İŞ ARAYANLAR YURT DIŞINA YÖNELİYOR

Online kariyer devi Monster üzerinden yurt dışı ilanlarına başvuru yapan Türk adayların oranı %20-25 arasında! Bu rakam kriz döneminde Türkiye’de iş bulma ümidini yitirenlerin yurtdışına da yöneldiğinin bir göstergesi.

Global ekonomik krizle beraber Türkiye’de artan işsizlik oranı Ağustos ayında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından %13.4 olarak açıklandı. Bu kapsamda Türkiye genelinde işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 927 bin kişi artarak, 3 milyon 429 bin kişiye yükseldi. İş alanları azalırken iş  başvuruları katlanarak artmaya devam ediyor. Yapılan bircok arastırmaya göre iş arayanlar artık daha esnek iş arama eğilimleri gösteriyorlar. Part-time, serbest, yarı zamanlı, yurt içi, yurtdışı olmak üzere farklı fırsatlara  ilgi gösteriyorlar. Yurtdışında çalışmak isteyenlerin sayısı da gitgide artıyor.

Monster üzerinden yurtdışı iş ilanlarına başvurma oranı %20-25 arasında

www.monster.com.tr üzerinden yurt dışı iş ilanlarına başvuru yapan Türk adayların sayısı 250.000.   Bu rakam kriz döneminde Türkiye’de iş bulma ümidini yitirenlerin artık yurtdışına da yöneldiğinin bir göstergesi. Genel olarak ilan sayıları %19 düşerken, Türklerin yurtdışındaki işlere başvuruları gecen yıla oranla %2 artmıştır.

En çok hangi ülkelere talep var?

Son bir yılda Türkler tarafından yurt dışında en çok iş başvurusu yapılan ülkeler ;

2009 Yurtdışı – En çok başvuru yapılan ülkeler

 • ABD
 • İngiltere/Birleşik Krallık
 • Almanya
 • Hollanda
 • Fransa
 • Kanada
 • Italya

Türklerin başvuruları %52 Kuzey Amerika’daki iş ilanlarına olurken,  %46 oranında Avrupa’daki işlere olmustur. Geçen yıla kıyasla, Kuzey Amerika’daki işlere başvuru sayıları %7 düşerken, Avrupa’daki düşüş oranı %13.Türklerin en fazla yurt dışında Kuzay Amerika ve Avrupa’daki işlere başvurduğunu görüyoruz. Her ne kadar kriz öncesine göre kendi içerisinde bir düşüş olsa da, yurt dışı iş başvurularının Amerika ve Avrupa’da odaklandığını görürken toplamda yurt dışı başvuruları içerisindeki payı çok düşükte olsa  Ortadoğu’daki işlere olan başvuruların kendi içerisinde %15 arttığını soylemek mumkun.

En fazla hangi işler için başvuru yapılıyor?

Türkler en çok Bilişim, Üretim, Mühendislik gibi teknik uzmanlık gereken alanlardaki ilanlara başvuru yaparken, Bankacılık dışındaki Finansal hizmetler alanındaki başvuruların da arttığını görüyoruz.

Özellikle bilişim-internet sektöründe bilgi ve deneyim sahibi Türklerin yurt dışında çalışma imkanı bulduğu  ve bu alandaki işlere başvurduğunu soylemek mümkün.

Buna karşılık reklam-pazarlama alanlarında her ne kadar yurt dışında çalışabilecek vizyon ve deneyime sahip olan Türk profesyoneller olsa da hem kriz sebebiyle bu alanlardaki iş sayısının azalması hem de bu tür işlerde lokal Pazar bilgisinin önemli olması nedeniyle bu alanlardaki global iş fırsatlarının sayısı da başvurular da kısıtlı oldu.

Son bir yılda yurt dışına en çok iş başvurusu yapılan sektörler;

2009 Yurt dışı- En çok iş başvurusu yapılan sektörler
Başvuru %

Bilgisayar/Bilişim Hizmetleri
21%

Finansal Hizmetler
11%

Üretim/İmalat
5%

Mühendislik
5%

Ticari Hizmetler/Business Services
4%

Sağlık
4%

Perakende
4%

İnternet Hizmetleri
3%

Reklam,Pazarlama ve Halkla İlişkiler
3%

Telekomünikasyon
3%

2008 ile karşılaştırdığımızda yurt dışı işleri içerisinde başvuru sayıları en çok artış gösteren sektörler;

Başvuru sayıları geçen yıla gore en çok artan sektörler
Başvuru %

Enerji
56%

Sağlık
47%

İK Danışmanlık Şirketleri
42%

Bilgisayar/Bilişim Hizmetleri
38%

İnternet Hizmetleri
37%

Mühendislik
31%

Ticari Hizmetler
29%

Yönetim Danışmalığı
29%

Finansal Hizmetler
24%

Telekominikasyon
21%

Geçen yıla oranla enerji ve sağlığın kendi içerisinde başvuru sayılarında önemli bir artış olduğu goruluyor. Gerçekten de özellikle Sağlık sektörünün dünyanın her yerinde krizde istihdam yaratmaya devam edebilen nadir sektörlerden biri oldu. 2009’da Türk çalışanlar bu fırsatı görüp değerlendirdiler.

Ayrıca yurt dışında çalışma vizyonuna sahip Türklerin giderek İK danışmanlık firmaları aracılığıyla da yurt dışında iş bulmaya çalıştığını goruyoruz. Geçen yıl ile kıyasladigimizda Türk adayların başvurularında en yüksek iş başvuru artışları içerisinde IK Kaynaklari Danismanligi sirketlerinin ilanlari oldugunu gosteriyor, bu durum özellikle deneyimli adayların yurt dışında iş arayışlarının hızlandığına işaret ediyor.

Bilgisayar, Bilişim, Internet Hizmetleri alanındaki ilanlara olan talebin de arttığını görüyoruz. Bu alanlarda deneyimli genç nüfusun yurt dışında iş fırsatlarına eğilimin hızla arttığını görüyoruz. Yine eğitimli Mühendislerin de artık yurt dışındaki iş fırsatlarına daha ilgili olduğunu görüyoruz.

Enerji sektöründen iş başvurularda  2009 yılında %56 lık bir artış goruluyor. Ülkemizde enerji sektorunde yaşadığımız nitelikli ve deneyimli iş gücü eksikliğinin yurt dışında olmadığını aksine yurt dışında enerji sektorunde deneyimli Turklerin olduğunu soylemek mumkun.

Özet olarak geçen yılki yurt dışı başvurular ile kıyaslandığında hiçbir sektörde negatif bir artış görülmemekte. Ancak Reklam, Pazarlama ve Bankacılık sektörleri en düşük artış oranlarını kaydetmekte. Bu da kuresel krizle birlikte şirketlerin yaptığı reklam yatırımlarının azda olsa azalmasından kaynaklanıyor.

Geçen yıla göre başvuru sayılarında en düşük artışı kaydeden sektörler
Geçen yıla göre Artış %

Reklam, Pazarlama, Halkla İlişkiler
4%

Bankacılık
6%

Yurtdışında çalışmak isteyenlere öneriler:

Son dönemde özellikle geçler arasında yurtdışında yaşamak ve çalışmak Türklerin iş yaşamları için öncelikli ve paylaşılan hedeflerden biri oldu.

İçinden geçmekte olduğumuz bu krizin global olması ve istihdam piyasalarının hemen hemen tüm dünyada benzer olması nedeniyle kriz bu trendi etkiledi diyemeyiz. Ancak giderek daha fazla Türk, kariyerleri ile ilgili hayallerini büyük tutuyor, iş arama çalışmalarını sınırların ötesine taşıyor. Bu girişimlerde başarılı olmak için profesyonellerimize de büyük iş düşüyor. Öncelikli olarak yabancı dil bilgisi ve hızlı öğrenebilme ve adapte olabilme yetileri büyük önem taşıyor. Dünya’nın her yerinde eleman ihtiyacının ve yeteneklere talebin yoğun olduğu bilişim, telekom, enerji gibi sektörler ve mühendislik gibi disiplinler var. Bunları takip etmek ve bilgi sahibi olmak çok önemli. Monster.com.tr Türkiyeden ve dünyadan bu tür işlere ulaşmak  için en iyi yoldur.

Bunun dışında iş fırsatları ve lokasyonlar konusunda açık fikiri olmak gerekir. Bugün yurtdışında çalışan ya da iş arayan Türkler’in büyük çoğunlu Avrupa ve Kuzey Amerika’ya odaklanıyor. Ancak yeni iş fırsatlarının ve gelişim imkanlarının büyük çoğunluğu Brezilya, Hindistan, Çin gibi ülkelerde. Buraları da değerlendirmek önemli.

ENGLİSH

Online career overseas through giant Monster job postings that apply to candidates for Turkey between 20-25%! This figure in the crisis period in Turkey who lost hope of finding a job abroad is an indication that the turn.

Global economic crisis with rising unemployment rates in Turkey Turkey Statistical Institute in August, as was announced by 13.4%. In this context, the number of unemployed in Turkey according to the same period of last year increased by 927 thousand people, 3 million 429 thousand persons reached. Business areas, while reducing business applications continues to increase exponentially. Many job seekers are more flexible survey estimates made job-search trends are shown. Part-time, free, part-time, domestic, international attention to opportunities to do different. The number of people who want to work abroad has also increased steadily.

Monster jobs overseas through the application rate of between 20-25%

jobs abroad over www.monster.com.tr apply to Turkey the number of 250,000 candidates. This figure in the crisis period in Turkey who lost hope of finding a job that no longer addressed to foreign countries is an indication. In general, the number of ads fell 19%, the Turks refer to work abroad during the night of the year compared to 2% increased.

Which countries have the most demand?

By the Turks in the past year abroad, the countries most job applications;

2009 Overseas – Most of the countries reference

* USA
* Great Britain / United Kingdom
* Germany
* Netherlands
* France
* Canada
* Italy

Applications for 52% of Turks, while jobs in North America, at a rate of 46% has been in business in Europe. Compared to last year, the number of applications for jobs in North America fell 7% in Europe in the% drop rates abroad 13.Türklerin most jobs in North America and Europe are applying to see. Although the crisis itself compared to a decrease in, although overseas to apply for jobs in America and Europe, while focused on total foreign applications share in a very low if the jobs in the Middle East as their application within the 15% increase SOYLEMEK possible.

Which are applying for most jobs?

Turks, most IT, Manufacturing, Engineering required technical expertise in areas such as making reference to the announcement, the non-banking financial services in the field we have seen in the increase of applications.

Especially in the sector of information and computing-internet experience of Turks working abroad and the opportunity to work in this field refers to the possible SOYLEMEK.

However, ad-marketing areas, although abroad, able to work the vision and experience that professionals in Turkey even if the crisis due to work in these areas the reduction in the number and kind of work this Sunday in the local knowledge is important because in these areas of global business opportunities and also the number of applications or limited was.

Abroad in the past year the most job application sectors;

Most job application abroad in 2009-the sectors
Applications%

Computer / IT Services
21%

Financial Services
11%

Production / Manufacturing
5%

Engineering
5%

Business Services / Business Services
4%

Health
4%

Retail
4%

Internet Services
3%

Advertising, Marketing and Public Relations
3%

Telecommunications
3%

In foreign affairs, when we compare 2008 with the increased number of applications for most sectors;

The number of applications last year according to the most growing sectors
Applications%

Energy
56%

Health
47%

HR Consulting Firms
42%

Computer / IT Services
38%

Internet Services
37%

Engineering
31%

Commercial Services
29%

Management Consulting
29%

Financial Services
24%

Telecommunication
21%

Compared to last year, energy and health in themselves a significant increase in the number of applications that goruluyor. Indeed, all over the world, especially the health sector crisis continue to generate jobs in the sector became one of the rare. The opportunity to see and evaluate employees in 2009 to Turkey.

In addition, study abroad and having a vision of Turks going abroad through their work in the HR consulting firm is trying to find goruyoruz. Last year, the application of candidates with the highest job application kıyasladigimizda Turkey increases in HR Consulting Resources sirketlerinin Ads oldugunu tells, this particular business opportunities abroad and experienced candidates are pointing out the acceleration.

Computer, Information Technology, Internet Services also increased the demand for ads in the area we have seen. Experienced in this field of young people abroad on business opportunities that are rapidly increasing trend. Yet foreign-trained engineers also no longer relevant as we see more business opportunities.

The energy sector in 2009 by applying for a job in an increase of 56% lık goruluyor. We are living in our country, qualified and experienced workforce sektorunde energy deficiency abroad is not unlike that Turks abroad experienced SOYLEMEK energy sektorunde possible.

In summary, compared with last year’s overseas no references see an increase in the sector are not being negative. However, advertising, marketing and banking sector has recorded the lowest growth rates. These companies do with the global crisis in the ad is less than the decrease is the result of investment.

Last year, the lowest increase in the number of applications according to the recording industries
Increases% compared to last year

Advertising, Marketing, Public Relations
4%

Banking
6%

Suggestions for those wishing to work abroad:

Especially among recently passed Turks living abroad and working together and shared priority targets for the business life was one.

Through this crisis such as we have global markets and employment, because almost all the world like the crisis has impacted this trend can not say. However, more and more Turkish, holds big dreams about careers, job search activities beyond their borders brings. To be successful in this venture a great work of our professionals is falling. Primarily as a foreign language knowledge and ability to adapt quickly and learning is very important. Needs and capabilities of staff around the world where the demand for intensive computing, telecom, energy and engineering sectors, such as such as there are disciplines. And information have to follow them very important. And from around the world with this kind of work Monster.com.tr Türkiyeden is the best way to reach.

Other than that business opportunities and ideas that should be clear about locations. Today, working or looking for work abroad, great majority of Turks in Europe and North America focus. However, the vast majority of new business opportunities and development of opportunities in Brazil, India, in countries such as China. You also important to evaluate.

Hakkında Ali Gülkanat

Biliyoruz ki; KELEBEK ETKİSİ: ”Ankara’da bir kelebeğin kanat çırpması, Diyarbakır’da da fırtına kopmasına neden olabilir. Farklı bir örnekle bu, bir kelebeğin kanat çırpması, ülkenin yarısını dolaşabilecek bir kasırganın oluşmasına neden olabilir.”

10 yorumlar

 1. Eğer irade gücünüzün pek olmadığını düşünüyorsanız, kendi başarınızı sabote ediyorsunuz demektir.

 2. birden çok sorunu aynı anda çözüyorsunuz.ikili ilişkiler,okul,iş,sosyal çevre vs. hepsinde faydası var.çünkü anı yaşamayı öğreniyorsunuz.karşınızdaki kişi size saygı duyuyor.mutlu bir hayatınız oluyor.saymakla bitmez.hayatın size sunduklarıyla yetinmeyin,kendi yaşamak istediğiniz hayatı alın.

 3. stres.. iş hayatım tamamen stresli.eve yansıtmak istemiyorum.umarım bu yöntemin faydası olur portekizce öğrenmek

 4. Güzel birşeyler yazdığımız zaman, basımı ve dağıtımı konusunda da yardımcı olursun inşallah Ali’ciğim… ruyada para

 5. üniversite hayatıma faydası olacakmı kadın tavlama

 6. RT @semakay: @nildaybelday kişisel gelişim programı yapsanıza tv de ne güzel olurdu arka plan müziği

 7. Evde oturup kendine zaman ayıramamak hep başkalarının işine koşturmak kendine olan güvenini ve saygını azaltıyor ilişki pozisyonları

 8. Thanks for posting the article, was certainly a great read!

 9. I found your site on technorati and read a few of your other posts. Keep up the good work. I just added your RSS feed to my Google News Reader. Looking forward to reading more from you down the road!

 10. Just wanted to say HI. I found your blog a few days ago on Technorati and have been reading it over the past few days.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Open chat
1
Hoşgeldiniz!
"AliGulkanat.Com.Tr" olarak size yardımcı olmak için buradayız. Soracağınız sorulara en kısa sürede yanıt vereceğiz. 🙂