GÜVENİLİR BİR HASTANEYİ TANIMANIN YOLLARI

Türkiye’de bugüne kadar birçok hastaneye, en büyük uluslararası  kalite standardı ‘JCI Belgesi’ni kazandıran Medikal Park Hastaneler Grubu Kalite Geliştirme Direktörü Güler Çakmak, sağlıkta kalitenin serüvenini anlattığı kitabını çıkardı.

‘Sağlık Kuruluşlarında Kalite ve Akreditasyon Yönetim Rehberi’ adını taşıyan kitap, sağlık endüstrisindeki en temel sorunlardan biri olan ‘kalite’ konusuna ışık tutuyor.

Kalite Direktörü Çakmak, “Bu kitabı okuyan hastalar ve hasta yakınları, şeffaf ve güvenilir bir hastanenin nasıl olması gerektiğini görecekler. Bilmeliler ki JCI belgesi olmayan bir hastanede var olan standartların garantisi yok!” diyor.

Bir hastaneye gittiğinizde kaliteli hizmet alacağınızı ya da sağlığınızı riske edecek durumların sıfıra indiğini nasıl anlarsınız? İnsan sağlığı için hayati önem taşıyan bu kritik soruların yanıtını “Sağlık Kuruluşlarında Kalite ve Akreditasyon Yönetim Rehberi” adlı kitapta bulabilirsiniz.

Sağlık sektöründe on yılı aşkın süredir çalışan ve son beş yılını Türkiye’deki sağlık hizmetini uluslararası standartlara kavuşturmaya adayan Medical Park Hastaneler Grubu Kalite Geliştirme ve Hasta İlişkileri Direktörü Güler Çakmak sağlıkta kalitenin kitabını yazdı.

“Sağlık Kuruluşlarında Kalite ve Akreditasyon Yönetim Rehberi” adlı kitabının ilk baskısını kasım ayında sağlık sektörüne kazandıran Kalite Direktörü Çakmak; bir hastanenin akredite olma yani sağlıkta kalite standartlarını temsil eden Joint Commission International (JCI) belgesi alma sürecini adım adım anlatıyor. Kalite Direktörü Çakmak, sağlık sektöründe bir ilk olan kitabı için şunları söylüyor:

GÜVENİLİR BİR HASTANEYİ TANIMANIN YOLLARI

“Kitap hem sağlık çalışanları hem de hastalar için bir kılavuz niteliğinde. Sağlık kuruluşlarında çalışanlar ve yöneticiler, ‘sağlık kuruluşlarında kalite ve akreditasyon uygulamaları nasıl olmalıdır’ sorusuna yeni bir bakış açısıyla yanıt bulacak. Hastalar ve hasta yakınları ise; bir hastaneye girdiklerinde kaliteli hizmet alıp almadıklarını bu kitabı okuduktan sonra daha iyi anlayabilecek. Bir hastaneye gittiklerinde, onlar için hayati önem taşıyan şu soruların yanıtlarını verebilecekler; insan sağlığını riske edecek durumlar sıfıra inmiş mi, enfeksiyon riski var mı, gerçek bir uzmana teslim ediliyor muyum, haklarım korunuyor mu, bir sorun yaşadığımda nasıl yasal yollara başvurabilirim vb. Çünkü bu kitapta şeffaf ve güvenilir bir hastanenin olmazsa olmazlarını bulacaklar. Ama unutmayın ki; sağlık kuruluşlarının denetlenerek verildiği JCI belgesini almamış bir hastanede bunların garantisi yoktur! O nedenle JCI sürecini ve kriterlerini anlatan bu kitabın çok faydalı olduğuna yürekten inanıyorum.”

Eflatun Matbaacılık tarafından yayına hazırlanan 96 sayfalık ‘Sağlık Kuruluşlarında Kalite ve Akreditasyon Yönetim Rehberi’ kitabında; sağlık hizmetlerinde kalite, hasta ilişkileri yaklaşımında kalite, JCI süreci ve akretisyon süreci, akreditasyondan hasta beklentileri, akreditasyon standartlarının özellikleri ve akreditasyon belgeli hastane ile belgeli olmayan hastane arasındaki farklar gibi bölümler yer alıyor.

KİTABIN İÇİNDEN:

KALİTELİ HASTANENİN 10 ALTIN KURALI:

1- Hasta güvenliği hedeflerine uygun süreç yönetimi yapılır (hasta kimliğini doğrulama, taraf cerrahisi doğrulama, düşmelerden kaynaklı riskleri engelleme, yüksek riskli ilaç güvenliğini sağlama vb.)
2- Teşhisiniz için kullanılan tıbbı cihazların tümü, ilgili ve yetkin makamlarca kalibre edilmiştir
3- Size hizmet sunan hekim, hemşire ve teknisyen ile ilgili görevlilerin diplomaları ve uzmanlık belgeleri, bunları veren makamlara sorularak geçerlilikleri belgelenmiştir
4- Hastalığınızın tedavi seçenekleri size sunularak, karar aşamasına mutlaka katılımınız sağlanır
5- Hemşirelik hizmetleri bakımı standart bakım planları ile yürütülür
6- Hasta hakları açık ilan edilmiştir ve hasta hakları merkezlerinde yetkililer tarafından takip edilir
7- Bu hastanede el yıkama teşvik edilir ve hastane geneli enfeksiyonların kontrolü ve önlenmesi için bir ekip görevlidir
8- Bu hastanede tedavinin her aşamasında hasta ve ailesi özel ekip tarafından eğitilir
9- Bu hastanede tüm hasta ve çalışanların yangın, deprem, terör, saldırı vb. risk yönetimleri özel ekiplerin kontrolüne verilmiştir
10- Bu hastanede hastaların şikayetleri veya beklenmedik yaşanacak olası  tüm olaylar kayıt altına  alınarak iyileştirilir

GÜLER ÇAKMAK KİMDİR?
1995 yılında İstanbul Üniversitesi Florance Nightingale Hemşirelik Yüksek Okulu’ndan mezun olduktan sonra 2008 yılında Beykent Üniversitesi MBE-Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi Üst Lisansını, 2003 yılında M.Ü. Sağlık Eğitim Fakültesi’nden Hastane Yöneticiliği Sertifikası, 2008 yılında Bina ve Tesisat Güvenliği Sivil Savunma Sertifikası alan, 2003 yılından beri EOQ Kalite Tetkikçisi Sertifikasına sahip olan Güler Çakmak, 2000-2008 yılları arasında çok sayıda kalite çalışmaları içinde danışman, eğitmen, denetçi olarak bulundu. Memorial Hastanesi’nin JCI belgesiyle ilgili ikinci kez akredite olması çalışmalarını ve Memorial Hastanesi Genkord TSE ISO 9001:2000 proje lideri olarak başarıyla yürüttü. TSE uzman tetkik görevlisi olarak birçok özel hastanenin belgelendirme çalışmalarında görev aldı.  2006 yılında bir ay Amerika’nın en gözde hastanelerinde (Miami Children, Methodist, N.W Memorial, Cleveland ve 3 hastanesi, Magnet Kongresi) kalite ve akreditasyon çalışmalarını inceledi. Son olarak da halen çalıştığı kurum olan Medical Park Hastaneler Grubu’nun dört hastanesindeki (İstanbul’da Göztepe ve Bahçelievler, Antalya ve Bursa) başarılı akreditasyon ve bir hastanesindeki TSE ISO :9001:2008 kalite  çalışmalarında (devam)  proje lideri olarak danışmanlık, eğitmenlik, denetçi ve  Arel Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinde sağlık yöneticilerini kaliteli  hasta bakım hizmetleri, müşteri ilişkileri yönetimi, hasta güvenliği, risk yönetimi, iç tetkikçi yetiştirme  konularında uzman eğitmen olarak  görev almaktadır.

JCI NEDİR?

Sağlıkta uluslararası kalite standartlarını temsil eden Joint Commission International (JCI); dünyada 80’ den fazla ülkede sağlık kuruluşlarını denetleyerek akredite eden bir kuruluştur. 1998 yılından beri ABD dışındaki ülkelerde, çağdaş ve uluslararası sağlık standartlarını tanımlayan, bu standartlara uygun olan sağlık kurumlarını akredite eden ve düzenli aralıklarla denetleyen saygın bir otoritedir. JCI Akreditasyon Belgesi ise; JCI’ın uluslararası standartlarına sahip olan sağlık kurumlarına verdiği belgedir. JCI akreditasyonu; hasta ve tesis güvenliği, enfeksiyonların ve yanlış uygulamaların önlenmesi, hasta ve yakınlarının korunması ve bilgilendirilmesi, kişisel hak ve gizliliklerinin korunması, bakım vericilerin ve uygulayıcıların yetkinlikleri ve diploma onayları, tetkik ve tedavi sonuçlarında doğru ve zamanında hizmet gibi konularda standartlar geliştirerek, sağlık kuruluşlarının bu standartlara uyumunu denetler ve başarılı olanları akredite eder.

Hakkında Ali Gülkanat

Biliyoruz ki; KELEBEK ETKİSİ: ”Ankara’da bir kelebeğin kanat çırpması, Diyarbakır’da da fırtına kopmasına neden olabilir. Farklı bir örnekle bu, bir kelebeğin kanat çırpması, ülkenin yarısını dolaşabilecek bir kasırganın oluşmasına neden olabilir.”

17 yorumlar

  1. İçerideki sorunları hallettiğimizde dışarıya daha olumlu bakıp çözümler üretebiliriz.. oldukça güzel bir ürün..

  2. Kaybolmazsak, asla yeni bir yol bulamayız. Joan Littlewood

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Open chat
1
Hoşgeldiniz!
"AliGulkanat.Com.Tr" olarak size yardımcı olmak için buradayız. Soracağınız sorulara en kısa sürede yanıt vereceğiz. 🙂