DÜNYANIN EN ETKİLİ 100 İSMİ AÇIKLANDI

Listeye bu yıl Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 17’nci sıradan girdi.

Time Dergisi 2010 yılının en etkili 100 ismini belirledi. Listenin başında bulunan “liderler” kısmında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 17. sırada bulunuyor.

Time dergisinin yayımladığı listede “liderler” bölümünde 25, “kahramanlar” bölümünde 25, “sanatçılar” bölümünde 25 ve “düşünürler” bölümünde 25 olmak üzere dünyanın toplam 100 en etkili ismi yer alıyor.

Time dergisinin dünyanın en etkili liderleri sıralamasında ilk sırayı Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva aldı.

Brezilya Devlet Başkanını ikinci sırada bilgisiyar markası Acer şirketinin üst düzey yöneticisi (CEO) J.T. Wang, üçüncü sırada ABD Genelkurmay Başkanı Amiral Mike Mullen ve dördüncü sırada ABD Başkanı Barack Obama izliyor.

Listede Japonya Başbakanı Yukio Hatoyama altıncı sırada, IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn yedinci sırada ve ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi sekizinci sırada bulunuyor.

BAŞBAKAN ERDOĞAN

Derginin internet sayfasında, etkili liderler liderler arasında 17. sırada yer alan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili olarak Pelin Turgut tarafından kaleme alınan bir yazı da bulunuyor.

Yazıda, Türkiye’nin 56 yaşındaki Başbakanı Erdoğan için “Müslüman”, “sert konuşan” ve “eski bir futbol oyuncusu” gibi nitelemeler yapıldı ve Erdoğan’ın bir zamanlar sokaklarında çörek sattığı İstanbul’un 1994 yılında Belediye Başkanı seçildiği hatırlatıldı.

Derginin yazısında, Erdoğan’ın konuşmaları yüzünden mahkemeler tarafından yargılandığı ve tutuklandığı, ama daha sonra eskisinden daha da popüler hale gelerek yeniden siyaset sahnesine döndüğü ifade edildi.

Time dergisi, “üç siyasi partinin ‘İslami’ eğilimleri nedeniyle kapatıldığını gören Erdoğan’ın, AK Parti’yi Batılı ve iş yapmaya öncelik veren bir platform üzerine 2001 yılında kurduğu ve 2003 yılında Başbakan olduğu” yorumunda bulundu.

Erdoğan’ın 2007 yılında bir kez daha Başbakan seçildikten sonra “bazen Müslüman dünyanın sözcülüğünü de üstlendiğini” kaydeden dergi, Erdoğan’ın İsrail’e yönelik eleştirilerini, Hamas ile temasa geçilmesi talebini ve ABD’nin İran’a yönelik yaptırım çağrılarına karşı duruşunu anımsattı.

Dergide, NATO’nun tek Müslüman üyesi olan, “canlı ve laik bir demokrasiye sahip” Türkiye’nin Başbakanı olarak Erdoğan’ın Türkiye’nin içinde yer aldığı çalkantılı bölgeyi yeniden biçimlendirme potansiyelinin olduğu da belirtildi.

Time dergisinin internet sayfasında, Başbakan Erdoğan’ın Marco Grob tarafından çekilmiş bir resmi de bulunuyor.

“Kahramanlar” bölümünde ABD’nin 42. Başkanı olan, halen BM’nin Haiti özel temsilciliği görevini yürüten Bill Clinton ilk sırada yer aldı.

Derginin internet sitesinde bugün duyurulan listenin “Sanatçılar” bölümünde Amerikalı Lady Gaga, “Düşünürler” bölümünde ise Irak asıllı postmodern mimar Zaha Hadid ilk sıralara yerleşti.

“KAHRAMANLAR”

Listenin “Kahramanlar” bölümünün ilk sırasına oturan Bill Clinton ile ilgili yazıyı İrlandalı rock müzik grubu U2’nun solisti Bono yazdı.

Yazıda, “63 yaşındaki Bill Clinton’un kalbinin ve aklının birbiriyle son derece uyumlu olduğu ve onun olmadığı bir evrenin insanlara karşı bu derece dostça olamayacağı” görüşüne yer verildi.

Bono, 12 Ocaktaki depremde yerle bir olan Haiti’nin çok uzun zamandır dostu olan Clinton’un BM Haiti temsilcisi seçilmesinin de son derece yerinde bir karar olduğunu, ayrıca Clinton’un yıllarca Afrika ülkelerinin borçlarının silinmesini ve AIDS hastalarına yönelik ilaç fiyatlarının düşürülmesini sağladığını yazdı.

“Kahramanlar” sıralamasında ikinci sırada buz pateni kayakçısı Kim Yu-Na ve üçüncü sırada İran’da yapılan son cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olan ve seçim sonucuna itiraz ederek taraftarlarıyla gösteriler düzenleyen Mir Hüseyin Musevi yer aldı.

“SANATÇILAR”

Listenin “Sanatçılar” sıralamasının başında son zamanlarda büyük çıkış yapan Amerikalı şarkıcısı Lady Gaga, ikinci sırada Amerikalı talk şovcu Conan O’Brien, üçüncü sırada Oscar ödülü alan “The Hurt Locker” filmin yönetmeni Kathryn Bigelow ve dördüncü sırada Amerikalı ünlü talk şovcu ve yapımcı Oprah Winfrey yer aldı. Listenin en etkili sanatçılar bölümünde şarkıcı Prince, Elton John ve Oscarlı aktris Sandra Bullock da bulundu.

“DÜŞÜNÜRLER”

Listenin “Düşünürler” sıralamasında ise en başta Irak asıllı post modern mimar Zaha Hadid, ikinci sırada Amerikalı hukukçu Elizabeth Warren ve üçüncü sırada kanserle mücedelede en etkili isimler Dr. Douglas Schwartzentruber ve Dr. Larry Kwak yer aldı.

Başbakan Erdoğan’ın bulunduğu “Liderler” bölümünde 2008’de ABD başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi başkan yardımcısı adayı olan eski Alaska Valisi Sarah Palin’in de 9. sırada yer alması dikkat çekti.

Time dergisi sıralamasında geçmiş yıllarda ABD’de yaşayan ünlü kalp cerrahı Mehmet Öz de yer almıştı.

Bu arada, New York’ta Time dergisi tarafından 4 Mayısta “2010 Yılının En Etkili İsimlerinin” kutlanacağı bir gala gecesinin düzenleneceği öğrenildi. Gala gecesinin basına kapalı yapacağı bildirildi.

Listenin ilk 25 sırasında şu isimler yer aldı:

1.Luiz Inácio Lula da Silva
2. J.T. Wang
3.Admiral Mike Mullen
4.Barack Obama
5.Ron Bloom
6.Yukio Hatoyama
7.Dominique Strauss-Kahn
8.Nancy Pelosi
9.Sarah Palin
10.Salam Fayyad
11. Jon Kyl
12. Glenn Beck
13. Annise Parker
14. Tidjane Thiam
15. Jenny Beth Martin
16. Christine Lagarde
17. Recep Tayyip Erdogan
18. General Stanley McChrystal
19. Manmohan Singh
20. Bo Xilai
21. Mark Carney
22. Sister Carol Keehan
23. Sheik Khalifa bin Zayed al-Nahyan
24. Robin Li
25. Scott Brown

ENGLİSH

Prime Minister Recep Tayyip Erdogan to the list this year, a common entry.

Time Magazine’s 100 most influential names in 2010 to determine. At the top of the list of “leaders” in the 17th Prime Minister Recep Tayyip Erdogan is in order.

Time magazine released the list in the “Leaders” section 25 “heroes” section 25, “artists” section 25 and the “thinkers” in the section 25 to be the world’s 100 most influential name is located.

Time magazine’s most influential leaders of the world’s first place ranking Luiz Inácio Lula da Silva President of Brazil won.

During the second president of Brazil’s top executives in the company of the Acer brand bilgisiyar (CEO) JT Wang, Chief of Staff Admiral Mike Mullen, the U.S. ranks third and fourth U.S. president Barack Obama is watching.

Yukio Hatoyama ranks sixth in the list, the Prime Minister of Japan, IMF President Dominique Strauss-Kahn in seventh place and the U.S. House of Representatives Speaker Nancy Pelosi is in the eighth.

Prime Minister

Journal’s web page, the effective leader among the leaders of the 17th Prime Minister Recep Tayyip Erdogan in order in relation to an article written by Pelin Turgut is also available.

Here, Turkey’s 56-year-old Prime Minister Erdogan, “Muslim”, “tough talk” and “a former football player” as described calls were made and Erdogan once in the streets of scones sold in Istanbul in 1994, the Mayor was elected I was reminded.

In the journal, due to Erdogan’s speech was judged by the courts, and was arrested, but later became more popular than before he returned again to the political scene has been expressed.

Time magazine, “the three political parties ‘Islamic’ trends due to shut down on Erdogan’s AK Party, the West and do business is a top priority on a platform in 2001, was established in 2003 as prime minister that” in the interpretation found.

Erdogan in 2007, once again, the Prime Minister after selecting “sometimes the Muslim world’s spokesperson also assumes the” save the magazine, Erdogan’s Israeli criticism of Hamas and contact the demand and the U.S. on Iran sanctions calls stance reminded.

Magazine, as NATO’s only Muslim member, has a vibrant democracy and a secular “Turkey’s Prime Minister Erdogan of Turkey took place in the turbulent region was also indicated that the potential for re-formatting.

Time magazine’s web page, the Prime Minister’s Marco Grob has been taken by an official said.

“Heroes” section of U.S. 42 The president, currently the UN special representative in Haiti who served as Bill Clinton took the first place.

Today announced the list on the website of the magazine, “Artists” section, American Lady Gaga, “Thinkers” section of the Iraqi-born architect Zaha Hadid postmodern moved into first place.

“Heroes”

The list of “Heroes” section of the article about Bill Clinton, who sat during the Irish rock band U2’s lead singer, Bono wrote.

In the article, “63-year-old Bill Clinton’s heart and mind, and it is highly compatible with each other, not against a universe of people that can not be very friendly,” the opinion was given.

Bills on January 12, the earthquake razed the Haiti is a long time friend of Clinton’s UN Haiti representative, was selected also extremely fortunate decision was also the Clinton years, African countries’ debts erased and AIDS patients for the drug price reduction of ensuring he wrote.

“Heroes” ranked second in the ice skating skiers, Kim Yu-Na, and ranks third in Iran, the last presidential election the candidates and election results contested by supporters to demonstrate, Mir Hossein Mousavi took place.

“ARTISTS”

List of “Artists” ranking at recent major departing American singer, Lady Gaga, the second American talk shows pressure Conan O’Brien, third in Academy Awards field, “The Hurt Locker” director Kathryn Bigelow and fourth in the American celebrity talk show, client and producer Oprah Winfrey took place. Prince’s most influential singers in the list of artists, including Elton John and his Oscar-winning actress Sandra Bullock.

“Thinkers”

The list of “Thinkers” in the first ranking of the post-modern architect Zaha Hadid, Iraqi-born, the second and third place in the American lawyer, Elizabeth Warren mücedelede most influential names in the cancer-Dr. And Dr. Douglas Schwartzentruber. Larry Kwak took place.

Including the Prime Minister’s “Leaders” section of the 2008 U.S. presidential election, Republican vice presidential nominee Alaska Governor Sarah Palin, also a former 9th take place noted.

Time magazine rankings in the past year living in the United States was involved in the famous heart surgeon Mehmet Oz.

Meanwhile, Time magazine in New York on May 4 by the “2010 Year of the Most Influential Names” will be a gala celebration to be held the night was out. The gala night will be closed to the press said.

The list of names that took place during the first 25:

1.Luiz Inácio Lula da Silva
2. J.T. Wang
3.Admiral Mike Mullen
Obama 4.Barack
5.Ron Bloom
Hatoyama 6.Yukio
7.Dominique Strauss-Kahn
8.Nancy Pelosi
9.Sarah Palin
10.Salam Fayyad
11. Jon Kyl
12. Glenn Beck
13. Annis Parker
14. Tidjane Thiam
15. Jenny Beth Martin
16. Christine Lagarde
17. Recep Tayyip Erdogan
18. General Stanley McChrystal
19. Manmohan Singh
20. Bo Xilai
21. Mark Carney
22. Sister Carol Keehan
23. Sheik Khalifa bin Zayed al-Nahyan
24. Robin Li
25.
Scott Brown

Hakkında Ali Gülkanat

Biliyoruz ki; KELEBEK ETKİSİ: ”Ankara’da bir kelebeğin kanat çırpması, Diyarbakır’da da fırtına kopmasına neden olabilir. Farklı bir örnekle bu, bir kelebeğin kanat çırpması, ülkenin yarısını dolaşabilecek bir kasırganın oluşmasına neden olabilir.”

14 yorumlar

  1. ne ararsan onu bulursun…günlük yaşamda da hayatımızın bütününde de yaşadığımız bundan ibaret.

  2. Büyücüler inanç sayesinde, fizikçilerin hakikat sayesinde yaptıklarından daha fazlasını yaparlar. Giordano Bruno

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Open chat
1
Hoşgeldiniz!
"AliGulkanat.Com.Tr" olarak size yardımcı olmak için buradayız. Soracağınız sorulara en kısa sürede yanıt vereceğiz. 🙂