Cumartesi , Ağustos 17 2019
Ana Sayfa / Eğitimler / Hayatımızı Etkileyen En Önemli Yetenek- 1

Hayatımızı Etkileyen En Önemli Yetenek- 1

HAYATIMIZA YÖN VEREN YETENEK: KONSANTRASYON 

Günümüzün hızlı yaşam temposu içinde, hayatından memnun olan insan sayısında büyük düşüşler yaşanmakla birlikte, yaşama ilişkin şikayet konuları da o denli artmıştır. Öğrenciden yetişkine kadar, her yaştan insanlar, beyinsel etkinliklerinde bir şeylerin eksikliğinden sızlanmaktadır. Kimileri unutkanlıktan ve dikkatsizlikten şikayetçi olurken, kimileri de motive olamamaktan yakınmaktadırlar. Ancak, şikayet konuları içinde en çok dikkati çekenin ise “Konsantrasyon eksikliği” olduğu görülmektedir. Hemen herkes, kendi amaçlarını gerçekleştirmede başarılı olabileceğini düşünmekle birlikte, başarısızlıklarına “Ah bir konsantre olabilsem” cümlesiyle neden bulmaları, sorunun aslını bize göstermektedir. Kısacası, öğrenciden yetişkine kadar, günümüz insanlarının temel sorunu, amaçlarına ve hedeflerine ulaşmada, yeteri kadar konsantrasyon gücüne sahip olamayışlarıdır.

 Konu konsantrasyon olunca onu temel olarak etkileyen dört önemli faktöre de göz atmak gerekiyor. Bu faktörler;

 1-) Düşüncelerimizi kontrol edebilmek ve yönetmek,

 2-) Hafıza ve zeka gücümüzü etkin olarak kullanmayı öğrenmek,

 3-) Ses ve gürültü gibi konsantrasyonu bozan çevresel faktörlerin nasıl çözülmesi gerektiğini bilmek,

 4-) Konsantrasyonu artıracak besinlerle beslenmek.

Dikkati toplamayı öğrenmek, başarı sürecinde çok önemlidir. Yaptığınız herhangi bir şeyde en yüksek başarıyı kazanabilmeniz için, üzerinde çalıştığınız konuya bütün düşünce gücünüzle yoğunlaşmanız gerekir. Dikkatini toplayabilen insan; yapıcı olan bütün düşüncelerini harekete geçirirken, yıkıcı olan bütün düşüncelerini de tamamen bloke eder. Kişi dâhi bile olsa, dikkatini toplayamıyorsa, hiçbir şeyi başarması mümkün değildir. 

Peki o halde başarılı olmanın hangi evrelerinde Konsantrasyondan faydalabiliriz,şimdi bunları madde madde inceleyelim.

1. KONSANTRASYON SAĞLAYARAK ÇÖZÜMLER BULMAK 

Doğamızda, bizi ilerlemeye güdüleyen ve geri çekmeye çalışan iki yaratılış özelliğimiz bulunmaktadır. Bunlardan hangisi üzerine yoğunlaşır ve geliştirirseniz, siz O OLURSUNUZ.. Kontrol sizdeyse, bütün iş hayatınızı değiştirebilir ve mucize sonuçlar elde edebilirsiniz. Bir konudaki kontrolünüz, tam olarak, konsantre olmuş düşünceniz tarafından gerçekleşebilir.

Peki, bir “fırsat” çıktığında bu fırsatı yakalamak ve önündeki engellerden sıyrılabilmek için nasıl bir yol izleyeceğiz ve konsantrasyonun gücünden nasıl faydalanacağız? Gerekli çabayı ortaya koymaya istekli olan her insan, amacını gerçekleştirmede başarılı olabilir. Alanında en iyi olan kişi, birtakım şeyleri yapmaya ve başarmaya   da   hazırdır.   

Bir fırsatı değerlendiren kişi her zaman dahi olmayabilir Hatta başkalarından daha fazla yeteneğe de sahip olmayabilir. Onun yaptığı şey, başkalarının sahip olmadığına sahip olmak, yapamadığını yapmaktır. Neden çok az kişi başarılı olur da, çok sayıda kişi başarısız olur?Çünkü genel olarak biz hedeflerimizi koyarken onlara tam olarak konsantre olmadan sadece ve sadece isteklerimizi belirtiriz,fakat her hedefin önünde bazı engeller vardır ve bunları çözmeden o hedeflere ulaşmamız çok zordur.

Tam konsantrasyonla hedefimize odaklanır,önümüze engeller çıktığında sadece çözümlere konsantre olursak ,sorunlar kendiliğinden çözülmeye başlar,Ve engelleri tek tek aşmaya başlarız bundan sonra artık konsantrasyonumuzu daha da güçlendirip hayatımızın kontrolünü elimize almaya başlarız.

2. HAYATIMIZIN KONTROLÜNÜ ELE ALMAK 

Çok az sayıda kişi, bir işi tamamlayamayacak konsantre gücünü elde edip sonuca başarıyla ulaşabilir demiştik.   Çünkü, konsantrasyon aklın gücü demektir.   Konsantre olamayan bir kişi, hiçbir zaman büyük başarılar elde edemez., istek ve planlarınızı nasıl kontrol edebilmek için tam bir konsantrasyon hali gerek,ir. Bugün kontrolünü kaybeden bir kişi, bu durumdan kendisini, kendi iradesini kullanarak kurtarmalıdır. Kendisine durup dururken bir cesaret ilhamının gelmesi, onu çok az harekete geçirecek veya yol gösterecektir. Burada onun yeniden elde etmesi gereken asıl şey, sadece doğru yolu bulmaktır. Enerjisini oraya buraya savurmayı bırakıp dikkatini doğru dürüst bir kariyer ve hayat standardı oluşturmaya yoğunlaştırmalıdır. Bugün, kendimizi geliştiren eğilimlerimizi yeniden bulmalıyız. Bu konuda size başkalarının yardım etmelerini beklemeyin. Cesaret bir çapa gibi çalışır  ,bu çapayı kararlılık limanına sağlam bir şekilde atın, zayıflıklarınızdan ve zaaflarınızdan ise onları çözümleyerek kurtulun. Bunu, gerçekten sizin için bir başkası yapamaz. Başkaları size sadece  cesaret verebilir, hepsi o kadar!

Gerçekten de konsantrasyon, irade ve zekânın beraber yürümesini sağlar. Neden bazı insanların manyetik (etkili, çekici ve cazibeli olma) özellikleri vardır ve herkesi etkilemeyi,yönlendirmeyi başarabilirler? Kuvvetli bir kişisel etki ne zaman ortaya çıkar? Etkileyici olabilmenin yolları nelerdir? İstem dışı ve dengesiz konsantrasyonun sebebi nedir? Dikkatinizi nasıl odaklayabilirsiniz? İşte bu konular üzerine detaylı olarak düşünmeye başladığınızda artık yavaş yavaş her şeye karşı daha istekli ve konsantrasyon sağlamış olarak bakabileceksiniz.

Kontrol yetenekleri eğitilmemiş olan kişilerin tepkileri, tutkuları, duygu ve heyecanları,   düşünceleri,   davranışları  ve   alışkanlıkları  da   düzenli   ve   uyumlu olmaktan uzaktır. Bu kişilerin zihinsel dikkat yoğunlaştırma işleyişlerinin iyi olmaması, aklî yeteneklerinin otonom bölümünün zayıf  olmasından dolayı değil, aklın doğru bir şekilde eğitilmemiş ya da yönlendirilmemiş olmasından kaynaklanmaktadır.

konsantrasyon sağlayarak hayatımızın kontrolünü elimize alabilir,kendi kendimizi yönetmeye başlayabiliriz.

Kendi   kendini   yönetme   yetenekleri   geliştirilmediğinde,   tepkiler,   şehevî duygular, heyecanlar ve tutkular tamamen serbest salınım ve dolaşım hâlinde olurlar. Bundan dolayı da akıl tepkisel, rahatsız, duygu eksenli ve düzensiz bir şekilde işler. İşte bütün bunlar zihinsel konsantrasyonu yok eden etkenlerdir.

Aklın tepkisel ve duygusal oluşunu; ancak öfke, tutku ve heyecan, nefret, çok sert tepki verme, yoğun duygusal baskı ve huysuzluk gibi negatif hislerin dizginlenmesi ve zapt edilmesi ile düzeltilebilir. Bu şekilde bir telaş ve tahrik durumu içindeyken, konsantre olmanız kesinlikle mümkün değildir.

Bu etkenler, sinir gevşetici veya uyarıcı etkileri olan veya tutkuların, tepkilerin ve duyguların galeyana gelmesine sebep olan yiyecek ve içeceklerden kaçınılarak doğal yoldan azaltılabilir. Aynı zamanda tutarlı, sakin, kontrollü, prensip sahibi ve ılımlı kişileri izlemek ve onlarla iletişim kurmak da her zaman çok iyi bir pratiktir

Beynin motor merkezlerindeki yetersizliği düzeltmek çok daha zordur. Beyin gelişimini tam olarak sağlayamayan kişiler, irade gücünden de mahrum olur.

Birçok kişi, olumsuz bir durumdayken de çok daha iyi konsantre olabildiğini düşünür. Oysa bu doğru değildir. Negatif bir durumda olanlar, kesinlikle çok iyi konsantre olamazlar. Çünkü bu kişiler akıl dalgınlığı veya akıl yoksunluğu hâlini yaşarlar. Bunların konsantrasyon güçleri zayıflar ve herhangi bir şey üzerinde dikkatlerini toplamayı başaramazlar. Bu kişiler bu  hâlde  kalmaya  devam  ederlerse,  genellikle  beyinlerine  de  zarar  vermeye başlarlar.

Kişi, konsantrasyon yoluyla kendi zihinsel ve bedensel enerjisini yaptığı işe odaklayıp kontrol edebilir. Konsantre olmuş, dikkatini toplamış bir akıl düşüncelere, sözcüklere, eylemlere ve planlara dikkat eder. Aklının istediği gibi başıboş bir şekilde konudan konuya gezinmesine izin veren kişi ise, bu dünyada asla önemli bir başarı elde edemeyecektir. Bu kişi, enerjisini hep boşa harcar. Eğer gâyesiz bir şekilde çalışır, kontrolsüz şekilde düşünür, sırf konuşmak için konuşur, rastgele hareket ederseniz ve beyninizin de ilgilendiğiniz konu dışında başka alanlarda dolaşmasına izin verirseniz konsantre olamazsınız. “Yapmak istiyorum, yapabilirim ve yapacağım” diyerek karar verdiğiniz anda, konsantre olmaya başlarsınız.

Şu halde konsantrasyonu şu şekilde tarif edebiliriz. Bütün yetenekleri bir düşünce üzerine yoğunlaştırmaya ve o konu üzerinde odaklanmaya konsantrasyon denir.

Biriyle konuşurken, aklınızda kendi planlarınız olsun. Bütün gücünüzü konuşmakta olduğunuz gâye üzerine yoğunlaştırın. Karşınızdakinin herbir mimik ve davranışını izleyin, ama kendi planlarınızı hep göz önünde bulundurun. Böyle yapmazsanız, enerjinizi boşa harcar ve kapasitenizin çok altında bir başarı gösterirsiniz.

Heyecan ve endişe kadar hiçbir şey, sinirsel kuvvetleri o kadar çabuk tüketemez. Bu nedenledir ki, sinirli bir insan hiçbir zaman çekici değildir; bu kişi hiç sevilmez ve ona hiç kimse hayran olmaz Eğer kişi bu enerjisini israf etmez de korur ve kontrol ederse, etkileyici bir kişi olur. Fakat bunun tersi söz konusu ise, kişi ne etkili, ne de başarılı olabilir.

Eğer aklınızı belirlenmiş bir nesne üzerinde yoğunlaştırırsanız, dikkatinizi de, aynen bir fotoğraf makinesi lensinin belli bir manzaraya odaklanması gibi, o noktaya odaklarsınız. O hâlde aklınızı, her zaman, her ne olursa olsun, yaptığınız iş üzerinde odaklayın. Kendinizi sıkı bir takibe alın, yoksa çok yavaş ilerleme kaydedersiniz.

Kaslarla yapılan egzersizlerle konsantrasyonu geliştirmenin saçma olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak, aklınızın sinir ve kaslarınızla bağlantılı olduğunu unutmayın. Sinir ve kaslarınıza sağlam bir düzen kazandırdığınızda, aklınız da belli bir zindelik ve sağlamlık kazanacaktır. Sinirlerinizin düzenden çıkmalarına izin verdiğinizde, aklınız dengesizleşir ve yönlendirme gücünden, yani konsantrasyon gücünden mahrum kalırsınız. İşte, sinirleri ve kasları kuvvetlendirecek egzersizlerin, konsantrasyonunuzu geliştirmede ne kadar önemli olduğunu görüyorsunuz.

 3. İSTEDİĞİMİZ HAYATA ULAŞMAK İÇİN KONSANTRASYON SAĞLAMAK 

Ben buna, konsantrasyon aracılığıyla, “ne isterseniz onu elde edebilirsiniz” diyorum. Her arzu tatmin edilebilir. Fakat bunun oluşması, sizin o arzunuzun yerine gelmesi üzerine konsantre olmanıza bağlıdır. Bir şeyi sadece istemek, tabii ki o şeyin ayağınıza gelmesini sağlamayacaktır. Bir şeye sahip olmuş olmayı istemeniz, bir âcizlik emaresidir ve o şeyi gerçekten elde edeceğinize dâir bir inanç değildir. O hâlde, “Bir masal dünyasında” yaşamadığımız için, hiçbir zaman bir şeyi sadece istemekle yetinmeyin. “Boş hayaller” için harcadığınız beyin gücü, kendisine değecek gerçek bir şeye harcayacağınız güç kadardır.

Arzu ve isteklerinize dikkat edin. Neyi istediğinizin tam bir resmini çıkarın ve bu gerçekleşene kadar, iradenizi ortaya koyun. Kendinizin rotasız veya dümensiz bir şekilde savrulmanıza asla izin vermeyin. Ne yapmak istediğinizi net bir şekilde bilin, bunu yapmak için bütün çabanızla o işe girişin. Başarılı olduğunuzu siz de hayretle göreceksiniz.

istediğimiz hayatı yaşamak istiyorsak konsantrasyon yeteneğimizi geliştirmek zorundayız ,belki de sahip olmamız gereken en önemli yetenek bu olmalıdır.

Üzerinize aldığınız her şeyin üstesinden gelebileceğinizi emin bir şekilde hissedin. Birçokları bir şeyleri yerine getirmek için sorumluluklar yüklenirler. Ancak, daha işe başladıklarında  iflas bayrağını çekerler ve genellikle başarısız olurlar.Bunun nedeni sadece istemek ama konsantre olmamamktır.Konsantre olan kişiler  Mutlaka bir yolunu bulur veya kendileri bir yol açar  , kazanma ruhu olan bir insanın söyleyeceği tek şey ben yaparım,bulurum çözerimdir,bunu da sağlayan güç hedefine tam ve etkili bir şekilde konsantre olmasıdır.

Ruhsal ve zihinsel güçlerinizi boş temennilere harcamayın. Her aklınıza gelen geçici heveslerinizi tatmin etmek uğruna, enerjinizi oraya buraya dağıtmayın. Gerçekten yapmaya değer bir şeyi yapmaya konsantre olun. Bir şeye sımsıkı yapışan kimse, başarısız olmaz.

Günümüzde başarılı olmak, büyük ölçüde içsel kuvvet kanununa konsantre olmaya bağlıdır. Çünkü bunu yapmakla, iş hayatında kullanıldığında kalıcı çözümleri garantileyen, içinizdeki düşünce gücünü veya itici kuvvetleri uyandırırsınız.

Hakkında Ali Gülkanat

Biliyoruz ki; KELEBEK ETKİSİ: ”Ankara’da bir kelebeğin kanat çırpması, Diyarbakır’da da fırtına kopmasına neden olabilir. Farklı bir örnekle bu, bir kelebeğin kanat çırpması, ülkenin yarısını dolaşabilecek bir kasırganın oluşmasına neden olabilir.”

12 yorumlar

  1. işte en çok ihtiyacım olduğunu düşündüğüm telkin ilacı bu.. Çünkü hayatımız sınav…..

  2. cevaplarınız seçimlerimde yönlendirici olacak..

  3. bi dönem çok kötü durumdaydım kabızlık yüzünden ama çok şükür geçti,denemekte fayda var bence.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1
Hoşgeldiniz!
"AliGulkanat.Com.Tr" olarak size yardımcı olmak için buradayız. Soracağınız sorulara en kısa sürede yanıt vereceğiz. 🙂
Powered by