BEYİN DETOKSU

Şehir ve iş hayatının karmaşasından uzaklaşma zamanı gelip de günün sonunda evimize döndüğümüzde, hem fiziksel hem de beyin yorgunluğundan yakınırız, dinlenmek isteriz. Fiziksel yorgunluğumuz genelde uzanınca çabuk geçer. Peki ya beyin yorgunluğu? İşte Nörolog Doç. Dr. Serdar Dağ beyin yorgunluğundan kurtulmak için altın tavsiyelerde bulunuyor.

Öncelikle zeka ile beyin arasında nasıl bir ilişki olduğunu anlatır mısınız?
Karşılaştığımız sorunları çözmek için üretilen ihtimalleri akıl belirler. Bu ihtimallerin içinden çözüm en doğru olanı bulup uygulamayı zeka belirler. Zeka genetik mirastır, akıl ise zaman içinde kazanılan eğitim ve tecrübe ile gelişir. Genetik yapının da kontrolünde olan zeka, çevresel etmenler ve iyi bir öğrenim hayatı ile maksimum seviyeye çıkar. Bir olay karşısında ihtimal üretme aklı gösterir. Kişi ne kadar ihtimal üretiyor ise o kadar akıllı demektir. Zeka ise o ihtimaller arasından en can alıcıyı alıp uygulamaktır. İş hayatında başarılı olmak için akıllı ve zeki insanların bir araya gelmesi gerekir. Yani beyni etkin kullanmak ve başarılı olmak için yalnız akıl yetmez, akıl ve zeka beraber olmalıdır.

Beynimizin gerçekten tamamını kullanıyor muyuz?
Maalesef henüz beyinimizin çok az bölümünü kullanmaktayız. Belki de beynin hepsini kullanabilsek çok farklı bir dünya yaratabilir ve farklı boyutları görüp algılayabilirdik. Fakat bugünkü dünya koşullarında normal zeka düzeyine sahip insanlar, beyinlerini ancak % 3 – 10′u arasında kullanabilmektedirler.

Beynin kullanılma kapasitesini ve hafızayı arttırmak için neler yapılmalı?
1) Beslenmeye dikkat edilmeli. Özellikle sabahları iyi bir kahvaltı ile güne başlanıp, gün içinde öğün atlamak ve hazır gıdalardan uzak durup doğal beslenmek gerekir.
2) Zaman buldukça bol bol spor yapmak gerekir.
3) Eğitim hayatına önem verip, özellikle okumayı ihmal etmemek gerekir.
4) Beynimizi yoran stresli ortamlardan mümkün olduğunca uzak durmak, zaman zaman tatile çıkmak, stresli ortamdan zarar görmüşsek psikolojik destek almak gerekir.
5) Sanatla olabildiğince fazla ilgilenmek, ilgi duyulan müzik, resim, el sanatı vb. hobilerle ilgilenmek gerekir.

İnsanların bir kısmı beyinlerinin sol, bir kısmı sağ tarafını mı kullanıyor. Bu neyi sağlıyor?
İnsanların birçoğu beyninin sol tarafını kullanır. Beynin sağ tarafı ritm, hayal kurma, renkler, boyut, hacim, müzik gibi fonksiyonları yapar. Sol tarafı ise; konuşma, matematiksel işlemler, diziler, sayılar ve analiz gibi konularda üstündür.
Okuldaki eğitim düzeni, beyinin sadece sol tarafını geliştiren matematik, fen bilgisi, Türkçe gibi derslere önem verirken; beyinin sağ tarafını geliştiren resim, müzik, el sanatı gibi derslere pek fazla önem vermez. Bunun için sol beyin daha fazla kullanılır. Halbuki; tarihte başarılı olan insanlara baktığımız zaman bu kişilerin bilerek veya bilmeyerek sağ ve sol beyinlerini geliştiren insanlar olduğunu görürüz. Sağ beynin; duyguların ve hayallerin etkisinde olduğu ve bütünsel öğrendiği, bu yüzden bilgileri sırayla işleyen sol lobun aksine daha hızlı ve etkili öğrendiği anlaşılmıştır.

Kadın ve erkek beyni farklı şekilde mi dinlenir?
Kadın ve erkek beyninin dinlenmesi tabiî ki farklı değildir. İnsanı dinlendiren iyi bir tatil, spor, hobiler vb. etkinlikler iki cins içinde geçerlidir.

Beyni dinlendirmek için detoks öneriyor musunuz?
İki tür detoks yapmak lazım.
1) Gıda detoksu: Özellikle belli zamanlarda fast –food gibi hazır gıdalardan, hayvansal kökenli hazır gıdalardan, kızartmalardan ve aşırı içkiden uzak durmak gerekir. Hatta protein ihtiyacını baklagillerden almak, eti olabildiğince kesmek gerekir. Günümüzde doğal gıdaların azlığı maalesef birçok hastalığın oluşmasına zemin hazırlamıştır. Bunun için yılın belli dönemlerinde gıda detoksu yapmak gerekir.

2) Zihinsel detoks: Beynimizi işgal eden ve enerjimizi olumsuz etkileyen kişileri ve mekanları hayatımızdan olabildiğince çıkarmamız gerekir. Örneğin, huzursuzluk veren iş ortamı, mutsuz ilişkiler vb.

Uyku beyni dinlendirmek için en etkili yollardan biri mi? Hangi saatte uyumak daha yararlıdır?
Yeryüzünde uyumayan hiçbir canlı yoktur. Halkın uyumaz olarak bildiği akrep bile uyur. Uyku canlılar için fizyolojik ve şart olan bir davranıştır. Beyni dinlendir ve olumsuz düşüncelerden temizler. Vücut direncini artırır. Metabolizmayı düzenleyen hormonların salınımı gün ışığıyla ve karanlıkla değişir. İnsan vücüdu için faydalı olan gece uykusudur. Vücut metabolizması buna göre ayarlanmıştır. 6-10 saat arasındaki gece uykusu yeterlidir.
Modern yaşamın getirileri, pek çok bireyin geceleri kendilerine uyku için daha az zaman ayırmalarına neden olur. Bunun sonucu pek çok insan gündüz, özellikle dış uyaranlar azaldığı zaman uyuklarlar. Bu da iş verimini düşürür, konsantrasyonu azaltır, beynin daha çok yıpranmasına sebep olur. Uyku yetmezliği; gece uykusunu uyuyan ve dinlenmiş bireyler için normal değildir. Bunun için gece uykusunu önemsemeliyiz.

Şehir hayatının beynimiz üzerinde nasıl bir etkisi vardır?
Günümüzün şehir hayatında beynimizi daha fazla kullanmaktayız. Büyük şirketlerde yoğun çalışmak, iş ile ilgili konularda zaman zaman eğitim almak tabiî ki beynin gelişmesini olumlu etkiler. Ayrıca şehir hayatındaki sosyal imkanları kullanmasını bilirsek, bu çok faydalı olur: Tiyatro, spor salonları, müzik kursları vb. beynin sağ tarafını geliştirir. Bunun yanında, şehir hayatının stresli yaşantısı, trafik, hava kirliliği, yoğun çalışma, vakitsizlik ve buna bağlı sosyal ilişkilerinin azlığı beyni yorar. Demek ki şehir hayatı beyni geliştirir ama aynı zamanda daha çok yorar.

Fiziksel olarak çalışan biri ile bütün günü masa başında geçiren biri aynı oranda mı yorulur? Beynin çok çalışması bedeni gerçekten yorar mı?
Dengeli bir yaşam için beyin yorgunluğu ile beden yorgunluğunun eşit olması gerekir. Tüm günü haraketsiz masa başında geçiren kişinin beyni yorulur, fakat bedeni buna paralel olarak yorulmaz. Eğer bedeni spor yaparak yormazsak bir süre sonra beyin bedeni kendi kuralları ile yorar. Örneğin uykusuzluk başlar. Fizik gücü ile çalışanlarda oluşan yorgunluk iyi bir uyku ve dinlenme ile geçer. Fakat beyin yorgunluğunun geçmesi zaman alır.

ENGLİSH
BRAİN DETOX

City and business life, it is time to move away from the chaos at the end of the day when we returned to our house, we’ll complain of fatigue, both physical and brain, we want to rest. Usually passes quickly when we reach physical fatigue. What about the brain fatigue? That neurologist Assoc. Dr. To avoid fatigue Serdar Mountain brain is under advise.

First, the relationship between intelligence and brain is Can you tell?
To solve the problems we encounter are produced determines the possibility in mind. This is probably the right thing to find solutions from within the application determines intelligence. Intelligence is genetic inheritance, education and experience acquired over time with the mind develops. The intelligence in the control of genetic, environmental factors and a good life and maximize learning. Shows in the face of an event likely to produce mind. How likely is it produces a person is smart enough. Intelligence among the most crucial to his chances to take is to apply. To be successful in business smart and intelligent people must come together. So to be successful and efficient use of the brain alone is not sufficient reason, mind and intelligence should be together.

Do we really use all of our brain?
Unfortunately, part of a very few are yet beyinimizin. Perhaps the brain can create a world very different from yapabilsek use all different sizes and we could see and perceive. But in today’s world conditions with normal intelligence level of people, only 3% of their brains – 10 from a can.

The brain to increase memory capacity and be used what should be done?
1) Diet should be considered to be. Especially with a good breakfast in the morning can be per day during the day and avoid skipping meals and prepared foods must be fed naturally.
2) at odd times should be plenty of sport.
3) emphasis on education and life, especially to read should not be neglected.
4) our brain as much as possible away from the tire to the stressful environment, go down from time to time, stressful environment to get damaged, we will need psychological support.
5) Art as much as possible to deal with, of interest music, painting, handicrafts, etc.. should be interested in the hobby.

Some of the brains of people left, some of you are using the right side. This is what gives?
Many people use the left side of the brain. Right side of the brain rhythm, dreaming, colors, size, volume, performs functions such as music. Left side of the speech, mathematical operations, arrays, numbers and analysis on issues such as superior.
Education in the school layout, only the left side of the brain that enhance the mathematics, science, with emphasis on courses such as Turkish while the right side of the brain that enhance the arts, music, crafts classes, such as not giving much importance. For this, the left brain is used more. However, at the time when we look at successful people knowingly or unknowingly of those people right and left brain, not the people that we see developing. Right brain, emotions and dreams and holistic learning that is under the influence, so the information in the order process faster and more effective learning in contrast to the left lobe that was understood.
Male and female brain in different ways to relax?
Women and men of course does not differ from the rest of the brain. People a good relaxing holiday, sports, hobbies, etc.. activities in the two species are valid.

Do you propose to restore the brain detox?
I need to make two types of detox.
1) Food detoksu: Especially at certain times of fast-food such as prepared foods, prepared foods of animal origin, for frying and must stay away from excessive drinking. In fact, the need for protein from beans to meat should be cut as much as possible. Today, unfortunately, lack of natural food has prepared the ground in the formation of many diseases. For this year in terms of food detoksu needs to be done.

2) mental detox: our brain occupied and adversely affect our energy and space that people need to remove as much as possible from our life. For example, the business environment which unrest, etc. unhappy relationships.

The most effective way to restore the brain to sleep for one? What time is more useful to sleep in?
Do not sleep on the earth is no creature. Known as the scorpion of the population does not sleep, even sleep. Physiological conditions for a living and sleep behavior. Rest, and clears the brain of negative thoughts. Increases the resistance of the body. Release of hormones that regulate metabolism and dark with the light of day with the changes. People who sleep at night is beneficial for the body. Body metabolism is adjusted accordingly. Between 6-10 hours of sleep per night is sufficient.
Benefits of modern life, many individuals spend less time sleeping at night to their causes. This is a result of the day, many people, especially when sleeping outside stimuli are reduced. This will reduce the work efficiency, reduce the concentration of the brain will cause more wear. Sleep insufficiency, sleep sleep at night and rested for individuals who are not normal. For this, we should care about the night’s sleep.

City life has an impact upon how our brain?
Day in the life of our cities have been using more than our brains. Concentrated in big companies to work, work related issues from time to time to study the development of course positive effects of the brain. In addition, the social opportunities to use city life we know, this is very useful: theater, gym, music, etc. courses. the right side of the brain develops. In addition, stressful life of city life, traffic, air pollution, intensive work, social relations and the related scarcity vakitsizlik brain is tired. This means that the brain develops city life but also is more tired.

Working as a physical one with someone who spent all day at a desk at the same rate you are tired? Do hard work of the brain the body is really tired?
For a balanced life, the brain and body fatigue fatigue must be equal. Of the person who spent the entire day at a desk haraketsiz brain is tired, but his body parallel tireless. If the body of the sport after a while, do not tire the brain is tired with the body’s own rules. For example, insomnia begins. Workers with physical force which a good sleep and rest with fatigue passes. But the brain does it take to pass the fatigue.


Kaynak: Günaydın/ Sabah

Hakkında Ali Gülkanat

Biliyoruz ki; KELEBEK ETKİSİ: ”Ankara’da bir kelebeğin kanat çırpması, Diyarbakır’da da fırtına kopmasına neden olabilir. Farklı bir örnekle bu, bir kelebeğin kanat çırpması, ülkenin yarısını dolaşabilecek bir kasırganın oluşmasına neden olabilir.”

22 yorumlar

  1. Bazen bulduğun taştır, bazen bulduğun kelebeklerdir, bazen çiçek bulursun, bazen de hakikati bulursun; ama hatırla, güzellik daima bulmaktadır, bulduğunda değil… O işin bahanesidir. Osho

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Open chat
1
Hoşgeldiniz!
"AliGulkanat.Com.Tr" olarak size yardımcı olmak için buradayız. Soracağınız sorulara en kısa sürede yanıt vereceğiz. 🙂
Powered by