Salı , Ağustos 20 2019
Ana Sayfa / Etkinlikler & Aktüel Haber / ÇOCUĞU OKULA BAŞLAYANLARA 6 ALTIN ÖĞÜT

ÇOCUĞU OKULA BAŞLAYANLARA 6 ALTIN ÖĞÜT

Okul hayatına ilk adımı atmak, çocukların hayatında yeni bir dönemi başlattığı için büyük önem taşıyor. Birinci sınıfa başlayan çocuklar ilk kez aileden ayrılmanın, yeni arkadaşlar ve yeni bir ortamla tanışmanın heyecanını, gerilimini yaşıyor. Anadolu Sağlık Merkezi’nden Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Dr. Zafer Atasoy çocukların okula daha ilk günden kolay uyum sağlamaları için ebeveynlere önerilerde bulundu. 

Çocuklar ilk olarak ailede sosyalleşmeye başlıyor, bu süreç okulda devam ediyor. Okul hayatına ilk adımı öncesinde kimi çocuklar heyecanlı, kimi çocuklarsa korkulu bir bekleyiş yaşıyor. Çocuk bu zorlu süreçte velilerinin desteğine ihtiyaç duyuyor. Anadolu Sağlık Merkezi’nden Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Dr. Zafer Atasoy, çocukların okula başlayarak yaşamlarının yeni bir aşamasına geçtiklerini belirterek şunları söyledi:

“Okul ortamı karşılaşılan ilk ve süreklilik içerecek olan sosyal ortamdır. Çocukların nerdeyse rakipsiz olduğu, üzerinde aşırı ilginin bulunduğu ev ortamından çıkarak kendisi gibi onlarca arkadaşının bulunduğu ortama alışması zaman alır. Okul ortamına girmek eve ait tüm özellikleri kaybetmek anlamı da taşır. Diğer yandan evde sahip olmadığı sosyal özellikleri edinmenin yolu da açılmıştır. İkircikli, duygusal olarak gel git içeren bir dönem başlamıştır. “

Soğukkanlı tutum bu süreçte yardımcı olur

Okula yeni başlayan çocuğun henüz yaşamadan, zihninde tasarladığı korkuların sönmesi için sabırlı ve kararlı bir tutum sergilemek gerekiyor. Okulun ona kazandıracakları, okulun özellikle evdeki durum ve ilişkileri açısında kayıplara yol açmayacağı vurgulanmalı. Sınıf öğretmeni ile kuracağı ilişkinin desteklenmesi, öğretmenin önerileri ile hareket edilmesi önem taşıyor.  Başlarda çocukla birlikte derse girmek konusunda öğretmenin tutumu ve kararı belirleyici. Veliler, özellikle okulun ilk günlerinde ısrarla annesinden ayrılmak istemeyen ve sınıf ortamına karşı tepkili olan çocuğun yanında derse girebilirler ancak bu durumun süreklilik sergilememesi gerekiyor. Bu davranış hiçbir zaman birkaç günü geçmemeli.

Aile bireylerinin, annenin sergileyeceği saldırgan, kırıcı tutum ve davranışlar çocuğun uyum sürecini olumsuz etkiliyor. Bu davranışlar çocuk tarafından sevilmediği, evde değerinin kalmadığı, itildiği, anne için başka ilgilerin kendisinin önüne geçtiği şeklinde algılanabilir. Saldırgan tutumların yaratacağı sonuçları kestirmek mümkün olmayabilir.

Korku ve tedirginlik bir iki haftadan uzun sürüyorsa, zaman kaybetmeden psikolojik yardım istemek gerekiyor. Rehber öğretmenler ilk başvurulacak profesyonellerdir. Yeterli çözüm bulunmazsa bu kez çocuk ruh sağlığı uzmanlarına başvurmak önem taşıyor.

Okulun ilk günlerinde ailelere öneriler

Dr. Zafer Atasoy, çocukları okula yeni başlayan velilere şu önerilerde bulundu:

• Okula gitmesi konusunda ailenin tüm üyeleri tutarlı tutum takınmalı, çocuk cesaretlendirilmeli.
• Çocukla her zaman açık ve anlaşılır tarzda konuşulmalı. Okula gitmek istemiyorsa açıkça bu korkusunun nedenleri ve endişeleri ortaya çıkarılmalı. Ancak bu kesinlikle aşağılayıcı ve küçük düşürücü tarzda yapılmamalı.
• Sadece onun değil her çocuğun bunu yaşayabileceği söylenmeli
• Çocuklar için en önemli şey, güvendir. Çocuklara güven verilmeli. “Buralardayım”, “çıkışta seni alacağım”, “beni göreceksin”, “kapıda olacağım” gibi cümlelerle çocuk sakinleşebilir. İlk günlerde çocuklarını okullarda yalnız bırakmamaları çocukların güvenlerini kazanmaları açısından gereklidir.
• Kesinlikle karşılaştırıcı bir tutum içinde olunmamalı, başka çocuklar “iyi örnek” olarak gösterilmemeli.
• Okulun ilk günlerinde ve daha sonra, okul ve öğretmenle işbirliği içinde olunması önemli. Ailelere okuldaki profesyoneller ve rehber öğretmenler tarafından bu adaptasyon sürecinin ne zaman sonlandırılması konusunda  bilgi verilmeli.

ENGLİSH

Child starting school for those under 6 recommendations

The first step to school life, started a new era in children’s lives is very important for. Freshman year for the first time the children leave the family, meet new friends and the thrill of a new environment, is experiencing tension. Anadolu Medical Center child and adolescent psychiatrist Dr. Children to school the first day of victory Atasoy easy to adapt to advise parents.

Children first in the family is getting the social, the process continues at school. First step into school life before the kids some exciting, sometimes scary If children live expectancy. Children need the support of parents in this process is difficult. Anadolu Medical Center child and adolescent psychiatrist Dr. Zafer Atasoy, children start school, move to a new stage of their lives as they said, stated:

“The school environment and sustainability that will contain the first encountered is the social environment. Children as almost unbeatable, including interest on the excess out of their own, such as home environment where dozens of friends takes time to get used to the environment. School environment to enter the home belonging to lose all the features that carry meaning. On the other hand is not at home have also opened a way to get social features. Ambivalent, emotional come as a term has started with go. ”

Nonchalant attitude helps in this process

Beginning of the child to school without having yet, he designed in his mind for fear of the fighting is necessary to exhibit patience and a determined attitude. Won her school’s school, especially in terms of household status and relations not lead to loss should be emphasized. Teacher will establish a support relationship, the teacher’s advice is important to act with. At the beginning of children about to enter the class teacher’s attitude and decisive decision. Parents, especially during the first days of school his mother insisted, and who do not want to leave the classroom against the child’s next class can enter the jet, but this situation should not show continuity. This behavior should never exceed a few days.

Family members, mothers will be demonstrating the offensive, degrading attitudes and behavior negatively affect the child’s adoption process. This behavior is not loved by the child in the house value does not stay, it was his mother in front of his passes for another in the form of interest can be detected. To predict the results of attitude will make the attacker may not be possible.

Two weeks longer than a lot of fear and nervousness, you have no time to seek help psychologically. Teachers are the first professional guide will apply. Adequate solution is not found, this time to resort to child mental health professional is important.

Advice to families during the first days of school

Dr. Zafer Atasoy, beginner to parents of school children found in these recommendations:

• to go to school, all members of the family attitude must be consistent, children should be encouraged.
• Children are always clear and understandable manner should talk. Clearly does not want to go to school because of these fears and concerns should be exposed. However, this certainly should not be insulting and humiliating manner done.
• Only its not every child can live it must be said
• Children most important thing is trust. Trust should be given to children. “You”, “I will take you on the way out,” you will see me, “I will be at the door” with the sentence, such as children become calm. In the first days alone in the schools their children do not gain trust of children is necessary.
• Never be in an attitude of comparator must not be any other children “best practices” should not be shown as.
• In the early days of the school and then, in collaboration with schools and teachers to be as important. Families in school by teachers and guidance professionals, this adaptation process should be given information about when termination.

Hakkında Ali Gülkanat

Biliyoruz ki; KELEBEK ETKİSİ: ”Ankara’da bir kelebeğin kanat çırpması, Diyarbakır’da da fırtına kopmasına neden olabilir. Farklı bir örnekle bu, bir kelebeğin kanat çırpması, ülkenin yarısını dolaşabilecek bir kasırganın oluşmasına neden olabilir.”

18 yorumlar

  1. When your heart is in your dreams, no request is too extreme. Jiminy Cricket

  2. Ruh ikizi denen şey gerçekten de varmış bunu anladım önceden ne kadar olumsuz düşündüğümü ve insanlar için boş kaygılarda bulunduğumu anladım.Gerçekten çok yararlı oldu teşekkürler.

  3. merhaba….yaklaşık 21 gündür ruh eşinizi çekin adlı telkinizi gee yatarken dinliyorum ve telkini dinlemeye başladığım ilk bir buçuk hafta içerisinde ruh ikizim diyebileeğim insanla nişanlandım onunla çok iyi anlaşıyoruz MUTLUYUM çok güzel olaylar gelişmeye başladı hayatımda dileyim daha farklı alanlarda da değişimi sağlamak….. herkese minnettarım….

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1
Hoşgeldiniz!
"AliGulkanat.Com.Tr" olarak size yardımcı olmak için buradayız. Soracağınız sorulara en kısa sürede yanıt vereceğiz. 🙂
Powered by