GELECEĞİN EN GÖZDE MESLEĞİ:MOLEKÜLER BİYOLOJİ

Secretcv.com’un 20-31 Aralık tarihleri arasında, ‘geleceğin en gözde meslekleri’  üzerine yaptığı anket çalışmasına 13 bin 460 kişi katıldı.

Ankete katılanların %32’si geleceğin en gözde mesleklerinin başında Moleküler Biyoloji’nin geldiğini düşünüyor. Pazarlama Uzmanlığı %20 oy ile geleceğin en gözde meslekleri arasında ikinci sırada yer alırken %16 oy ile Yazılım Mühendisliği üçüncü sırada bulunuyor. Katılımcılar, %14 ile psikoloji, %11 ile İnsan Kaynakları Uzmanlığı, %7 ile de Uzay mühendisliği’nin geleceğin en gözde meslekleri arasında yer alacağına inanıyor.

Moleküler biyolojinin geleceğin en önemli meslekleri arasında ön planda çıkmasının genel olarak ABD ve AB’de planlamaları ile uyumlu olduğunu belirten Işık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Ekinci,  “Bunun yanı sıra bio mühendislik, yaşam bilimleri, genel anlamda iş sahalarına doğrudan yansıması nedeni ile çok daha yakın önemli alanlardır.” Dedi.

“Pazarlama ve İnsan Kaynakları uzmanlığı her zaman geleceğin gözde meslekleri arasında yer alacak”

“Ürünler çeşitlendikçe ve rekabet arttıkça pazarlama, reklam ve tanıtım mesleklerinin her zaman ilgi göreceğini belirten Ekinci;  psikolojinin çok popüler olmasının nedenini de  ülkemizde iş garantisi sağlayan bir meslek olmasına bağlıyor. Doğuş Üniversitesi Kariyer Merkezi uzmanları; “Gençler artık geleceği görerek tercihlerini yapıyorlar.”

İş bulma kaygısını en aza indirmek ve daha çok tercih edilir olmak için insanların eğitim görecekleri alanları belirlerken gelişmekte olan iş sahalarına yöneldiğini ve uzmanlaşmaya gittiğini belirten Doğuş Üniversitesi Kariyer Merkezi uzmanları, tıp dünyasındaki ilerlemenin de etkisiyle, bilimde çığır açacak buluşlara imza atacak ekiplerin içinde olmak isteyen gençler; gözde meslekler içinde moleküler biyolojiyi ilk sıraya yerleştiriyorlar dedi.

Doğuş Üniversitesi Kariyer Merkezi’ne göre artık her şeyin tanıtıma ve reklama ihtiyacı var. Pazarlama uzmanlığı da bu açıdan önem kazanan bir diğer gözde meslek.

ENGLİSH

Secretcv.com ‘un between between December 20-31,’ most popular professions of the future ‘to run a survey conducted on 13 thousand 460 people attended.

Those surveyed, 32% of the future coming of Molecular Biology at the head of the most popular profession thinks. Marketing Specialist with 20% votes of the most popular professions in the future ranked second, while 16% is in third place votes and Software Engineering. Participants, 14% with psychology, with 11% of Human Resources Specialist, 7% with the future of space engineering profession among the most popular will believe.

Molecular biology of the future among the most important profession in the forefront of the overall exit plan is in compliance with U.S. and EU in stating that the Rector of Işık University, Prof.. Dr. Ekrem Ekinci, “This addition to bio-engineering, life sciences, in general because of job site directly reflects important areas are much closer.” Dedi.

“Marketing and Human Resources expertise at all times between the profession of the future will be at eye”

“Products and competition increases varied as marketing, advertising and promotion of the profession will always indicate interest Ekinci; psychology is very popular in our country because the job ensures that a profession is connected. Dogus University Career Center professionals, “Young people are now seeing the future and make choices.”

Employment concern to minimize and more is preferred to be people trained will identify areas while developing business in the field is directed and experts to becoming indicating Dogus University Career Center professionals, medicine in the world of progress With the effect, in science breakthrough will meet its signature to the team inside who want to be young people ; popular professions in the first place molecular biology, he said.

Now everything is according to the University Career Center at the birth of the promotion and advertising needs. Marketing expertise in this respect also a vital profession other eye.

Hakkında Ali Gülkanat

Biliyoruz ki; KELEBEK ETKİSİ: ”Ankara’da bir kelebeğin kanat çırpması, Diyarbakır’da da fırtına kopmasına neden olabilir. Farklı bir örnekle bu, bir kelebeğin kanat çırpması, ülkenin yarısını dolaşabilecek bir kasırganın oluşmasına neden olabilir.”

10 yorumlar

  1. Bu makale yapılan işin ne kadar bilimsel olduğunun ispatıdır.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Open chat
1
Hoşgeldiniz!
"AliGulkanat.Com.Tr" olarak size yardımcı olmak için buradayız. Soracağınız sorulara en kısa sürede yanıt vereceğiz. 🙂