Pazar , Ağustos 30 2020

İŞ DÜNYASINDAKİ SON MODA MESLEKLER

Gerçeklik yöneticiliğinden alışveriş koçluğuna, video oyunu tasarımcısından potansiyel şefine kadar pek çok yeniiş dünyasında yerini almaya başladı…

Nosyon yaratıcısı… Düşünce geliştirme direktörü… Gerçeklik yöneticisi… Bunlar şimdilik yabancı olduğunuz terimler olabilir. Ne işe yaradıkları konusunda kafanızda ciddi şüpheler de uyandırabilir. Ancak bir gerçek var ki, gelişen teknoloji, küreselleşme ve artan rekabet iş dünyasına yeni iş kolları, yeni fonksiyonlar ve dolayısıyla yeni kimlikler kazandırıyor.

İşte ileride kartvizitlerde karşılaşabileceğiniz birbirinden ilginç unvanlar:

►Alışveriş koçluğu: Bireylere alışveriş koçluğu, özellikle vakit sıkıntısı yaşayan profesyoneller tarafından tercih ediliyor. “Alışveriş koçluğu” imaj danışmanlığının önemli bir parçası… Kimi insanlar alışverişe zaman ayıramaz, kimileri karar vermekte güçlük çeker kimileri de ihtiyaçlarını görmezden gelerek alışveriş yapar. İşte alışveriş koçluğu bu noktada devreye giriyor ve sizin için ya da sizinle birlikte alışverişe çıkıp sizi hem zaman hem de para israfından kurtarıyor. Başta da belirttiğimiz gibi, alışveriş koçluğu, bütünün bir parçası… Bu hizmet verilirken önce kişinin stil ve renk analizi yapılıyor ve hayat tarzı analiz ediliyor. Sonrasında ihtiyaçlar belirleniyor. “Daha sonra siz işinizle ilgilenirken ben ihtiyaçlara cevap verebilecek ve sizin tarzınıza uygun kıyafetleri seçerim” diyen alışveriş koçu, önce seçenekleri müşteriyi yormayacak kadar aza indirdiğini sonrasında ise beraber alışverişe çıkıp müşterinin tercihlerini satın aldıklarını aktarıyor. Unutmadan, tüm aşamalarında koçunuza eşlik edebilirsiniz. Eğer zaman sıkıntınız yoksa…

Video oyunları tasarımcılığı: Amerika’da en gözde yeni mesleklerin arasına ‘video oyunları tasarımcılığı’ girdi bile: Video oyunları günümüzde büyük küçük herkesi etki alanına almış, ekran karşısına tutsak etmiş durumda.

Amerikalılar 2005 yılında, bilgisayar ve video oyunlarına 7.3 milyar dolar harcamışlar. Amerika’daki Eğlence Yazılımları Derneği’nin (Entertainment Software Association) verileri devam ediyor; yine 2005 yılında Amerikalılar 228 milyon oyun satın almışlar. Bu sayı, her eve iki oyunun girdiğini gösteriyor. Amerikalıları yüzde 50’si oyun oynadığını belirtirken, oyun oynayanların yüzde 37’sini kadınlar oluşturuyor. Daha birçok çarpıcı istatistikler var, sektörün büyüklüğünü bize gösteren… Kısacası bu ‘yeni sanal dünyanın’ her geçen gün yeni tasarımcılara gereksinimi artıyor.

ABD’nin bilgisayar teknolojileri konusunda önde gelen üniversiteleri arasında yer alan Carnegie Mellon, University of Southern California (USC) ve Denver Üniversitesi bu yıl lisans hatta yüksek lisans programlarına “Oyun Tasarım ve Geliştirme” dallarını koydular bile.

Çok eğlenerek ve oyun oynayarak eğitim gören bu öğrenciler, geleceklerini de garanti altına almış durumdalar. Mezun olduklarında hazır iş ve parlak bir gelecek onları bekliyor.

Nosyon Yaratıcısı: Bir markanın sahip olduğu her şey onlardan sorulacak. Onlar için markaların genetik uzmanları demek hiç de yanlış olmaz. Yenilik ise nosyon yöneticileri için olmazsa olmaz bir kavram.

Düşünce Geliştirme Direktörü: Görevinizin ofiste oturup yeni düşünceler geliştirmek olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Bu unvana sahip kişiler, yeni fikirleri yalnızca istatistikî verilere dayalı olarak değil sokak sokak gezip, insanlardan birebir dinleyerek geliştirecek. Böylece şirketler bilgiye ilk ağızdan ulaşma şansına sahip olacak.

Yaratıcılık Uzmanı: İnovasyonun sıkça konuşulduğu şu günlerde bir yaratıcılık uzmanının görevi insanları yaratıcılığa yönlendirebilecek her şeyi yapmak olacak. Önemli olan ürünün ne olduğu değil, onu farklı kılan şeyin ne olduğu diyorsanız, artık bunu sağlayabilmeniz için çalışan birileri olacak.

Potansiyel Şefi: Yeni bir ürün geliştirmek ya da yeni bir pazara girmeye ihtiyacınız mı var? Mutlaka yer almanız gereken potansiyel pazarlara kim mi karar verecek? Ya da buna uygun stratejiler kim tarafından geliştirilecek diyorsanız, yakın gelecekte şirketlerde yer alacak ve tüm bu sorumlulukları yüklenecek kişilere ofisinizde yer açın.

Bilgi Güvenliği Yöneticisi: Zaten bu işi yapan kişiler şirketlerde mevcut diyorsanız bir kez daha düşünün. Çünkü bilgi güvenliği yöneticileri yalnızca şirketlerin mevcut bilgi sistemlerini korumakla kalmayacak, olası bir hacker saldırısına karşı önlem alabilmek ya da taarruzda bulunabilmek için iyi niyetli hacker’larla da iş ilişkileri kuracak ve sürekli irtibat halinde olacak.

Gerçeklik Yöneticisi: Yeni bir fikriniz var ve bu girişimle milyonlar kazanmayı hedefliyorsunuz. Ya da sahip olduğunuz fikrin şirket karlarını katlayacağına inanıyorsunuz. Özellikle İnternet bazlı şirketlerde bir fikrin sanal dünyadaki gerçekliğini ve uygulanabilirliğini denetleyecek yöneticileriniz olacak. Belki de bir İnternet şirketini iflastan onlar kurtaracak.

Hız Direktörü: Şirketinizin yeniliklerinden müşterilerinizin bir an önce haberdar olmasını isteyen bir işletmeci ya da çıkaracağınız yeni albümün ya da bir kitabın piyasada bir an önce duyulmasını isteyen sanatçıysanız, bırakın bu işleri hız konusunda uzman kişiler yapsın.

www.isteinsan.com.tr

ENGLİSH

Executive coaches in reality shopping, video game designers to the many potential chefs yeniiş world began to take its place …

The notion of creative … Director of development thinking … Reality manager … These are terms you may now be foreign. Serious doubts in your mind about what work they can also wake up. However, there is a fact that emerging technologies, globalization and increased competition in the business world a new business, new functions and therefore gives a new identity.

Here you might encounter in future contacts from each other interesting titles:

► Shopping coaching: coaching for individuals shopping, especially the shortage of time is preferred by experienced professionals. “Shopping coaching” … an important part of image consulting Some people can not take the time to shop, some of whom have difficulty making decisions, ignoring the needs of shoppers would. That exchange comes into coaching at this point and go shopping with you or for you and saves you both time and money wasted. As mentioned in particular, exchange coaching, part of the whole … While serving styles and colors of this analysis is done before the people and lifestyle are analyzed. After needs are identified. “Then you work your interested in me needs to respond and your style to suit your clothes do I choose” the shopping coach, before the options customers tired enough not to minimize had after the draw to go shopping, and customer preferences are buying is transferring. Before I forget, you can accompany your coach at all stages. If you do not have problems when …

► Video game designer: new profession in America, among the most popular “video game designer ‘, even entry: Video games today, large or small, everyone took to the domain, the display case against the prisoners had been.

Americans in 2005, computer and video games have to spend $ 7.3 billion. America’s Entertainment Software Association (Entertainment Software Association) will continue the data, again in 2005, Americans bought 228 million games. This number is entered every home two game shows. While 50 percent of Americans play games, play games, 37 percent are women. There are many other striking statistics, showing us the size of the industry … In short, this ‘new virtual world’ every day is a new demand for designers.

U.S. computer technology in the leading universities in the Carnegie Mellon, University of Southern California (USC) and Denver University this year undergraduate or even graduate to the “Game Design and Development” branches laid even.

Have fun and play as much as studying, these students, their future and they have the guarantee. When they are ready to graduate work and a bright future awaits them.

► notion that the Creator: A brand has to be asked anything from them. Genetics experts say brands for them is not wrong at all. The notion of innovation is a concept essential for managers.

► Director of Development Thinking: Your task is to develop new ideas and sat in the office if you think you are wrong. People with these names, new ideas are not only based on statistical data, read through the streets, people will develop one to one listening. Thus companies will have the chance to get first-hand information.

► Professional Creativity: Innovation is often said nowadays that the task of creative professionals and creative people to do anything to be direction. What is important is not the product, what makes it different from what you are now able to deliver it, trying to be someone.

► Potential Chief: developing a new product you need to enter a new market or problems? Necessarily need to take place to decide who the potential markets? Or by whom it will be developed appropriate strategies are also in the near future in the company and all of these responsibilities will be installed in your office open to people.

► Information Security Manager: the person who made this work already available in the company at once if you think again. Information security managers, because only the company but will retain their existing information systems, to take precautions against a possible hacker attack or assault in good faith to establish business relations hacker’larla will also be in touch constantly.

► reality Manager: You have a new idea, and this initiative would aim to earn millions. Or have the idea that you believe corporate profits will fold. Internet-based companies, particularly in the virtual world of an idea to check the reality and applicability would be managers. Perhaps they will save an Internet company from bankruptcy.

► Speed Director: your company’s innovations your customers immediately know want to be an entrepreneur or remove any new album or a book on the market soon to be heard asking the artist if you leave this work rate the professionals to make do.

Hakkında Ali Gülkanat

Biliyoruz ki; KELEBEK ETKİSİ: ”Ankara’da bir kelebeğin kanat çırpması, Diyarbakır’da da fırtına kopmasına neden olabilir. Farklı bir örnekle bu, bir kelebeğin kanat çırpması, ülkenin yarısını dolaşabilecek bir kasırganın oluşmasına neden olabilir.”

11 yorumlar

  1. dişlerime bakmama rağmen genetik olarak sağlıksız olduklarını düşünüyordum ancak artık çaresiz olmadığımı anladım, sağlıklı dişler sağlıklı gülüşler için…

  2. dikkat eksikliği hem benim hemde büyük kızımın problemi.gerçekten tüm hayatımızı etkiliyor.bu ürünü kesinlikle almalıyım.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Open chat
1
Hoşgeldiniz!
"AliGulkanat.Com.Tr" olarak size yardımcı olmak için buradayız. Soracağınız sorulara en kısa sürede yanıt vereceğiz. 🙂