Perşembe , Haziran 27 2019
Ana Sayfa / Haberler / GENEL SAĞLIK SİGORTASI VE UYGULAMASI

GENEL SAĞLIK SİGORTASI VE UYGULAMASI

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası 01 Ekim 2008 tarihinde yürürlüğe girmişti. Bu yasanın genel sağlık sigortasına dair hükümlerinin bir kısmı ise geçici 12. maddeye göre 01.01.2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bu kanunla bütün vatandaşlara genel sağlık sigortalısı olma zorunluluğu getirilmiştir. Genel sağlık sigortalısı sayılmayanlar ile yeşil kart uygulamasına tabi olanlara bildirim yükümlülüğü ve yapılacak olan gelir testine göre prim ödeme yükümlülüğü getirilmiştir.

Kimlerin bildirimde bulunması ve ek prim ödemesi gerekir?

5510 sayılı yasaya göre aşağıda belirtilenlerin genel sağlık sigortasından yararlanmaları için herhangi bir bildirimde bulunmaları veya ek prim ödeme yükümlülükleri bulunmamaktadır.

• Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar, (işçi)

• Yasada belirtilmiş uzun ve kısa vadeli sigorta kollarına tabi köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar, (esnaf)

• İsteğe bağlı sigortalılar

• Kamu idarelerinde çalışanlar, (memur) ve bu kişilerin bakmakla yükümlü olduğu kişiler, genel sağlık sigortalısı sayılmaktadır. Bu kişiler açısından da bildirim yükümlülüğü ve ayrıca prim ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Sigortalının bakmakla yükümlü olduğu kişiler olarak sigortalının;

• Sosyal güvencesi olmayan eşi,

• 18 yaşını doldurmamış çocukları,

• Lise ve dengi öğrenim veya Mesleki Eğitim Kanunu’nda belirtilen aday çıraklık ve çıraklık eğitimi ile ilgili işletmelerde mesleki eğitim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan kız ve erkek çocukları,

• Yaşına bakılmaksızın malul olduğu tespit edilen ve evli olmayan çocukları,

• Bakmakla yükümlü olunan anne ve babası,

• 01.10.2008 tarihinden önceki dönemde bakmakla yükümlü olunan kız çocukları, yaşları ne olursa olsun evli olmaması, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan aylık almaması ve çalışmaması koşuluyla 01.01.2012 sonrasında da genel sağlık sigortalısı sayılmaktadır. Ayrıca prim ödemeksizin sağlık hizmetlerinden yararlanırlar.

Ayrıca gelir testi sonucunda aile içindeki kişi başı geliri asgari ücretin 1/3’ünden az olanlar, 5510 sayılı yasa uyarınca ve yürürlükte olan önceki sosyal güvenlik kanunları uyarınca gelir ve aylık alanlar, Türkiye İş Kurumundan işsizlik ve kısa çalışma ödeneği alanlar, 65 yaş ve özürlü aylığı alanlar, İstiklal madalyası aylığı alanlar, vatansızlar, sığınmacılar, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından bakılan çocuklar, vatani hizmet aylığı alanlar, terörle mücadele aylığı alanlar, köy korucuları ve köy koruculuğundan emekli olanlar, Dünya Olimpiyat Avrupa Şampiyonluğu kazanmış sporcular ile bunların aylık bağlanmış aile üyeleri genel sağlık sigortalısı sayılır ve ayrıca prim ödemeksizin sağlık yardımlarından yararlanabilirler.

• İş Kanununa göre kısmi süreli iş sözleşmeleriyle (part-time) çalışanlar ile ev hizmetlerinde ay içinde 30 günden az çalışan sigortalılar eksik günlerine ilişkin sigorta primlerini 01.01.2012 tarihinden sonra 30 güne tamamlamak zorundadır. Örneğin; ayda 15 gün üzerinden primi yatırılan sigortalı kalan 15 günlük süreye ilişkin ya isteğe bağlı sigortalı olarak ya da gelir testine girerek tespit edilecek sağlık primini ödeyerek sağlık hizmetlerinden yararlanabilecektir.

• Genel sağlık sigortalısı sayılmayan, sosyal güvencesi bulunmayan, bakmakla yükümlü olunanlar arasında yer almayan ya da sosyal güvenlik mevzuatı uyarınca geliri ya da aylığı bulunmayanlar, gelir testi için bulundukları ilçelerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına başvurmaları ve yapılacak gelir testine göre belirlenen genel sağlık sigorta primlerini ödemeleri halinde genel sağlık sigortasından yararlanabilecektir.

• Kendi adına ve hesabına çalışanlar ile isteğe bağlı sigortalının 60 günden fazla prim ve prime ilişkin borcunun bulunması halinde, kısmi süreli ve ev hizmetlerinde çalışanların ek prim yatırarak primlerini 30 güne tamamlamaması halinde, gelir testine tabi olup gelir testine göre tespit edilen sağlık sigortası primlerini ödememesi halinde kendileri ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler genel sağlık sigortası hizmetlerinden yaralanamayacaktır.

• Ülkede yaşayan bütün vatandaşların zorunlu genel sağlık sigortası kapsamında tescili yapılacaktır. 18 yaşından küçük olan çocuklar genel sağlık sigortası tescili yapılan anne / babası üzerinden sağlık yardımlarından yararlanacaktır. 18 yaşın altındakilerin sağlık yardımlarından yararlanması için prim borcunun olmaması ve 30 gün prim ödeme koşulu aranmayacaktır.

• Eşinden boşanmış ve çalışmayan, sosyal güvenlik mevzuatı uyarınca gelir ve aylık bağlanmamış, işten ayrılmış ve bakmakla yükümlü olunan kişi statüsünde olmayan kadınlar bir ay içinde sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına başvurup gelir testiyle tespit edilen sağlık sigortası prim tutarlarını yatırmak zorundadır. Aile gelir testine göre kişi başına düşen aylık gelir brüt asgari ücretin 1/3’ünden az olması halinde prim yatırma yükümlülüğü bulunmamaktadır.

• Gelir testi; herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı çalışmayan ve kanuna göre gelir/aylık almayan, sigortalının bakmakla yükümlü olduğu kişiler arasında yer almayan, genel sağlık sigortalısı sayılmayan, kısmi süreli olarak çalışan kişilerin genel sağlık sigortası primleri, yapılacak olan gelir testine göre belirlenecektir.

• Gelir tespitinde, aynı hane içinde yaşayan eş, evli olmayan çocuk, büyük anne ve büyük babadan oluşan aile esas alınır.

• Gelir testi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca yapılacaktır.

• Herhangi bir sosyal güvencesi olmayanlar ve genel sağlık sigortasından yararlanma hakkı sona erenler, gelir testi yaptırmak için hemen Sosyal yardımlaşma vakıflarına başvurabilecekleri gibi en geç kurumun adresine yapacağı “gelir testi bildiriminin” tebliğinden itibaren 1 ay içinde başvuru yapmaları gerekmektedir aksi halde asgari ücretin iki katı üzerinden genel sağlık sigortası tescilleri yapılacak ve prim tahakkuk ettirilecektir.

• Gelir tespitinde, aile bireylerinin harcamaları, taşınır ve taşınmazları ile bunlardan doğan hakları da dikkate alınarak aile içinde kişi başına düşen gelirin aylık tutarı tespit edilir. Tespitte kişilere ait taşınır ve taşınmazlar ile bunlardan doğan haklar, aile bireylerinin bankalardaki tüm hesaplarına ilişkin bilgiler, sürekli olarak alınan nakdi sosyal yardımlar ve evdeki harcama kalemlerine göre gelir tespiti yapılır.

• Yapılan gelir testine göre kişilerin ödemesi gereken genel sağlık sigortası primi belirlenir.

o Geliri asgari ücretin üçte birinden ( 295 TL ) az olan vatandaşların primleri devlet tarafından ödenecektir.
o Asgari ücretin üçte biri ( 295,3 TL) ile asgari ücret (886,5 TL) arasında olanların, 295,3 × % 12 = 35,4 TL
o Asgari ücret ile asgari ücretin iki katı arasında olanların 886,5 × % 12 = 106,38 TL
o Asgari ücretin iki katından daha fazla olanların 1773 × % 12 = 212,76 TL tutarındaki primleri kendileri tarafından ödenecektir.

• SGK tarafından tebliğ edilen gelir tespiti kararlarına karşı, tebligatın yapıldığı genel sağlık sigortalısınca kararın tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde gelir tespitini yapan vakfa yazılı olarak itiraz edilebilir.

• SGK Genel Sağlık Sigortalısı olan kişiler için her ay Genel Sağlık Sigortası Primini re’sen tahakkuk ettirerek tahsil edecektir. Kişiler zorunlu genel sağlık sigortası kapsamında olup tahakkuk eden prim borçlarını genel sağlık sigortasından yararlansınlar ya da yaralanmasınlar ödemek zorundadırlar. Özel sağlık sigortasından yaralanılması halinde dahi genel sağlık sigortası primleri ödenmek zorundadır. Prim borcunun bulunması halinde genel sağlık hizmetlerinden yararlanılamayacak ve prim borcu faiziyle tahsil edilecektir.

• Genel sağlık sigortalısı sağlık hizmetlerinden muayene ve tedavinin yapıldığı kuruma göre yasada belirtilen katılım payı, katkı payı, ilave ücret vs ücretleri ödeyerek yararlanabilecektir.

ÇHD İzmir Şubesi Sosyal ve Ekonomik Haklar Çalışma Grubu (Sehag) Üyesi
Av. Seyhan Güngör Göbekçin

Hakkında Ali Gülkanat

Biliyoruz ki; KELEBEK ETKİSİ: ”Ankara’da bir kelebeğin kanat çırpması, Diyarbakır’da da fırtına kopmasına neden olabilir. Farklı bir örnekle bu, bir kelebeğin kanat çırpması, ülkenin yarısını dolaşabilecek bir kasırganın oluşmasına neden olabilir.”

20 yorumlar

  1. Dikkat edin kendine güveni olan insanların hepsi dik duruşludur. Ayrıca bel ve boyun sağlığı açısından da çok önemli dik durmak.

  2. ülkemizde bu şekilde subliniminal mesajların farkına varılması ve bu şekilde çalışmalar olması gerçekten çok güzel arkadaşlar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1
Hoşgeldiniz!
"AliGulkanat.Com.Tr" olarak size yardımcı olmak için buradayız. Soracağınız sorulara en kısa sürede yanıt vereceğiz. 🙂
Powered by