Cumartesi , Mayıs 8 2021

MANYETİK ALAN TEDAVİLERİ NEDİR?

Mıknatıslar bin yıllardır tedavi amacıyla kullanılmaktadır. Magnet (mıknatıs) terimi adını Manisa’dan (Magnesia) alır. Antik bir Grek medeniyeti olan Magnetler, metalleri kendine çeken değişik bir “taş” keşfettiklerinde buna yaşadıkları toprakların adını vermişlerdir.

Benzer dönemlerde Çin medeniyetinde de mıknatıstan bahsedilmiş ve tıbbi kullanımıyla ilgili kayıtlara rastlanmıştır.

İnsanlar hayatları boyunca dünyanın geomanyetik alanının etkisinde yaşarlar. Vücudumuzda da istisnasız her hücre birer küçük pil gibi çalışır ve herbirinin elektriksel ve  elektromanyetik bir varlığı sözkonusudur.  Bu manyetik varlık  hücresel fonksiyonların regülasyonunda önemli bir yer tutar. Tüm vücut düşünüldüğünde ise hassas manyetometreler tarafından ayrıntılı olarak ölçülebilen bir elektromanyetik değer ortaya çıkar. Görülmüştür ki hastalıklar sırasında bu manyetik alan değerinde ciddi değişmeler olmaktadır.

Dr. Nakagawa, Japanese Medical Journal’da yayınlanan “Manyetik Alan Eksiklik Sendromu ve Manyetik Tedavi” adlı makalesinde dünyanın manyetik alanının insan sağlığı açısından önemini vurgulamış ve modern hayatta kullanılan betonarme binaların ve otomobillerin insanoğlunu bu manyetik alandan yoksun bıraktığını belirtmiştir.

Manyetik alan kaybı insan organizmasında strese bağlı sorunları artırır. Başağrısı, Kronik Yorgunluk Sendromu (CFS), eklem kireçlenmeleri, allerjiler, kas ağrıları ve kramplar da manyetik alan eksikliğine bağlı sorunlar gibi gözükmektedir. Amerika ve Rusya’nın yaptığı araştırmalar göstermiştir ki; astronotlarda ortaya çıkan osteoporoz (kemik erimesi), uzay boşluğunda vücudun manyetik alandan mahrum kalmasına bağlıdır.

Bugün manyetik alan tedavileri tıbbın ayrılmaz bir parçası olmuştur. Avrupalı ortopedi uzmanları standart tedavilerle kaynamayan kırık uçlarına manyetik alan uygulayarak iyi sonuçlar elde etmektedirler. Bu tedavi yönteminin astım, hipertansiyon, romatizmal hastalıklar, kemik erimesi, varis ülserleri, uykusuzluk ve anksiyetede tedavi edici etkinliği ispatlanmıştır.

Yeni Mah. Mimar Sinan Blv. No.48/A Manisa

Tel: (0.236) 231 30 90     Faks: (0.236) 211 60 55

ENGLİSH

magnetic field treatment

Magnets are used for treatment are a thousand years. Magnet (magnetic) term from the name of Manisa (Magnesia) takes. Magnets with an ancient Grecian civilization, the different metals attracted to a “stone” discovered when they gave it the name of the lands they live.

Comparable period in the Chinese civilization has been talking about magnets and about the use of medical records have been found.

Lives of people throughout the world live in affected area geomanyetik. Every cell in our body without exception, one that works like a small battery and an entity applies for each electrical and electromagnetic. This holds an important place in the regulation of cellular functions magnetic presence. Considering the whole body in detail, can be measured by sensitive magnetometers for an electromagnetic revealed. Were observed during the magnetic field value that the disease is serious changes.

Dr. Nakagawa, Japanese Medical Journal published in the “Magnetic Field Deficiency Syndrome and Magnetic Treatment” In her essay of the Earth’s magnetic field in terms of human health and stressed the importance of modern life, used in reinforced concrete buildings and cars that human beings are deprived of the magnetic field has indicated.

Loss of magnetic field in the human organism to stress related problems will increase. Headache, Chronic Fatigue Syndrome (CFS), our joint arthritis, allergies, muscle pains and cramps due to the lack of magnetic field problems seems. America and Russia, the research has shown that, the astronauts emerged in osteoporosis (osteoporosis), in outer space depends on the body’s magnetic field remain deprived.

Today magnetic field treatment has become an integral part of medicine. Europeans with the standard treatment of orthopedic specialists boil by applying magnetic fields to non-broken end results are good. This method of treatment of asthma, hypertension, rheumatic diseases, osteoporosis, varicose veins and ulcers, insomnia and anxiety therapeutic efficacy is proven.

Hakkında Ali Gülkanat

Biliyoruz ki; KELEBEK ETKİSİ: ”Ankara’da bir kelebeğin kanat çırpması, Diyarbakır’da da fırtına kopmasına neden olabilir. Farklı bir örnekle bu, bir kelebeğin kanat çırpması, ülkenin yarısını dolaşabilecek bir kasırganın oluşmasına neden olabilir.”

12 yorumlar

  1. Cesaretle dolu bir insan, inançla dolu bir insandır. Çiçero

  2. adım ilhan k. istediğim ürün sigara bırakmayla ilgili olan sd yi istiyorum [email protected] tel 053x 9xx 3x6x ev adres axxxx mahallesi 1.sxxxxt a blxx kat 1 daire 2 burdur

  3. Egitimle ilgili olan Telkin mp3 u tum ogrencilere oneriyorum.cok etkili. kalp ağrısı neden olur

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Open chat
1
Hoşgeldiniz!
"AliGulkanat.Com.Tr" olarak size yardımcı olmak için buradayız. Soracağınız sorulara en kısa sürede yanıt vereceğiz. 🙂