EMZİREN ANNELERİN KABUSU:MEME UCU ÇATLAKLARI

Meme başı çatlaklarına emzirmenin başlangıcında daha belirgin olmak üzere tüm emzirme süresince rastlanabilmektedir.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Kenan Çalışkan emziren annelerde sıklıkla görülebilen meme ucu çatlaklarının bazen rahatsızlık verici olabiliceğini ve annenin bebeğini emzirmekten kaçınmasına ve sonuçta bebeğin de anne sütünden yeterince yararlanamamasına sebep olabileceğini belirtiyor.
Meme başı çatlakları emzirmenin başlangıcında daha belirgin olmak üzere tüm emzirme süresince rastlanabilmektedir. Bu durum anneye ağrı ve sıkıntı verebilir. Meme başı çatlakları meme başının çevresinde, meme başında enine çizgi halinde ya da aerolada oluşabilir.

Meme ucu çatlakları neden oluşur?
Meme ucu çatlaklarının en sık nedeni bebeğin emme pozisyonunun, tutma şeklinin doğru olmamasıdır.  doğum yapan annelerin yaklaşık %30’u hatalı emzirme tekniklerini kullandıkları için meme başı çatlakları ve yarıkları oluşmaktadır. Bebek, annesini emerken memenin areola olarak isimlendirilen meme ucu etrafındaki kahverengi halka bölümünü tam olarak kavramayıp yalnızca meme başından emmeye çalışırsa, meme başı sonuçta zedelenir ve önce ağrılı meme başı ortaya çıkar. Bu ağrılı meme durumu düzeltilmezse, meme başı çatlağı ve yarıkları gelişir.Bir diğer neden ise Laktasyon (Emzirme) döneminde göğüs uçlarının ıslanması ve kuruması ile, bebeğin meme emmesinin yarattığı sürekli nem ve sıcaklık sonucu, göğüs uçlarının kurumasıdır.Bu durumda da meme uçlarında çatlak oluşur ve ağrılı yarıklarla belirgin, ekzemaya neden olur.

Meme ucu çatlakları anne ve bebek için ne gibi sorunlar doğurur?
Meme ucunun çatlaması  oluşan asıl önemli sorun, bu çatlaklardan mikropların kolayca içeri girerek memenin iltihaplanmasına yol açmasıdır. Ayrıca meme ucu çatlakları, emzirmenin ağrılı olmasına, bu da annenin yeteri kadar süt verememesine ve sonuçta memelerde süt birikmesine neden olur. Emzirme dönemi, anne ve bebek arasındaki duygusal bağı kuvvetlendiren dönemdir. Annelerin bir kısmı, emzirme döneminde yaşadıkları meme başı problemleri (çatlak oluşumu, ağrı, ekzema, mantar enfeksiyonu, mastit gibi) nedeniyle bebeklerini emzirememektedirler. Böylece, bebeklerin anne sütü aldıkları dönem kısalmaktadır. Anne bebeğini ne kadar sık emzirirse süt yapımı o kadar çok olur. Anne sütünün bebek için önemi düşünüldüğünde, bebeğin sütten erken kesilmemesi, bebeğin sağlığı için çok önemlidir.
Günümüzde anne sütünün, bebeğe ve anneye sağladığı birçok fayda bilinmektedir. Bunlara kısaca değinecek olursak:
Anne sütü, bebeklere gereksinimi olan tüm besin öğelerini  başına ilk 6 ay sağlayabilen en iyi besindir.
Anne sütünün, bebeği; ishalden, solunum sistemi enfeksiyonlarından ve bakteriyel menenjitten koruduğu bilinmektedir.
Yapılan çalışmalarda, anne sütü ile beslenmiş çocukların astım, alerji, diyabet gibi hastalıklara karşı daha dirençli olduğu ve bu çocuklarda kanser oranının daha düşük olduğu gözlenmiştir Doğumdan hemen sonra emzirme, annede doğum sonrası kanama riskini azaltır.
Emzirmenin, anneyi idrar yolu enfeksiyonlarından, göğüs ve yumurtalık kanserinden koruduğu bilinmektedir.

ENGLISH

Nipple cracks during breastfeeding, breast-feeding at the beginning of all be seen to be more specific.

Obstetrics and Gynecology Specialist Op. Dr. Kenan Caliskan often seen in nursing mothers and the mother’s nipple cracks bazençok olabiliceğini baby emzirmekten avoid disturbing and ultimately can cause the baby in the mother’s milk enough yararlanamamasına says.
Especially in the beginning of breast feeding nipple cracks during breastfeeding could be quite all. This situation can give the mother pain and distress. Nipple cracks around the nipple, nipple line on the transverse or aerolada occur.

What causes cracks in the nipple?
The most common cause of the cracks in the position of the baby sucking the nipple, keeping the shape of the lack of the right. Approximately 30% of new mothers who gave birth to incorrect breastfeeding techniques used consists of nipple cracks and crevices. Baby and mother sucking brown ring around the nipple called the areola of the breast as part of the full kavramayıp tries to suck only the beginning of the breast, the nipple is damaged and before the end of the nipple is painful. This painful situation rectified breast, nipple cracks and crevices of the other reason is gelişir.Bir lactation (breastfeeding) during the wet and dry ends of the chest with the baby constantly created to absorb the moisture and temperature as a result of breast, chest or breast ends of the crack consists of case endings kurumasıdır.Bu yarıklarla obvious and painful, can cause eczema.

Problems such as cracks in the nipple for mother and baby gives birth to what?
The problem with cracking of the nipple is really important, the microbes can easily import it into the cracks leads to inflammation of the breast. In addition, cracks in the nipple, breastfeeding is painful, and as a result of this the mother’s breast milk to build up enough milk verememesine causes. The period of breastfeeding, the emotional bond between mother and baby strengthened period. Some of the mothers, their nipple during breast-feeding problems (crack formation, pain, eczema, fungal infections, mastitis, etc.) due to emzirememektedirler babies. Thus, the reduced period of infants received breast milk. Breast milk production so much that her baby would be how often emzirirse. Considering the importance of breast milk for the baby, the baby stopped early weaning, baby’s health is very important.
Today, the mother’s milk, the baby and the mother is known to provide many benefits. If we will address them briefly:
Mother’s milk, babies who need all the nutrients alone can provide the first 6 months is the best food.
Breast milk, baby, diarrhea, respiratory infections and bacterial meningitis are known to protect.
In the studies, breast-fed children with asthma, allergies, diabetes, and these children are more resistant to diseases such as cancer were lower than the rate of breastfeeding immediately after birth, the mother reduces the risk of postpartum hemorrhage.
Breastfeeding, the mother of urinary tract infections, breast and ovarian cancer is known to protect.

Hakkında Ali Gülkanat

Biliyoruz ki; KELEBEK ETKİSİ: ”Ankara’da bir kelebeğin kanat çırpması, Diyarbakır’da da fırtına kopmasına neden olabilir. Farklı bir örnekle bu, bir kelebeğin kanat çırpması, ülkenin yarısını dolaşabilecek bir kasırganın oluşmasına neden olabilir.”

8 yorumlar

  1. teşekkür ederim yaratıcılığıma yaratıcılık katıcaktır.

  2. Bazen stresden stres doğuyor bu stressiz bir yaşam için denenmeli. cinsellik vikipedi

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Open chat
1
Hoşgeldiniz!
"AliGulkanat.Com.Tr" olarak size yardımcı olmak için buradayız. Soracağınız sorulara en kısa sürede yanıt vereceğiz. 🙂