EN İLGİNÇ GELENEKLERE SAHİP ÜLKELER

Her kültür kendi geleneklerini yaratır. Fakat kimi zaman bu gelenekler başka bir kültüre o kadar tuhaf ve yabancı gelir ki, duyduğunuzda şaşırır kalırsınız. İşte dünyanın en tuhaf gelenekleri…

Tayland: Ailenizin çok karmaşık ve çözülmesi güç olduğunu mu düşünüyorsunuz? O halde bir de Tayland Kraliyet ailesine bakın. O zaman kendi ailenizin çok normal olduğunun farkına varacaksınız. Tayland Kraliyet Ailesi çok eski zamanlardan gelen ve sadece bu ailenin kullandığı özel bir dil kullanıyor. Yani konuştuklarını çevrelerindeki hiç kimse anlayamıyor.

İskoçya: İskoçyalıların ‘Hogmanay’ adını verdikleri yeni yıl arefesi kutlamaları gerçekten oldukça farklı ve garip birtakım geleneklere sahne oluyor. ‘Clavie’ yakma gecesi olarak adlandırılan gecede ‘Clavie’ adını verdikleri içi zift ve talaş dolu fıçıları yakıyorlar. Sönünceye kadar da tüm kasabanın etrafında dolaştırıyorlar.

Botsvana: Yılbaşı Botsvana’da da önemli bir gelenek. İnanışa göre yılbaşı gecesi evli çiftlerin seks yapması zenginlik ve bereketi arttırıyor.

Çek Cumhuriyeti: Hiç bira içinde yüzmek istemiş miydiniz? O halde hemen Çek Cumhuriyeti’ne gidin. Son yıllarda popüler hale gelen bira banyosunun sağlığa çok iyi geldiğini düşünüyorlar. Sinir sistemi üzerinde rahatlatıcı etkisi olduğuna inanıyorlar.

İspanya: Ağustosun son çarşamba gününde ispanya’da domates festivali yapılıyor. Tonlarca domates sokaklara saçılıyor.

İtalya: Normalde makarna ve şarapla beslendiğini düşündüğümüz İtalya’nın Ponti bölgesinde yerli halk, Paskalya öncesindeki 40 gün boyunca toplam bin yumurtadan yapılmış omlet yiyor.

Moritanya: Bu bölgede de obezite bir gelenek olmuş. Evlenme çağına gelen kızların en az 60, en fazla da 100 kilo olması gerekiyor.Eğer yemek yemezlerse de kızlar cezalandırılıyor.

Fransa: 25 Kasım bekar kadınların azizesi St Catherine’e tapma günü. Bu günde 25 yaş üstü bekar kadınlar koca bulmak için dua ediyorlar ve birbirlerine şapka hediye ediyorlar.

Kuzey Kore: Kuze Kore’de kadınlarda 25, erkeklerde ise 27 yaşın altında evlenmek kanunen yasak. Evlenmeden önce bireylerin askerlik ve devlete karşı diğer yükümlülüklerini yerine getirmiş olması gerekiyor.

Güney Afrika: Batı toplumlarının garip karşıladığı ‘poligami’ çok eşlilik, Güney Afiraka’da bir gelenek. Bir erkek ne kadar çok eş alabilirse o kadar makbul.

İngiltere: Eğer kendinize uğraşacak farklı bir spor dalı arıyorsanız, İngiltere’ye gidin. Çünkü peynir yuvarlama yarışı yapıyorlar. Ciddi bir spor dalı haline gelen bu yarışmalar İngiltere’nin bazı bölgelerinde yapılıyor.

Paraguay: Orta Çağ’ın düello geleneği Paraguay’da hala devam ediyor.

İzlanda: Eğer ciddi bir köpek severseniz, İzlanda’ya gitmemenizi tavsiye ediyoruz. Başkent Reykjavik’te köpek beslemek kanunlarla yasaklanmış.

Hindistan: Geleneksel Hindu festivali ‘Holi festivali’nde adeta renk cümbüşü yaşanıyor. İnsanlar beyaz elbiseler giyiyor ve birbirlerini renkli toz boyalarla boyuyorlar.

ENGLİSH

interesting World traditions

Each culture creates its own traditions. But sometimes in a different culture, this tradition is so strange and foreign that are surprised when you hear you’ll stay. Here is the world’s most bizarre traditions …

Thailand: your family is very complex and difficult to solve or do you think? Then you see a Thailand Royal Family. Then your own family is very normal to have differences. Thailand Royal Family from very ancient times, and only use of this family is using a special language. So talk to anyone in the environment can not understand.

Scotland: the Scottish ‘Hogmanay’ title role in the new year celebrations arefe really is quite different and strange scenes, some traditions. ‘Clavie’ burning in the night as a night called ‘Clavie’ name, they are burning inside pitch, and sawdust filled barrels. Around the whole town until extinguished are.

Botswana: Botsvana’da an important Christmas tradition. According to the beliefs of married couples having sex on Christmas night, increasing richness and fertility.

Czech Republic: Have you ever wanted to swim in beer? Then immediately go to the Czech Republic. In recent years become popular in the health of the beer bath is very good think. Nervous system are believed to have an impact on the comforter.

Spain: tomato festival in Spain in August to the end of the day is Wednesday. Tons of tomatoes on the street is the hair.

Italy: Normally the pasta and wine in Italy we have been feeding in the area of indigenous peoples Pont, 40 days before Easter egg made of the total bin is eating scrambled eggs.

Mauritania: obesity in this region become a tradition. At least age 60 to marry the girl, no more than 100 pounds is also not eating well gerekiyor.Eğer girls are punished.

France: 25 November saint of single women on St Catherine’e worship. This day 25 years later to find single women pray for their husbands, and hats to each other are present.

North Korea: Korea’s cousin in women 25, men under the age of 27 legally forbidden to marry. Against military and government individuals married before other obligations must be fulfilled.

South Africa: Western societies strange as meeting the ‘polygamy’ polygamy, a tradition of South Afiraka’da. How much a man can take his wife so far.

England: If you’re looking to deal with a different sport, go to the UK. Because the race are rounding cheese. Which has become a serious sport in this contest is being held in some regions of England.

Paraguay: Middle Ages are still Paraguay’da tradition of the duel.

Iceland: If you love a dog seriously, you are advised not to go to Iceland. Prohibited by the law to feed the dog Reykjavik’te capital.

India: Traditional Hindu festival of Holi festival in the riot of color is adeta. People dressed in white clothes and paint each other with colored powder coating is.

Hakkında Ali Gülkanat

Biliyoruz ki; KELEBEK ETKİSİ: ”Ankara’da bir kelebeğin kanat çırpması, Diyarbakır’da da fırtına kopmasına neden olabilir. Farklı bir örnekle bu, bir kelebeğin kanat çırpması, ülkenin yarısını dolaşabilecek bir kasırganın oluşmasına neden olabilir.”

15 yorumlar

  1. Gömleğin ilk düğmesi yanlış iliklenince öbürleri de yanlış gider. C. Brund

  2. Çölde yolculuk yapmanın ilk kuralı, çok az şey taşımaktır. Varlığını yüklerinden kurtar ! Dreamer

  3. her başlangıcın ardından sürekli devamsızlığa başladığım bir konu.. iş hayatında başarı cd nizden yola çıkarak bunu da cd niz ile başarabileceğimi düşünüyorum..

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Open chat
1
Hoşgeldiniz!
"AliGulkanat.Com.Tr" olarak size yardımcı olmak için buradayız. Soracağınız sorulara en kısa sürede yanıt vereceğiz. 🙂