FAZLA YAĞLARI UZAKLAŞTIRAN YÖNTEM:ENJEKSİYON LİPOLİZ!

Vücuttaki fazla yağları uzaklaştırmada günümüzde en sık uygulanan yöntem liposuctiondır. Ancak yurt dışında bir süredir uygulanan ve artık bilimsel yayınlarda binlerle ifade edilen vakaların sonuçlarının da paylaşıldığı yeni bir yöntem var: “Enjeksiyon Lipoliz”.

Bu yöntem “yağ heykel traşlığı” olarak da adlandırılıyor. Bu yöntem liposuction ile aynı olup, amacı vücutta şekil bozukluğu yaratan yağları uzaklaştırmaktır. Liposuction’dan farkı ise, özel iğneler ile enjekte edilen bir ilaç yardımıyla yapılmasıdır. Enjeksiyon lipoliz yöntemi Acıbadem Bakırköy Hastanesi’nde uygulanıyor.

Yöntem hakkında merak edilenleri Acıbadem Bakırköy Hastanesi Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Bölümü’den Doç. Dr. Halil İbrahim Canter yanıtladı:

Enjeksiyon Lipoliz nedir?

Vücutta deri katmanlarının altında cilt altı yağ tabakası vardır. Kilo sorunu olan insanlarda en çok yağ birikimi cilt altında oluşur. Bu bir zayıflatma tekniği değil, vücuda şekil kazandırmak için yapılan bir işlemdir. Derinin altındaki yağın içine ilaçlar enjekte ediliyor. Yağın kontrollü bir şekilde uzaklaştırılması sağlanıyor. Avrupa’da ve Amerika’da bir süredir bu yöntem kullanılmaktadır. Objektif hakemlerin değerlendirdiği uluslararası saygın plastik cerrahi dergilerinde sayıları binli rakamlara ulaşan serilerin sonuçlarının sunulması ile tekniğin güvenilirliği artık daha net ortaya konulmuştur.

Nasıl uygulanıyor?

1-1,5 cm aralıklı özel bir şablonun cilt üzerine konulup, enjeksiyon yapılacak noktalar cilt üzerine işaretlenir. Daha sonra işaretlenen noktalara, hastanın ihtiyacına göre farklı hacimlerde derinin altındaki yağ tabakasını eritecek ilaç enjekte edilir. Baş, boyun, kol, karın ön duvarı, bel, bacak, diz yanları gibi liposuciton yapılan tüm vücut bölgelerine bu yöntemde uygulanabilir.

Liposuction yöntemine bir alternatif olabilir mi?

Zaman zaman tekniklerden sadece bir tanesi tercih edilse de, pratik uygulamada birbirlerinin alternatifi olmaktan çok birbirlerini tamamlayıcı teknikler olarak kullanılmaktadırlar. Liposuction sonrasında hastayı rahatsız eden ufak tefek deformiteler kaldıysa, bu deformiteler bir iki seanslık enjeksiyon lipoliz uygulaması ile yok edilebilir. Cilt sarkması olduğu için normalde liposuction uygulanamayacak hastalarda birkaç seans enjeksiyon lipoliz uygulaması ile cilt gerginleştirilip, sonrasında liposuction uygulanabilir.

Plastik cerrahi camiasında son 10 yılda botoks, dolgu maddesi uygulanması gibi ofiste yapılan işlemlerin, ameliyathanede yapılan cerrahi yöntemlere göre daha hızlı artış gösterdiği ortaya konulmuştur. Liposuction yaptırmak istemeyen hastalarda enjeksiyon lipoliz ile 5-6 seanslık tedavinin sonunda bir seans liposuction’da elde edilen sonucun aynısı elde edilebiliyor. Bu sayede daha yavaş bir düzelme sağlansa da hastalara cerrahi dışında bir seçenek de sunulabilmektedir.

Kaç seans yapılması yeterli oluyor, uygulama nasıl yapılıyor?

Bu işlemi yaptırmak isteyen kişi; hastaneye yatmasına, anestezi almasına gerek kalmadan 3-6 ay aralıklarla enjeksiyon lipoliz yaptırabilir. İşlem sonrası birkaç saat gözlem altında tutulduktan sonra günlük hayatına dönebilir. Yöntemin en önemli avantajları arasında tekrarlanabilir olması, yan etkisinin düşük olması, pahalı olmaması sıralanabilir.

Sağlık Bakanlığı’nın izin ve onayını almış, ithal edilen ilaçlar kullanılmaktadır. Firma ilacı steril koşullarda hekime ya da kuruma sağlamaktadır. Sağlık bakanlığı tarafında onaylanan ilacın kullanılması çok önemli bir noktadır. Artık hekimler bu yöntemde uygulanan ilacı kendileri farklı ilaçları karıştırarak elde etmiyorlar. Ayrıca hastalar kendilerine uygulanan ilacın tam içeriğini bilebilmektedirler.
Aynı bölgeye uygulanacak iki tedavi arasında 4-8 haftalık bir bekleme süresi olmasında fayda vardır. Bunun sebebi enjeksiyon sonrası vücutta şekillenmenin yara iyileşmesi süresince devam etmesidir. İlaç enjeksiyonunu takiben yağ dokusu parçalanmakta ve bölgesel bir doku hasarı oluşmaktadır. Enjeksiyon yapılan her alanda oluşan bu minik doku hasarları vücut tarafından onarıldığında; deride gözlenen net etki ise derinin daha sıkı ve daha gergin bir hal almasıdır. Bir başka deyişle bu bekleme süresince iyi yönde şekillenme devam etmektedir. Uygulanacak tedaviler arasındaki bekleme sürelerine özen gösterilerek gereksiz ek girişimlerden kaçınılabilir veya istenmeyen aşırı tedavilerin önüne geçilebilir.

Hastaların pek çoğunda uygulanan 3 seans tedaviden sonra istenilen hedefe ulaşılırken, bazılarında bu sayı 6 seanslık tedaviye kadar ulaşabilir. Bu farkı belirleyen en önemli etken, tedaviye başlanırken hastadaki mevcut deformite miktarıdır. Deformite fazlaysa; daha yavaş, uzun süren bir düzelme süreci olmakta ve daha fazla sayıda seansa ihtiyaç doğmaktadır. Bu sebeple kimi zaman tedavi süresi 1-1,5 yılı da bulabilmektedir. Bir seansta uygulanabilecek maksimum doz bellidir. Hastanın farklı bölgelerine uygulama yapılması gerekir ise; o zaman her bölgeye farklı günlerde uygulama yapılmalıdır. Bölgeler arasında birkaç gün ara verilerek uygulanan ilacın vücuttan uzaklaşmasına süre tanınmalıdır.

Yöntemin kimlerde kullanılmaması gerekiyor?

Her ilacın alerjik reaksiyon riski vardır. Bu yöntem gebelere, anne sütü verenlere, 18 yaşından küçük olanlara, kronik hastalığı olanlara önerilmemektedir. Kronik hastalıkların yarattığı genel problemlerin dışında yağ metabolizmasını etkileyecek bir müdahale yapıldığından, bu işlem kronik hastalıkları artırabilir. Ayrıca ilaç karaciğerde metabolize edilip böbreklerden atıldığından karaciğer ve böbrek yetmezliği olanlarda bu yöntem önerilmemektedir.

Kumadin, heparin gibi kan sulandırıcı ilaç kullananlarda bu işlemi gerçekleştirmek güvenli değildir. Ciltaltı kanamalara ve morlukların oluşmasına neden olabilir. Diyabeti ve periferik dolaşım bozukluğu olan kişilere de önerilmemektedir. Bazı otoimmün hastalığı olan hastalarda (bağışıklık sisteminin kendi hücrelerine saldırdığı hastalıklarda) önerilmemektedir. Kemoterapi alan, son 6 ayda steroid kullananlarda tercih edilmemektedir. Ayrıca kilo vermek için bu yöntemi isteyenlere uygulanmamaktadır; bu yöntem zayıflatma için uygulanan bir teknik değildir.

Hangi yan etkiler oluşuyor?

Uygulama anında enjeksiyon için yapılan iğnelerin ağrısı oluyor, ancak kullanılan iğneler çok kısa ve ince oldukları için bunu tüm hastalar çok rahat tolere edilebiliyor. İlk uygulamadan sonra uygulanan bölgeleri arı sokmuş gibi kaşıntı, kızarıklık, hafif şişlik oluşabiliyor. Karın ve bacaklarda bu durum daha iyi tolere edilebilse de yüze veya çeneye uygulama yapılıyorsa hastaların daha dikkatli takip edilmesi gerekmektedir. Kızarıklık, işlemi takip eden gün içinde kaybolmakta, şişliğin inmesi ise birkaç günü bulabilmektedir. Hasta iki hafta içinde gözle görülen düzelmeyi fark etmekte, uygulamanın nihai etkisi ise 4-8 hafta içinde gelişmektedir. Lokal kan akımını artırmak faydalıdır. Bu sebeple aktif egzersiz ve masaj uygulanması yöntemin başarısını artırır. Ancak liposuctionda olduğu gibi korse giymesine gerek yoktur.

ENGLİSH

Remove excess fat in the body most frequently applied methods liposuctiondır today. But for some time abroad, no longer applied and expressed in thousands of cases of scientific publications of the results is shared also have a new way: “Injection Lipolysis”.

This method traşlığı oil statue “is called. This method is the same as liposuction, aim to create disorder in the body shape is to remove the oil. Liposuction’dan difference is injected with a special needle is made with the help of a drug. Injection lipolysis method being applied Acıbadem Bakırköy Hospital.

Wonder about the methods it may Aesthetic Acıbadem Bakırköy Hospital, Plastic and Reconstructive Surgery Bölümü’den Assoc. Dr. Halil Ibrahim Canter replied:

What is Injection Lipolysis?

The body under the skin layer has a layer of subcutaneous fat. In people with weight problems most of the fat deposits under the skin occurs. This technique is not a weakening, the body shape is an operation done to give. Drugs under the skin into the fat is injected. In a controlled manner away from the oil is right. Europe and America for a while this method is used. Evaluation of the international prestigious plastic surgery journal referees lens in the series of numbers reach thousands of figures and technical reliability of the results to be presented more clearly now been put forward.

How are being implemented?

1-1.5 cm skin placed on a custom template, whether intermittent, the point of injection is marked on the skin. Then the marked points, according to the needs of patients in different volumes of the skin layer of fat under the drug is injected into the melt. Head, neck, arms, front wall of the abdomen, waist, legs, knees beside the body, such as liposuciton areas in this method can be applied.

Liposuction may be an alternative method?

From time to time, only one preferred technique although the practical application of each alternative rather than each other as complementary techniques are used. Liposuction patients feel uncomfortable after the pint-sized deformities were in the middle, one or two sessions of these deformities can be no application and injection lipolysis. Because of the sagging skin that can not be applied in patients with normal liposuction the skin with a few practice sessions tense injection lipolysis, then liposuction may be applied.

Plastic surgery community in the last 10 years, Botox, fillers, such as the implementation of the action taken in the office, operating in a rapid increase than surgical method that has been put forward. Liposuction patients who do not want to have 5-6 sessions with injection lipolysis treatment at the end of a session similar to the results obtained liposuction’da can be obtained. In this way, a slower improvement in the patient whether a non-surgical option can be presented.

How many sessions will be sufficient to make the application how is it done?

People who want to make this process; to hospitalization, anesthesia, without the need to take 3-6 months intervals can make injection lipolysis. After the procedure a few hours after being kept under observation can return to daily life. Among the most important advantages of the method is reproducible, a low side effect, can be ordered not to expensive.

Ministry of Health has received permits and confirmation of imported drugs are used. Drug companies to physicians or dry in sterile conditions provides. Approved by the health ministry’s drug use is a very important point. In this method no longer applied medicine physicians themselves are not obtained by mixing different drugs. In addition, patients themselves can know the full content of the drug applied.
Apply to the same region between the two treatments at 4-8 week waiting period that is useful. The reason for this in the shape of the body after injection during wound healing is continuing. Following drug injection and being fat tissue fragments comprise a regional tissue damage. Injection in all areas of the body by this little tissue damage has been repaired, the net effect observed in the skin of the skin is tighter and more tense take a case. In other words, during this waiting period continues to shape in the good way. Waiting period between the treatment to be careful to avoid unnecessary or unwanted additional initiatives to prevent over-treatment is available.

Applied on most of the patients after 3 sessions of treatment desired goal, while in others, this number may reach up to 6 sessions of treatment. The most important factor in this difference of treatment the patient is being started is the amount of any existing deformity. If there is a deformity; slower, long-lasting process of improvement and a greater number of sessions needed is born. For this reason, sometimes the duration of treatment can also find 1-1,5 years. Maximum dose that can be applied in one session is straight forward. Patients to different parts of the application must be made are; then the application must be made in different days in each region. Between regions can be applied a few days break away from the body of the drug must be given to the period.

Who should not be used in the method?

Each drug has a risk of allergic reaction. This method of pregnant women, mothers who give milk, for those under 18 years of age, persons with chronic disease is not recommended. Apart from general problems of chronic diseases has created an intervention will affect the metabolism of fat is done, this process may increase chronic disease. In addition, the drug is metabolized in the liver are liver and kidney failure, renal excretion of whether the ones we do not recommend this method.

Kumadin, blood thinners such as heparin drug use is not safe to those who perform this operation. Subcutaneous bleeding and can cause the formation of bruises. People with diabetes and peripheral circulatory disorders also are not recommended. In patients with some autoimmune diseases (diseases of the immune system to attack its own cells) are not recommended. Chemotherapy, steroid use last 6 months who are not preferred. In addition, this method for those who want to lose weight do not apply this method is a technique applied to attenuation.

What side effects will occur?

Application for immediate injection pain of the needle, but very short and thin needles are used because they are very comfortable that all patients can be tolerated. After the first application was applied to areas such as bee sting itching, redness, mild swelling can occur. This situation is better tolerated in the abdomen and legs, face or chin application is being made to follow patients’ needs to be more careful. Redness, the process is lost in the following days, swelling in a few days can find the. Patients within two weeks notice to fix is visible, the ultimate effect of the application is developed in 4-8 weeks. To increase local blood flow is beneficial. Therefore, active exercise and massage will increase the success of the implementation methods. However, there is no need to wear corsets as liposuctionda.

Hakkında Ali Gülkanat

Biliyoruz ki; KELEBEK ETKİSİ: ”Ankara’da bir kelebeğin kanat çırpması, Diyarbakır’da da fırtına kopmasına neden olabilir. Farklı bir örnekle bu, bir kelebeğin kanat çırpması, ülkenin yarısını dolaşabilecek bir kasırganın oluşmasına neden olabilir.”

16 yorumlar

 1. annem zaten sağlıklı yemeklere önem verir ama her zaman evde yemiyorum.

 2. konsantrasyon eğitim ve iş hayatında çok önemli umarım faydalı olur

 3. Ulaşmak istediğiniz hedef ne olursa olsun,eğer mutluysanız,ona ulaşmanız on kat daha kolaylaşacaktır.

 4. Bir mutluluk kapısı kapandığında diğeri açılır. Ancak biz kapanan kapıya o kadar uzun süre bakarız ki, bizim için açılmış bulunan yeni kapıyı görmeyiz. Helen Keller

 5. @nildaybelday kişisel gelişim programı yapsanıza tv de ne güzel olurdu isvecce turkce sozluk

 6. okul bitince düşük maaşlı kişisel gelişim kursuna giden bankacı mı olsam mahalleye kuruyemişçi mi açsam? ereksiyonu nedir

 7. GÖKNUR SİBEL

  iş hayatında eğitim hayatında konsantrasyon eksikliği olan için bire bir etkili olacagın a inandığım set.. norveççe öğren

 8. Becerimi geliştirip herkesi kendime çekeceğim )) Alacağım bu seti en kısa sürede. ıq testi nedir

 9. iş, güç, telaş, stres derken vücudumuzu çok ihmal ediyoruz. ama unutmamalıyız ki “osho”nun da dediği gibi vücudumuz bize sadece bir emanet. ona iyi bakmalıyız. telkin ile boy uzatma

 10. birçok tanadığıma tavsiye edeceğim bir cd, çevremde migrenden hayatını erteleyen birçok arkadaşım bu sayede sağlığına kavuşacak …. portekizce öğrenme

 11. Sorunlari cozelim @ Kişisel Gelişim ve Olumlamalar https://t.co/pjgYl5HB hintçe

 12. Kişisel gelişim uzmanı olsam, ”Ash, tüm o başarıları 10 yaşında kazandı göt, 30undasın ne başarısızlığı” der. Meslek hayatımı bitirirdim. hızlı kilo vermek istiyorum

 13. AYBİRGEN GÜLBAHAR

  Sevgili Dostlar, boy uzatma ameliyatı fiyatları

 14. hiç uzmana gitmedim ama bende dikkat eksikliği olduğunun farkındayım.psikolog falan bana göre değil.21 günde bu işide çözerim umarım. japonca öğren

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Open chat
1
Hoşgeldiniz!
"AliGulkanat.Com.Tr" olarak size yardımcı olmak için buradayız. Soracağınız sorulara en kısa sürede yanıt vereceğiz. 🙂