Pazartesi , Haziran 17 2019
Ana Sayfa / Sağlık / HEM ZAYIFLAYIN HEM GÖĞÜSLERİNİZ BÜYÜSÜN!

HEM ZAYIFLAYIN HEM GÖĞÜSLERİNİZ BÜYÜSÜN!

“Kadınların en çok istediği iki şey nedir?” denildiğinde akla gelen iki cevap plastik cerrahide birleşti. Kadınlar, artık fazla kilolarından kurtulduklarında göğüsleri de büyüyecek.

Amerika ve İngiltere’de önümüzdeki yılın başında uygulanmaya başlayacak olan teknikle liposuction yöntemiyle “aşk simidi” denilen bölgeden ve karından alınacak yağlar, hasta istediği takdirde göğüslerini dolgunlaştırmak için kullanılabilecek.

Araştırma sürecinde testleri sürdüren Amerikalı ve İngiliz plastik cerrahlar, “aşk simidi” denilen bölgeden ve karından alınacak yağlarla, hasta istediği takdirde göğüslerini büyütmekle doğal bir görünüm elde ettiklerini ifade ediyorlar.

Japonya’da keşfedildi

“Japonya’da keşfedilen yöntem Amerika’da iyice geliştirildi ve iyi bir lojistik ve beceri gerektirmekte” diyor bu ameliyat tekniğini kliniğinde uygulayan Feller. Cerrah, kaslara zarar vermeden elips biçimindeki dokuyu damarlarla birlikte karın duvarından alıyor ve uygun biçimde kesiyor ve boşalmış meme yerinin yerine yerleştiriyor. Doğal beden dokusuyla yapılan meme yenileme ameliyatı Avrupa genelinde 200 cerrah tarafından uygulanmakta.

Tekniğin Amerikalı öncülerinden olan Robert Allen’in meme yenileme operasyonlarıyla ilgili uzun vadeli araştırmasını yapmış olduğu Louisiana Devlet Üniversitesi’nde, yöntemin diğerlerinden hem daha güvenli hem de daha iyi olduğu anlaşıldı. Hatta doğal yağ dokusuyla gerçekleştirilen ameliyatların sadece %1’inde karın yağıyla yenilenen meme kalıcı olmamış.

Yaşam kalitesi iyi

Kanada’da da ise karın ve memenin dört saatlik tek bir girişimde ameliyat edildiği, sağlıklı operasyon tekniğinin maliyeti üzerine yapılan araştırmalar ‘DIEP Flap’ (operasyon yönteminin İngilizce kısaltılmışı: Deep Inferior Epigastric Artery Perforator Flap) tekniğinin lehine sonuçlandı. Amerika’daki 9.000 dolarlık (Avrupa’da en az 15.000 Euro) yenilenme ameliyatı kas dokusu implantından daha pahalı olmamasına rağmen, daha iyi bir yaşam kalitesi sunmakta. Yapay implant’lara karşın, doğal yağ dokusundan elde edilen meme, hastanın bedeniyle uyumlu olarak şişmanlayıp, zayıfladığı gibi onunla birlikte yaşlanıyor. Ve bir kez bedenle kaynaştıktan sonra ömür boyu kalıcılığını koruyor.

Bedenle kaynaşıyor

Karından alınan parçadaki damarlar ve sinirler meme damarları ve sinirleriyle bağlandıktan sonra, elips biçimindeki karın parçası meme boşluğunun üzerine yerleştirilerek dikiliyor. Dikiş izi genelde bikini sınırında kalıyor. Ameliyattan sonraki 48 saat ise çok önemli. Bu süre içinde ameliyatlı bölgenin ısısı dikkatle takip ediliyor. Sonuçta bu süre içinde memeye dönüşen karın dokusunun yaşayıp yaşamayacağı anlaşılıyor. Bu kritik devre atlatıldıktan sonra yenilenmiş organ sadece birkaç hafta içinde bedenle kaynaşabiliyor.

8 kadından biri

Dünya genelinde sekiz kadından biri her yıl kanser yüzünden mastekomi ameliyatı olmak zorunda. Dişiliğin, cinselliğin ve anneliğin sembolü olan memenin yokluğu kadınların çoğunda güçlü travmalara neden oluyor. Almanya’da gerçekleştirilen bir araştırmaya göre dokuz kadında birinde görülen meme kanseri yılda 45.000 yeni vakayla en sık yaşanan kanser türü.

Ülkemizde de uygulanıyor

Este Klinik’ten Plastik Cerrah Opr. Dr. Dilek Avşar, ülkemizde de karın bölgesinden alınan yağlarla doğal göğüs büyütme işleminin uygulandığını ve doğallığı yönünden tercih edilebilecek bir göğüs büyütme yöntemi olduğunu ifade ediyor.

Bu tekniği ülkemizde uygulayan estetik cerrahlardan Prof. Dr. Nazım Durak şu açıklamayı yaptı: “Meme kanseri nedeniyle göğsü alının bayanlara tek seansta karından alınan doku parçasıyla eski memenin aynısı 2 saatlik ameliyatla gerçekleşiyor. Yaşam boyu yeni memesiyle hasta mutlu oluyor. Bunun fiyatı ise 5-10 bin dolar arasında.

ENGLİSH

“What are two things that women want most?” She requested plastic surgery combined two responses come to mind. Women no longer get rid of the excess weight, they will grow breasts.

America and Britain at the beginning of next year, which will be implemented starting with the method of liposuction technique “love wheel-called oil from the region and will be taken from the abdomen, patients can be used to plump breasts, if desired.

Research in the process of testing American and British plastic surgeons continued, “love wheel-called oil from the region and will be taken from the abdomen, chest, if the patient wants to achieve a natural look they grow are expressed.

Was discovered in Japan

“In Japan, well developed and well in America, exploring the methods and skills requires a logistics,” says this surgery technique applied in the clinical Feller. Surgeon, without damaging the muscle tissue in the form of an ellipse, with vessels from the abdominal wall is cut in the appropriate format and place breast place is deserted. The breast tissue replacement surgery with natural bodies across Europe by 200 surgeons applied.

Robert Allen is an American pioneer of the technique’s long-term research related to breast refresh operations have made the Louisiana State University, the method better than the others and both turned out to be more secure. Even natural fat tissue only 1% of abdominal surgery performed with a renewed oil nozzle not permanent.

Good quality of life

In Canada, the stomach and the breast of the four-hour operation in a single attempt was healthy on the cost of operations, technical research ‘Diep Flap’ (short for the English method of operation: Deep Inferior epigastric Artery Perforator Flap) technique has resulted in favor of. America in 9000 dollars (15,000 euros in Europe at least) of muscle tissue regeneration surgery, although more expensive implantından, offers a better quality of life. Implant’lara artificial, but natural oil obtained from the breast tissue, in accordance with the patient’s body weight, and will weaken as it comes with aging. After the body and once the fuse has maintained lifelong persistence.

Body is fused with

Abdominal vessels and nerves in part taken from the breast after you connect the blood vessels and nerves, an ellipse-shaped piece of abdominal cavity be placed on the breast is being erected. Usually remain on the border bikini sewing trail. 48 hours after surgery is very important. During this time the heat of surgical area is being carefully monitored. As a result, during this time, the breast tissue into the abdomen is being lived and would not live. This critical organ circuit renewed only in a few weeks after being overcome with the body can fuse.

One of 8 women

One of eight women from across the world each year from cancer surgery have to be mastekomi. Femininity, sexuality and motherhood as a symbol of the absence of the breast in most women is a powerful cause of trauma. According to a study conducted in Germany, one in nine women is common in breast cancer occurred most frequently in the 45,000 new cases of cancer type.

Being implemented in our country

Este from Clinical Plastic Surgeons Opr. Dr. Dilek Avsar, our country taken from the abdominal region with oil and natural breast enlargement process has been applied in terms of naturalness can be preferred as a means of breast enlargement methods.

Apply this technique in our country from the plastic surgeon Prof. Dr. Nazım Durak has made the following statement: “Because breast cancer in the breast taken from the abdomen of the women received a single session of the breast tissue with the former takes place with the same 2-hour surgery. Ill be happy with the new meme is lifelong. This is the price of between 5-10 thousand dollars.


Hakkında Ali Gülkanat

Biliyoruz ki; KELEBEK ETKİSİ: ”Ankara’da bir kelebeğin kanat çırpması, Diyarbakır’da da fırtına kopmasına neden olabilir. Farklı bir örnekle bu, bir kelebeğin kanat çırpması, ülkenin yarısını dolaşabilecek bir kasırganın oluşmasına neden olabilir.”

14 yorumlar

  1. artık yıllık izinlerim dışında da stresten uzak olabileceğim…

  2. Televizyonda sizi gördüm. Konuşmaları beni çok etkiledi. Bu sistemi denemek istiyorum.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1
Hoşgeldiniz!
"AliGulkanat.Com.Tr" olarak size yardımcı olmak için buradayız. Soracağınız sorulara en kısa sürede yanıt vereceğiz. 🙂
Powered by