Çarşamba , Haziran 26 2019
Ana Sayfa / Sağlık / GÜNEŞİN ZARARLARI VE YARARLARI

GÜNEŞİN ZARARLARI VE YARARLARI

GÜNEŞİN ZARARLARI

Normal şartlarda metabolizma denilen, vucuttaki kimyasal olaylar sonucu gelişen enerji ile vucut ısısı oluşur. Metabolizma ise vucudun beden hareketleri ile orantılı olarak artar. Vucut, solunum ve terleme gibi faaliyetlerle bu ısıyı 36 santigrad derece dolaylarında tutmaya çalışır. Sıcak havada artan terleme ile vucut ısısı normale düşürülmeye çalışılır. Havaların çok ısındığı dönemlerde artan terlemeye rağmen vucudun ısı kaybı yeterli olamamaktadır. Hava sıcaklığı yanında rutubetin artması, terin buharlaşmasını engellediğinden ısı kaybını daha da azaltır. Yani sıcaklığın artması ile birlikte havanın nem oranının artması vucutta ısı birikimine, bu da ısı artışına bağlı hastalıkların gelişmesine neden olur. Bu arada terle su ve tuz gibi bazı maddelerin kaybı ve bunların yerine koyulamaması hastalık tablosunu ağırlaştırır.

Cilt yanıkları, cilt kanserleri, katarakt, sıcak bunalımı (sıcak yorgunluğu, sıcak bitkinliği) ve sıcak çarpması güneşin ultraviyole ışınları, sıcak ve artmış nem oranı nedeniyle gelişen en önemli hastalıklardır.

Güneşe ve ultraviyole ışınlarına bağlı cilt yanıkları sık olarak görülmektedir. Beyaz tenli ve cildi ince kişilerde, esmer ve kalın ciltli kişilere göre güneşin zararları daha fazla olur. Ciddi yanıklar için mutlaka bir sağlık yardımı alınmalıdır. Bunun dışında ultraviyole ışınlarına bağlı olararak cilt kanseri, ve katarakt gibi ciddi hastalıklar da gelişebilir.

Sıcak bunalımı (yorgunluğu, bitkinliği) sıcak ve nem oranı yüksek ortamda uzun süre kalan veya egzersiz yapan kişilerde görülür. Belirtileri halsizlik, bitkinlik, baş dönmesi, bulantı, bazen kusma, cildin nemli, soğuk ve soluk olması, alın ve yüzde terleme, solunum sayısında artma şeklindedir. Sıcak yorgunluğu olan hasta serin bir yere alınmalı, kusması yoksa ve içebiliyorsa birkaç yudum soğuk su içirilmeli, üzerindeki elbisleri çıkarılıp başı ve vucudu ıslak bir süngerle veya bezle ıslatılmalıdır. Hasta düzelmiyor ve durumu kötüye gidiyorsa bir sağlık merkezine götürülmelidir.

Sıcak çarpması da sıcak ve rutubetli ortamda uzun süre kalındığında veya ağır iş veya spor yapıldığında oluşur fakat, sıcak bunalımı kadar çok sık görülmez. Belirtileri yüksek ateş, çarpıntı, sık ve yüzeyel solunum, ciltte sıcaklık, kuruluk ve kırmızılık, hastanın hareketlerinde azalma veya garip davranışlar, şiddetli başağrısı yakınması, bulantı , kusma ve tedavi edilmeyen hastalarda şuur kaybı şeklindedir. Nadir de olsa ölüm görülebilir. Sıcak çarpması düşünülen bir hasta serin bir yere yatırılmalı, bütün giysileri çıkarılmalı, başı ve vucuduna (özellikle vucudun koltuk altı, kasıklar gibi kıvrım yerlerine) buzlu su ile ıslatılmış kompresler koyulmalı ve bunlar sık sık değiştirilmeli, varsa, hasta bir ventilatör veya bir yelpaze ile havalandırılmalı, kusması yok ve içebiliyorsa soğuk su içirilmeli ve en kısa zamanda bir sağlık merkezine götürülmelidir.

GÜNEŞİN YARARLARI

Dünyadaki tüm varlıklar için güneş bir hayat kaynağı. Güneşin insanlar üzerinde yarattığı en temel faydalar arasında, birçok hastalığın tedavisinde kullanılan antibakteriyel etkisi yer alıyor. Aynı zamanda vücudun D vitamini sentezlemesini gerçekleştirdiği için özellikle çocukların kemik gelişiminde temel bir rol üstleniyor. Sağladığı bronzluk etkisi ile estetik bir öneme sahip olan güneş, akne ve sivilce tedavisinde de çok işe yarayabiliyor. Ancak, tüm bu faydaları içeren temel hayat kaynağımız güneş, ozon tabakasının incelmesiyle birlikte artık insanlar için bir tehlike unsuru haline gelmeye başladı. Ozon tabakasının incelmesiyle birlikte, yer yüzüne ulaşan ultraviyole radyasyonu miktarında büyük bir artış oldu. Eskiden, yeryüzüne sadece A ve B ultraviyole radyasyonu ulaşırken artık C ultraviyole radyasyonu da ulaşmaya başladı. A ultraviyole radyasyonu cildin erken yaşlanması ve kırışmasına neden olurken, B ve C ultraviyole radyasyonları ise deri kanserleri riskini artırıyor. Bu yüzden de sadece deniz ya da havuz kenarında güneşlenirken değil, günün her saatinde güneşten korunmamız büyük bir önem taşıyor.

ENGLİSH

SUN DAMAGE

Under normal conditions, called metabolism, as a result of chemical events vucuttaki growing energy body temperature occurs. In proportion to body movements while the body metabolism increases. Body, with activities such as breathing and sweating in the heat to keep around 36 degree centigrade incinerator works. Increased sweating in hot weather and reduced to normal body temperature is assumed. Very warm weather periods when the body heat loss despite increased sweating is not enough. Air temperature increased by moisture, prevent evaporation of sweat that reduces heat loss even more. So with the temperature increase of air humidity increased vucutta heat accumulation, which causes the temperature rise due to the development of disease. Meanwhile, the loss of certain substances such as sweat and salt water, and their heavy table and makes the disease can not be replaced.

Skin burns, skin cancers, cataracts, heat shock (heat exhaustion, heat exhaustion) and heatstroke sun’s ultraviolet rays, heat and humidity because of increased development are the most important diseases.

Sun and ultraviolet rays linked to skin burns are often seen as. In people with white skin and thin skin, dark and thick hardcover sun damage will be more than other people. Serious burns but a health care should be taken. Other than that, due to ultraviolet rays olararak skin cancer and cataracts also may develop serious diseases, such as.

Heat shock (fatigue, exhaustion is) hot and high humidity environment for a long time is seen in people with the rest or exercise. Symptoms of weakness, fatigue, dizziness, nausea, sometimes vomiting, skin moist, cold and pale to be received and percentage sweating, increased respiration rate shaped. Patients with heat exhaustion should be a cool place, not to vomit and drink a few sips of cold water to drink, should be able, on the head and the body removed and a wet suit with a sponge or cloth should be wet. If the situation deteriorated and the patient does not fix a health center should be taken.

Heatstroke in a hot and humid environments or when long time occurs when heavy work or sports, but very often not seen as hot crisis. Symptoms of high fever, palpitations, frequent and superficial respiration, skin temperature, dryness and redness, a reduction in the patient’s movements or strange behavior, severe headache to close, nausea, vomiting and untreated patients in the form of loss of consciousness. Rarely death may occur. Heatstroke is considered a patient to a cool place to be deposited, all clothing should be removed, head and vucuduna (especially the body underarm, groin folds, such as places) with ice water soaked compresses should be put and they should be changed frequently, if any, a patient or a ventilation fan should be ventilated with , not to throw cold water to drink, and be able to drink and as soon as possible should be taken to a medical center.

BENEFİTS OF SUN

All beings in the world for a life source of the sun. Most basic benefits of the sun on humans has created between antibacterial effects used in the treatment of many diseases is located. At the same time, especially for the body’s vitamin D sentezlemesini performs an essential role in bone development of children is. Provides an important aesthetic tan effect with the sun, can be very useful in the treatment of acne and acne. However, these benefits include all the basic source of life, our sun, ozone depletion is now for people with authentication to become an element of danger began. With authentication ozone depletion, ultraviolet radiation reaching the earth to a huge increase in the amount was. In the past, only A and B ultraviolet radiation reaching the earth while now began to reach C or ultraviolet radiation. A ultraviolet radiation causes the skin’s premature aging and wrinkling, while B and C ultraviolet radiation, while the risk of skin cancer is increasing. That’s why we not only by sea or sunbathing on the edge of the pool, protected from the sun at any time of day we are a great importance.

Hakkında Ali Gülkanat

Biliyoruz ki; KELEBEK ETKİSİ: ”Ankara’da bir kelebeğin kanat çırpması, Diyarbakır’da da fırtına kopmasına neden olabilir. Farklı bir örnekle bu, bir kelebeğin kanat çırpması, ülkenin yarısını dolaşabilecek bir kasırganın oluşmasına neden olabilir.”

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1
Hoşgeldiniz!
"AliGulkanat.Com.Tr" olarak size yardımcı olmak için buradayız. Soracağınız sorulara en kısa sürede yanıt vereceğiz. 🙂
Powered by