Pazar , Ağustos 30 2020

ERKEKTE EN İYİ SPERMİ BULMA YÖNTEMİ

Yaklaşık her altı çiftten biri istemelerine rağmen hamile kalmakta sorun yaşıyor.  İnfertilite olarak adlandırılan bu gecikme, her 100 çiftten 40’ında erkekten kaynaklanan sorunlara bağlı olarak gelişiyor. Bu sorunlar spermin sayısını ve hareket yeteneğini azaltarak, yapısında bozukluğa neden oluyor. Sayıca azalmış, hızlı hareket edemeyen ve yapıca arızalı spermin yumurtayı dölleme şansı da azalıyor. 

En iyi spermi seçmek için IMSI adı verilen yöntemi kullandıklarını belirten Acıbadem Maslak Hastanesi Tüp Bebek Sorumlusu Doç. Dr. Özkan Öztürk, “Spermleri yüksek büyültme altında inceliyoruz. Yapısı bozuk spermleri eliyoruz” dedi.

Standart “mikro-enjeksiyon” tedavisinde, yumurta kalitesinin yanısıra gebelik şansını belirleyen en önemli faktör spermin yapısal mükemmelliğidir. Bu yöntemde yapısal olarak en sağlıklı spermler 200-400 kez büyütme sağlayan mikroskoplar ile seçilir. Bu büyütme bariz yapısal problemleri olan spermleri ayırmakta yeterli olsa da hücre içi arazları özellikle sperm başına ait problemleri yakalamada yetersiz kalmaktadır.   

IMSI YÖNTEMİ NASIL UYGULANIYOR?

IMSI adı verilen yeni bir yöntemde büyük büyütmeli objektifler ve özel optik sistemler aracılığı ile spermler, 200 kat yerine bin-6 bin kez büyütülerek inceleniyor. Böylece spermlerin baş bölgelerindeki genetik yapıyı içeren çekirdeğe ait bozukluklar tanımlanabiliyor. Bu bölgedeki anormallikler döllenmede başarısızlık, embriyo gelişiminin yavaşlaması veya durması gibi durumlara yol açarak başarıyı azaltıyor. IMSI sistemi bu bozuklukları taşımayan spermlerin seçimini sağlıyor. Bu durum mikro-enjeksiyon tedavisinde yumurtanın döllenme şansını, embriyo kalitesini ve gebelik şansını artırırken erken düşük riskini de belirgin olarak azaltıyor.

Sperm başı içerisindeki genetik materyali içeren çekirdek kısmında bulunan vakuoller (sıvı dolu kesecikler), DNA yapısında hasar bulunabileceği konusunda ipucu veriyor.  Çevresel etmenler, sigara içimi, ilerlemiş erkek yaşı, genetik altyapı ve pek çok farklı faktör spermde genetik (DNA) hasar oluşturabiliyor. Sperm DNA yapısındaki hasarlar, döllenme başarısızlığı, embriyo gelişiminin durması, kötü veya yavaş embriyo gelişimi gibi problemlere sebep olarak gebelik şansını olumsuz etkileyebiliyor.

KİMLERE YAPILMALIDIR?

Acıbadem Maslak Hastanesi Tüp Bebek Merkezi’nden Dr. Arzu Özdemir, IMSI yönteminin kimlere uygulanması gerektiğini şöyle sıraladı:

 Özellikle şiddetli erkek faktörü olan vakalarda
 Tekrarlayan tüp bebek başarısızlığında
 Nedeni izah edilemeyen infertilite durumlarında
 Verdiği sperm örneğinde normal sperm oranı düşük olan vakalarda 
 Daha iyi spermin seçilebilmesine olanak tanıyan bu yöntemin doğacak çocukların sağlıklı gelişimine de katkısı olabileceği düşünülmektedir, bu nedenle IMSI belki de her olguda yapılmalı.

IMSI YAPILIRKEN RİSKLER NELERDİR?

IMSI hızla geliştirilen bir teknoloji olup en az mikroenjeksiyon kadar iyi, hatta daha iyi sonuçlar vermektedir. Günümüzde yüzlerce IMSI bebeği anomali riski artmaksızın büyümektedir. Teorik olarak IMSI herhangi bir risk taşımamaktadır. Bu yöntem özel eğitimli embriyolog ve pahalı mikroskop gerektirdiğinden ancak belli başlı merkezlerde uygulanmaktadır.

ENGLİSH

WHAT İS IMSI?

 Approximately one of every six couples want to get pregnant but is having trouble. This delay is referred to as infertility, 40 men per 100 pairs, depending on the problems arising from developing. These problems by reducing the sperm count and mobility, causing disorder in the structure is. Decreased in number, who can not fast-moving and construction since the chance of defective sperm fertilize the egg is going down.

To select the best sperm, called IMSI method they are using IVF Specialist Hospital indicating Acibadem Maslak Assoc. Dr. Ozkan Ozturk, “The sperm are examined under high magnification. Structures damaged sperm are handled, “he said.

Standard “micro-injection” in the treatment of egg quality, as well as the most important factor in determining the chance of pregnancy, the sperm is the structural perfection. In this method, structurally provide the healthiest sperm microscope with 200-400 times magnification is selected. These structural problems are apparent magnification is sufficient to distinguish them even if the sperm cell inside the sperm head, especially belonging to the symptoms of problems are insufficient to capture.

APPLICATION METHOD is IMSI HOW?

A new method, called IMSI large magnification lenses and a special optical system through sperm, 200 times enlarged a thousand times rather than bin-6 is being reviewed. Thus, the heads of sperm that contains genetic structure in the region belong to the kernel can be defined disorders. Abnormalities in this region fertilization failure, embryo development lead to conditions such as slowing or stopping the success is reducing. IMSI system disorders do not carry that allows the selection of sperm. Micro-injection in the treatment of this case, the chance of egg fertilization, embryo quality and increase the chances of pregnancy while also significantly reduces the risk of early low.

Sperm head that contains genetic material within the core part in the vacuoles (fluid-filled sacs are), DNA damage can be found in the structure gives a clue about. Environmental factors, smoking, advanced male age, genetic background, and the sperm of many different genetic factors (DNA) damage able. Sperm DNA damage in the structure, failure of fertilization, embryo development to stop, cause problems such as bad or slow embryo development as can negatively affect the chances of pregnancy.

WHO should DO?

Acibadem Hospital IVF Center Dr. Maslak. Arzu Özdemir, IMSI method should be applied whom were listed as follows:

Especially in cases with severe male factor 
 Recurrent in vitro fertilization failure
 Cause in cases of infertility can not be explained
Normal sperm in the semen sample  Give in cases with low –
 better selection of sperm that allows healthy development of children to be born from this method are thought to contribute, so perhaps the IMSI must be done in every case.

WHAT ARE THE RISK TO IMSI is?

A technology is developed rapidly IMSI mikroenjeksiyon at least as good as or even better results are given. Today, hundreds of baby IMSI has been growing without increasing the risk of anomalies. IMSI as any risk is not theoretical. This method requires specially trained embryologist and expensive microscopes, but is implemented in major centers.

Hakkında Ali Gülkanat

Biliyoruz ki; KELEBEK ETKİSİ: ”Ankara’da bir kelebeğin kanat çırpması, Diyarbakır’da da fırtına kopmasına neden olabilir. Farklı bir örnekle bu, bir kelebeğin kanat çırpması, ülkenin yarısını dolaşabilecek bir kasırganın oluşmasına neden olabilir.”

9 yorumlar

  1. İnsanı şaşırtan şey, şu ağaçları görüp de daha çok şaşırmamamızdır. R. W. Emerson

  2. Sonuçda 21 gün bir cd’ye kanalize olmak adına birini seçmeliyim.. turkce ogreniyorum

  3. Kişisel gelişim kitabı alıp gelişmeyi bekleyenler var. Pokemon musun? Pikachu musun arkadaş? Gidin, o parayla çizgi film alın en azından. alkol bağımlılığı nedir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Open chat
1
Hoşgeldiniz!
"AliGulkanat.Com.Tr" olarak size yardımcı olmak için buradayız. Soracağınız sorulara en kısa sürede yanıt vereceğiz. 🙂