İÇTİĞİMİZ SUYUN PH ORANI NASIL OLMALIDIR?

PH suyun asitlik veya bazlık durumunu gösteren logaritmik bir ölçüdür. Çözeltide bulunan H+ iyonu konsantrasyonunu ifade eder. Saf su H+ ve OH- iyonları açısından dengededir ve pH değeri 7’dir. pH, H+ iyonlarının elektrik potansiyellerine bağlı olarak veya renk indikatörleri (örn;fenolfitalein) ile ölçülebilir.

pH < 7 ise ortam asidiktir.

pH > 7 ise ortam baziktir.

Çevre mühendisliği uygulamalarında sık kullanılan pH değeri, su temininde, kimyasal koagülasyon, dezenfeksiyon, sertlik giderme ve korozyon kontrolü gibi işlemlerde önem taşır. TS-266’ya göre, içme sularında pH 6.5-8.5 tavsiye edilen değerdir. Bu parametre içme suyunun güvenliği hakkında doğrudan bilgi vermez.
Çünkü nitrat diye bir değer daha var , bu tuz oranıda düşük olmalı..

ENGLİSH

PH acidity or alkalinity of the water indicating the status is a logarithmic measure. H + ion concentration in solution which expresses. Pure water, H + and OH-ions and pH value is 7 is in terms of balance. pH, H + ions or color, depending on the electric potential indicators (eg fenolfitalein) and can be measured.

pH <7 is acidic environments.

pH> 7 is the basic environment.

PH values commonly used applications in environmental engineering, water supply, the chemical coagulation, disinfection, hardness and corrosion control processes such as reduction in importance. According to TS-266’ya drinking waters for pH 6.5-8.5 is recommended. This parameter does not give direct information about the safety of drinking water.
There is a value because she nitrate, this salt should be low oranıda ..

Hakkında Ali Gülkanat

Biliyoruz ki; KELEBEK ETKİSİ: ”Ankara’da bir kelebeğin kanat çırpması, Diyarbakır’da da fırtına kopmasına neden olabilir. Farklı bir örnekle bu, bir kelebeğin kanat çırpması, ülkenin yarısını dolaşabilecek bir kasırganın oluşmasına neden olabilir.”

19 yorumlar

  1. Evde oturup kendine zaman ayıramamak hep başkalarının işine koşturmak kendine olan güvenini ve saygını azaltıyor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Open chat
1
Hoşgeldiniz!
"AliGulkanat.Com.Tr" olarak size yardımcı olmak için buradayız. Soracağınız sorulara en kısa sürede yanıt vereceğiz. 🙂