Cumartesi , Nisan 17 2021

ENERJİ TERAPİLERİ (RECONNECTIVE HEALING) NEDİR?

Tekrar Bağlantı (Reconnective Healing), kendi öz gerçeğimiz ile bağlantımızı yeniden oluşturan, varlığımızın tüm parçalarına ulaşmamızı sağlayan ve tüm evrenle bağlantı kurmamıza yardım eden Beşinci Boyut Yeni Enerji Şifasıdır. Amerikalı tıp doktoru Eric Pearl tarafından sistematize edilmiştir.

Uygulayıcı ellerini kullanarak beşinci boyut enerjisini alıcının enerji bedenine aktarır, alıcıya dokunması gerekmez. Seans süresince kişinin akupunktur meridyenleri boyunca bulunan aksiatonal hatlarının (aksiatonal hatlar yaşlanmayı, hücre metabolizmasını ve yenilenmeyi kontrol altına alan kimyasal bir kod mekanizmasıdır) tanrısal bağlantısını sağlayarak tüm subtil ve fiziksel bedenlerin şarj olmasını ve negatif duygu ve düşünsel kalıpların temizlenmesine duygusal ve ruhsal düzeyde yenilenmesine yardımcı olur.

Enerji çalışmasının etkili olması inanca bağlı olmadığı ve kişinin olayı kontrol altında tutma gibi bir gerekliliğinin olmamasından dolayı son derece başarılı neticeler elde edilebilmektedir. Hatta inanmayan kişilerde beklenti olmadığı için daha da iyi neticeler alınmaktadır. Hırs veya aşırı beklenti enerji blokajı oluşturabilir.

Herkesin Reconnective Healing deneyimi özgündür ve seans miktarı her şahsın durumuna ve alınan neticeye göre değişir. İyileşme bir anda ve tek bir seansta da gerçekleşebilir, bazen iyileşmenin kendini göstermesi biraz daha uzun bir zaman da alabilir.

Uygulama, Tekrar Bağlantı Şifası ile Kişisel Bağlantı olarak iki farklı şekilde eller bedene temas etmeden yapılır.

Yeni Mah. Mimar Sinan Blv. No.48/A Manisa

Tel: (0.236) 231 30 90     Faks: (0.236) 211 60 55

ENGLİSH

RECONNECTIVE HEALING

Repeat Link (Reconnective Healing), re-creates our own reality with our connection, enables us to reach all parts of our being and our whole universe to help establish a connection to the Fifth Dimension is the New Energy Healing. American medical doctors have been sistematize by Eric Pearl.

Practitioners use their hands to the fifth dimension of energy is transferred to the recipient’s energy body, the recipient does not need to touch. During the session the person’s acupuncture meridians along the lines aksiatonal (aksiatonal lines, aging, cell metabolism and renewal areas under control mechanism of a chemical is the code) provides the connection to the divine, all Subtil, and of the physical body to be charged and negative emotions and intellectual mold removal of emotional and spiritual level helps to refresh .

The effect of energy work and a person’s faith is not connected to control events such as the lack of a requirement because of its highly successful results can be obtained. For people who do not believe that the expectations of even better results are obtained. Expectations can create energy blockages or excessive ambition.

Everyone’s experience is unique and Reconnective Healing session, the amount each person varies by state and received a result. Improvement at a time and can take place in a single session, sometimes self-improvement show may take a little more in a long time.

Implementation, Re-Connection with healing hands in two different ways as a personal connection to the body without contact is made

Hakkında Ali Gülkanat

Biliyoruz ki; KELEBEK ETKİSİ: ”Ankara’da bir kelebeğin kanat çırpması, Diyarbakır’da da fırtına kopmasına neden olabilir. Farklı bir örnekle bu, bir kelebeğin kanat çırpması, ülkenin yarısını dolaşabilecek bir kasırganın oluşmasına neden olabilir.”

16 yorumlar

  1. Pratiğe konmuş büyük düşünceler büyük eylemler haline gelir. William Hazlitt

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Open chat
1
Hoşgeldiniz!
"AliGulkanat.Com.Tr" olarak size yardımcı olmak için buradayız. Soracağınız sorulara en kısa sürede yanıt vereceğiz. 🙂