Ana Sayfa / Eğitimler / Konsantrasyon-2

Konsantrasyon-2

zihnimiz tam anlamıyla konsantre olduğunda ,kesin sonuçlara ulaşmamızı sağlar,konsantrasyon gücü ile dolu olduğumuz her an hedefimize bir adım daha yaklaşırız.

4. KESİN SONUÇLARA ULAŞMAMIZI SAĞLAYAN KUVVET

Öncelikle,  düşünmenin  ne  kadar  güçlü  bir  şey  olduğunu  fark  etmenizi istiyorum. Örneğin, korku düşüncesi insanın saçlarının bir gecede beyazlamasına sebep olabiliyor. Bir başka örnek de idam cezasına mahkum olmuş bir suçluyla ilgili. İdam cezasına mahkum olan bir adam, kendisiyle bir deneyin yapılmasına razı olur. Adama, deneyin sonuna kadar dayanabilirse serbest bırakılacağı söylenir. İdam mahkumu buna razı olur. Deneyin iddiası, bir insanın, ne kadar kan kaybederse kaybetsin, hâlâ hayatta kalabileceğidir. Mahkumun bacağından açılan çok küçük bir kesikten, görünüşte kanın damlamasını sağlarlar. Açılan kesik oldukça küçüktür ve akan kan, neredeyse yok gibidir. Oda karartılmıştır. Mahkum, özel olarak hazırlanmış olan damlama sesinin, gerçekten kendi bacağından damlayan kan olduğunu zannetmektedir. Bu deneyden sonra, ertesi sabah, adamın zihinsel korkudan dolayı öldüğü ortaya çıkmıştır.

Bu örnekler, düşünce gücü hakkında size küçük de olsa bir fikir vermiştir sanırım. Düşünce gücünün gerçek kuvvetinin farkına varmak, size büyük bir kazanç sağlayacaktır.

Konsantre(yoğunlaşmış) düşünce gücü yoluyla, ne isterseniz kendinizi o hâle getirebilirsiniz. Düşünce aracılığıyla etkinliğinizi ve direncinizi önemli ölçüde artırabilirsiniz. Etrafınız, kimisi iyi, kimisi kötü olan bir sürü düşünce çeşitleriyle sarmalanmış durumdadır. Böyle bir ortamda, pozitif bir zihinsel davranış yapısı oluşturmamışsanız, etrafınızdaki kötü düşüncelerin etkisinde kalır, onları özümsersiniz.

Kontrol edilmeyen düşüncelerin bir sonucu olan endişe, kaygı, ümitsizlik, cesaretsizlik ve diğerleri gibi lüzumsuz hâlleri incelediğinizde, kendi düşüncelerinizi kontrol  etmenin  ne  kadar  önemli  olduğunu  fark  edeceksiniz.  Sizi  siz  yapan düşüncelerinizdir; nasıl düşünürseniz, o olursunuz.

 Düşünceleriniz eğer yüksek ideal ve değerli konularla alakalı ise, aynı zihinsel kalibreye sahip insanlarla irtibata geçtiğinizi ve böylece kendinize yardım ettiğinizi görürsünüz. Eğer düşünceleriniz hile ve hinliklerle dolu ise, önünüze de oturup kalkıp hile düşünen, sizi  aldatmaya çalışan insanlar çıkacaktır. Düşünceleriniz doğru türden olursa, ilişki kurduğunuz insanlara güven telkin edersiniz.

Şimdi düşüncelerinizi doğru kanallara yöneltmenizin neden bu kadar önemli olduğunu gördünüz. İnsanların size güvenmeleri çok önemlidir. İki insan tanıştığında, birbirini  araştırmaya  genellikle  vakti  olmaz.  Bu  insanlar  birbirlerini,  çoğunlukla güvenilir bir kaynak olan içgüdülerine göre kabul ederler.

İçinize, geliştirildiği takdirde, size hayal bile edemeyeceğiniz kadar mutluluğu tattıracak kuvvetler yoğun bir şekilde konulmuştur. Çoğu insan hayatı boyunca, gerçekte kendisini asıl istediği şeylerden uzaklaştıracak şekilde koşuşturup durur. Konsantrasyon yoluyla, hayatınızda bir devrim yapabilir, hiçbir şekilde karşılaştırılamayacak derecede başarıya, çok da büyük bir çaba harcamadan ulaşabilirsiniz.

Sıradan biri olmak istemeyen kimse, kendisini yaratılışın mutlak kanununa ileten iç dünyasının kanallarını açmalıdır. Bunu, ancak ısrarlı ve akıllı bir şekilde düşünce konsantrasyonu pratiği yapmakla başarabilirsiniz.Bunu yapmaya alıştığınızda istediğimiz her sonuca ulaşabildiğinizi görürsünüz ve bunu bir kere başarırsanız tüm hayatınız baştan aşağıya değişmeye başlar.Bir şeyin kendisine yarar sağlayacağını bile bile yapmamak ancak hiçbir şekilde zihinsel konsantrasyon sağlayamayan kişilerde olur eğer biz bu kişilerden olmak istemiyorsak zihnimizi hedeflerimize odaklamalı ve bunun harekete geçiren kuvvetinden yararlanmalıyız.

 

5. ODAKLANMIŞ OLAN ZİHNİN HAREKETE GEÇİRME KABİLİYETİ 

 Her arzunuzu yerine Başarı, aklın belli hâllerinin veya düşünce biçimlerinin sonucudur. Bu hâller sizin tarafınızdan kontrol edilebilir ve irade kullanılarak ortaya konabilir getirmek, kendi gücünüz kapsamındadır. Başarı, düşünce biçiminizin bir sonucudur.

Konsantre   olmuş,   odaklanmış   düşünce,   sizi   görünüşte   imkânsız   olan sonuçlara ulaştırır ve en güzel tutkularınızın farkına varmanızı sağlar. Sizi engelleyen düşüncelerinizi yıktığınız anda, yeni arzu ve istekleriniz su yüzüne çıkar. Bundan sonra, bilinçli düşünce yapınızı fark etmeye başlarsınız.

Sadece, derin bir konsantrasyonla  kendi sınırlarınızı tamamen ortadan kaldırıp sizin aleyhinize durmadan çalışan bütün korkulardan, diğer olumsuz ve yıkıcı düşünce güçlerinden kurtulursunuz. Bunların yerine, her teşebbüsünüzün başarıyla sonuçlanacağı yolunda tam bir güvenlik hissine  kavuşursunuz. Bu şekilde nasıl konsantre olacağınızı   öğrendiğinizde   ve   düşünme   kabiliyetinizi   güçlendirdiğinizde,   kendi zihinsel ürünlerinizi de kontrol edersiniz. Bunlar da karşılık olarak,  fiziksel çevrenizi şekillendirmenizde  size  yardımcı  olur,  koşulların  ve kdni hayatınızın iadresini ele geçiriri ,ataletten ve yalnızlıktan kurtulursunuz çünkü odaklanmış bir zihin sadece kendisini değil tüm çevresini etki altına almaya başlar.hayatınızın bir çok evresinde bunu yaşamışsınızdır ancak farkında değilsinizdşir,bunu fark ettiğinizde zihninizi yoran,enerjinizi alan düşüncelere değil olumlu ve başarıya yönelten düşüncelere odaklanırsınız.

. Dürüst ve doğru olan bütün hedeflere, geçici sarsıntılar yaşansa bile, zamanla ulaşılır. O hâlde her şeyin size muhalefet ettiği bir durumla karşı karşıyaysanız, korku ve endişelerinizi susturun. Yıkıcı ve moral bozucu bütün düşünceleri aklınızdan defedin. Moral ve manevî onurunuzu daima yüksek tutun.

 “İrade ve isteğin olduğu yerde, mutlaka bir çıkış yolu vardır”. Bunun böyle olmasının  sebebi,  iradenin,  kendisine  yardım  olacak  kuvvetlerin  yardımını  temin edecek imkânlar verildiğinde, çıkış yollarını yapabilmesidir. Bu ne kadar geliştirilirse, iradenin yönlendirildiği yol da o kadar yüksek ve yüce olacaktır.

 Her şey can sıkıcı ve cesaret kırıcı göründüğü   zaman, duygularınızı sakin, dingin ve canlı tutarak onları kontrol edebilmenin verdiği hazla, sanki mutluluk ve refaha tam olarak sahip  olduğunuzu  hissederek,  neden  yapıldığınızı ve nasıl bir kişiliğe sahip olduğunuzu göstermenin zamanıdır.

 Sıradan bir insanın hayal bile edemeyeceği kadar akla yardım eden güçler vardır. Düşünmenin, inancın ve düşünme kurallarının değerine daha fazla inanmayı öğrendiğinizde, doğru bir yola sevk edileceksiniz. Ve iş kazançlarınız kat kat artacaktır.

Şimdi vereceğimiz metot, daha iyi bir düşünce kontrolü sağlamanıza yardımcı olabilir. Eğer korkularınızı kontrol edemiyorsanız; kusurlu olan kararlılığınıza, kendinize sadece, “Titreme, korkma! Çünkü ben gerçekte yalnız değilim. Bu sevilmeyen, uygun olmayan görüntüleri gidermede bana yardımcı olacak görünmez kuvvetlerle çepeçevre sarılıyım” deyin. Çok kısa zamanda daha fazla cesarete sahip olacaksınız.  Korkusuz  ve  korkak  insan  arasındaki  tek  fark,  ikisinin  irade  ve ümitlerinde yatmaktadır. O zaman, eğer başarıdan yoksunsanız, başaracağınıza inanın! Bunu ümit edin ve bu konuda iddialı olun! Aynı metodu arzularınız, amaçlarınız, hayalleriniz, beklentileriniz, tutkularınız, anlayış tarzlarınız, güven ve emniyet ile alakalı düşüncelerinizi sağlamlaştırmak için de kullanabilirsiniz.

 Eğer endişeye düşer, öfkelenir, cesaretiniz kırılır, kararsız kalır veya kaygılanırsanız; bu, sizin aklınızın daha içsel ve yüksek güçlerinden gelen işbirliğini alamıyor olmanızdan kaynaklanmaktadır. İradenizi kullanarak, aklınızın güçlerini öyle düzenleyebilirsiniz  ki,  şartların  sizi  etkilemesi  yerine,  siz  ruh  hâlinizi,  sadece istediğiniz doğrultuda değiştirirsiniz.

 Konsantre olabilen insan, mutlu ve yoğun insandır. Zaman onu sürüklemez. Onun her zaman yapacak çok işi vardır. Geçmişte yapılan ve kendisini mutsuz eden hataları düşünmeye vakti yoktur.

O hâlde, düşüncenizi doğru ve konsantre olmuş şekilde kullanma ve mutlak anlamda dürüst olma egzersizleri yapınız. Kısa zamanda dikkatinizi toplayabildiğinizi ve konsantre olabildiğinizi göreceksiniz.

 

6. İŞ YAPMA İRADESİ SAĞLAMAK 

İş  yapma  iradesi  veya  “İrade  Gücü”,  insanın  başarılı  olmasını sağlayan

dünyadaki  en  önemli  kuvvettir.  Hem  de  hiç  kimsenin  bu  sınırlarını  önceden belirleyemeyeceği bir kuvvet!..

 Şu günlerde bizim yapmakta olduğumuz şeyler, birkaç yüzyıl öncesinin imkansızlarındandı. Geçmişte her şey mümkün değildi. Ancak bugünün güvenilir sloganı: “Her şey mümkündür”!

İş Yapma İradesinin, uygulamada kendini gösteren bir kuvvet olduğu kesindir. Ancak, buna rağmen onun ne olduğunu anlatmak zordur. Onu aynen elektriğe benzetebiliriz; sadece sebep olduğu etkilerden anlayarak… Bilinçli veya bilinçsiz, doğru veya yanlış,  belirli bir işi yapmak ve tamamlamak için irade kullanırsınız.  Bu nedenle iradenizi kullanış biçiminiz, hayatınızda büyük bir değişiklik meydana getirebilir.

Her insanın mutlaka bir “iş yapabilme iradesi” vardır. Bütün bilinçli hareketleri kontrol eden şey, insanın iç enerjisidir. İş yapma iradeniz, kendi hayat güçlerinizi de yönlendirir. İyi veya kötü, bütün alışkanlıklar, ortaya koyduğunuz iş yapma azmi ile alakalıdır. Hayattaki durumunuzu iş yapma azminizle yükseltirsiniz. İradenizin bilgiye çıkan bütün yollarla, bütün hareketlerle ve bütün başarılarla bağlantısı vardır.

Konsantrasyon irade gücüyle birleştiğinde, etkili sonuç doğurur. İrademizin daha büyük sonuçlara ulaşabilmesi için, istediğimiz konuya yönlenip o noktada görevini tamamlayana kadar istemli bir şekilde tutabilmemiz gerekir. Bu şekilde kullanmayı öğrendiğinizde, İrade Gücünüz çok büyük bir kuvvet hâline gelir. İradenin doğru kullanılması sayesinde, neredeyse her şey başarılabilir. Bu, fiziksel güçten daha büyük bir kuvvettir. Çünkü bu güç sadece fiziksel değil, aynı zamanda zihinsel ve ruhsal kuvvetlerinizi kontrol etmede de kullanılabilir.

Çok az insan mükemmel bir şekilde gelişmiş ve dengeli bir “irade gücü”ne sahiptir.  Bu  güçle,  onlar  zaaflarını  kolaylıkla  ezip  geçebilirler.  Kendinizi  iyice inceleyin. En büyük zaafınızın ne olduğunu ortaya çıkarın ve sonra da bunun üstesinden gelmek için irade gücünüzü kullanın. Bu şekilde, güçlü bir karakter ve kişilik oluşturana kadar, hatalarınızı bir bir düzeltin.

Hayatınızda  İlerleme kaydetmenin en önemli  Kuralı şudur.

Bir arzu içinizde doğduğunda, önce bu arzunuzun gerçekleşmesinin sizin için faydalı olup olmayacağını düşünün. Eğer faydalı olmayacaksa, bu arzuyu öldürmek için irade gücünüzü kullanın. Fakat öte taraftan eğer haklı ve faydalı bir arzu ise, bütün irade gücünüzü toparlayın. Önünüzdeki bütün engelleri üzerinden geçin, ve göz diktiğiniz o fırsata sahip olmayı garantileyin.

Hakkında Ali Gülkanat

Biliyoruz ki; KELEBEK ETKİSİ: ”Ankara’da bir kelebeğin kanat çırpması, Diyarbakır’da da fırtına kopmasına neden olabilir. Farklı bir örnekle bu, bir kelebeğin kanat çırpması, ülkenin yarısını dolaşabilecek bir kasırganın oluşmasına neden olabilir.”

6 yorumlar

  1. İnsanlar kulaklarına gözlerinden daha fazla inanırlar. Herodotus

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1
×
Hoşgeldiniz!
"AliGulkanat.Com.Tr" olarak size yardımcı olmak için buradayız. Soracağınız sorulara en kısa sürede yanıt vereceğiz. 🙂