Pazar , Ağustos 30 2020

DİŞLERİNİZİ EVİNİZDE DE BEYAZLATABİLİRSİNİZ!

HOME BLEACHİNG
Yaz mevsimi, düğünlerin, yaz partilerinin, plajların mevsimidir. Dış görünüşünüze çok daha fazla özen gösterdiğiniz bu dönemde dişleriniz tüm vücudunuzun aynasıdır. Özel günlerde harika gülüşlere sahip olmak artık çok kolay! Diş Hekimi Aslı Ercanlı Ünal, diş beyazlatma ile ilgili merak edilenleri sizin için yanıtlıyor. 

Diş Hekimi Aslı Ercanlı Ünal, “İnsanlarda diş renkleri tıpkı ten renkleri gibi farklılıklar gösterir. Bazı kişiler doğuştan şanslı olarak beyaz diş rengine sahiptirler. Bazen de genetik olarak daha koyu diş rengiyle doğarız” diyor ve ekliyor: “Annemizin hamileyken kullandığı veya çocukken bizim kullandığımız bazı antibiyotiklerden dolayı da diş rengimiz koyulaşabilir. Veya içtiğimiz sulardaki flour yoğunluğu da diş rengimizin koyulaşmasına neden olur.

Çeşitli nedenlerle koyulaşmış dişlerin rengini daha açık hale getirme işlemine diş beyazlatma denir. Bu işlemi evinizde gece yatarken takacağınız bir aparat içine sıkılan jellerle veya klinik içinde doktor gözetiminde yaptırabilirsiniz.”

Dişlerinizi evinizde de beyazlatabilirsiniz!
Evde yapılanlara home bleaching, klinikte yapılanlara office bleaching denmektedir. Office bleaching sırasında, kullanılan jellerin aktive edilmesi gerekmektedir. Bu da LED denen özel dalga boyuna sahip ışınlarla yapılabilir. Office bleachingde başarı, kullanılan jellerin konsantrasyonuna ve bu jelleri aktive eden ışık kaynağının aktivasyon gücüne bağlıdır. Beyazlatma işleminin herhangi bir yan etkisi yoktur. JADA (Journel of The American Dental Association) nın Şubat 2003 sayısında bu konuyla ilgili yapılmış literatür çalışmalarında ve bu çalışmalara göre takip edilen 20 yıllık vakalarda hiçbir yan etki rapor edilmemiştir. Doğru uygulandığında dişler ve dişetlerine hiçbir zarar vermez.

Dişlerinizin rengi 12 ton kadar beyazlayabilir
Diş Hekimi Ünal, LED ışığı ile yapılan beyazlatma işlemlerinde diş renklerini 2 ila 12 ton arasında beyazlatmanın mümkün olduğunu, bazı kişilerde beyazlatma sonrası hafif bir hassasiyetin gelişebildiğini, ancak 1-2 gün içinde bu etkinin kaybolduğunu belirtiyor. Elde edilen beyazlığın uzun süreli olması ve bu işlemler sırasında dişlerin ve dişetlerinin herhangi bir zarar görmemesinin, kullanılan malzemeye, tekniğe ve kişisel alışkanlıklara bağlı olduğunu da sözlerine ekliyor.

Home bleaching avantajları
Bu yöntemin tek avantajı diğer yönteme göre daha ucuz olmasıdır.

Home bleaching dezavantajları
1 hafta 10 gün süresince uygulama zorunluluğu
Uygulama harici zamanlarda kahve, kola, çay, kırmızı şarap gibi renkli içecekleri  kullanmamak
Uygulama süresince sigara kullanmamak
Dikkatsiz uygulamalar sonucunda dişetlerinin zarar görmesi
Office bleaching avantajları
45 dakikalı tek seans sonrası ortalama 8-12 ton beyazlama
İşlem sonrası hassasiyet minimum seviyededir.
Elde edilen rengin korunması maximum düzeydedir.
Uzman tarafından uygulandığı için ağzın geri kalan dokularının korunması
Günlük alışkanlıklardan vazgeçmeden yüz güldüren sonuç (kahve, çay vb.) Office bleaching sırasında gözlük şeklinde takabileceğiniz bir cihaz ile DVD izleyebilirsiniz.

ENGLİSH

HOME BLEACHİNG

Summer wedding of the summer parties, beach is the season. Much more attention to your appearance in your teeth during this period is a mirror of your entire body. Special occasions to have a great smile now very easy! Dentist with Aslı Ercan Ünal, teeth whitening is the answer for you it may be curious about.

Dentist with Aslı Ercan Ünal, “Human skin color, just like the colors in the teeth varies. Some people are lucky and naturally have white teeth color. Sometimes genetically born with a darker tooth color apologize, “he says and adds:” Our mother is pregnant or when a child due to some antibiotics that we are using our teeth color may become darker. We drink water or flour in the intensity of our dark causes tooth color.

Dark color of teeth for various reasons, become more open to make the process called tooth whitening. This process will install in your home at night lying in a tight fixture with the gel can be under the supervision of a doctor or clinic within. ”

You can also whiten your teeth at home!
Home bleaching at home, clinics are also made in office bleaching. Office bleaching during the used gels must be activated. This LED has called a special wavelength of light can be made. Office bleaching success, and these gels are used to gel the concentration of activating the light source is connected to the power of the activation. Any side effects of the whitening process is not. Jada (Journel of The American Dental Association) in February 2003 in the number of literature on this issue, work and this work has been followed by the 20-year cases have not reported any side effects. When applied correctly will never harm the teeth and gums.

The color of your teeth up to 12 tons white
Dentist Unal, with LED lights in the teeth whitening process colors between 2 to 12 tons of bleaching is possible, in some people after bleaching light able to develop a sensitivity, but within 1-2 days of this effect disappears says. Have obtained long-lasting whiteness of the teeth and gums during this process and any damage not, to the materials used, techniques that depend on personal habits and also adds that.

Home bleaching benefits
The only advantage of this method is that it is cheaper compared to other methods.

Home bleaching disadvantages
1 week to 10 days during the application requirement
External application at times of coffee, cola, tea, red wine-colored drinks, such as not using
Not smoking during application
As a result of careless practices damage gums
Office bleaching benefits
45 minutes after a single session with an average 8-12 ton silver
Is the minimum level of sensitivity after the procedure.
Maximum level of protection is obtained from the color.
Applied by specialists for the rest of the tissue protection of the mouth
Face daily habits without giving up comedy results (coffee, tea, etc..) Office in the form of glasses during bleaching can be attached with a device you can watch a DVD.

Hakkında Ali Gülkanat

Biliyoruz ki; KELEBEK ETKİSİ: ”Ankara’da bir kelebeğin kanat çırpması, Diyarbakır’da da fırtına kopmasına neden olabilir. Farklı bir örnekle bu, bir kelebeğin kanat çırpması, ülkenin yarısını dolaşabilecek bir kasırganın oluşmasına neden olabilir.”

19 yorumlar

  1. Eğer irade gücünüzün pek olmadığını düşünüyorsanız, kendi başarınızı sabote ediyorsunuz demektir.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Open chat
1
Hoşgeldiniz!
"AliGulkanat.Com.Tr" olarak size yardımcı olmak için buradayız. Soracağınız sorulara en kısa sürede yanıt vereceğiz. 🙂