JOHN HOPKİNS ARAŞTIRMA ENSTÜTÜSÜNDEN KANSER HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

John Hopkins’den Kanser Güncellemesi ve Kozmik Bilim tarafında da söylenenlerin kısa bir özeti……

John Hopkins Kanser Araştırma Enstitüsünün ilgili bölümünün 2007 Nisan da yayınlanan raporu ; 2005 yılında hocalarımız tarafından yazılan Kozmik Bilim ve Bilinçte Yaşam Enerjisi kitabı ve hocalarımızın dünyada ve Türkiye de verdiği 250 konferanstaki sağlıklı yaşamla ilgili bütün bilgileri aynen ve bilimsel verileriyle doğrulamakta kalmayıp bir özet rapor halinde kamuoyuna duyurmuştur.

1. Herkesin vücudunda kanser hücreleri vardır. Bu kanser hücreleri birkaç milyara kadar çoğalmadıkça standart testlerde görülmezler. Doktorlar kanser hastalarına tedaviden sonra vücutlarında artık kanser hücresi kalmadığını söyledikleri zaman, bu yalnızca kanser hücrelerinin testlerle saptanamayacak düzeyde olduğu anlamına gelir.

2. Bir kişinin hayatı boyunca 6 ile 10 kez kanser hücreleri oluşabilir.

3. Kişinin bağışıklık sistemi güçlü olduğu zaman kanser hücreleri yok edilir ve çoğalarak tümör oluşturmalarına engel olunur.

4. Bir kişide kanser olması, o kişide çoklu beslenme eksikliği olduğuna işaret eder. Bunlar genetik, çevresel, beslenme ve yaşam tarzı faktörlerine bağlı olabilir.

5. Çoklu beslenme eksiklini yenebilmek içn diyeti değiştirmek ve ek takviye almak bağışıklık sistemini güçlendirir.

6. Kemoterapi hem hızlı çoğalan kanser hücrelerini, hem de kemik iliğinde, sindirim sisteminde v.s.’deki hızlı büyüyen sağlıklı hücreleri yok eder ve karaciğer, böbrekler, kalp, akciğerler v.s.’de organ tahribatına yol açar.

7. Radyasyon kanser hücrelerini yok ederken; sağlıklı hücre, doku ve organları da yakar, yaralar zarar verir.

8. Kemoterapi ve radyasyon başlangıçta tümörün küçülmesine yol açar. Kemoterapi ve radyasyon tedavisinin uzaması tümörün daha fazla yok olmasına yol açmaz.

9. Kemoterapi ve radyasyondan dolayı vücut çok fazla toksin yüklenmesine maruz kalınca, bağışıklık sistemi ya tehlikeye düşer, ya da yıkılır; dolayısıyla kişi çeşitli enfeksiyonlara ve komplikasyonlara yenik düşer.

10. Kemoterapi ve radyasyon kanser hücrelerinde mutasyona neden olabilir ve dirençlerinin artarak yok edilmelerini zorlaştırabilir. Cerrahi işlem de kanser hücrelerinin başka taraflara atlamasına neden olabilir.

11 . Kanser hücreleri ile savaşmakta etkili bir yöntem ise onları çoğalmak içn ihtiyaçları olan gıdalardan yoksun ve aç bırakmaktır.

KANSER HiCRELERi AŞAĞIDAKiLERLE BESLENiRLER:

a. Şeker kanser besleyicidir. iekeri kesilerek kanser hücrelerinin önemli bir gıdası kesilmiş olur. NutraSweet, Equal, Spoonful v.s. gibi tatlandırıcılar zararlı olan Aspartam ile yapılırlar. Daha iyi bir tatlandırıcı Manuka balı veya molastır, ama az miktarda alınmalıdırlar. Sofra tuzunda beyazlatıcı olarak kimyasallar bulunmaktadır. Daha iyi bir seçenek Bragg’in aminosu veya deniz tuzudur.

b. Süt vücudun, özellikle sindirim sisteminde, mukus üretmesine neden olur. Kanser mukusla beslenir. Süt yerine tatlandırılmamış soya sütü tüketilerek kanser hücreleri aç bırakılabilir.

c Kanser hücreleri asit ortamda gelişirler. Et temelli diyet asittir ve sığır eti veya domuz eti yerine bol balık ve az tavuk eti yemek en iyisidir. Ette, özellikle kanserli kişilere zararı olan, canlı hayvan antibiyotikleri, büyüme hormonları ve parazitleri bulunur.

d. %80 taze sebze ve meyve suyu, kepekli tahıllar, tohumlar, nohutgiller ve biraz meyveden oluşan bir diyet vücudu bazik (alkali) ortamda tutar. %20 de fasulye içeren pişmiş gıdalardan oluşabilir. Taze sebze suları kolayca emilip 15 dakika içnde hücre düzeyine ulaşabilen ve sağlıklı hücreleri besleyen ve çoğalmalarını hızlandıran canlı enzimler içerirler. Sağlıklı hücre üretimi içn gerekli olan canlı enzimlerin sağlanması amacıyla, taze sebze (sebzelerin çoğunluğu ve fasulye filizi) yiyin veya suyunu içn ve günde 2-3 kez çğ sebze yiyin. Enzimler 40 oC’de yok olurlar.

e. Yüksek kafein içerikli kahve, çay ve çkolatadan uzak durun. Yeşil çay daha iyi bir seçenektir ve kanserle savaşan özellikleri vardır. Bilinen toksinler ve ağır metaller içeren musluk suyu yerine arıtılmış veya filtrelenmiş su içniz. Damıtılmış su asittir, kaçınılmalıdır.

12. Et proteininin sindirimi zordur ve çok sindirim enzimi ister. Bağırsaklarda duran sindirilmemiş et çürür ve daha çok toksin birikimine neden olur.

13 Kanser hücrelerinin duvarları sert protein ile kaplıdır. Et yemekten kaçınarak veya azaltarak, kanser hücrelerinin protein duvarlarına saldıran enzimler daha çok açığa çıkar ve vücudun öldürücü hücrelerinin kanser hücrelerini yok etmelerini sağlar.

14. Bazı destek maddeleri (IP6, Flor-ssence, Essiac, anti-oksidanlar, vitaminler, mineraller, EFA’lar v.s..) bağışıklık sistemini güçlendirerek, vücudun kendi öldürücü hücrelerinin kanser hücrelerini yok etmesine yardımcı olur. E vitamini gibi diğer destek maddelerinin de, vücudun hasarlı, istenmeyen veya ihtiyac olmayan hücrelerin atılmasının normal yolu olan, apoptoziz veya programlanmış hücre ölümüne yardımcı olduğu bilinmektedir.

15 Kanser zihinsel, bedeni ve ruhsal bir hastalıktır. ingörülü ve olumlu bir ruh kanser savaşçısını muzaffer yapar. ifke, affetmezlik ve acı bedeni stresli ve asitli bir ortama sokar. Seven ve affeden bir ruha sahip olmayı öğrenin. Sakin olmayı ve hayatın tadını çıkarmayı öğrenin.

16 Kanser hücreleri oksijenli ortamda gelişemezler. Günlük egzersizler ve derin nefes alma hücre düzeyine kadar daha fazla oksijen alınmasına yardımcı olur. Oksijen terapisi kanser hücrelerini yok etmek içn diğer bir yöntemdir.

JOHN HOPKINS HASTANESiNDEN KANSER GiNCELLEMESi

1. Mikrodalga fırına plastik kap ve ambalaj koymayınız.

2. Dondurucuya su şişesi koymayınız.

John Hopkins Hastanesi bunu yakın bir zamanda bülteninde yayınlamıştır. Bu bilgi Walter Reed Ordu Tıp Merkezi tarafından da yayınlanmaktadır. Dioksin kimyasalları kansere, özellikle de göğüs kanserine, neden olmaktadır. Dioksinler vücudumuzun hücreleri içn son derece zehirlidir. Plastik şişelerdeki suyu dondurmayınız, çünkü bu plastiğin içndeki dioksinin salınmasına neden olur.

Castle Hastanesi Sağlıklılık Programı Yöneticisi Dr. Edward Fujimoto bu sağlık tehdidini anlatmak için yakınlarda bir televizyon programına çıktı. Dioksinleri ve bizim içn ne kadar kötü olduklarını anlattı. Plastik kaplar içndeki yiyeceklerimizi mikrodalga fırınlarda ısıtmamamız gerektiğini söyledi. Bu özellikle de yağlı yiyecekler için igeçerli. (ingilizce metindeki fat sözcüğünün gerçek anlamı hayvansal yağdır.) Söylediğine göre yağ, yüksek sıcaklık ve plastik kombinasyonu dioksinin gıdaya geçmesine ve sonunda vücudumuzun hücrelerine ulaşmasına neden olmaktadır.

Bunun yerine kendisi yemekleri ısıtmak içn Corning Ware, Pyrex gibi cam kaplar veya seramik kaplar kullanılmasını tavsiye etmektedir. Yani hazır yemek ve çorbalar ısıtılmadan önce ambalajından çıkarılıp uygun kaplara konulmalıdır. Kağıt uygundur, ama kağıdın içnde de ne olduğu bilinmemektedir. Sıcaklığa dayanıklı cam kap kullanmak daha güvenlidir. Kendisi yakın bir zamanda fast food restoranlarının plastik köpük kaplardan kağıt kaplara döndüğünü de hatırlattı. Nedenlerden bir dioksin sorunuydu. Kendisi plastik ambalaj malzemesi ile örtülmüş yiyeceklerin mikrodalga fırında pişirilmesinin aynı derecede sakıncalı olduğunu da söyledi. Yiyecekler radyasyona maruz kalıp ısınıca, yüksek sıcaklıkta plastiğin içndeki zehirli toksinler eriyip yiyeceklerin üstüne damlamaktadır. Yiyecekler plastik yerine kağıt havlu ile örtülebilir.

ENGLİSH

need to know about cancer

John Hopkins Cancer Research Institute of the relevant section in April 2007 it published the report, in 2005 teachers and written by Cosmic Science and Consciousness of Life Energy book and teacher of the world and in Turkey, the 250 conference on the healthy life with all the information and the same scientific data to verify not only a summary report in the public has announced.

1. Everyone has cancer cells in the body. These cancer cells do not reproduce until a few billion are on the standard test. Doctors no longer in the body after treatment of cancer patients do not become cancer cells when they say, that only the cancer cells in test means can not be identified with.

2. 6 to 10 times during a person’s life, cancer cells may occur.

3. Person’s immune system is strong when no cancer cells and prevent replication is to create a tumor.

4. One person has cancer, he refers to as the multiple nutritional deficiencies. These genetic, environmental, dietary and lifestyle factors may be connected.

5. Multiple nutritional deficiency diet change and ICN to be able to defeat to get additional reinforcements to strengthen the immune system.

6. Fast growing cancer cells and chemotherapy, as well as bone marrow, the digestive system, the fast-growing healthy cells do not vs’deki and liver, kidneys, heart, lungs vs’de causes organ damage.

7. Destroy cancer cells while radiation; healthy cells, tissues and organs also yakar, wounds damages.

8. Chemotherapy and radiation to shrink the tumor at the start leads. Chemotherapy and radiation treatment of tumors of the more protracted is the way to the horns of a dilemma.

9. Chemotherapy and radiation exposure due to body load too much remaining toxins, immune system or in danger of falling, or is destroyed, so people of various infections and complications defeated drops.

10. Chemotherapy and radiation can cause mutations in cancer cells and not by the increase in resistance may have to be. Skip to other cancer cells by the surgical procedure may cause.

11. Is an effective method to combat cancer cells to reproduce them with ICN needs and lack of food is to leave open.

CANCER HiCRELERi are fed to:

a. Sugar is a nutritious cancer. an important food of the cancer cells iekeri cut will be cut. NutraSweet, Equal, Spoonful v.s. They are made with the sweetener, such as harmful as Aspartam. Is a better sweetener Manuka honey or break, but should be taken in small amounts. Table salt as the bleaching chemicals are available. A better option is the sea salt Bragg’in or aminosu.

b. Milk of the body, especially the digestive system, causes mukus produce. Cancer is fed with mukus. Unsweetened soy milk instead of milk consumed by the cancer cells can be left open.

c Cancer cells can develop in acid environments. Acid-based diet is not beef or pork instead of chicken abundant fish and less food is the best. Et in harm to people, especially with cancer, live animals antibiotics, growth hormones and parasites are found.

d. 80% fresh vegetables and fruit juice, wholegrain cereals, seeds, fruit and a bit of a diet nohutgiller body basic (alkaline) environment in the notice. Baked beans contain 20% of food may occur. Fresh vegetable juices are easily absorbed and can reach 15 minutes on the level of cell içnde sustaining healthy cells and reproduce quickly to contain live enzymes. Production of healthy cells that are required ICN to ensure the live enzymes, fresh vegetables (mostly vegetables and bean sprouts) to eat or water 2-3 times a day CG ICN and eat vegetables. Enzymes are not 40 oC’de.

e. High caffeine content of coffee, tea and çkolatadan stay away. Green tea is a better option and there are with cancer fighting properties. Known toxins and heavy metals containing tap water or filtered water instead of içniz treatment. Distillation water is acid, should be avoided.

12. Meat protein is difficult and many of the digestive enzyme digestion want. Standing in the bowels undigested be more rot causes accumulation of toxins.

Protein 13 is covered with hard walls of cancer cells. Avoid or reduce the meat, the protein walls of cancer cells from attacking the body’s enzymes, and reveal more of the cancer cells to destroy deadly enables cells.

14. Some support materials (IP6, Flor-ssence, Essiac, anti-oksidanlar, vitamins, minerals, etc. EFA’lar.) Strengthening the immune system, cancer cells of the body’s own cells to destroy deadly helps. Substances such as vitamin E and other support, the body is damaged, unwanted or discarded cells need not be the normal way, the apoptosis, or programmed cell death is known to help.

Cancer 15 mental, physical and mental health is a disease. cancer and a positive spirit of the victorious warrior ingörülü do. ifke, forgive stressful and acidic environment proofing and pain makes the body. To have a spirit of love and learn forgive. Easy to learn and to enjoy life.

16 Cancer cells can not develop in oxygen environment. Daily exercise and deep breathing to the cell level, helps to get more oxygen. Oxygen therapy to destroy cancer cells is another method ICN.

From John Hopkins hospital  CANCER

1. Do not put plastic containers in microwave ovens and packaging.

2. Do not put water bottle in the freezer.

John Hopkins Hospital in the recently published newsletter. This information is published by the Walter Reed Army Medical Center. Dioxin chemicals to cancer, especially breast cancer, is caused. Cells of our body is extremely toxic dioxins is ICN. Do not freeze water in plastic bottles, plastic, because it will shake the içndeki dioksinin.

Program Manager of the Healthy Hospital Dr Castle. To explain this health threat Edward Fujimoto recently appeared on a television program. Dioxins and how bad we were told ICN. Microwave oven heating of foods in plastic containers içndeki said we need to call. This especially for fatty foods igeçerli. (English text of the true meaning of the word animal fat rain.) say that the oil, high temperature and the plastic and eventually move on to food dioksinin combination of our body cells is not reached.

Rather, to heat their meals ICN Corning Ware, Pyrex or ceramic containers to be used, such as glass containers are recommended. So, ready meals and soups can be heated before being removed from the packaging should be placed in appropriate containers. The paper is suitable, but the paper is içnde What is not known. Heat-resistant glass container is safe to use. He recently plastic foam containers for fast food restaurants are also reminded to return to paper containers. Why was one of the dioxin problem. He was covered with plastic packaging material for food cooked in microwave ovens are also said to be equally objectionable. Food exposed to radiation patterns warming, high temperatures melted the plastic and the içndeki poisonous toxins to drip onto foods. Food can be covered with plastic instead of paper towels.

Hakkında Ali Gülkanat

Biliyoruz ki; KELEBEK ETKİSİ: ”Ankara’da bir kelebeğin kanat çırpması, Diyarbakır’da da fırtına kopmasına neden olabilir. Farklı bir örnekle bu, bir kelebeğin kanat çırpması, ülkenin yarısını dolaşabilecek bir kasırganın oluşmasına neden olabilir.”

9 yorumlar

  1. Ne üstün zeka, ne hayal gücü ne de her ikisi beraber, bir dahi yapmaya yeter. Sevgi, sevgi, sevgi.. İşte bu dehanın ta kendisidir. Wolfgang Amadeus Mozart

  2. Hafize hanım, eğer dinlerken yorulmuyorsanız birden fazla ürünü arka arkaya dinleyebilirsiniz.

  3. Yaratıcı olmak, beraber yaşadığımız insanlara ve yarışında olduğumuz iş/eğitim hayatında fark attıracağına inanıyorum. Mutlaka fark yaratacak ve kendini geliştirmek isteyen insanlara faydalı olacaktır… utanma

  4. Bir erkek daha ne isteyebilir ki? sublımınal mesaj

  5. sürekli hasta olan ve hastalık hastası olarak bilinen birine bile bir umut:))) sinavda basarili olmak icin dualar

  6. Deneme demo mp3 lerinizde bir sorun var indirilebiliyor fakat açılamıyor satranç resmi

  7. anneciğim için çok gerkli al+3

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Open chat
1
Hoşgeldiniz!
"AliGulkanat.Com.Tr" olarak size yardımcı olmak için buradayız. Soracağınız sorulara en kısa sürede yanıt vereceğiz. 🙂