HERKEZİN VÜCUDUNDA KANSER HÜCRELERİ VARDIR…

1) Herkesin vücudunda kanser hücreleri vardır. Bu kanser hücreleri birkaç milyara kadar çoğalmadıkça standart testlerde görülmezler. Doktorlar kanser hastalarına tedaviden sonra vücutlarında artık kanser hücresi kalmadığını söyledikleri zaman, bu yalnızca kanser hücrelerinin testlerle saptanamayacak düzeyde olduğu anlamına gelir.

2) Bir kişinin hayatı boyunca 6 ile 10 kez kanser hücreleri oluşabilir.

3) Kişinin bağışıklık sistemi güçlü olduğu zaman kanser hücreleri yok edilir ve çoğalarak tümör oluşturmalarına engel olunur.

4) Bir kişide kanser olması, o kişide çoklu beslenme eksikliği olduğuna işaret eder. Bunlar genetik, çevresel, beslenme ve yaşam tarzı faktörlerine bağlı olabilir.

5) Çoklu beslenme eksiklini yenebilmek için diyeti değiştirmek ve ek takviye almak bağışıklık sistemini güçlendirir.

6) Kemoterapi hem hızlı çoğalan kanser hücrelerini, hem de kemik iliğinde, sindirim sisteminde v.s.’deki hızlı büyüyen sağlıklı hücreleri yok eder ve karaciğer, böbrekler, kalp, akciğerler v.s.’de organ tahribatına yol açar.

7) Radyasyon kanser hücrelerini yok ederken; sağlıklı hücre, doku ve organları da yakar, yaralar ve zarar verir.

8) Kemoterapi ve radyasyon başlangıçta tümörün küçülmesine yol açar. Kemoterapi ve radyasyon tedavisinin uzaması tümörün daha fazla yok olmasına yol açmaz.

9) Kemoterapi ve radyasyondan dolayı vücut çok fazla toksin yüklenmesine maruz kalınca, bağışıklık sistemi ya tehlikeye düşer, ya da yıkılır; dolayısıyla kişi çeşitli enfeksiyonlara ve komplikasyonlara yenik düşer.

10) Kemoterapi ve radyasyon kanser hücrelerinde mutasyona neden olabilir ve dirençlerinin artarak yok edilmelerini zorlaştırabilir. Cerrahi işlem de kanser hücrelerinin başka taraflara atlamasına neden olabilir.

11) Kanser hücreleri ile savaşmakta etkili bir yöntem ise onları çoğalmak için ihtiyaçları olan gıdalardan yoksun ve aç bırakmaktır.

KANSER HÜCRELERİ AŞAĞIDAKİLERLE BESLENİRLER:

a- Şeker kanser besleyicidir. Şekeri kesilerek kanser hücrelerinin önemli bir gıdası kesilmiş olur. NutraSweet, Equal, Spoonful v.s. gibi tatlandırıcılar zararlı olan Aspartam ile yapılırlar. Daha iyi bir tatlandırıcı Manuka balı veya molastır, ama az miktarda alınmalıdırlar. Sofra tuzunda beyazlatıcı olarak kimyasallar bulunmaktadır. Daha iyi bir seçenek Bragg’in aminosu veya deniz tuzudur.

b- Süt vücudun, özellikle sindirim sisteminde, mukus üretmesine neden olur. Kanser mukusla beslenir. Süt yerine tatlandırılmamış soya sütü tüketilerek kanser hücreleri aç bırakılabilir.

c- Kanser hücreleri asit ortamda gelişirler. Et temelli diyet asittir ve sığır eti veya domuz eti yerine bol balık ve az tavuk eti yemek en iyisidir. Ette, özellikle kanserli kişilere zararı olan, canlı hayvan antibiyotikleri, büyüme hormonları ve parazitleri bulunur.

d- %80 taze sebze ve meyve suyu, kepekli tahıllar, tohumlar, nohutgiller ve biraz meyveden oluşan bir diyet vücudu bazik (alkali) ortamda tutar. %20 de fasulye içeren pişmiş gıdalardan oluşabilir. Taze sebze suları kolayca emilip 15 dakika içinde hücre düzeyine ulaşabilen ve sağlıklı hücreleri besleyen ve çoğalmalarını hızlandıran canlı enzimler içerirler. Sağlıklı hücre üretimi için gerekli olan canlı enzimlerin sağlanması amacıyla, taze sebze (sebzelerin çoğunluğu ve fasulye filizi) yiyin veya suyunu için ve günde 2-3 kez çiğ sebze yiyin. Enzimler 40o C’de yok olurlar.

e- Yüksek kafein içerikli kahve, çay ve çikolatadan uzak durun. Yeşil çay daha iyi bir seçenektir ve kanserle savaşan özellikleri vardır. Bilinen toksinler ve ağır metaller içeren musluk suyu yerine arıtılmış veya filtrelenmiş su içiniz. Damıtılmış su asittir, kaçınılmalıdır.

12) Et proteininin sindirimi zordur ve çok sindirim enzimi ister. Bağırsaklarda duran sindirilmemiş et çürür ve daha çok toksin birikimine neden olur.

13) Kanser hücrelerinin duvarları sert protein ile kaplıdır. Et yemekten kaçınarak veya azaltarak, kanser hücrelerinin protein duvarlarına saldıran enzimler daha çok açığa çıkar ve vücudun öldürücü hücrelerinin kanser hücrelerini yok etmelerini sağlar.

14) Bazı destek maddeleri (IP6, Flor-ssence, Essiac, anti-oksidanlar, vitaminler, mineraller, EFA’lar v.s..) bağışıklık sistemini güçlendirerek, vücudun kendi öldürücü hücrelerinin kanser hücrelerini yok etmesine yardımcı olur. E vitamini gibi diğer destek maddelerinin de, vücudun hasarlı, istenmeyen veya ihtiyaç olmayan hücrelerin atılmasının normal yolu olan, apoptoziz veya programlanmış hücre ölümüne yardımcı olduğu bilinmektedir.

15) Kanser zihinsel, bedeni ve ruhsal bir hastalıktır. Öngörülü ve olumlu bir ruh kanser savaşçısını muzaffer yapar. Öfke, affetmezlik ve acı bedeni stresli ve asitli bir ortama sokar. Seven ve affeden bir ruha sahip olmayı öğrenin. Sakin olmayı ve hayatın tadını çıkarmayı öğrenin.

16) Kanser hücreleri oksijenli ortamda gelişemezler. Günlük egzersizler ve derin nefes alma hücre düzeyine kadar daha fazla oksijen alınmasına yardımcı olur. Oksijen terapisi kanser hücrelerini yok etmek için diğer bir yöntemdir.

JOHN HOPKINS HASTANESİ’NDEN KANSER GÜNCELLEMESİ

1) Mikrodalga fırına plastik kap koymayınız.

2)Dondurucuya su şişesi koymayınız.

3)Mikro dalga fırınına plastik ambalaj koymayınız.

4)John Hopkins Hastanesi bunu yakın bir zamanda bülteninde yayınlamıştır. Bu bilgi Walter Reed Ordu Tıp Merkezi tarafından da yayınlanmaktadı r. Dioksin kimyasalları kansere, özellikle de göğüs kanserine, neden olmaktadır. Dioksinler vücudumuzun hücreleri için son derece zehirlidir.Plastik şişelerdeki suyu dondurmayınız, çünkü bu plastiğin içindeki dioksinin salınmasına neden olur.
Castle Hastanesi Sağlıklılık Programı Yöneticisi Dr. Edward Fujimoto bu sağlık tehdidini anlatmak için yakınlarda bir televizyon programına çıktı. Dioksinleri ve bizim için ne kadar kötü olduklarını anlattı. Plastik kaplar içindeki yiyeceklerimizi mikrodalga fırınlarda ısıtmamamız gerektiğini söyledi. Bu özellikle de yağlı yiyecekler için geçerli. (İngilizce metndeki fat sözcüğünün gerçek anlamı hayvansal yağdır.) Söylediğine göre yağ, yüksek sıcaklık ve plastik kombinasyonu dioksinin gıdaya geçmesine ve sonunda vücudumuzun hücrelerine ulaşmasına neden olmaktadır.
Bunun yerine kendisi yemekleri ısıtmak için Corning Ware, Pyrex gibi cam kaplar veya seramik kaplar kullanılmasını tavsiye etmektedir. Yani hazır yemek ve çorbalar ısıtılmadan önce ambalajından çıkarılıp uygun kaplara konulmalıdır.
Kağıt uygundur, ama kağıdın içinde de ne olduğu bilinmemektedir. Sıcaklığa dayanıklı cam kap kullanmak daha güvenlidir. Kendisi yakın bir zamanda fast food restoranlarını n plastik köpük kaplardan kağıt kaplara döndüğünü de hatırlattı. Nedenlerden bir dioksin sorunuydu.

Kendisi plastik ambalaj malzemesi ile örtülmüş yiyeceklerin mikrodalga fırında pişirilmesinin aynı derecede sakıncalı olduğunu da söyledi. Yiyecekler radyasyona maruz kalıp ısınıca, yüksek sıcaklıkta plastiğin içindeki zehirli toksinler eriyip yiyeceklerin üstüne damlamaktadır. Yiyecekler plastik yerine kağıt havlu ile örtülebilir.

ENGLİSH

everyone has cancer cells in the body
1) Everyone has cancer cells in the body. These cancer cells do not reproduce until a few billion are on the standard test. Doctors no longer in the body after treatment of cancer patients do not become cancer cells when they say, that only the cancer cells in test means can not be identified with.2) a person’s lifetime cancer cells may occur 6 to 10 times.
3) the person’s immune system is strong when no cancer cells and prevent replication is to create a tumor.
4) a person has cancer, he refers to as the multiple nutritional deficiencies. These genetic, environmental, dietary and lifestyle factors may be connected.
5) Multi-nutrition diet change to overcome the deficiency and to receive additional reinforcements to strengthen the immune system.
6) Chemotherapy and fast growing cancer cells and bone marrow, the digestive system, the fast-growing healthy cells do not vs’deki and liver, kidneys, heart, lungs vs’de causes organ damage.
7) destroy cancer cells while radiation; healthy cells, tissues and organs also yakar, hurt and harm.
8) Chemotherapy and radiation to shrink the tumor at the start leads. Chemotherapy and radiation treatment of tumors of the more protracted is the way to the horns of a dilemma.
9) Chemotherapy and radiation because the body exposed to too much load remaining toxins, immune system or in danger of falling, or is destroyed, so people of various infections and complications defeated drops.
10) Chemotherapy and radiation can cause mutations in cancer cells and not by the increase in resistance may have to be. Skip to other cancer cells by the surgical procedure may cause.
11) an effective method to combat cancer cells need to replicate them with the lack of food and to leave open.
Eating the cancer cells are to:
Sugar is a nutritious cancer. Sugar is an important food kesilerek cancer cells have been cut. NutraSweet, Equal, Spoonful v.s. They are made with the sweetener, such as harmful as Aspartam. Is a better sweetener Manuka honey or break, but should be taken in small amounts. Table salt as the bleaching chemicals are available. A better option is the sea salt Bragg’in or aminosu.
b-milk of the body, especially the digestive system, causes mukus produce. Cancer is fed with mukus. Unsweetened soy milk instead of milk consumed by the cancer cells can be left open.
c-cancer cells can develop in acid environments. Acid-based diet is not beef or pork instead of chicken abundant fish and less food is the best. Et in harm to people, especially with cancer, live animals antibiotics, growth hormones and parasites are found.
d-80% fresh vegetables and fruit juice, wholegrain cereals, seeds, fruit and a bit of a diet nohutgiller body basic (alkaline) environment in the notice. Baked beans contain 20% of food may occur. Fresh vegetable juices can be easily absorbed within 15 minutes to reach the level of cells and healthy cells to feed and reproduce quickly contain live enzymes. Healthy cells are necessary for the production of enzymes to ensure vibrant, fresh vegetables (mostly vegetables and bean sprouts) 2-3 times a day to eat or water to eat raw vegetables. Enzymes are not in C 40o.
e-High caffeine content of coffee, tea and stay away from chocolate. Green tea is a better option and there are with cancer fighting properties. Known toxins and heavy metals containing tap water or filtered water instead of your treatment. Distillation water is acid, should be avoided.
12) Meat protein is difficult and many of the digestive enzyme digestion want. Standing in the bowels undigested be more rot causes accumulation of toxins.
13) cancer cells in the wall is covered with hard protein. Avoid or reduce the meat, the protein walls of cancer cells from attacking the body’s enzymes, and reveal more of the cancer cells to destroy deadly enables cells.
14) Some support materials (IP6, Flor-ssence, Essiac, anti-oksidanlar, vitamins, minerals, etc. EFA’lar.) Strengthening the immune system, cancer cells of the body’s own cells to destroy deadly helps. Substances such as vitamin E and other support, the body is damaged, unwanted or discarded cells are not needed as the normal way, apoptosis, or programmed cell death is known to help.
15) Cancer mental, physical and mental health is a disease. Predictive and positive spirit of the victorious warrior makes cancer. Anger, forgive stressful and acidic environment proofing and pain makes the body. To have a spirit of love and learn forgive. Easy to learn and to enjoy life.
16) cancer cells can not develop in oxygen environment. Daily exercise and deep breathing to the cell level, helps to get more oxygen. Oxygen therapy to destroy cancer cells is another method.
CANCER HOSPITAL UPDATE from John Hopkins
1) Microwave oven, do not put into plastic containers.
2) Do not put water bottle in the freezer.
3) Micro-wave oven, do not put the plastic packaging.
4) John Hopkins Hospital in the recently published newsletter. This information is Walter Reed Army Medical Center by the yayınlanmaktadı Dioxin chemicals to cancer, especially breast cancer, is caused. It is extremely toxic to the cells of our body Dioxins. Do not freeze water in plastic bottles, plastic, because it will swing in the dioksinin.
Program Manager of the Healthy Hospital Dr Castle. To explain this health threat Edward Fujimoto recently appeared on a television program. What is so bad for us as dioxins and told. Plastic containers of food in the microwave oven should never heated, he said. This especially applies to fatty foods. (The actual English word meaning animal fat metndeki volley.) Say that the oil, high temperature and the plastic and eventually move on to food dioksinin combination of our body cells is not reached.
Rather, to heat their meals Corning Ware, Pyrex or ceramic containers to be used, such as glass containers are recommended. So, ready meals and soups can be heated before being removed from the packaging should be placed in appropriate containers.
The paper is suitable, but I do not know what happens within the paper. Heat-resistant glass container is safe to use. He recently fast-food restaurants has returned to the plastic foam container vessels also reminded of the paper. Why was one of the dioxin problem.
He was covered with plastic packaging material for food cooked in microwave ovens are also said to be equally objectionable. Food exposed to radiation patterns warming, high temperatures melted the plastic inside the poisonous toxins and is dripping onto foods. Food can be covered with plastic instead of paper towels.

Hakkında Ali Gülkanat

Biliyoruz ki; KELEBEK ETKİSİ: ”Ankara’da bir kelebeğin kanat çırpması, Diyarbakır’da da fırtına kopmasına neden olabilir. Farklı bir örnekle bu, bir kelebeğin kanat çırpması, ülkenin yarısını dolaşabilecek bir kasırganın oluşmasına neden olabilir.”

24 yorumlar

  1. Oğlumda kullandım. Dikkat eksikliği vardı. Faydasını gördük, teşekkürler

  2. Yüzü ışıldamayan, hiçbir zaman yıldız olamaz. William Blake

  3. İyi bir kadın bir erkeği etkiler, zeki bir kadın onda ilgi uyandırır, güzel bir kadın onu büyüler ve anlayışlı bir kadın ona sahip olur. Helen Rowland

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Open chat
1
Hoşgeldiniz!
"AliGulkanat.Com.Tr" olarak size yardımcı olmak için buradayız. Soracağınız sorulara en kısa sürede yanıt vereceğiz. 🙂
Powered by