EVRENİN 10 SIRRI

Dünya dışında zeka
Carl Sagan’a göre biz var olabiliyorsak, evrenin büyüklüğünü düşündüğümüzde bizden başka canlıların da olması mümkün. Astrofizikçi Frank Drak,e kurduğu denklemle milyarda bir gezegende yaşam varsa toplamda 6 milyardan fazla gezegende yaşam olduğunu hesaplıyor. Enrico Fermi ise yaşamın bu kadar yaygın olduğunu düşünürsek nasıl bizden başka birileriyle karşılaşmadığımızı sorguluyor.

9. Tunguska olayı
30 Haziran 1908 günü sabah saat yaklaşık 7:45 sularında Sibirya’nın orta kesimlerindeki Podkamennaya Tunguska Irmağı yakınlarında büyük bir gök patlaması yaşanmıştır. Patlama 10-15 bin tonluk bir dinamit kütlesinin patlamasına eşdeğerdi. Kesin olmayan verilere göre patlamanın nedeninin, bir kuyruklu yıldız parçasının ya da meteorun yerküreye çarpması olduğu sanılmaktadır. Garip olan meteor parçasının bulunamaması.

8. Nadir bulunan anti madde
Teoride madde ve anti maddenin aynı anda ve aynı olayla meydana geldiği iddia edilir. Normal baryon parçası oluştuğunda, aynı kütlenin ters yüklüsü de oluşur. Laboratuarlarda yıllarca anti madde üretilse de doğada bunu göremiyoruz. Olması gereken antimaddelerin nereye gittiği bir soru işareti.

7. Bilinç
Davranışçılık kuramındakiler zihnin şartlanmış tepkiler olduğunu savunurlar. Yine de kendi düşüncelerimizi yansıtabilme yeteneğimizin çok belirgin ve ilginç olduğunu inkar edemeyiz. Eğer bu beynimizin çalışmasının bir etkisiyse o zaman bilgisayarların da kendilerinin farkına varıp eşit haklar istemesi çok olası. Bilinç, onu taşıyan beyin öldüğünde kalır mı? Gerçek bilinci, programlanmış bir dizayndan nasıl ayırt edebiliriz? Bu sorular bir robot ya da hayaletle konuşmayıncaya kadar cevapsız kalacak gibi gözüküyor.

6. Karanlık madde ve karanlık enerji
Günümüzdeki son evren modellerine baktığımızda bizim görebildiğimizin ötesinde evreninin adeta sonsuzluğa uzandığını görüyoruz. Sadece evrenin yüzde 4’ünü direkt olarak algılayabiliyoruz. Geriye kalan görünmez, ne olduğunu bilmediğimiz anlamına gelen ‘karanlık madde’ olarak adlandırılıyor. Karanlık maddeye eşlik eden enerjiyi de direkt olarak algılayamıyoruz.

5. Zaman
Zamanı bildiğinizi mi sanıyorsunuz? Zaman ile alakalı kelimeleri kullanmadan zamanı tanımlayabilir misiniz? Zaman zamandır işte. Her olayın aynı anda olmasını ve geçmişte yaşananın ileride yaşanacak olandan ayrılmasını sağlayan bir şeydir. Uzay gibi bir boyut mudur? Ya da dijital saatlerin satışını arttırmak için yaratılan bir ilüzyon mu? Dünyadaki en zeki insanın bile bunları düşünürken başı döner.

4. Evrenin başlangıcı
Evrenin başlangıcı nasıldı? Evrenin başlangıcı var mıydı? Eğer evren bizim bildiğimiz herşeyi içeriyorsa, zaman kavramıda dahil, o zaman başlangıçtan da öncesi mümkündür. Günümüzdeki teoriler genellikle ‘Büyük Patlama’ dan bahsediyor. Büyük patlamanın hala devam ettiği düşünülüyor. Peki patlamayı başlatan neydi? Bütün bu enerji nerden geldi? Eğer ‘Dünyayı ve bütün fiziksel kuralları Tanrı yarattı’ dersek bu sorular tabi ki Hiçbir anlam ifade etmez..

3. Evrenin sonu
Dünyanın elbet bir gün sona ereceğine dair görüşler herkese göre değişiyor. Bir çok ihtimal olduğu düşünülüyor. Bunlardan bir tanesi, dünyanın büyümeye devam etmesi ve en sonunda patlayarak bir toz bulutu haline geri dönmesi. Bir başka görüş ise, yer çekiminin sona ererek bütün dünyanın tek bir noktaya geri dönmesi yani yeni bir ‘Büyük patlama’ olması.

2. ‘Çok Evrenlilik’ teorisi
Günümüzün kuantum fizikçileri aynı zamanda ve boşukta başka bir evrenin mümkün olabileceğini düşünüyor. Bu diğer evrenlerin kendilerine özel tarih, gelecek ve fizik kuralları var. Şimdilerde bu teori rağbet görmese de gelecekte bir evrenden diğerine seyahat etmek mümkün olabilir.

. ‘Büyük Birleşim’ teorisi
Yıllardır fizikçiler Newton’un klasik fizik teorisi , Einstein’ın görecelik kuramı ve Heisenberg’ün kuantum fiziği arasındaki farkı bulmaya çalıştılar. Bu üç fizik yasası diğerlerini önemsemeden kendi kurallarına göre aynı evreni açıklamaya çalışırlar. Bu yüzden fizikçiler ‘Büyük BirleşimTeorisi’ni kurdular. Böylece fizik kuralları birbirlerinin eksik kalan tarafları tamamlamaya çalıştılar. Belki gerçekte böyle bir şey yok; belki de insan benliği bunu anlayabilcek kapasitede değil. Her ne olursa olsun bu konu bilim adamlarını ortak bir paydada buluşturdu.

ENGLİSH

10 secret of the universe

Outside the intelligence world
By Carl Sagan’a we have, we consider the size of the universe we live with the other possible. Astrophysicist Frank Drake, to set up a planet in the equation of life if there is a billion in total more than 6 billion are living on the planet is calculated. Enrico Fermi was the common life, if so how did we compare with other people is questioned.

9. Tunguska event
30 June 1908 on the middle segment of the morning about 7:45 in the waters of Siberia, near River Podkamennaya Tunguska explosion has been a big sky. 10-15 thousand tons of mass a dynamite explosion to explosion eşdeğerdi. According to provisional data, the cause of the explosion, part of a comet or a meteor hit the earth is thought to have. Not find that strange meteor piece.

8. Rare anti-substance
In theory of matter and anti matter and at the same time with same event to occur is claiming. Normal baryon part occurs, the same mass installed in the reverse occurs. Substances in nature that produce anti the labs for years, unable to see. Should be a question mark antimaddelerin go.

7. Consciousness
The reaction conditions of the mind that behaviourism kuramındakiler will defend. Nevertheless, our own thoughts reflected very distinctive and interesting capabilities that we can not deny. If this is an effect of the brain, then our work computers are aware of their own, and very likely to want equal rights. Consciousness, it stays with you when the brain dies? Real-awareness, the program can be distinguished from the design? These questions speak to a robot or a ghost seems to be missed as you can.

6. Dark matter and dark energy
When we look at the universe we see the end of today’s models of the universe beyond this is extending to almost infinity. Just as we can directly 4’ünü percent of the universe. The remaining invisible, which means we do not know what ‘dark matter’ and it is called. The article is accompanied by dark energy as well unable to directly.

5. Time
I would know the time? Time-related words are used to describe the time? Time is a big time. Each event will be at the same time and leave the past to the future, something that will happen is. Space Does a size? To increase sales of digital clock or a ilüzyon created for you? Even the smartest people in the world when they think of the rotary head.

4. The beginning of the Universe
How was the beginning of the universe? Was the beginning of the Universe Is? If we know our universe contains everything, including time kavramıda, it is possible before that time from the start. Days of our theories are usually ‘big bang’ is talking about. The explosion is thought to be older still. So what has started to explode? Where was all this energy? If ‘God created the world and all the physical rules’ we say to these questions does not mean, of course, no ..

3. End of the Universe
The world will end it on a day for everyone to see change. Many are thought to be probably. One of them, to continue to grow, and at the end of the world exploded into a cloud of dust for the return. Another opinion is, place the end of shooting the entire world for the return of a single point that a new ‘big bang’ is.

2. ‘It Universe’ theory
Today’s quantum physicists, and at the same time may be possible boşukta thinks another universe. A unique history of this other universe, the future has rules and physics. Nowadays, this theory does not see demand in the future may be able to travel to another universe.

. ‘United Birleşim’ theory
Classical theory of physics and physicists for years, Newton, Einstein’s relativity theory and quantum physics Heisenberg’ün tried to find the difference between. The three others lightly physics law according to its own rules will try to explain the same universe. Therefore, the physicists’ United BirleşimTeorisi’ni founded. Thus, rules of physics and try to complete each other’s side were left incomplete. Maybe not such a thing actually, maybe not the human self in this anlayabilcek capacity. Although this subject matter has scientists meet at a common denominator.

Hakkında Ali Gülkanat

Biliyoruz ki; KELEBEK ETKİSİ: ”Ankara’da bir kelebeğin kanat çırpması, Diyarbakır’da da fırtına kopmasına neden olabilir. Farklı bir örnekle bu, bir kelebeğin kanat çırpması, ülkenin yarısını dolaşabilecek bir kasırganın oluşmasına neden olabilir.”

18 yorumlar

  1. Genellikle hepimiz yapacağı şeylerde en çok acaba insanlar bu yapaçağım şeye nasıl tepki verir ne derler diye düşünüp ve genellikle olumsuz düşünüp yapmak istediğimiz şeyleri yapamayız karşımızdaki insanın zihnini okumamızı engelleyen bu seti denemek istiyorum. hans berger

  2. Yapılan şeyler utanç verici olmadığı halde utanılıyorsa denenmeli. ingilizce telkin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1
×
Hoşgeldiniz!
"AliGulkanat.Com.Tr" olarak size yardımcı olmak için buradayız. Soracağınız sorulara en kısa sürede yanıt vereceğiz. 🙂