Ana Sayfa / Etkinlikler & Aktüel Haber / EN TUHAF ÖBÜRDÜNYA DENEYLERİ…

EN TUHAF ÖBÜRDÜNYA DENEYLERİ…


Medyumların yanı sıra bilim dünyası da insanlık tarihinin en merak edilen sorusunu kanıtlamak için harekete geçti. Ölümden sonra hayat var mı? İşte araştırmacıların bu sorunun cevabına ulaşabilmek için bugüne kadar giriştiği garip deneyler…

1. ‘Scole’ deneyi
1993 yılında dört araştırmacı beş yılda 500′ün üstünde deney gerçekleştirdi. Bu deneylerin bir kısmında görünmeyen maddeler materyalleşerek görünür hale geldi. Bir kısmında da ışıklar belirdi. Garip şekilli daireler odanın her bir yerinde uçuşurken fotoğraftaki görüntüyü yakaladılar. Hem de hiç kamera kullanmadan. Bu ilginç deney daha sonra ABD, İrlanda ve ispanya’da tekrar edildi.

2. Reenkarnasyon deneyleri
Avustralyalı psikolog Peter Ramster, 1983 yılında bir belgesel çekti. ‘Reenkarnasyon Deneyleri’ adını verdiği bu belgeselde geçmiş hayatların varlığını kanıtladı. Deneklerden biri Fransız Devrimi döneminde geçen bir yaşamı anımsadı. Kadın transa geçtikten sonra Fransızca olarak bütün sorulara cevap verdi. Sokak isimlerine kadar herşeyi bilen kadın ‘geçmiş hayat’ fikrinin var olabileceğini akıllara getirdi.

3. Sir William Crookes deneyleri
Sayısız buluşun sahibi olan Crookes, talyum elementini ve radyant maddeyi keşfetmiş, ‘crookes tüpü’nü ve ‘Crookes radyometresi’ni icat etmiş, ayrıca atom fiziğinin gelişmesine temel olan katot ışınlarıyla ilgili çalışmaların öncülüğünü yapmıştır. 19′uncu yüzyılın en büyük bilim adamlarından biri olarak kabul edilir. Crookes bilimsel incelemelerini metapsişik alanda da sürdürmüş, medyumlar üzerinde uzun yıllar deneyler yapmış ve spiritüalist görüşlerini 1874’de yayımlanan ‘Spiritüalizm Olayları Üzerine Araştırmalar’ adlı kitabında ortaya koymuştur.

. Ötealem deneyleri
Harvard ve Yale gibi dünyanın ünlü üniversitelerinin klinik psikoloji bölümünde profesörlük yapan Dr. Gary E. Schwartz, insanların ölen yakınlarıyla bağlantı kurulabileceğini deneylerle ispat ettiğini iddia ediyor. Profesör Schwartz, insanların ölen sevdikleriyle iletişim kurabileceğini ileri sürüyor. Schwartz, ‘Ölen yakınlarınız sadece sizi ne kadar sevdiklerini ve özlediklerini söylemez. Sizi yaklaşan tehlikelere karşı da koruyabilir’ diyor.

5. Harry Houdini’nin gizli şifre deneyi
Houdini’nin gerçek üstü çalışmaları birçok medyumun sahtekarlığını ortaya çıkardı. Houdini, düşünce okuyanlar, medyumlar gibi doğaüstü güçleri olduğunu öne sürenlerle mücadele ederek bunların şarlatan olduğunu, çeşitli hileler kullandıklarını öne sürüyordu. Bu konuda ‘Miracle Mongers and Their Methods’ ( Mucize Tüccarları ve Yöntemleri) ve ‘A Magician Among the Spirits’ (Ruhlar Arasında Bir Büyücü) adlı kitapları yazdı. Bütün bunlara karşın Houdini ve karısı ilk ölenle sağ kalanın iletişim kurmaya çalışacağı bir ruh çağırma deneyi yapmaya karar verdiler. Houdini ölmeden önce karısına özel bir şifreli kod bıraktı. Houdini Öldükten sonra bu şifrelerle iletişime geçeceğini düşündüğü eşinden önce öldü. Houdini’nin eşi de kendi ölümünden bir süre önce deneyin başarısız olduğunu açıkladı.

6. Hayalet avcıları
‘Hayalet Avcıları’ 2004 yılında televizyon dizisi olarak yayınlanmaya başladı. Bir araştırma grubu hayalet olduğu iddia edilen yerleri tek tek gezdi. Dijital kameralar, bilgisayarlar ve infrared teknolojileriyle çeşitli bulgular yakalamaya çalışan araştırma ekibi, birçok ilginç ve garip ses kaydettiklerini iddia ettiler. Ayrıca garip ışıklar ve gölge adamlar gördüklerini de söyleyen araştırmacılar yeni bir ‘hayalet’ tartışması yarattılar.

7. Philip deneyi
Toronto Fiziksel Araştırma Merkezi tarafından 1970′de gerçekleştirilen deney aslında bildiğimiz ‘ruh çağırma’ yönteminin ta kendisi. Geçmişte yaşamış ölü birinin ruhunun belli bir grubun konsantrasyonu sonucunda gelip gelmeyeceğini test eden bu deney adını ‘Philip’ isimlibirinin ruhu çağrıldığından dolayı aldı. Sekiz kişinin transa geçerek çağırdığı ruhun hayattayken ne yaptığı ve nasıl bir kişi olduğu sekiz kişi tarafından öğrenildi. 1973′teki bir seansta Philip’in ruhunun geldiğini iddia eden grup, ruhlarla ilginç bir iletişime geçti.

8. Tanrı miğferi deneyi
‘Tanrı’ ve ‘beyin’ olguları üzerinde çok kafa yoran Michael Persinger ‘Tanrı miğferi adında bir başlık icat etti. Basit bir motorcu kaskının modifiye edilmiş şekline benzeyen bu miğfer, kafaya yerleştirildiği anda beyne uyarılar gönderiyor. Persinger’in iddiasına göre kişi ölüme en yakın olduğu sırada garip ışıklar ve geçmişte ölen akrabalarıyla yüz yüze geliyor. Ateistliğiyle bilinen Richard Dawkins, Persinger’in Tanrı miğferini test etmek için gönüllü oldu fakat sonuç hayal kırıklığı olarak gerçekleşti. Alet ayrıca ölümle burun buruna gelen bir kişi tarafından da denendi fakat yine başarılı bir sonuç alınamadı.

9. Ölü ağırlık deneyi
Bu isim aslında bu deneyin resmi adı değil ama deneyin içeriğine çok uygun olduğu için bu isim tercih edilmiş. 1907 yılında Dr. Duncan MacDougall ölüm döşeğindeki altı hastayı terazi üzerinde özel olarak hazırlanmış yatakların üzerine yatırdı. Hastaların son nefesini verdikleri anda ortalama 21 gram kaybettiklerini ortaya koydu. McDougall ayrıca aynı deneyi 15 köpekle de gerçekleştirdi fakat bu sefer aynı sonuç gözlenmedi. Bunun üzerine insan ruhunun ağırlığı olduğunu iddia eden McDougall, köpeklerin de ruhu olmadığını iddia etti.

MCDougall’ın deneyi kamuoyunda bir şüphe yarattı. Doktorun köpekleri zehirlediği şüphesi ortaya atıldı. Konu daha sonra Sean Penn’in başrolünü oynadığı ‘21 Gram’ filminde de işlendi.

10. EVP deneyleri
EVP, ingilizce’de ‘electronic voice phenomena’ (Elektronik ses fenomeni) kelimesinden türetilmiş bir kelimedir. Ses kayıt cihazından gelen garip sesler, radyo istasyonundan gelen sesler ve diğer elektronik cihazlardan gelen sesler EVP sistemiyle kaydedilmektedir. Bu garip sesler kayıt sırasında duyulmasa da, kayıt cihazı geriye sarılıp tekrar dinlendiğinde duyulabilmektedir. Sistemin ölümden sonraki hayatla bağlantısı şu şekilde: 2005 yılında yapılan ‘Hayalet Sesler’ filminde Michael Keaton, EVP sinyalleri aracılığıyla ölmüş olan karısıyla iletişim kurma teşebbüsünde bulundu.

ENGLİSH

Psychic world, as well as the science of human history, the most curious question of taking action was to prove. Is there life after death? Here is the answer to these questions, researchers reached the entrance to the strange experiments so far …

1. ‘Scole’ experiment
In 1993, four researchers performed experiments on more than 500 in five years. These experiments do not appear in a portion of the visible matter has become the material grows. A portion of the light appears. Strangely shaped each room apartment over the flight were captured on the images in the photo. And without using any cameras. This interesting experiment in the United States later, was back in Ireland and Spain.

2. Reenkarnasyon experiments
Australian psychologist Peter Ramster, a documentary shot in 1983. ‘Reenkarnasyon Experiments’ the name of this documentary that was proven in the past existence of life. Subjects during one of the French Revolution was reminded that a life. After French women go into a trance, all questions answered. Woman who knows everything from street names’ life history ‘of the idea can be brought to mind.

3. Sir William Crookes experiments
Numerous meetings with the owner of Crookes, thallium, and radiant elements have discovered the substance, ‘crookes tubes and the’ have invented the Crookes radyometre, but also to the development of atomic physics that are essential for work on cathode rays has been pioneered. One of the greatest scientists of the century, 1 are considered. Scientific review was continuing in the Crookes area metapsişik, psychic experiments have made over many years and were released on spiritualist views 1874’de ‘spiritualism Events on Research in his book has been revealed.

The world famous universities such as Harvard and Yale professor of clinical psychology in the Dr. Gary E. Schwartz, who died of people with close connections that claims can be proved by experiments. Professor Schwartz, like dead people can communicate they are advanced. Schwartz, ‘only close to the deceased how much I love you and miss you do not say. You also can protect against the approaching danger ‘he says.

5. Harry Houdini’nin secret code tests
Psychic reality of many studies over Houdini’nin the fraud was revealed. Houdini, the mind reader, psychic and supernatural powers, such as claiming to be the charlatan that they struggle with the various tricks are used to pre-sürüyordu. In this regard, ‘Miracle Mongers and Their Methods’ (Mucize Merchant and Methods) and “A Magician Among the Spirits’ (A Between Mental Druid) has written his books. Houdini and his wife died despite all this the first attempt to communicate with a survivor’s spirit, decided to call the experiment. Houdini died before his wife a special encrypted code. This encryption to communicate with Houdini after he thinks his wife would have died before. The death of his wife some time ago Houdini’nin try that has failed.

6. Ghost hunters are
‘Ghost hunter and’ television series in 2004 as the running began. Claimed to be a ghost research group where the individual has visited. Digital camera, computer and infrared technology to try to capture the various findings of the research team, claiming to have saved many interesting and strange sounds. Also strange lights and shadows the researchers said people had seen a ‘ghost’ debate have created.

7. Philip experiment
Toronto 1970 by Physical Research Center conducted experiments in fact we know ‘evocation’ method in itself. In the past, the spirit of the dead lived as a result of the concentration of a particular group to come and will not come to test this experiment name ‘Philip’ isimlibirinin spirit that was invoked. Eight people in the life of the spirit is called to go into a trance, and how do you know a person by that person was eight. Philip’s spirit came in a session 1973’teki claim group, an interesting communication with the spirit passed.

8. God morion the experiment
‘God’ and ‘brain’ phenomenon too chew on Michael Persinger ‘was invented a title in the name of God morion. Is a simple way to modify the helmet motorcu morion like this, time-to-head is placed in the brain is sending alerts. According to the person closest to death Persinger’in claims that the strange lights and comes face to face with relatives who died in the past. Atheist Richard Dawkins known, has volunteered to test morion Persinger’in God but as the results were disappointing. Appliances also by a person of one’s life in peril in the attempt, but still a successful result has been fetched.
9. Dead weight tests
This name is not the official name, but in fact try this, try to be very appropriate to the content of these names are preferred. In 1907 Dr. The six patients on the scales of Duncan MacDougall deathbed specially prepared was deposited on the bed. Patients give their last breath when they put the average loss was 21 grams. McDougall also performed the same experiment but this time the dog 15 is not observed the same results. The weight of the human spirit that claims to be McDougall, the spirit of the dog was not claimed.

Has created a skeptical public MCDougall’ın experiment. Doctor suspected in the poisoning of the dogs were taken. Subjects then played the leading part Penn’in Sean Gram the’21 ‘movie has been in the business.

10. EVP experiments
EVP, English in the ‘electronic voice phenomena (electronic voice phenomenon) is a word derived from the word. Strange sounds from the sound recording device, the audio from radio stations and other electronic devices in the system are recorded EVP voices. These strange sounds will not be heard during recording, the recording device can hear the rest of the back and re-wrapped. The system links with life after death in the following way: In 2005, the ‘Ghost Sounds’ in the Michael Keaton movie, the dead wife through EVP signal has attempted to communicate with.

Hakkında Ali Gülkanat

Biliyoruz ki; KELEBEK ETKİSİ: ”Ankara’da bir kelebeğin kanat çırpması, Diyarbakır’da da fırtına kopmasına neden olabilir. Farklı bir örnekle bu, bir kelebeğin kanat çırpması, ülkenin yarısını dolaşabilecek bir kasırganın oluşmasına neden olabilir.”

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1
×
Hoşgeldiniz!
"AliGulkanat.Com.Tr" olarak size yardımcı olmak için buradayız. Soracağınız sorulara en kısa sürede yanıt vereceğiz. 🙂