İNSANLARIN BAZILARI NEDEN SOLAKTIR?


İnsanların çoğunun niçin daha çok sağ ellerini kullandıkları henüz bilinmiyor. Bu durumun genetik olmadığı kesin. Bebeklerin rahimdeki pozisyonlarıyla ilgili teoriler var ama kanıtlanmış değil.

İnsanın dışında hiçbir yaratık, bir elini veya ayağını diğerine göre öncelikli kullanmaz. Dünyada tarih boyunca, kültür ve ırk farkı olmaksızın insanlar arasında sağ elini kullananlar hep çoğunlukta olmuşlardır.

İngilizce’de sol anlamındaki ‘left’ kelimesi, zayıf ve kullanışsız anlamında eski İngilizce’de kullanılan ‘lyft’ kelimesinden türetilmiştir. Sağ anlamındaki ‘right’ ise haklılık ve doğruluk anlamında da kullanılır. Türkçe’de de “sağ” hem canlı ve hayatta anlamında kullanılır, hem de sağlıklı, sağlam gibi sıfatların kökünü oluşturur, “sol” ise soluk sıfatının kökünü oluşturur.

ENGLİSH

Most people use the right hand is more of why they are not yet known. This genetic condition is not sure. There are theories about the position of the baby in the womb, but not proven.

People outside of any creature, a hand or foot does not use precedence over the other. The world throughout history, cultural and racial differences between people without the right-hander who always were in the majority.

The left in English means’ left ‘words, weak and useless in the sense used in the old English’ lyft ‘words are derived from. Right means the ‘right’ is also used in terms of the legitimacy and accuracy. In Turkish “right” is applied to both live and in life, as well as healthy, creates the root of title, such as solid, “left” and creates the root of title faded.

Hakkında Ali Gülkanat

Biliyoruz ki; KELEBEK ETKİSİ: ”Ankara’da bir kelebeğin kanat çırpması, Diyarbakır’da da fırtına kopmasına neden olabilir. Farklı bir örnekle bu, bir kelebeğin kanat çırpması, ülkenin yarısını dolaşabilecek bir kasırganın oluşmasına neden olabilir.”

13 yorumlar

  1. İyi bir kadın bir erkeği etkiler, zeki bir kadın onda ilgi uyandırır, güzel bir kadın onu büyüler ve anlayışlı bir kadın ona sahip olur. Helen Rowland

  2. Mutluluk, bizi zorlayan kadere karşı kazanılan zaferlerin en büyüğüdür. Albert Camus

  3. Geldikleri gibi giderler. Mustafa Kemal Atatürk

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Open chat
1
Hoşgeldiniz!
"AliGulkanat.Com.Tr" olarak size yardımcı olmak için buradayız. Soracağınız sorulara en kısa sürede yanıt vereceğiz. 🙂