DÜNYANIN EN GİZLENEN 3 SIRRI!

Size 3 örnek vereceğiz ama sadece dünyada 2 kişinin bildiği sırlar olacak.

Ölümüne saklanan bu sırlar dünyada en çok merak edilen konular arasında.

İşte o sırlar…

COCA COLA’NIN FORMÜLÜ!
Dünyanın en çok kâr eden şirketlerinden Coca Cola’nın formülünü ölesiye saklamasından daha doğal birşey yoktur. Birçok kola markasına rağmen hala dünyanın lideri konumundadır. İçindekileri herkes merak ediyor ama sadece bilinenlerden kabarcıklı su, yüksek oranda fruktoz mısır şurubu, kafein ve kahverengi boya maddesinin olabileceği.

KİM BİLİYOR?
Sadece dünyada 2 kişi… Söylentilere göre 2 kişide formülün yarısını biliyor ve ancak birlikteyken gerçek formül ortaya çıkıyor.


NASIL SIR OLARAK SAKLANABİLİYOR?
Formülün orjinali ve kopyaları Atlanta’daki SunTrust Bankasında tutuluyor. Bu sırrın iyi saklanması için şirket SunTrust Bankasına 48.3 milyon dolar bir pay ayırmış. Coca Cola şirketinin politikaları arasında sırrı bilen 2 kişinin aynı uçaklarda seyahat etmesi yasak. Bütün bu sırra rağmen kolanın içinde cola bitkisinden bir katkı olduğu biliniyor.

KFC’NİN 11 ŞİFALI OTU VE SOSU
KFC firmasının menü sırları 1930′lu yıllarında benzin istasyonu işleten Harland Sanders’ın müşterilerine sattığı tavuklardan geliyor. Kentucky Corbin’den çıkan bir başarı hikayesi. 1936′da savaş sırasında askere katılmamasına rağmen başarılarından dolayı eyaletinden madalya bile almış. Bu alandaki başarılarını devam ettiren Sanders bir restoran zinciri kurmaya başlar ama asıl şirketin en büyük kozlarından biri 11 şifalı ot ve özel sosları olur.

Kim biliyor?
Coca Cola firmasında olduğu gibi sadece 2 yönetici bu sırrı biliyor.

Nasıl sır olarak saklanabiliyor?
KFC’nin ana şirket binasında sır saklanıyor. Görevimiz Tehlike’den Tom Cruise gelse bu formülü alamayabilir çünkü çok iyi bir şekilde korunuyor. Ana üssteki güvenlik şefinin açıklamarına göre, sırrın korunduğu yerin tanımı şöyle: “2 metre kalınlığında duvarları olan bir oda, heryeri kameralarla dolu, 7/24 silahlı görevliler hazırda tutuluyor, 2 farklı anahtarı, 2 farklı PİN şifresi” Evet bunlar bir tavuk için yapılıyor ama dünyanın en çok tavuk satan firması olduğu düşünülünce garip kaçmıyor.

OLİVER CROMWELL‘İN KAFASININ OLDUĞU YER

Oliver cromwell 1600′lü yıllarda İngiltere’de monarşik yapıyı tek başına sona erdiren önemli isimlerden biri. Oliver cromwell‘in doğal nedenlerden dolayı ölümünden sonra monarşik yapı tekrar kurulmuştur. Kral II. Charles’ın emriyle mezarı kazılarak ölü olan Cromwell’in tekrar öldürülmesi emri gelmiştir. Cesedini 12 saat ipte asılı tutan Kral Charles Cromwell’in başını kestirtmişti. Daha sonra Oliver cromwell‘in kellesi müze tarafından devralındı daha sonra ise bir koleksiyoncuya satıldı. Kellenin son sahibi 1957 yılında ölünce oğlu kelleyi saklamak istemedi ve gömmek için uygun bir yer aradı. Başı gömmek için 3 yıl yer arayan aile sonunda bunu gerçekleştirebildi. Şuan ise 2 kişi kellenin yerini biliyor.

Kim biliyor?
Cambridge Üniversitesi’nden 2 profesör.

Nasıl sır olarak saklanabiliyor?
Mezarın üstünde bir işaret yok ama yakınlarında mezarın yönünü gösteren bir işaret var. Bu sır sadece profesörlerden profesörlere aktarılabiliyor.

ENGLİSH

SECRET OF THE WORLD

We will provide an example 3, but only 2 people in the world will know secrets.

Stored to the death of this most curious about the world of secrets between the subjects.

That secret …

COCA COLA’s FORMULA!
The world’s most profitable companies in the Coca Cola’s formula is nothing more natural than the guts From the store. Although still the world leader in many cola brand is. Everyone wants to know the contents of the bubble, but only known water, high fructose corn syrup, caffeine, and brown pigment may be of.

WHO YOU KNOW?
Only 2 people in the world … According to rumors, and 2 other people know that half of the formula, but when the actual formula emerges.

SIR HOW THE SAK can be?
Copies of the original formula and is being held in Atlanta at SunTrust Bank. This well-kept secret to 48.3 million dollars a share for the company dedicated to the SunTrust Bank. Between the policies of the Coca Cola company who knows the secret of 2 people traveling in the same plane forbidden. Coca cola plant in spite of all these sırra known to be a contribution.

OT AND SAUCE KFC’NİN 11
KFC’s menu secrets of companies operating a gas station in the 1930s, Harland Sanders sold to customers that come from chickens. Success story of the Kentucky Corbin’den. Although during the war, soldiers joined in 1936 because of their success even received medals from the state. Continued success in this area to establish the Sanders started a restaurant chain, but actually the company’s biggest trump card is one of 11 herbs and special sauce.

Who knows?
Coca Cola company, as only 2 managers know this secret.

How secret can be kept?
Parent company secrets hiding KFC’nin building. Tom Cruise Mission danger comes from the formula, although this may not receive a good way because it is protected. Main üssteki security chief description, according to a secret place of the protection defined as follows: “2 meter thick walls of a room, filled with cameras everywhere, 7 / 24 armed officers are in ready, 2 different keys, 2 different PIN code” Yes they do for a chicken is, but most of the world considered to be a company that sells chicken strange not escape.

The YER HEAD OF OLIVER CROMWELL’İN

Oliver in England in monarchical structure Cromwell1600’lü alone for the termination of one of the most prominent figures. After the death due to natural causes Oliver Cromwell’in monarchical structure has been established again. King II. The tomb excavated by order of Charles’ death warrant has Cromwell’in murder again. 12 hours hanging on the rope holding the body of King Charles Cromwell’in decapitate. Then the museum was taken over by Oliver Cromwell’in head is the later was sold to a collector. In 1957 the last owner died, the head of his son did not want to keep the head and sought a suitable place to bury. Top of families looking to bury at the end of 3 years in this happen. We know the location of the 2 other heads.

Who knows?
2 professors from the University of Cambridge.

How secret can be kept?
Not a sign near the top of the grave, but a sign indicating the direction of the grave there. This secret can be transferred only to the professor of professors.

Hakkında Ali Gülkanat

Biliyoruz ki; KELEBEK ETKİSİ: ”Ankara’da bir kelebeğin kanat çırpması, Diyarbakır’da da fırtına kopmasına neden olabilir. Farklı bir örnekle bu, bir kelebeğin kanat çırpması, ülkenin yarısını dolaşabilecek bir kasırganın oluşmasına neden olabilir.”

7 yorumlar

  1. Aşkın gelişi, aklın gidişidir. Antonine Bert

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Open chat
1
Hoşgeldiniz!
"AliGulkanat.Com.Tr" olarak size yardımcı olmak için buradayız. Soracağınız sorulara en kısa sürede yanıt vereceğiz. 🙂