BOTOKS'UN İYİLEŞTİRDİĞİ 6 HASTALIK

Botoks ‘Clostridium Botulinum’ adı verilen bakterinin salgıladığı bir toksin ve yaklaşık 30 yıldır kullanılıyor. İlk önce şaşılıkta, sonra nörolojik hastalıkların tedavisinde ve kozmetik alanında adını duyuran botokstan, toplam 6 hastalık grubunun tedavisinde yararlanılıyor. Ancak nörolojide kullanıldığı alanlar kozmetiğe göre daha az biliniyor.

Acıbadem Maslak Hastanesi’nden Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Yeşim Gülşen Parman,  botoksun kas içine enjekte edilerek kullanıldığını, aşırı kasılan kasta geçici güçsüzlük yaparak etkisini gösterdiğini ve bu etkinin de 3–4 ay sürdüğünü belirtiyor.  Botoks kas içine enjekte edildiğinde o kas veya kas gruplarına ulaşan sinir uçlarını geçici olarak devre dışı bırakıyor. Böylece kasların sebep olduğu istemsiz hareketleri ve aşırı kasılmayı ortadan kaldırıyor. Bu etki 3–4 ay kadar sürdüğünden, bu süre sonunda kasılmalar tekrar başlayabiliyor. Bu nedenle enjeksiyonları tekrarlamak gerekiyor.

Prof. Dr. Yeşim Gülşen Parman, botoksun kozmetik dışında başlıca 6 hastalık grubunda iyileştirici etkisi bulunduğunu belirterek, şu bilgileri verdi:

Tiklerinizden Botoksla Kurtulun

Botoks distoni ve tiklerin tedavisinde kullanılıyor. Distoni; istemsiz, süregelen, bükücü, döndürücü nitelikte kas kasılmalarıyla ortaya çıkan, tekrarlayan istem dışı hareketlere neden olan, geçici ya da kalıcı anormal postürlere yol açan bir hareket bozukluğu. Bir tür hareket sistemi hastalığı olan distoni, beynin daha çok derin yapılarını tutan hastalıklarda görülüyor. Bazı hastalıklara eşlik edebileceği gibi (Parkinson hastalığı),  tek başına bir hastalık olarak da ortaya çıkabiliyor. Üstelik her yaşta görülebiliyor. Ayrı ayrı vücut bölgelerini tutabileceği gibi (yüz, boyun) tüm vücutta yaygın olarak da rastlanıyor.

Botoksun tedavi amaçlı kullanıldığı, nörolojik durumlar şunlar:
 Boyun kaslarının istemsiz kasılması (spazmodik tortikolis)
 Göz çevresinde yer alan kasların aşırı kasılması (blefarospazm)
 Yazıcı krampı (yazı yazarken ortaya çıkan parmak ve kol kaslarında aşırı kasılma)
 Çene kaslarının kasılması (Oromandibüler distoni)
 Ani, istemsiz, tekrarlayıcı hareket veya jestler olarak bilinen tikler, özellikle baş-boyun bölgesini ilgilendirdiğinde (aşırı göz kırpma, yüz buruşturma, boyun çevirme) botokstan yarar görebiliyor.

Sertleşen Kasları Yumuşatıyor, Spastisiteye İyi Geliyor
Beyinde ve omurilikte hareketle ilgili merkezlerin hastalandığı durumlarda spastisite ortaya çıkabiliyor. Kaslarda ve kas gruplarında sertleşme ve kasılmayla kendini gösteriyor dolayısıyla istemli hareketin yapılmasını güçleştiriyor. Spastisiteye yol açan hastalıkların başında, beyin damarlarının tıkanması ya da beyin kanaması sonucunda ortaya çıkan inme (felç) geliyor. Bu durumdan başka, beyin ve omurilik travmaları, multiple skleroz  (MS) gibi sinir sistemini hasara uğratan hastalıklar da sayılabilir. Botoks uygulamasına iyi bir fizyoterapi programının da eklenmesi tedaviyi daha etkili kılıyor. Spastisiteyi tedavi etmek için birçok yöntem uygulanıyor:
 Öncelikle ilaçla tedavi denebiliyor, gerekli durumlarda cerrahi tedaviye de başvurulabiliyor.
 Son yıllarda özellikle öne çıkan botoks uygulanan tedaviler, aşırı kasılan ve sertleşen kas ve kas gruplarının gevşemesine neden oluyor.
 Bu tedavi yöntemi fizyoterapi ile birlikte uygulandığında başarılı sonuçlar alınabiliyor.
Sürekli Göz Kırpmanın Çaresi Var
Hemifasyal spazm (HFS), yüz siniri tarafından uyarılan yüzün mimik kaslarının aralıklı  olarak kasılmasıyla oluşuyor ve genellikle erişkinlerde görülüyor. Önce tek taraflı olarak göz çevresinde başlıyor, ardından zamanla aynı taraftaki yüz kaslarına yayılıyor. Yayıldığı kaslar arasında başlıcaları; yanak kasları, ağız çevresi kasları ve nadir olarak da boyun kasları sayılabilir. Bu hastalığın tedavisi için de ilk seçenek. botoks. Göz çevresindeki kaslara ve spazmın görüldüğü yüz kaslarına uygulanıyor. Tedavi hastaların yüzde 80-90’ında olumlu sonuç veriyor.

Aşırı Terlemeyi Durduruyor
Hiperhidrozis (Aşırı Terleme), ter bezlerinin aşırı çalışmasıyla ortaya çıkıyor. Bu sorunu olan pek çok kişi için kozmetik açıdan rahatsız edici bir hale dönüşüyor. Özellikle koltuk altı, avuç içi ve ayak tabanı aşırı olarak terliyor. Ancak yüzde de aşırı terleme görülebiliyor. Aşırı terlemeyi durdurmak için kullanılan botoks; diğer uygulamalarda olduğu gibi kas içine değil, deri içine veya altına enjekte ediliyor. Bunun nedeni ise terlemeyi düzenleyen sinir uçları derinin üst tabakasında yer alması. Enjekte edilen botoksun etkisi 6 ay kadar sürüyor.

Diş Gıcırdatmada Botoksun Etkisi 6 Ay Sürüyor
Bruksizm (diş gıcırdatma) genellikle uyku esnasında oluşan güçlü çene hareketlerinin neden olduğu çeneleri sıkma, dişleri gıcırdatma ile ortaya çıkıyor. Genellikle bu alışkanlığa sahip bireyler, gece uyku sırasında ortaya çıktığı için dişlerini gıcırdattıklarından habersizler. Diş gıcırdatma; dişlerde aşınma, diş ve dolgularda kırıklara yol açabiliyor. Yüzdeki kaslarda ve çene ekleminde ağrı, buna bağlı olarak kronik baş ağrısına neden olabiliyor. Diş hekimlerince uygulanan gece koruyucularının yanında botoks ile tedavi olumlu sonuçlar verebiliyor. Uygulama oldukça basit ve etkisi en az 6 ay sürüyor.

Migren Ve Gerilim Tipi Ağrıya Da Uygulanıyor
Kas gevşetici etkisi iyi bilinen botoksun ayrıca ağrıya neden olan bir takım kimyasal maddeleri de etkilediği varsayımından yola çıkılarak yapılan çalışmalarda, bu ilacın migren tipi başağrısı ve gerilim tipi başağrısında da yararlı olabileceğini telkin eden sonuçlar var. Özellikle, uzun süredir başağrısı olan ve çeşitli tedavi yöntemlerinden yararlanmayan, kullandıkları ilaçların yan etkilerini tolere edemeyen hastalara da botoks tedavisi önerilebiliyor.

ENGLİSH

Botox ‘Clostridium botulinum’, called, and nearly 30 years of the bacteria secrete a toxin that is being used. Squint at first, then in the treatment of neurological diseases and announced the name in the field of cosmetic botokstan, total 6 in the treatment of disease group is being exploited. However, according to cosmetic neurology used in areas less known.

Professor of Neurology Hospital Specialist Acıbadem Maslak. Dr. Yesim Gülşen Parman, botoksun is injected into the muscles being used, excessive contraction of the muscle show the effect of temporary weakness, and that by doing this effect lasted 3-4 months the report says. Botox is injected into muscle or muscle groups that reach muscles and nerve endings are temporarily disabled. Involuntary muscle movements, and thus caused by excessive contraction to eliminate. This effect lasts 3-4 months, so this process can start again at the end of contractions. Therefore you have to repeat injections.

Prof. Dr. Yesim Parman Gülşen, outside the major cosmetics botoksun curative effect was found in the 6 disease groups as indicated, gave the following information:

Botox is being used in the treatment of dystonia and tics. Dystonia, involuntary ongoing, twister, back muscle contractions Builder emerging nature, causing recurrent involuntary movements, temporary or permanent movement disorder caused abnormal posture. Which is a type of movement system diseases dystonia, deep brain structures that hold more shows in the disease. May accompany some diseases, such as (Parkinson’s disease), alone as a disease can also occur. Moreover, at any age can be observed. Separately, such as body parts can retain (face, neck) also found widely in the body is.

Botoksun used for the treatment of neurological conditions are as follows:
Involuntary contraction of neck muscles  (spazmodik torticollis)
The muscles around the eyes  excessive contraction (blefarospazm)
 Printer cramps (when writing the resulting excessive contraction of the fingers and arm muscles)
 jaw muscle contraction (dystonia Oromandibüler)
 sudden, involuntary, recurrent movements known as tics or gestures, especially when head and neck region concerned (excessive eye blinking grimace, neck rotation) botokstan can benefit.

Softening makes hardened muscles, spasticity good coming
Action in the brain and spinal cord-related illness in cases where the center can occur spasticity. Muscles and muscle groups and contraction with stiffening shows itself not only makes hence voluntary movement. At the beginning of spasticity caused disease, brain blood vessel blockage in the brain as a result of or arising stroke (paralysis) is coming. This case other than the brain and spinal cord trauma, multiple sclerosis (MS), such as nervous system diseases in which damage can be considered. Application of a physiotherapy program that Botox inclusion makes treatment more effective. Many methods are being applied to treat spasticity:
 First, medication can be also, in appropriate cases can be also applied to surgical treatment.
In recent years, especially the outstanding  Botox treatments, excessive contraction and hardening of the muscles and muscle groups is causing relaxation.
This treatment method is applied in conjunction with physiotherapy  successful results can be taken.

Continuous Review of Crop Var Remedy
Hemifasyal spasm (HFS), facial nerve stimulated by the intermittent contraction of the muscles of the face formed by the facial expressions, and are usually seen in adults. First, as around the eyes begins in one-sided, and then spreads to the facial muscles on the same side of time. Spread among the major muscles, cheek muscles, the muscles around the mouth and neck muscles can be considered as rare. This is the first choice for the treatment of disease. Botox. The muscles around the eyes and on the spasm of facial muscles is being implemented. Treatment of patients 80 and 90 percent give positive results.

Stop Excessive Sweating is
Hyperhidrosis (Excessive Sweating), sweat glands, with excessive work emerges. For many people this issue is disturbing from a cosmetic point of making turns. Especially underarm, palms and soles of the feet as excessive sweating. However, the percentage of excessive sweating can be observed. Used to stop excessive sweating Botox, not into other applications as well as muscle, skin, are injected into or under. This is because the nerve endings of sweat to regulate them on the top layer of skin. Injected up to 6 months takes effect botoksun.

Effect of 6 months to herd Botoks teeth grinding
Bruksizm (teeth grinding) usually occur during sleep caused by the powerful jaws of the clamping jaw movement, are emerging with teeth grinding. Generally, individuals with this habit, occur during sleep at night because their teeth are gnashing unaware. Teeth grinding, teeth wear, can lead to broken teeth and fillings. Facial muscles and jaw joint pain, chronic headaches, depending on it may cause. Applied by dentists as well as night protective treatment with Botox can give positive results. Application is very simple and takes effect at least 6 months.

Type of migraine pain and Da Applying Voltage
Muscle relaxant effect well known to cause pain botoksun also a number of chemicals that affect the assumptions set out in the studies, this drug migraine headache and tension-type headache may be useful at the suggestion that there are consequences. In particular, long-time headache and various treatment methods which do not benefit, they use drugs to patients who can not tolerate the side effects of Botox treatment can be recommended.

Hakkında Ali Gülkanat

Biliyoruz ki; KELEBEK ETKİSİ: ”Ankara’da bir kelebeğin kanat çırpması, Diyarbakır’da da fırtına kopmasına neden olabilir. Farklı bir örnekle bu, bir kelebeğin kanat çırpması, ülkenin yarısını dolaşabilecek bir kasırganın oluşmasına neden olabilir.”

5 yorumlar

  1. Ben size taarruz emretmiyorum. Ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde yerimize başka kuvvetler ve başka komutanlar geçebilir. Mustafa Kemal ATATÜRK

  2. SAFFET REVAN

    Milyoner seti aldım. Bakalım bi milyoner gibi düşünebilecekmiyim:) Bugün başlıyorum seansa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Open chat
1
Hoşgeldiniz!
"AliGulkanat.Com.Tr" olarak size yardımcı olmak için buradayız. Soracağınız sorulara en kısa sürede yanıt vereceğiz. 🙂
Powered by