İNSANLIĞA FAYDALI VAHŞİ HAYVANLAR

Peçeli baykuş: Ölümcül kemirgen avcıları
Peçeli baykuş, baykuşgiller familyasından renkleri, beyaz veya kahverengi olan baykuş türlerinin ortak adıdır. Peçeli baykuş muazzam miktarda fare ve sıçan yer. Kemirgenlere olan bu düşkünlüğü insanlara en büyük iyiliğidir. Yaklaşık olarak 43 santimetre uzunluğundaki bu kuşun o kadar garip bir görünüşü vardır ki, bazı yerlerde ‘maymun suratlı baykuş’ olarak da bilinir. Ergin olanlarının sırtında karışık gri renk üzerinde siyahla çevrili beyaz lekecikler vardır. Bu gri renkli kısımlar arasında, özellikle boynun yanlarında, pas sarısı karışık renkler vardır.

Örümcek: Haşereyi önler
Böcek dünyasının belki de en mekanik görünümlü türüdür. En büyük zevki diğer küçük haşereleri ve sinekleri hızlıca yakalayıp yemesidir. Bu yönüyle aslında insanlara büyük fayda sağlar. Termit, sivrisinek ve arıların başlıca kovalayıcısı olan bu böcek türü aslında yırtıcıdır. Kendi içlerinde sürekli mücadele halinde olan örümcekler birbirlerine saldırmaktan çekinmezler. Zehirli ve zehirsiz olmak üzere farklı türü vardır.

Yarasa, karabatak ve yusufçuklar
Yarasa ve yusufçuk, yiyecek menüsü haşereler olan diğer iki hayvan cinsidir. Yarasaların birçok türü, yüzlerce hastalık taşıyan sivrisinek ve diğer haşereleri sadece bir gecede yok edebilme gücüne sahiptir. Eğer bu uçan hayvanlar ekosistemde var olmasalardı, salgın hastalıkların önlenebilmesi neredeyse imkansız hale gelirdi. Özellikle yaz aylarında beslenme yönünden oldukça hareketli günler geçirirler.

Karabataklar da geçmişte Çinli balıkçılar tarafından Lijiang Nehri’nde balık yakalamak için yetiştiriliyordu. Çok atik ve kıvrak hareketlere sahip bu kuşlar avını anında yakalayabilme yetisine sahip.

Çizgili sırtlan
Yalnızca Afrika’da bulunan diğer sırtlan türlerinden farklı olarak bu tür, Asya’da hatta Türkiye’de de bulunuyor. Çizgili sırtlanın yaşam şekli benekli sırtlanınkinden çok farklıdır. Yalnız yaşamayı tercih eder. Çok nadiren, aile fertlerinden oluşan ufak gruplar kurabilir. Kendine ait olan bölgesine çok önem verir ve bu bölgeyi savunur. Kendi gücü ile büyük hayvanları avlayamaz. Genelde leş ile beslenir. Bunun yanısıra küçük kemirgenleri, kuşları, kertenkeleleri, avlar. Leş yedikleri için tehlikeli salgın hastalıkları önler.

Hindistan cevizi toplayan maymunlar
Tayland ve Malezya’da yaşayan bu maymun türü, bölgede yaşayan çiftçilerin en büyük yardımcısıdır. Ağaçlara tırmanarak hindistan cevizi toplayan bu maymunlar, tek bir insan gücünden ortalama on kat daha fazla işgücü potansiyeline sahip. Hatta zaman zaman bir insanın bin katı kadar daha fazla iş çıkarabiliyorlar.

Kral yılan: Çiftçinin en büyük yardımcısı
Diğer yılanların zehirinden etkilenmediği ve yılan yediği için kendisine bu isim verilmiş. Avını boğarak öldürüyor. Yılanların besin zincirinde üst sıralarda yer alan kral yılan, kendisi zehirli olmamasına karşın zehirli yılanlarla da beslenebilmektedir. Bu nedenle yaşadıkları bölgelerdeki çiftçilerin en büyük koruyucusudur. Küçük memeliler, kertenkeleler, kuşlar, kaplumbağa yumurtaları ve kurbağalar da ilgi gösterdiği diğer canlı türleridir. Doğal yaşam alanı Kuzey Amerika’dır.

Misk kedisi ve solucanlar
Bazen hayvanlar kolay sindirim yapabilme özelliğiyle de diğer canlılara faydalı olabilir. Solucanlar da işte buna benzer bir özelliğe sahip. Birçok organik bahçede toprağın hava almasına ve mineral bakımından zenginleşmesine olanak sağlıyor. Gübre işlevi de görüyor.

Kopi Luwak, dünyanın en pahalı kahvesi! Üstelik bir tür kedi dışkısından üretiliyor.Hem de misk kedisinin dışkısından. Bu kedilerin sindirim sistemi farklı olduğu için kahveye özel bir tat veriyor. Bu kahve türü aynı zamanda dünyanın en pahalı kahvesi olma özelliğine sahip.

Şahin ve güvercin
Şahinler genellikle böcekleri ve küçük memelileri avlar, ara sıra da kuşlara saldırır.

Çalı çırpıdan yaptıkları ve yumuşak maddelerle döşedikleri sağlam yuvaları, ağaçların ya da kaya çıkıntılarının üzerinde bulunur. Dişiler yuvaya birkaç tane kahverengi lekeli beyaz yumurta bırakır. Genellikle kartallara benzerler. Avlanma şekli insanlara avlanma konusunda yardımcı olmuştur. Yani insanların avlanma konusundaki ilk kılavuzu şahinlerdir.

Posta güvercinleri de geçmişte insanların en önemli iletişim kaynağıydı. İnsanlar arasındaki iletişim bu güvercinler yardımıyla sağlanıyordu.

Çöp yiyen bakteriler
Bazı bakteri türleri büyük mikrop ve pislik yığınları içinde yaşar. Özellikle bazı bakteri türleri pis su artıma tesislerindeinsan sağlığına zararlı bakterileri daha zararsız hale getirir veya tamamen yok eder.

Fİller
Filler Güneydoğu Asya, Güney Asya ve Afrika’nın bazı bölgelerinde ağır yük kaldırmak ve çekmek için kullanılıyor. Batıda büyük motorlu araçların yaptığı işi, Asya’da filler yapıyor. Maalesef Afrika’nın bazı bölgelerinde de eti için avlanılıyorlar. Yani bu kaslı hayvanın etini yiyen kabileler de var.

Deniz yosunu
Deniz yosununun hücreleri yüksek oranda yağ içeriyor. BU küçük organizmalar geri dönüşümlü enerji devrimi için anahtar bile olabilir. Bilim adamları ve enerji şirketleri petrol ve dizel yakıta alternatif olarak yosunlar üzerinde çalışmalara devam ediyor.

ENGLİSH

Barn Owl: Fatal rodent hunters
Barn Owl, True owl in the family colors, white or brown is the common name of the owl species. Mice and rats in the barn owl tremendous amount of space. People who desire to rodents, this is the greatest favor. Approximately 43 centimeters in length, this bird’s appearance is so strange that, in some places ‘monkey-faced owl’ also known as. Minor ones on his back surrounded by a mixed black and white spots on the gray color is Folk. This is among the gray-colored, especially in the neck as well, rust-yellow colors are mixed.

Spider: Insect prevents
Perhaps most of the insect world is a kind of mechanical-looking. Greatest pleasure and other small insects to eat flies and is quickly caught. This provides great benefits to people across the board in fact. Termites, mosquitoes and bees are the main chasing this bug’s predatory species actually is. In themselves in constant struggle with each other spiders do not hesitate to attack. Different types of toxic and has to be non-toxic.

Bat, cormorants and dragonflies
Bats and dragonflies, insects which are food menu is a genus other two animals. Many species of bats, hundreds of disease carrying mosquitoes and other insects in one night, only to have the power to destroy. If this had not be flying animals ecosystem, has become almost impossible to prevent outbreaks of disease. Especially in the summer months in terms of nutrition rather spend the day moving.

By cormorants in the past, Chinese fishermen to catch fish in the Lijiang River training are invalid. Very agile and lithe movements of these birds have the ability to capture prey instantly.

Striped hyena
Found only in Africa, such as distinct from the other hyena species, even in Turkey is in Asia. Striped hyena is very different than the manner of life spotted hyena. Prefer to live alone. Very rarely, small groups consisting of family members may establish. Own the region very seriously and will defend this area. Can not hunt large animals with their own power. Usually are fed with carcasses. Besides this, the small rodents, birds, lizards, hunt. Epidemic diseases they prevent dangerous to eat carrion.

Collect coconut monkeys
This monkey species living in Thailand and Malaysia, farmers living in the region is the biggest help. These monkeys climbing trees to collect coconuts, ten times more than the average power of one man has the potential labor force. In fact, sometimes a thousand times the more people are able to work out.

King snake: Farmers of the biggest help
And snakes eat other snakes has not been affected because of zehirinden this name given to him. Kills prey by strangulation. In the upper row of the food chain snake king snake is not poisonous itself, but also with poisonous snakes can be fed. Therefore, farmers in the area they live is the greatest protector. Small mammals, lizards, birds, turtle eggs, and frogs are also interested in the other species. North America is the natural living space.

Civet cats and worms
Sometimes animals can make easy digestion feature may be useful to other living things. Worms also have something similar here. Many organic garden soil and mineral enrichment of the air allows to take. Fertilizer function is seen.

Kopi Luwa, the world’s most expensive coffee! Moreover, a type of civet cat droppings in üretiliyor.Hem stool. This digestive system of cats are different, coffee gives a special flavor. This type of coffee at the same time becoming the world’s most expensive coffee features.

Hawks and doves
Insects and small mammals, hawks usually hunt, the birds will attack on occasion.

They are made of brushwood and soft materials providing they are fitted with slots, is above the trees or a rock ledge. Females brown spotted white eggs are few in the slot. Generally similar to the Eagles. Hunting on hunting has helped shape the people. So the first guide about people’s hawks are hunting.

Also in the past, people carrier pigeon was the most important communication resource. Communication between people with the help of this pigeons.

Garbage-eating bacteria
Some species of bacteria live in big germs and dirt piles. Especially some species of bacteria harmful to health sewage bacteria tesislerindeinsan increments than to dispose of or destroy completely.

Elephants
Filler Southeast Asia, South Asia and in parts of Africa is used for heavy loads and pull to remove. In the west of the business of large motor vehicles, makes films in Asia. Unfortunately, in some parts of Africa hunting for the meat. So this is the animal’s muscular eat there the tribes.

Seaweed
Seaweeds of the cells is high in fat. THIS small organisms may even recyclable energy revolution for the key. Scientists and energy companies as an alternative to petrol and diesel fuel continues to work on algae.

Hakkında Ali Gülkanat

Biliyoruz ki; KELEBEK ETKİSİ: ”Ankara’da bir kelebeğin kanat çırpması, Diyarbakır’da da fırtına kopmasına neden olabilir. Farklı bir örnekle bu, bir kelebeğin kanat çırpması, ülkenin yarısını dolaşabilecek bir kasırganın oluşmasına neden olabilir.”

21 yorumlar

  1. en büyük stres benim içn sınavlarda başarılı olazsam endişesi

  2. benim saçlarım çok dökülüyo,çok muzdaribim bu konudan:(

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Open chat
1
Hoşgeldiniz!
"AliGulkanat.Com.Tr" olarak size yardımcı olmak için buradayız. Soracağınız sorulara en kısa sürede yanıt vereceğiz. 🙂
Powered by