Perşembe , Haziran 10 2021

KORDAN KANI BANKALARI AİLELERİ KANDIRIYOR!

Bebek doğar doğmaz kordon kanının alınıp saklanmasıyla “İleride kök hücre tedavisi gerekirse, işe yarar” tekniği Stanford Üniversitesi Kök Hücre Bölüm Başkanı Prof. Weismann tarafından çürütüldü. Weissman, “Bu yöntem hiçbir işe yaramaz, bankalar aileleri kandırıyorlar” dedi.

Kök hücre çalışmalarında büyük gelişmeler kaydedilmesinin ardından tüm dünyada “kök hücre bankaları” yayılmaya başlarken, bu alanda dünyanın en saygın isimlerinden biri olan Stanford Üniversitesi Kök Hücre Biyolojisi Bölüm Başkanı Prof. Irving Weissman’dan önemli bir uyarı geldi. Weissman, kök hücre bankalarının uyguladığı “yeni doğmuş bebeklerin göbek bağının saklanması” yönteminin hiçbir işe yaramadığını öne sürdü. ABD’li bilimadamı “Yeni doğmuş bebekten alınan göbek bağındaki kök hücreler çok küçük bir çocuğun kan üretimini sağlayan özelliğe sahip.

Hiçbir işe yaramaz

Ancak kemik, yağ gibi şeylere dönüşmesi imkansız. Bu nedenle kalp, beyin, yetişkin kanı oluşumunda rol oynamaları söz konusu bile değil. Birikimleri şüpheli bazı kişilerin dükkan açar gibi açtığı kök hücre bankalarında gerekli tıbbi şartlar sağlanmıyor. Bu klinikler çocuğunuzun daha sonra önemli bir hastalığa yakalanması durumunda kök hücrelerin tedavide kullanılabileceğini belirterek aileleri kandırıyor. 3 bin, 5 bin dolar vererek çocuğunuzun göbek bağını kök hücre bankasına vermek sizi dolandırmalarından başka bir şey değil” diye konuştu. Kök hücre bankaları ABD ve AB ülkeleri başta olmak üzere giderek yaygınlaşıyor. Bu bankalarda kök hücre saklamanın bedeli yaklaşık 3 bin 600 dolar. Weismann geçen ay deri hücrelerinden beyin hücresi elde etmeyi başardığı çalışmasıyla büyük ses getirmişti.

Eksi 196 derecede donduruluyor

Toplama sonrası yapılacak tetkikler için ayrılan örnekler dışında kalan kordon kanı, nakile kadar saklanılmak üzere bilgisayarlı kademeli dondurucuda soğutulur ve -196’b0C de sıvı azot tankına aktarılır. Toplanan kordon kanı 75-200 ml arasında değişebilir (ortanca 120 ml). Bu kanın saklanmasında iki farklı yöntem söz konusudur: New York Blood Center’da esas olarak yer darlığından kaynaklanan hücreler ayrılıp tüplerde saklanmakta, yine örnek sayısının çokluğundan kaynaklanarak lojistik nedenlerden kontrollü kademeli dondurma yerine +4’b0C , -80 ’b0C ve -196 ’b0C aşamalarını uygulamaktadır.

‘İçinde hücre öncüleri var ama tedavi eder mi?’

Ankara Üniversitesi de kordon kanı bankasına sahip kuruluşlardan biri. Üniversitenin resmi internet sitesinde kordon kanı ile ilgli olarak yer alan bilgilerde kanda kök hücre öncülerinin bulunduğu, ancak bunların tedavi amacıyla kullanılacağına dair kanıtların olmadığı belirtiliyor. Üniversitesi Kordon Kanı Bankası’nın görüşleri şöyle;

“Son yıllarda giderek artan kordon kanı nakilleri kordon kanı bankacılığını uyaran en önemli faktördür. Ancak bu özel bankacılık sanıldığı kadar kolay olmayıp etik, teknik, maaliyet yönünden özelleşmiş, tecrübeli ve gelişmiş bir alt yapı gerektiren bir gelişmedir. Her ülkenin toplumsal etnik özelliklerinin gerekleri kendi HLA (kordon kanı) bankalarının oluşmasını gerekli kılmaktadır. Ayrıca kordon kanının gerçek sahibinin kim olduğu, ilerde belki kendisine gerekebilecek bir parçasını başkaları için kullanma iznini kimin kullanabileceği, özel kordon kanı bankalarının bu çok kıymetli ürünü sahiplerinin onayı olmadan ticari amaçlar için kullanma girişimleri, bir ürünün gereksinimi olan başka bir kişiye kullanılmamasının etik sakıncaları gibi birçok tartışılan konu bulunmaktadır. Kordon kanında kök hücrelerden daha erken aşamaya ait öncül hücrelerin bulunduğu, bunların uygun koşullarda uyarılarak kalp, inir,kas,kıkırdak,karaciğer hücresine dönüşebildiği gösterilmiştir. Ancak bu kaynağın henüz insanlarda tedavi amacıyla kullanımına dair kanıtlar mevcut değildir.

T24

ENGLİSH

Baby is born is not born cord blood has been received and retention of the “future of stem cell therapy, if necessary, useful technique Stanford University Department of Stem Cell President Prof. By Weismann was rotting. Weissman, “this method useless, with blood banks” he said.

After huge progress in stem cell research around the world “for stem cell bank” begin to spread, the world’s most respected names in this field, one of the Stanford University Department of Stem Cell Biology President Prof. Irving came Weissman’dan an important warning. Weissman, a stem cell bank application of the “retention of newborn babies’ umbilical cord” method does not work any claimed. American scientist “taken from newborn umbilical cord stem cells in the blood of a very small child with the features that make the production.

Useless

But bones, such as oil to turn into something impossible. For this reason, heart, brain, adult role in the formation of blood is not even mentioned. Some people with suspicious accumulations, such as the shop opens stem cell bank opened in the necessary medical conditions are not right. This is an important clinical disease, then your child in case of stem cells can be used in the treatment of blood is by specifying their families. 3 thousand, 5 thousand dollars for umbilical cord stem cell bank by giving your child to give to you is not cheated me of something else, “he said. Stem cell banks, mainly U.S. and EU countries becoming increasingly common. In these banks the cost of storing stem cells about 3 thousand 600 dollars. Brain cells from skin cells Weismann last month managed to get his work had brought the big sound.

Being frozen at minus 196 degrees

After collecting the samples will be allocated for studies outside the cord blood, transfer to the computer store is gradually cooled in the freezer and -196 ‘b0C are transferred into the liquid nitrogen tank. The collected cord blood can vary between 75-200 ml (median 120 ml). This storing of blood by two different methods in question are: New York Blood Center, where stenosis mainly caused by the separated cells and stored in tubes, yet the number of samples due to the abundance of the logistical reasons rather than controlled, gradual freezing +4 ‘b0C, -80 ‘ b0C and -196 ‘b0C stages are implemented.

‘Inside cell precursors, but treat? ”

Ankara University, one of the cord blood bank with a company. University’s official web site involved in the cord blood stem cells in the blood in the vanguard of the information is located, but in order to use evidence of their treatment is not specified. University Cord Blood Bank’s comments as follows;

“In recent years a growing cord blood banking and cord blood transplants is the most important factor stimuli. But not as easy as I thought this private banking ethics, technical, in terms of maaliyet specialized, experienced and is a development that requires an advanced infrastructure. Each country’s social and ethnic characteristics have their own HLA (cord blood) banks are required to occur. In addition, cord blood of the real owner who was, in the future maybe he might need a part for others permission to use the who can use the private cord blood banks, this very valuable product owners without permission for commercial purposes attempt to use, a product’s requirement that another person not used ethical drawbacks such as There are controversial issues. Cord blood stem cells than in the early phase, which contains the precursor cells, they stimulate the heart in appropriate circumstances, inir, muscle, cartilage, liver cells have been transformed into a can. Therapeutic purposes in humans yet, but this resource to use evidence is not available.

T24

Hakkında Ali Gülkanat

Biliyoruz ki; KELEBEK ETKİSİ: ”Ankara’da bir kelebeğin kanat çırpması, Diyarbakır’da da fırtına kopmasına neden olabilir. Farklı bir örnekle bu, bir kelebeğin kanat çırpması, ülkenin yarısını dolaşabilecek bir kasırganın oluşmasına neden olabilir.”

10 yorumlar

 1. Bu konu çok hoşuma gitti, umarım bende de işe yarar. En kısa zamanda CD leri alacağım..

 2. Hayat; kendisini alt edenindir. Friedrich Nietzsche

 3. Hayat yakından bakıldığında trajedi, uzaktan bakıldığında komedidir. Charlie Chaplin

 4. Sorunlari cozelim @ Kişisel Gelişim ve Olumlamalar https://t.co/pjgYl5HB rusça öğrenmek

 5. EMREHAN AYGÜN

  Bu telkini deneyen iş arkadaşım sayesinde bu siteyle tanıştım. Çok güzel bir sonuç aldı kendisi, değişimine şahsen tanık oldum. Bu yüzden herkese tavsiye ederim. mastürbasyon ne demek

 6. bir ürünü kullanmaya başlamışken diğerlerini de kullanmakta sakınca var mıdır ? arapca ogreniyorum

 7. Düzenli dinlenildiği zaman cidden etkili oluyor. kurumsal nedir

 8. dikkat eksikliği hem benim hemde büyük kızımın problemi.gerçekten tüm hayatımızı etkiliyor.bu ürünü kesinlikle almalıyım. hollandaca öğren

 9. Sonra ilerde bir sorun olmaz heralde teşeküürler beyin geliştirme

 10. İçerideki sorunları hallettiğimizde dışarıya daha olumlu bakıp çözümler üretebiliriz.. oldukça güzel bir ürün.. satranç nasıl

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Open chat
1
Hoşgeldiniz!
"AliGulkanat.Com.Tr" olarak size yardımcı olmak için buradayız. Soracağınız sorulara en kısa sürede yanıt vereceğiz. 🙂