Perşembe , Nisan 8 2021

DERİ 20 YAŞINDAN İTİBAREN YAŞLANMAYA BAŞLAR!

Cilt yaşlanmasında etkili olan güneş ışınları, beslenme alışkanlıkları, derinin dış fiziksel ve kimyasal uyarılara fazla maruz kalması, sigara kullanımı, fazla alkol tüketiminin yaşlanmayı ve beraberinde gelişen yaşlılık belirtilerini artırabildiği, bu etkilerden kaçınılmasının yaşlanmayı yavaşlatacağı belirtiliyor.

Amerikan Hastanesi Dermatoloji Bölümü’nden Dr. Buket Pençe, “En büyük organ olan deri de diğer organlarla birlikte 20 yaşından itibaren yaşlanmaya başlar” diyor.

Deri yaşlanmasını etkileyen faktörler;

1) Genetik yapı yani ailenin deri yapısı,

2) Hormonlar: Özellikle hipofiz, tiroid, overler ve böbreküstü bezinin hormonları,

3) Güneş ışınları (ultraviyole),

4) Beslenme

5) Sigara ve alkol,

6) Stres,

7) Çevre kirliliğidir.

Deri yaşlanırken deride oluşan değişiklikler ve bunların belirtilerini ise şöyle sıralayabiliriz:

1. Derinin üst tabakası (epidermis) incelir ve kırışıklıklara neden olur, derinin yaralanması kolaylaşır.

2. Epidermisin en üst tabakasının yenilenmesi gecikir ve deri soluk bir renk alır.

3. Derinin onarımı yavaşlar ve küçük yaralar bile geç iyileşmeye başlar.

4. Deriden su kaybı kolaylaştığı için deri kurur ve kaşınır.

5. Deriden giren kimyasal maddelerin atılımı gecikir ve kontakt dermatitler (ekzema) artar. Bunun nedeni ise derinin bariyer fonksiyonunun bozulmasıdır.

6. Derinin yaşlanmasıyla renk yapan hücreleri (melanosit) azalır ve koyu renk benler azalır.

7. Ultraviyoleye karşı koruyuculuğu azalır güneş lekeleri artar.

8. Derinin bağ dokusundaki (elastik ve kollagen lifler) bozukluk nedeniyle deri gevşer ve sarkarken, elastikiyeti azalır, mimik çizgileri oluşur, sertleşir ve pürüzlenir.

9. Seboreik keratozlar (deride kalın, pürtüklü lekeler) artar.

10. Alerjik reaksiyonlara neden olan mast hücreleri azaldığı için erken tip (anında oluşan) ilaç ve besin alerjileri azalır.

11. Eller ve yüzde deri altı yağ dokusu azalırken, uyluklar ve karında artar. Bu da kadınlarda kalça, erkeklerde bel bölgesinin genişlemesine neden olur.

12. Derinin immünolojik (direnç) fonksiyonu bozulduğu için deri kanserleri artar.

13. Ter bezleri azalır ve sıcak çarpması riski artar.

14. Deride kılcal damarların görünümü artar, kendiliğinden oluşan morluklar artar.

15. Derinin ısı regülasyonu bozulur ve yaşlılar daha çok üşür.

16. Yaş ilerledikçe yüzde gözenekler genişler ve siyah noktalar artar.

17. Saçlar incelir, yavaş uzar, dökülür, beyazlaşır. Erkeklerde saç dökülmesi 20’li yaşlarda, kadınlarda ise menapozdan sonra başlar. Yaşla kadınlarda çenede istenmeyen kıllar oluşurken, erkeklerde kaş, burun içi, kulak kılları uzar.

18. Tırnaklar incelir,yavaş uzar,kurur,matlaşır ve kolay kırılırlar.

Bütün bu değişikliklere engel olabilmek için ilk ve en önemli yapılacak şey güneşten korunmaktır. Çünkü ultraviyole ışınları, deride serbest radikal üretimini artırarak ve antioksidan savunma kapasitesini azaltarak foto yaşlanmaya neden olurlar.

İkinci aşamada deri yaşlanmasına engel olmak ve tedavi etmek amacıyla beslenmeye dikkat edilmeli, yaşa göre vitaminler, alfa hidroksi asitler, bitkisel ürünler, biyolojik faktörler, serbest radikal yakalayıcılar, antioksidanlar, bazı hormonlar dıştan veya ağızdan kullanılmalı alkol ve sigara içilmemelidir.

Yaşlanmayı durduran vitaminler

1) Vitaminlerden kozmetik açıdan en önemlileri:

Vitamin A ve deriveleri: Retinoik (tretinoin) asit, betakaroten (provitamin A), retinol en sık kullanılanlardır. Bunların hem ağızdan alınmaları hem de kozmetiklerde kullanılması güneşe ve diğer tüm etkenlere (genetik gibi) bağlı deri yaşlanmasını geriye döndürebilir.

Bu etkinin görülebilmesi için retinoik asit içeren kozmetiklerin en az 6 hafta kullanılması gerekir. Ancak deriyi tahriş edici etkisine dikkat edilmeli, geceleri kullanılması tercih edilmelidir.

Vitamin E: Kuvvetli bir antioksidandır. Ultraviyole ışınlarından korur. Nemlendiricidir. Kızarıklık ve lekelenmeyi engeller. Topikal kullanıldığında (dıştan) alfa tokoferol olarak kırışıklıkları önler ve kollajen sentezini artırır.

Vitamin C: Antioksidan ve leke açıcıdır. Hücrelerde kollajen sentezini düzenler ve ultraviyole ışınlarından korur.

Vitamin B: Vitamin B3 (Niasin) derinin su kaybını önler, deriyi nemlendirir ve antioksidandır. Provitamin B5 (Pantenol) ise nemlendiricidir ve saç bakım ürünlerinde %5 oranında kullanılabilmektedir.

2) Alfa Hidroksi Asit (AHA)ler: Meyve asitleri olarak bilinirler. En çok kullanılanlar glikolik asit ve kaltik asittir. %2 oranında nemlendirici etkisi olan glikolik asittir.

%2 oranında nemlendirici etkisi olan glikolik asit, %8-12 oranında kollajen sentezini artırır, %70 oranında ise peeling yapar.

3) Bitkisel Ürünler: Flavonoidler (genistein vb.) ginkgo biloba ekstresi, soya fasulyesi, mercimek ve kırmızı şarapta bulunurlar.

Serbest radikallerden ileri gelen yaşlanmayı geciktirebilir. Piyasada vitaminlerle birlikte yaşlanma karşıtı preparatlarda (ilaç) bulunur.

4) Polifenoller yeşil çayda bulunurlar: C ve E vitamininden daha kuvvetli serbest radikal tutucudurlar. Saç toniklerinde erkek tipi saç dökülmesine karşı da kullanılırlar.

5) Aloe vera jeli: Ultraviyoleden koruyucu, kızarıklık düzeltici, nemlendirici olarak yaşlanmayı geciktirmek amacıyla kullanılır.

6) Biyolojik Faktörler:

Kallikrein: Domuz pankreasından elde edilir. Yara iyileşmesini hızlandırır ve kırışıklık oluşumuna engel olur.
Plasenta Ekstreleri: İnsan veya hayvan kaynaklı olabilir.

Hücre yenilenmesini sağlar, derinin esnekliğini artırır.

Üçüncü sırada ise yaşlı deriyi düzeltmek ve daha fazla ilerlemesini engellemek amacıyla uygulanan kimyasal peeling (derinin üst tabakasının soyulması), mikrodermabrazyon, lazer, botulinum toksini, dolgu maddeleri ve estetik plastik cerrahi operasyonları gelmektedir.

ENGLİSH

Have an impact on skin aging rays of the sun, eating habits, skin outside of the physical and chemical warnings of more exposure, smoking, alcohol consumption, along with the aging and growing old age can improve their symptoms, avoid these effects says slow down aging.

American Hospital Department of Dermatology Dr. Bouquet Claw, “the largest organ in conjunction with other bodies in the skin begins to age from the age of 20,” he says.

Factors affecting skin aging;

1) Genetic structure of the family that skin structure,

2) Hormones: Especially the pituitary, thyroid, ovaries and adrenal gland hormones,

3) Sun rays (ultraviolet),

4) Nutrition

5) Smoking and alcohol,

6) Stress,

7) is the environmental pollution.

While changes in the skin of skin aging, and their symptoms are as follows:

1. Upper layer of skin (epidermis) are investigated and cause wrinkles, skin injury easier.

2. Will delay the renewal of the top layer of the epidermis and skin color is pale.

3. Repair of the skin and small wounds, even through a slow healing begins.

4. Water loss from the skin dry and itchy skin is easier to.

5. Delayed excretion of chemicals from entering the skin and contact dermatitis (ekzema) increases. This is because the skin’s barrier function is damaged.

6. Aging of the skin color makes cells (melanocytes) decreases, and reduced me to a dark color.

7. Protection against ultraviolet reduces sunspots increases.

8. Connective tissue of the skin (elastic and collagen fibers) disorders due to loose skin and sagging, while elasticity is reduced, gesturing lines occurs, hardens and is rough.

9. Seborrheic keratoses (thick skin, rough spots) increases.

10. Allergic reactions which cause mast cells decreased early tip (which instantly) drug and food allergies is decreased.

11. Hands and face reduced subcutaneous fat tissue, while increases in thigh and abdomen. This hip in women, men and causes the extension of the lumbar region.

12. Of the skin immunological (resistance) function has become corrupted skin cancer increases.

13. Sweat glands decreases, and increases the risk of heatstroke.

14. The appearance of capillaries in the skin increases spontaneous bruises that increase.

15. Skin temperature and the elderly more Üşür regulation is disrupted.

16. Age progresses and black dots large pores per cent increase.

17. Hair is studied, slow is extended, is poured, the white becomes. Hair loss in men in 20s for women after the POSTMENOPAUSAL starts. Age in women with unwanted hair of chin, while the men eyebrows, nose, inner ear hair extends.

18. Quotes are examined, slow is extended, dry, dull and brittle are become.

To prevent all these changes will be the first and most important thing is to be protected from the sun. Because ultraviolet rays, increasing the production of free radicals in the skin and reducing the antioxidant defense capacity cause photo-aging.

The second stage of aging in the skin to prevent and to treat with nutrition should be considered, according to live vitamins, alpha hydroxy acids, herbal products, biological factors, free radical catchers, antioxidants, hormones, some external or oral use of alcohol and cigarettes should not be smoking.

Stop aging vitamins

1) Vitamin cosmetics from the most important:

Vitamin A and derivatives: Retinoic (tretinoin) acid, betakaroten (provitamin A), retinol most frequently used ones. Their use in cosmetics and oral as well as our sun and all other factors (genetics, etc.) due to aging skin can go back.

This effect can be seen for at least 6 weeks of retinoic acid-containing cosmetics must be used. Skin irritant effect, however, should be considered, should be preferred to use at night.

Vitamin E: is a strong antioxidant. Protects skin from ultraviolet rays. Moisturizer. Prevents redness and blemishes. When used topically (externally) as alpha-tocopherol prevents wrinkles and increases collagen synthesis.

Vitamin C: İt is Antioxidant and stains . Regulates collagen synthesis in cells and protects from ultraviolet rays.

Vitamin B: Vitamin B3 (Niacin) of the skin prevents water loss, skin, moisturizes and are antioxidants. Provitamin B5 (Panthenol) the moisturizer and hair care products are available at a rate of 5%.

2) Alpha Hydroxy Acid (AHA) s: Fruit acids are known as. Most used ones are glycolic acid and kaltik acid. 2% glycolic acid which is moisturizing effect.

The effect of 2% glycolic acid moisturizer, collagen synthesis increases at a rate of 8-12%, 70% will make the peeling.

3) Herbal Products: Flavonoids (genistein, etc..) Ginkgo biloba extract, soy beans, lentils, and are found in red wine.

Free radicals can delay aging elders. Market with anti-aging vitamin preparations (drugs) are.

4) Polyphenols in green tea are: vitamins C and E are more powerful free radical scavenger. Against male pattern hair loss in hair tonics are used.

5) Aloe vera gel: UV protective, corrective redness, humidifiers are used as a delaying aging.

6) Biological Factors:

Kallikrein: is extracted from pig pancreas. Accelerates wound healing and prevents wrinkle formation.
Placenta Extract: People or animals may have originated.

Provides cell renewal, improves skin’s elasticity.

In the third row to the old skin to correct and prevent further progress in order to apply chemical peeling (the top layer of skin peeling), microdermabrasion, laser, botulinum toxin, fillers and aesthetic plastic surgery comes from.

Hakkında Ali Gülkanat

Biliyoruz ki; KELEBEK ETKİSİ: ”Ankara’da bir kelebeğin kanat çırpması, Diyarbakır’da da fırtına kopmasına neden olabilir. Farklı bir örnekle bu, bir kelebeğin kanat çırpması, ülkenin yarısını dolaşabilecek bir kasırganın oluşmasına neden olabilir.”

13 yorumlar

  1. Başarı için plan yapmıyorsanız, o zaman hükmen başarısızlığı planlıyorsunuz demektir. Townsend

  2. Düşünüyorum, o halde varım. (Cogito, Ergo Sum) Rene Descartes

  3. Hırslarımızı kontrol altına alıp daha akılcı bi şekilde iddalı olabilmek için değerli bir set.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Open chat
1
Hoşgeldiniz!
"AliGulkanat.Com.Tr" olarak size yardımcı olmak için buradayız. Soracağınız sorulara en kısa sürede yanıt vereceğiz. 🙂