at least two interviews to make better diagnoses.

Hakkında Ali Gülkanat

Biliyoruz ki; KELEBEK ETKİSİ: ”Ankara’da bir kelebeğin kanat çırpması, Diyarbakır’da da fırtına kopmasına neden olabilir. Farklı bir örnekle bu, bir kelebeğin kanat çırpması, ülkenin yarısını dolaşabilecek bir kasırganın oluşmasına neden olabilir.”

14 yorumlar

  1. ENGİNSU KÜBRA

    Oğlumda kullandım. Dikkat eksikliği vardı. Faydasını gördük, teşekkürler

  2. NEVESER HİTİT

    Subliminal, kilo dalgalanmalarına son vermek için metabolizmanızı sabit bir hıza ayarlar korece kelimeler ve anlamları

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Open chat
1
Hoşgeldiniz!
"AliGulkanat.Com.Tr" olarak size yardımcı olmak için buradayız. Soracağınız sorulara en kısa sürede yanıt vereceğiz. 🙂