Ana Sayfa / Sağlık / MİDENİZİ NE KADAR TANIYORSUNUZ?

MİDENİZİ NE KADAR TANIYORSUNUZ?


Proteinler,yağlar ve vitaminleri sadece diyet listesinde duyuyorsunuz…Peki midemizde nasıl dolaşıyorlar, bize etkileri nasıl oluyor?

Protein: Et, yumurta, ve bezelye gibi yiyeceklerde bulunan büyük protein molekülleri, vücut dokularının yapılıp onarılması için kullanılmadan önce sindirilmelidir. Mide özsuyundaki bir enzim, emilen proteinin sindirimini başlatır. Sindirimin daha sonraki aşaması ince bağırsakta gerçekleşir.

Pankreas suyunda ve bağırsakların iç kısmında bulunan birçok enzim büyük protein moleküllerinin amino asitler denen küçük moleküllere dönüştürülmelerini sağlar. Bu küçük moleküller ince bağırsağın içinden kana karışır ve vücudun diğer kısımlarına taşınarak hücrelerin duvarlarının ve diğer kısımlarının yapılması için kullanılır.

Yağlar: Yağ molekülleri vücut için zengin bir enerji kaynağıdır. Tereyağı gibi bir yağın sindirilmesinin ilk adımı bağırsak boşluğunun sulu bölümünde çözülmesidir. Karaciğerden salgılanan safra suyu, yağı suyun içinde eritmek için doğal deterjan gibi çalışarak enzimlerin büyük yağ moleküllerini, yağ asitleri ve kolestrol gibi küçük moleküllerine dönüştürmelerini sağlarlar. Safra asitleri, yağ asitleri ve kolestrolle birleşir ve bu moleküllerin mukoza hücrelerine geçmesini sağlarlar. Bu hücrelerde, küçük moleküller tekrar büyük bölümü bağırsağın yanındaki limfatik denen kan damarlarına geçen büyük moleküllere dönüşür. Bu küçük damarlar yeniden şekillenmiş yağı göğüsteki damarlara taşır ve kan, yağı vücudun farklı yerlerindeki depolara taşır.

Vitaminler: Ince bağırsakta emilen besinlerin bir diğer çok önemli parçası vitamin denen kimyasallardır. Vitaminler içinde çözüldükleri sıvılara göre ikiye ayrılırlar: suda çözülen vitaminler (Tüm B vitaminleri ve C vitamini) ve yağda çözülen vitaminler ( A, D, K vitaminleri). Su ve tuz: Ince bağırsak boşluğunda emilen maddelerin büyük çoğunluğu, tuzun çözüldüğü sudur. Tuz ve su, aldığımız yiyecek, içeceklerden ve birçok sindirim bezinden salgılanan sıvılardan gelir.

ENGLİSH

Proteins, fats and vitamins in our diet, the list would be around … So how do our stomachs, is how it impacts us?

Protein: Meat, eggs, and the large protein molecules found in foods such as peas, can be made by the body tissue before being used for repair should be intimidated. Özsuyundaki a stomach enzyme, initiates the digestion of absorbed proteins. Later stage of digestion occurs in small intestine.

In water and in the pancreas inside the intestines of many enzymes, amino acids determines a large protein molecules into small molecules provides. These small molecules from the blood into the small intestine and interfere with other parts of the body moved, and other parts of the walls of the cell is used to do.

Fats: Fat molecules are a rich energy source for the body. The first step in digesting fat as butter guts space is solved in the aqueous part. Bile from the liver to secrete water, natural detergents to dissolve fat in water, it works like most of the enzymes of fatty molecules, small molecules such as fatty acids and cholesterol to provide conversions. Bile acids, fatty acids and the molecular kolestrolle merger and provide through mucosal cells. In these cells, small molecules try again the majority of intestinal blood vessels next to the large molecules limfatik solidifies. This small vessel is re-shaped with oil and blood vessels in the chest, to store fat in different parts of the body carries.

Vitamins: nutrients absorbed in the small intestine is another important part of chemicals called vitamins. Vitamins are divided into two according to the fluid are solved: water soluble vitamins (all B vitamins and vitamin C) and fat soluble vitamins in the (A, D, K vitamins). Water and salt: the majority of substances absorbed in the small intestine of space, the water salt is resolved. Salt and water, we eat, drink and lots of digestive fluids secreted from the glands of the income.

Hakkında Ali Gülkanat

Biliyoruz ki; KELEBEK ETKİSİ: ”Ankara’da bir kelebeğin kanat çırpması, Diyarbakır’da da fırtına kopmasına neden olabilir. Farklı bir örnekle bu, bir kelebeğin kanat çırpması, ülkenin yarısını dolaşabilecek bir kasırganın oluşmasına neden olabilir.”

9 yorumlar

  1. evet başkalarının ne dediğinin önemi kendimi geliştirmemde engel.

  2. Hayat kalbe aittir… Hayat sadece kalbin içinden yeşerir… Sevginin yeşerdiği, hayatın yeşerdiği, ruhun yeşerdiği toprak kalbe aittir… Güzel olan her şey, gerçekten değerli olan her şey, anlamlı, önemli olan her şey kalpten gelir… Osho

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1
Hoşgeldiniz!
"AliGulkanat.Com.Tr" olarak size yardımcı olmak için buradayız. Soracağınız sorulara en kısa sürede yanıt vereceğiz. 🙂
Powered by