BİR ERKEĞİN YAPTIRMASI GEREKEN 13 TEST!

Yaşam stresini birebir yaşayan erkeklerde kalp-damar hastalıkları ve kanserler en önemli ölüm nedenleri arasında. Ancak yaptıracağınız birkaç testin sizi hayata daha sıkı bağlaması mümkün. Uz. Dr. İsmail Yağız, 18 yaşından büyük her erkeğin mutlaka yaptırması gereken testler hakkında bilgi verdi. Yaşam stresini birebir yaşayan erkeklerde kalp-damar hastalıkları ve kanserler en önemli ölüm nedenleri arasında. Ancak yaptıracağınız birkaç testin sizi hayata daha sıkı bağlaması mümkün.

1. BOY-KİLO VE TANSİYON DEĞERLENDİRİLMESİ: Her erkeğin 18 yaşından sonra boy, kilo ve tansiyon ölçümü yaptırması gereklidir. Özellikle obezite, diyabet ve hipertansiyon gibi genetik eğilimi bulunan bireyler risk altındadır. Tansiyon takibi de önemlidir ve her yaş için normal değer 120/80 mm /Hg olarak belirtilmektedir.

2. EFOR KAPASİTESİ ÖLÇÜMÜ: Ailesinde kalp hastalıkları riski bulunanların daha erken yaşlarda yaptırması gereken bir ölçümdür. Özellikle 50 yaş ve üzerinde mutlaka yapılması önerilmektedir. Birkaç gün öncesinden hazırlığı bulunan bu testte, koşu bandı üzerinde efor miktarınıza göre kalp ve tansiyon ritminiz değerlendirilmektedir.

3. PROSTAT MUAYENESİ: Erkeklerde kanser nedeni sıralamasında ilk 3’te yer alan prostat kanseri, basit muayene ve testlerle ortaya çıkarılabilmektedir. Prostat Spesifik Antijen (PSA) ölçümü ve makattan prostat muayenesi dışında ultrason ile prostat büyüklüğü ölçülmektedir.

4. İŞİTME VE GÖRME TESTİ: Çok basit muayenelerle işitme yüzdesinizi öğrenebildiğiniz gibi, göz muayenesiyle de göz içi tansiyonu (glokom), göz zarı yırtıkları (retina dekolmanı) ve görme keskinliğinizi öğrenebilirsiniz. Özellikle 40 yaş ve yukarısında mutlaka görme kusurları oluşabileceğinden erken önlem alarak hayat kalitesi artırılabilir.

5. DEPRESYON TARAMASI: Gündelik yaşamın karmaşası “maskeli depresyon”a neden olmaktadır. Özellikle 50 yaş ve üzerinde depresyon eğilimi daha da artığından rutin tarama önerilmektedir.

6. DİYABET VE KOLESTEROL TESTLERİ: Ailede diyabetli, kolesterol sorunu olan, tansiyon hastası obez bireyler varsa özellikle 30 yaşından sonra kan tetkiklerinizi mutlaka yaptırın. Sağlıklı bir genetik mirasınız var ama sizin hayat şartlarınız kötüyse, 45 yaşından sonra 3 senede bir mutlaka tarama testlerinizi yaptırmanızda fayda vardır. Hipertansiyonu ve kolesterolü bulunan bireylerde takipler daha sık yapılmaktadır.

7. MİDE VE KALIN BAĞIRSAK TARAMASI: Özellikle 50 yaş ve üzerinde yılda bir kez dışkıda gizli kan bakılması, 3 senede bir kolonoskopi mutlaka önerilmektedir. Kişide uzun süreli mide bağırsak şikayetleri ve ailesinde de bu yönde bir öykü varsa daha erken tetkik yaptırmakta fayda vardır.

8. ALERJİ TESTLERİ: Sık enfeksiyon geçirmeniz, mide bağırsak rahatsızlığı yaşamanız, kullandığınız ilaçlardan fayda görmemeniz, cilt sorunları yaşamanız altta yatan bir madde alerjisine bağlı olabilir. Hayat kalitesini oldukça bozan allerji için önerilen testlerin yaptırılması gerekir.

9.CİLT MUAYENESİ: Çok güneşli bir bölgede yaşayan, güneşi seven ve yeterince koruyucu kullanmayan bir toplum olarak mutlaka yılda bir kez yaptırmamız gerekir. Cilt kanserleri, kötü huylu benler ve bazı hastalıkların cilt bulguları bu kontrollerde ortaya çıkabilmektedir.

10. BULAŞICI HASTALIK TARAMASI: Hepatit B, C, HIV gibi cinsel yolla geçen hastalıklar açısından genç yaşlı her erkeğin düzenli aralıklarla kontrolden geçmesinde fayda vardır.

11. AŞILANMA: Grip ve zatürre aşıları 65 yaş sonrasında mutlaka önerilir. Ek hastalıklar varsa veya hasta çok sık enfeksiyon geçiriyorsan yaş sınıra bakılmaz. Her sene grip, 5 senede bir zatürre aşısı yapılmalıdır. Bunlar dışında Hepatit aşısı belli sürelerde tekrarlanmalı, 10 senede bir tetanoz aşısı yapılmalıdır.

12. ULTRASON İLE AORT ANEVRİZMASI BAKISI: Özellikle çok uzun süre sigara içmiş yaşı 60 üzerinde olan erkeklerde ana atardamar olan “Aorta”nın genişlemesine karın ultrasonu ile bakılmasında fayda vardır.

13. AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI BAKISI: Diş ve dişeti sağlığı özellikle ilerleyen yaşlarda çok önemlidir. Mutlaka senede en az bir kez diş muayenesi yapılmalıdır.

ENGLİSH

The exact stress and cardiovascular disease in men living in the most important cause of death among cancers. However, you will be doing some test you can bind more tightly to life. Uz. Dr. Yağız Ismail, 18 years and older need to make sure every man who gave information about the test. The exact stress and cardiovascular disease in men living in the most important cause of death among cancers. However, you will be doing some test you can bind more tightly to life.

1. EVALUATION OF SIZE: weight and blood pressure: Every man after 18 years of age height, weight and blood pressure measurement is required to undertake. Especially obesity, diabetes and hypertension in individuals who are at risk of genetic trend. Blood pressure monitoring is also important, and normal values for each age 120/80 mm / Hg, as is stated.

2. MEASUREMENT EFFORT CAPACITY: Families who are at risk of heart disease at younger ages need to do is a metric. Especially over 50 years and is definitely recommended. A few days ago with the preparation of these tests, treadmill exercise on the amount of your heart rhythm and blood pressure have been evaluated.

3. PROSTATE TESTING: The first 3 ranking cause of cancer in men with prostate cancer is located, a simple inspection and testing can reveal. Prostate Specific Antigen (PSA) measurement and a rectal examination of the prostate from outside the prostate size is measured by ultrasound.

4. VISION AND HEARING TEST: It’s simple as you can learn yüzdesinizi hearing examinations, eye examinations in the intraocular pressure (glaucoma), eye membrane rupture (retinal detachment), and you can learn about your vision. Especially 40 years and above can definitely see the flaws created by taking early action can improve the quality of life.

5. DEPRESSION SCREENING: The chaos of everyday living, “Masked depression” is a cause. Especially over 50 years and even longer from depression tend to recommend routine screening.

6. DIABETES AND CHOLESTEROL TESTS: A family with diabetes and cholesterol problems, the blood pressure of patients, especially if obese individuals after the age of 30 and make sure your blood tests. Are you a healthy genetic heritage, but if you abuse your conditions of life, three years after the age of 45 do no need to have a screening test is necessarily. In individuals with hypertension and cholesterol are more frequently followed.

7. Stomach and large intestine of screening: 50 years and over, especially once a year to look occult blood in stool, a colonoscopy three years are strongly recommended. People with long-term gastrointestinal complaints, and if there is a story in the earlier investigations in this direction be of use to do.

8. ALLERGY TEST: Common to infection, gastrointestinal discomfort you experience, you do not see the benefits of drugs, to experience skin problems, allergies may be linked to the underlying substance. Very disturbing quality of life for allergy tests done should be proposed.

9.CİLT INSPECTION: Very sunny living area, sun-loving and protective enough as a society must not use once a year will have to make. Skin cancers, moles and malignant skin lesions of some diseases may arise from this control.

10. Screening for Infectious Diseases: Hepatitis B and C, HIV and sexually transmitted diseases in young and old in every man is useful to periodically go out of control.

11. Immunisation: Influenza and pneumonia vaccinations are strongly recommended after the age of 65. If you have additional diseases or frequent infection if patient is looking into the age limit. Each year, influenza A pneumonia vaccine should be made in five years. In addition, the hepatitis vaccine should be repeated at a certain time, a tetanus vaccine should be made in 10 years.

12. CARE WITH ULTRASOUND aortic aneurysm: smokers have a very long time, especially in men over age 60 is the main artery of “aorta” of the expansion of abdominal ultrasound is useful to look at.

13. ORAL HEALTH CARE AND DENTAL: Teeth and gum health is very important, especially in advanced age. Dental examinations at least once a year must be made.

Hakkında Ali Gülkanat

Biliyoruz ki; KELEBEK ETKİSİ: ”Ankara’da bir kelebeğin kanat çırpması, Diyarbakır’da da fırtına kopmasına neden olabilir. Farklı bir örnekle bu, bir kelebeğin kanat çırpması, ülkenin yarısını dolaşabilecek bir kasırganın oluşmasına neden olabilir.”

17 yorumlar

  1. Başarılı bir kuruluşun göstergesi problemlerin olup olmadığı değil, problemlerin geçen senekilerin aynısı olup olmadığıdır. Dulles

  2. İnsan, her şeyin ölçüsüdür. Protogoras

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Open chat
1
Hoşgeldiniz!
"AliGulkanat.Com.Tr" olarak size yardımcı olmak için buradayız. Soracağınız sorulara en kısa sürede yanıt vereceğiz. 🙂